Акимба 50 mg/ml сироп х150 мл Adipharm

5 от 5 (2 ревюта)
23.54лв.

: 055083

: 0.500

Листовка: Информация за пациента
Акимба 50 mg/ml сироп
Akimba 50 mg/ml syrup
Инозин ацедобен димепранол / Inosine acedoben dimepranol
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Акимба и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Акимба
3. Как да използвате Акимба
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Акимба
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Акимба и за какво се използва

Вашето лекарство съдържа като активно вещество инозин ацедобен димепранол, който стимулира имунната система и по този начин повишава способността на Вашия организъм да се справи с различни заболявания, които са причинени от вируси.

Това лекарство се прилага при лечението на грип и други инфекции засягащи дихателната система, при херпесни инфекции на половите органи, както и при херпес зостер инфекции, инфекциозни заболявалия, причинени от вируси като морбили, заушка, варицела, хепатит, инфекциозна мононуклеоза и др.

Прилага се също така при генитални брадавици и други инфекции, причинени от човешкия папилома вирус, цитомегаловирус инфекции, както и при подостър склерозиращ паненцефалит.

Акимба се прилага при възрастни, деца над 1 година и при хора в старческа възраст.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Акимба

Не прилагайте Акимба:

 • ако сте алергични към инозин ацедобен димепранол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако страдате от подагра;
 • ако имате повишени нива на пикочната киселина.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Акимба.

Необходимо е да уведомите Вашия лекар, ако имате или сте имали:

 • подагра или повишени нива на пикочна киселина в кръвта и/или урината;
 • камъни в бъбреците и/или пикочния мехур;
 • бъбречно заболяване.

Необходимо е да бъдете информиране, че ако за лечението на Вашето заболяване е необходимо продължително приложение на това лекарство, Вашият лекар ще назначи редовно проследяване на някои лабораторни показатели, както и регулярна проверка на функцията на черния дроб и бъбреците.

Други лекарства и Акимба
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Важно е да знаете, че това лекарство може да промени действието на някои едновременно прилагани с него лекарства. Затова е особено важно да информирате своя лекар, ако приемате:

 • лекарства от групата на диуретиците (отводняващи средства), като фуроземид, етакринова киселина, хидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид;
 • алопуринол и други средства за лечение на подагра;
 • лекарство, които потискат имунната система (напр. след присаждане на орган);
 • азидотимидин (за лечение на СПИН).

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Вашият лекар ще прецени дали е възможно да прилагате това лекарство, ако сте бременна или кърмите. Той ще оцени съотношението между ползата за Вас и рисковете за Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини
Акимба обикновено не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Акимба

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозата, която ще приемате, ще бъде определена от Вашия лекар в зависимост от Вашето телесно тегло и тежестта на заболяването. Определената дневна доза трябва да бъде приемане в няколко (3-4) равномерни приема.

Възрастни и лица над 65 години
Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 1 ml за 1 kg телесно тегло). Не може да приемате дневна доза, по-голяма от 4 g.

Деца на възраст над 1 година
Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 1 ml за 1 kg телесно тегло). За улеснение на дозирането, може да се използва приложената таблица:

Телесно тегло Дозировка
10-14 kg 3 x 5 ml
15-20 kg 3 x 5 - 7.5 ml
21-30 kg 3 x 7.5 - 10 ml
31-40 kg 3 x 10 - 15 ml
41 -50 kg 3 x 15 - 17.5 ml

Начин на приложение
Сиропът се приема през устата, като се използва наличната в опаковката мерителна лъжичка. Една пълна мерителна лъжичка съдържа 5 ml сироп.
Определената дневна доза се прилага в няколко (обикновено 3 - 4) равномерни приема в часовете на бодърстване.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Акимба
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели по-голяма доза от назначената Ви или чувствате неразположение, посъветвайте се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да приемете Акимба
Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете дозата, веднага щом се сетите. Ако е време за следващата доза, продължете по обичайната схема.

Ако прекратите приема на Акимба
Кога трябва да прекратите приложението на това лекарство ще определи лекарят. Не прекъсвайте прилагането на лекарството, ако това не е назначено от лекар. Ако спрете лечението е възможно желаният ефект да не може да бъде постигнат или симптомите на Вашето заболяване да се влошат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Необходимо е незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако получите:

 • Внезапно хриптене / свирене на гърдите;
 • Затруднено дишане и/или замайване;
 • Подуване на клепачите, лицето и гърлото;
 • Обрив и сърбеж, разпространен по цялото тяло.

