Монопрост 50 микрограма/ml капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка х30 бр

4 от 5 (13 ревюта)
18.89лв.

: 105943

: 0.010

Листовка: Информация за потребителя
MONOPROST 50 micrograms/ml eye drops solution in single-dose container
МОНОПРОСТ 50 микрограма/ml капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка
Latanoprost (Латанопрост)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява МОНОПРОСТ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате МОНОПРОСТ
3. Как да използвате МОНОПРОСТ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате МОНОПРОСТ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява МОНОПРОСТ и за какво се използва
МОНОПРОСТ принадлежи към групата лекарства, наречени простагландини. Той понижава налягането в окото, чрез увеличаване на естествения отток на течност от вътрешността на окото към кръвния поток.
МОНОПРОСТ се използва за лечение на състояния, известни като откритоъгълна глаукома и очна хипертензия. И двете състояния са свързани с повишено налягане в окото и може да засегнат Вашето зрение.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате МОНОПРОСТ
НЕ използвайте МОНОПРОСТ:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към латанопрост или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • Ако сте бременна или планирате бременност;
 • Ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки:
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да използвате МОНОПРОСТ, ако смятате че нещо от изброеното по-долу се отнася до Вас:

 • Ако Ви предстои или сте претърпели операция на очите (включително операция за катаракта);
 • Ако имате други проблеми с очите (като болка в очите, дразнене или възпаление, замъглено зрение);
 • Ако Ви е известно, че страдате от сухота в очите;
 • Ако имате тежка астма или Вашата астма не е добре контролирана;
 • Ако носите контактни лещи. Вие може да използвате МОНОПРОСТ, но трябва да спазвате инструкциите относно носенето на контактни лещи, представени в точка 3;
 • Ако сте имали или в настоящия момент имате вирусна инфекция на очите, причинена от херпес симплекс вирус (HSV).

Деца:
МОНОПРОСТ не е проучван при деца (под 18 годишна възраст).

Други лекарства и МОНОПРОСТ:
МОНОПРОСТ може да взаимодейства с други лекарства. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене:
Не използвайте МОНОПРОСТ по време на бременност или кърмене. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини:
Когато използвате МОНОПРОСТ може да имате краткотрайно замъгляване на зрението. Ако това се случи с Вас, не шофирайте и не използвайте каквито и да е съоръжения или машини, докато зрението Ви не се нормализира.

Важна информация за някоя от съставките на МОНОПРОСТ:
МОНОПРОСТ съдържа макроголглицерол хидроксистеарат (производно на рициновото масло), който може да причини кожни реакции.

3. Как да използвате МОНОПРОСТ
Обичайна доза:

 • Винаги използвайте МОНОПРОСТ точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Обичайната доза при възрастни (включително пациенти в старческа възраст) е една капка дневно в засегнатото око(очи). Най-подходящото време за поставяне на капките е вечер.
 • Не използвайте МОНОПРОСТ повече от веднъж дневно, тъй като по-честото приложение може да намали ефективността на лечението.
 • Винаги използвайте МОНОПРОСТ точно, както Ви е казал Вашият лекар, докато той не Ви каже да спрете прилагането на капките. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Носене на контактни лещи:
Ако носите контактни лещи, то Вие трябва да ги свалите преди да използвате МОНОПРОСТ. След прилагането на МОНОПРОСТ Вие трябва да изчакате 15 минути преди да поставите отново контактните си лещи.

Начин на приложение:
Капките се доставят в опаковки за еднократно приложение. Разтворът от
индивидуалната еднодозова опаковка на МОНОПРОСТ трябва да се постави в засегнатото око(очи) веднага след неговото отваряне. Тъй като след отваряне на опаковката стерилността на разтвора не може да се поддържа, преди всяко използване трябва да се отвори нова опаковка, която след това веднага да се изхвърли.

Моля, спазвайте следните инструкции при използване на капките:
1. Измийте ръцете си и седнете или застанете удобно.
2. С помощта на пръста си леко издърпайте надолу долния клепач на засегнатото око.
3. Приближете върха на апликатора, без да докосвате окото.
4. Стиснете леко еднодозовата опаковка така, че да поставите една капка в окото и след това пуснете долния клепач.
5. Притиснете с пръст вътрешния ъгъл на засегнатото око към носа. Задръжте за една минута, като същевременно държите окото затворено.
6. Повторете и с другото око, ако Вашият лекар Ви е казал да го направите.
7. След употреба изхвърлете еднодозовата опаковка. Не запазвайте за следващо използване.

Ако използвате МОНОПРОСТ заедно с други капки за очи:
Изчакайте поне 5 минути между прилагането на МОНОПРОСТ и другите капки за очи.

Ако сте използвали повече от необходимата доза МОНОПРОСТ:
Ако сте поставили повече капки в окото, то може да почувствате леко дразнене в окото, сълзене или зачервяване, които трябва да отминат, но ако това Ви притеснява потърсете Вашия лекар за съвет.

В случай на случайно поглъщане на МОНОПРОСТ, потърсете Вашия лекар възможно най-бързо.

Ако сте пропуснали да поставите МОНОПРОСТ:
Продължете с обичайната доза в обичайното за това време. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на МОНОПРОСТ:
Консултирайте се с Вашия лекар, ако искате да спрете употребата на МОНОПРОСТ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава.

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 пациента:

 • Постепенна промяна в цвета на очите, с повишаване количеството на кафявия пигмент в цветната част на окото, наречена ирис:
  • Ако имате пъстри очи (синьо-кафяви, сиво-кафяви, жълто-кафяви или зелено-кафяви) е по-вероятно да видите тази промяна, в сравнение с това, ако имате само един цвят на очите (сини, сиви, зелени или кафяви очи);
  • Понякога за настъпването на промяна в цвета на очите може да са необходими години, въпреки че тя обикновено се забелязва в рамките на 8 месеца от лечението;
  • Промяната в цвета на очите може да бъде трайна и по-забележима, ако прилагате МОНОПРОСТ само в едното око;
  • Промяната в цвета на очите не води до някакви проблеми;
  • Промяната в цвета на очите не прогресира след преустановяване на лечението с МОНОПРОСТ;
 • Зачервяване на очите;
 • Дразнене на окото (може да имате усещане за парене, "песъчинки", сърбеж, щипене или чувство за чуждо тяло в окото);
 • Постепенна промяна в миглите на засегнатото око или фините мъхообразни косъмчета около окото, наблюдавана предимно при хората от японски произход. Тези промени включват потъмняване, удължаване, удебеляване и сгъстяване на миглите.

Чести: може да засегнат до 1 на 10 пациента:

 • Дразнене (възпаление) или нарушаване повърхността на окото, възпаление на клепачите (блефарит) и болка в окото.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 пациента:

 • Оток на клепачите, сухота в очите, възпаление или дразнене на повърхността на очите (кератит), замъглено зрение и конюнктивит;
 • Кожен обрив.

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 пациента:

 • Възпаление на ириса, цветната част на окото (ирит/увеит), оток на ретината (макуларен оток), симптоми на оток или драскане/увреждане повърхността на окото, оток в областта окото (периорбитален оток), неправилна посока на растеж на миглите или допълнителен ред мигли;
 • Кожни реакции от страна на клепачите, потъмняване кожата на клепачите;
 • Астма, влошаване на астмата и затруднено дишане (диспнея).

Много редки: може да засегнат до 1 на 10 000 пациента:

 • Влошаване на ангината при пациенти с предшестващо сърдечно заболяване;
 • Болка в гръдния кош.

Пациенти са съобщавали и за следните нежелани ефекти: събиране на течност в областта на цветната част на окото (киста на ириса), главоболие, замаяност, сърцебиене, мускулна болка, болка в ставите и развитие на вирусна инфекция на очите, причинена от херпес симплекс вирус (HSV).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате МОНОПРОСТ
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху кутията, сашето и еднодозовата опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25 °С.
След първо отваряне на сашето: еднодозовите опаковки трябва да се използват в рамките на 7 дни.
След първо отваряне на еднодозовата опаковка: еднодозовата опаковка трябва да се използва веднага и да се изхвърли след употреба.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа МОНОПРОСТ:
Активното вещество е латанопрост. 1 ml капки за очи, разтвор съдържа 50 микрограма латанопрост.
Другите съставки са: макроголглицерол хидроксистеарат 40, сорбитол, карбомер 974Р, макрогол 4000, динатриев едетат, натриев хидроксид (за коригиране на рН), вода за инжекции.

Как изглежда МОНОПРОСТ и какво съдържа опаковката:
Този лекарствен продукт се предлага под формата на капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка. Разтворът представлява бледо жълт и опалесцентен, несъдържащ консерванти разтвор, поставен в еднодозови опаковки, опаковани в сашета от 5 броя, като всяка еднодозова опаковка съдържа 0,2 ml от продукта.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Опаковката съдържа 5 (1x5), 10 (2x5), 30 (6x5) или 90 (18x5) еднодозови опаковки.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:
LABORATOIRES ТНЕА, ФРАНЦИЯ.

Производител:
EXCEL VIS ION, ФРАНЦИЯ
или
LABORATOIRES ТНЕА, ФРАНЦИЯ.