Посочените по-горе прояви могат да бъдат симптоми на сериозни алергични реакции, които макар и много рядко не могат да бъдат изключени при приема на това лекарство.

При лечение с това лекарство са възможни следните нежелани лекарствени реакции:
Много чести (срещат се поне при 1 на всеки 10 и при по-малко от 1 от всеки 100 лица, прилагали лекарството):

 • Повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината.

Чести (срещат се поне при 1 на всеки 100 и при по-малко от 1 от всеки 10 лица, прилагали лекарството):

 • Повръщане, гадене, неразположение в областта на стомаха;
 • Повишени стойности на кръвната урея, трансаминазите и алкалната фосфатаза;
 • Обрив, сърбеж;
 • Главоболие, световъртеж;
 • Болки в ставите.

Нечести (срещат се поне при 1 на всеки 1000 и при по-малко от 1 на всеки 100 лица, прилагали лекарството):

 • Диария, запек;
 • Сънливост, безсъние;
 • Нервност;
 • Повишено количество на отделената урина.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • Болка в горната коремна област;
 • Зачервяване;
 • Замаяност.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ №8,
1303 София,
Тел.: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Акимба

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в картонената опаковка при температура под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след съкращението „Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

След първото отваряне на бутилката да се съхранява до 6 месеца при температура под 25°С.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Акимба

 • Активното вещество в 1 ml сироп е 50 mg инозин ацедобен димепранол.
 • Другите съставки (помощни вещества) са: захароза, глицерол, метил парахидроксибензоат (Е 218), пропил парахидроксибензоат (Е 216), натриев цитрат, аромат на малина, натурален (смес на натурални ароматни вещества и глюкоза), пречистена вода.

Как изглежда Акимба и какво съдържа опаковката
150 ml или 120 ml, бистър, безцветен до бледожълт вискозен разтвор, без утайка с аромат на малина в тъмни стъклени бутилки.
Една бутилка в картонена кутия с мерителна лъжичка от 5 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител
«Адифарм» ЕАД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Декември, 2017.

Описание

Листовка: Информация за пациента
Акимба 50 mg/ml сироп
Akimba 50 mg/ml syrup
Инозин ацедобен димепранол / Inosine acedoben dimepranol
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Акимба и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Акимба
3. Как да използвате Акимба
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Акимба
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Акимба и за какво се използва

Вашето лекарство съдържа като активно вещество инозин ацедобен димепранол, който стимулира имунната система и по този начин повишава способността на Вашия организъм да се справи с различни заболявания, които са причинени от вируси.

Това лекарство се прилага при лечението на грип и други инфекции засягащи дихателната система, при херпесни инфекции на половите органи, както и при херпес зостер инфекции, инфекциозни заболявалия, причинени от вируси като морбили, заушка, варицела, хепатит, инфекциозна мононуклеоза и др.

Прилага се също така при генитални брадавици и други инфекции, причинени от човешкия папилома вирус, цитомегаловирус инфекции, както и при подостър склерозиращ паненцефалит.

Акимба се прилага при възрастни, деца над 1 година и при хора в старческа възраст.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Акимба

Не прилагайте Акимба:

 • ако сте алергични към инозин ацедобен димепранол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако страдате от подагра;
 • ако имате повишени нива на пикочната киселина.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Акимба.

Необходимо е да уведомите Вашия лекар, ако имате или сте имали:

 • подагра или повишени нива на пикочна киселина в кръвта и/или урината;
 • камъни в бъбреците и/или пикочния мехур;
 • бъбречно заболяване.

Необходимо е да бъдете информиране, че ако за лечението на Вашето заболяване е необходимо продължително приложение на това лекарство, Вашият лекар ще назначи редовно проследяване на някои лабораторни показатели, както и регулярна проверка на функцията на черния дроб и бъбреците.

Други лекарства и Акимба
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Важно е да знаете, че това лекарство може да промени действието на някои едновременно прилагани с него лекарства. Затова е особено важно да информирате своя лекар, ако приемате:

 • лекарства от групата на диуретиците (отводняващи средства), като фуроземид, етакринова киселина, хидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид;
 • алопуринол и други средства за лечение на подагра;
 • лекарство, които потискат имунната система (напр. след присаждане на орган);
 • азидотимидин (за лечение на СПИН).