Описание

Листовка: Информация за потребителя
MONOPROST 50 micrograms/ml eye drops solution in single-dose container
МОНОПРОСТ 50 микрограма/ml капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка
Latanoprost (Латанопрост)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява МОНОПРОСТ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате МОНОПРОСТ
3. Как да използвате МОНОПРОСТ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате МОНОПРОСТ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява МОНОПРОСТ и за какво се използва
МОНОПРОСТ принадлежи към групата лекарства, наречени простагландини. Той понижава налягането в окото, чрез увеличаване на естествения отток на течност от вътрешността на окото към кръвния поток.
МОНОПРОСТ се използва за лечение на състояния, известни като откритоъгълна глаукома и очна хипертензия. И двете състояния са свързани с повишено налягане в окото и може да засегнат Вашето зрение.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате МОНОПРОСТ
НЕ използвайте МОНОПРОСТ:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към латанопрост или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • Ако сте бременна или планирате бременност;
 • Ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки:
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да използвате МОНОПРОСТ, ако смятате че нещо от изброеното по-долу се отнася до Вас:

 • Ако Ви предстои или сте претърпели операция на очите (включително операция за катаракта);
 • Ако имате други проблеми с очите (като болка в очите, дразнене или възпаление, замъглено зрение);
 • Ако Ви е известно, че страдате от сухота в очите;
 • Ако имате тежка астма или Вашата астма не е добре контролирана;
 • Ако носите контактни лещи. Вие може да използвате МОНОПРОСТ, но трябва да спазвате инструкциите относно носенето на контактни лещи, представени в точка 3;
 • Ако сте имали или в настоящия момент имате вирусна инфекция на очите, причинена от херпес симплекс вирус (HSV).

Деца:
МОНОПРОСТ не е проучван при деца (под 18 годишна възраст).

Други лекарства и МОНОПРОСТ:
МОНОПРОСТ може да взаимодейства с други лекарства. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене:
Не използвайте МОНОПРОСТ по време на бременност или кърмене. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини:
Когато използвате МОНОПРОСТ може да имате краткотрайно замъгляване на зрението. Ако това се случи с Вас, не шофирайте и не използвайте каквито и да е съоръжения или машини, докато зрението Ви не се нормализира.

Важна информация за някоя от съставките на МОНОПРОСТ:
МОНОПРОСТ съдържа макроголглицерол хидроксистеарат (производно на рициновото масло), който може да причини кожни реакции.

3. Как да използвате МОНОПРОСТ
Обичайна доза:

 • Винаги използвайте МОНОПРОСТ точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Обичайната доза при възрастни (включително пациенти в старческа възраст) е една капка дневно в засегнатото око(очи). Най-подходящото време за поставяне на капките е вечер.
 • Не използвайте МОНОПРОСТ повече от веднъж дневно, тъй като по-честото приложение може да намали ефективността на лечението.
 • Винаги използвайте МОНОПРОСТ точно, както Ви е казал Вашият лекар, докато той не Ви каже да спрете прилагането на капките. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Носене на контактни лещи:
Ако носите контактни лещи, то Вие трябва да ги свалите преди да използвате МОНОПРОСТ. След прилагането на МОНОПРОСТ Вие трябва да изчакате 15 минути преди да поставите отново контактните си лещи.

Начин на приложение:
Капките се доставят в опаковки за еднократно приложение. Разтворът от
индивидуалната еднодозова опаковка на МОНОПРОСТ трябва да се постави в засегнатото око(очи) веднага след неговото отваряне. Тъй като след отваряне на опаковката стерилността на разтвора не може да се поддържа, преди всяко използване трябва да се отвори нова опаковка, която след това веднага да се изхвърли.

Моля, спазвайте следните инструкции при използване на капките:
1. Измийте ръцете си и седнете или застанете удобно.
2. С помощта на пръста си леко издърпайте надолу долния клепач на засегнатото око.
3. Приближете върха на апликатора, без да докосвате окото.
4. Стиснете леко еднодозовата опаковка така, че да поставите една капка в окото и след това пуснете долния клепач.
5. Притиснете с пръст вътрешния ъгъл на засегнатото око към носа. Задръжте за една минута, като същевременно държите окото затворено.
6. Повторете и с другото око, ако Вашият лекар Ви е казал да го направите.
7. След употреба изхвърлете еднодозовата опаковка. Не запазвайте за следващо използване.

Ако използвате МОНОПРОСТ заедно с други капки за очи:
Изчакайте поне 5 минути между прилагането на МОНОПРОСТ и другите капки за очи.

Ако сте използвали повече от необходимата доза МОНОПРОСТ:
Ако сте поставили повече капки в окото, то може да почувствате леко дразнене в окото, сълзене или зачервяване, които трябва да отминат, но ако това Ви притеснява потърсете Вашия лекар за съвет.

В случай на случайно поглъщане на МОНОПРОСТ, потърсете Вашия лекар възможно най-бързо.

Ако сте пропуснали да поставите МОНОПРОСТ:
Продължете с обичайната доза в обичайното за това време. Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на МОНОПРОСТ:
Консултирайте се с Вашия лекар, ако искате да спрете употребата на МОНОПРОСТ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава.

Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 пациента:

 • Постепенна промяна в цвета на очите, с повишаване количеството на кафявия пигмент в цветната част на окото, наречена ирис:
  • Ако имате пъстри очи (синьо-кафяви, сиво-кафяви, жълто-кафяви или зелено-кафяви) е по-вероятно да видите тази промяна, в сравнение с това, ако имате само един цвят на очите (сини, сиви, зелени или кафяви очи);
  • Понякога за настъпването на промяна в цвета на очите може да са необходими години, въпреки че тя обикновено се забелязва в рамките на 8 месеца от лечението;
  • Промяната в цвета на очите може да бъде трайна и по-забележима, ако прилагате МОНОПРОСТ само в едното око;
  • Промяната в цвета на очите не води до някакви проблеми;
  • Промяната в цвета на очите не прогресира след преустановяване на лечението с МОНОПРОСТ;
 • Зачервяване на очите;
 • Дразнене на окото (може да имате усещане за парене, "песъчинки", сърбеж, щипене или чувство за чуждо тяло в окото);
 • Постепенна промяна в миглите на засегнатото око или фините мъхообразни косъмчета около окото, наблюдавана предимно при хората от японски произход. Тези промени включват потъмняване, удължаване, удебеляване и сгъстяване на миглите.

Чести: може да засегнат до 1 на 10 пациента:

 • Дразнене (възпаление) или нарушаване повърхността на окото, възпаление на клепачите (блефарит) и болка в окото.

Нечести: може да засегнат до 1 на 100 пациента:

 • Оток на клепачите, сухота в очите, възпаление или дразнене на повърхността на очите (кератит), замъглено зрение и конюнктивит;
 • Кожен обрив.

Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 пациента:

 • Възпаление на ириса, цветната част на окото (ирит/увеит), оток на ретината (макуларен оток), симптоми на оток или драскане/увреждане повърхността на окото, оток в областта окото (периорбитален оток), неправилна посока на растеж на миглите или допълнителен ред мигли;
 • Кожни реакции от страна на клепачите, потъмняване кожата на клепачите;
 • Астма, влошаване на астмата и затруднено дишане (диспнея).

Много редки: може да засегнат до 1 на 10 000 пациента:

 • Влошаване на ангината при пациенти с предшестващо сърдечно заболяване;
 • Болка в гръдния кош.

Пациенти са съобщавали и за следните нежелани ефекти: събиране на течност в областта на цветната част на окото (киста на ириса), главоболие, замаяност, сърцебиене, мускулна болка, болка в ставите и развитие на вирусна инфекция на очите, причинена от херпес симплекс вирус (HSV).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате МОНОПРОСТ
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху кутията, сашето и еднодозовата опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25 °С.
След първо отваряне на сашето: еднодозовите опаковки трябва да се използват в рамките на 7 дни.
След първо отваряне на еднодозовата опаковка: еднодозовата опаковка трябва да се използва веднага и да се изхвърли след употреба.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа МОНОПРОСТ:
Активното вещество е латанопрост. 1 ml капки за очи, разтвор съдържа 50 микрограма латанопрост.
Другите съставки са: макроголглицерол хидроксистеарат 40, сорбитол, карбомер 974Р, макрогол 4000, динатриев едетат, натриев хидроксид (за коригиране на рН), вода за инжекции.

Как изглежда МОНОПРОСТ и какво съдържа опаковката:
Този лекарствен продукт се предлага под формата на капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка. Разтворът представлява бледо жълт и опалесцентен, несъдържащ консерванти разтвор, поставен в еднодозови опаковки, опаковани в сашета от 5 броя, като всяка еднодозова опаковка съдържа 0,2 ml от продукта.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Опаковката съдържа 5 (1x5), 10 (2x5), 30 (6x5) или 90 (18x5) еднодозови опаковки.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:
LABORATOIRES ТНЕА, ФРАНЦИЯ.

Производител:
EXCEL VIS ION, ФРАНЦИЯ
или
LABORATOIRES ТНЕА, ФРАНЦИЯ.

0

Защо Ремедиум?

Безплатна доставка над 60лв до 1кг
Избор от над 35 000 артикула
Бърза доставка
Право на връщане до 14 дни

Ние използваме „бисквитки“ и други подобни инструменти, за показване съдържанието на сайта и подобряване на потребителското изживяване. Повече информация за „бисквитките“ и опциите за управлението им може да намерите в раздела Политика за използване на бисквитки