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Вашият лекар ще прецени дали е възможно да прилагате това лекарство, ако сте бременна или кърмите. Той ще оцени съотношението между ползата за Вас и рисковете за Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини
Акимба обикновено не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Акимба

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозата, която ще приемате, ще бъде определена от Вашия лекар в зависимост от Вашето телесно тегло и тежестта на заболяването. Определената дневна доза трябва да бъде приемане в няколко (3-4) равномерни приема.

Възрастни и лица над 65 години
Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 1 ml за 1 kg телесно тегло). Не може да приемате дневна доза, по-голяма от 4 g.

Деца на възраст над 1 година
Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 1 ml за 1 kg телесно тегло). За улеснение на дозирането, може да се използва приложената таблица:

Телесно тегло Дозировка
10-14 kg 3 x 5 ml
15-20 kg 3 x 5 - 7.5 ml
21-30 kg 3 x 7.5 - 10 ml
31-40 kg 3 x 10 - 15 ml
41 -50 kg 3 x 15 - 17.5 ml

Начин на приложение
Сиропът се приема през устата, като се използва наличната в опаковката мерителна лъжичка. Една пълна мерителна лъжичка съдържа 5 ml сироп.
Определената дневна доза се прилага в няколко (обикновено 3 - 4) равномерни приема в часовете на бодърстване.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Акимба
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели по-голяма доза от назначената Ви или чувствате неразположение, посъветвайте се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да приемете Акимба
Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете дозата, веднага щом се сетите. Ако е време за следващата доза, продължете по обичайната схема.

Ако прекратите приема на Акимба
Кога трябва да прекратите приложението на това лекарство ще определи лекарят. Не прекъсвайте прилагането на лекарството, ако това не е назначено от лекар. Ако спрете лечението е възможно желаният ефект да не може да бъде постигнат или симптомите на Вашето заболяване да се влошат.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Необходимо е незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако получите:

 • Внезапно хриптене / свирене на гърдите;
 • Затруднено дишане и/или замайване;
 • Подуване на клепачите, лицето и гърлото;
 • Обрив и сърбеж, разпространен по цялото тяло.

Посочените по-горе прояви могат да бъдат симптоми на сериозни алергични реакции, които макар и много рядко не могат да бъдат изключени при приема на това лекарство.

При лечение с това лекарство са възможни следните нежелани лекарствени реакции:
Много чести (срещат се поне при 1 на всеки 10 и при по-малко от 1 от всеки 100 лица, прилагали лекарството):

 • Повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината.

Чести (срещат се поне при 1 на всеки 100 и при по-малко от 1 от всеки 10 лица, прилагали лекарството):

 • Повръщане, гадене, неразположение в областта на стомаха;
 • Повишени стойности на кръвната урея, трансаминазите и алкалната фосфатаза;
 • Обрив, сърбеж;
 • Главоболие, световъртеж;
 • Болки в ставите.

Нечести (срещат се поне при 1 на всеки 1000 и при по-малко от 1 на всеки 100 лица, прилагали лекарството):

 • Диария, запек;
 • Сънливост, безсъние;
 • Нервност;
 • Повишено количество на отделената урина.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • Болка в горната коремна област;
 • Зачервяване;
 • Замаяност.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ №8,
1303 София,
Тел.: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Акимба

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в картонената опаковка при температура под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след съкращението „Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

След първото отваряне на бутилката да се съхранява до 6 месеца при температура под 25°С.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Акимба

 • Активното вещество в 1 ml сироп е 50 mg инозин ацедобен димепранол.
 • Другите съставки (помощни вещества) са: захароза, глицерол, метил парахидроксибензоат (Е 218), пропил парахидроксибензоат (Е 216), натриев цитрат, аромат на малина, натурален (смес на натурални ароматни вещества и глюкоза), пречистена вода.

Как изглежда Акимба и какво съдържа опаковката
150 ml или 120 ml, бистър, безцветен до бледожълт вискозен разтвор, без утайка с аромат на малина в тъмни стъклени бутилки.
Една бутилка в картонена кутия с мерителна лъжичка от 5 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител
«Адифарм» ЕАД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Декември, 2017.

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни
Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки