Виж
количката

0

Игра “Диагноза- Остеопороза!” - информация и официални правила


Дата: 19 Фев 2018

 

За да участвате в играта трябва да споделите и харесате публикацията в официалната страница във Facebook на Аптеки Ремедиум и да отговорите на следния въпрос като коментар:  „Колко често изследвате нивата си на Витамин D и костна плътност?”

Участвайте в нашата игра и можете да бъдете един от тримата късметлии (победители), които ще спечелят по една опаковка от 
Natural Factors Витамин К2 и D за здрави кости, зъби и сърдечно-съдовата система х60 капсули

Период на играта: 
Започва на 19.02.2018 г. и продължава до 26.02.2018г.

Победители: В края на играта (27.02.2018 г.) на случаен принцип ще бъдат избрани трима победители, изпълнили трите условия (харесване, споделяне и отговор на въпроса като коментар на публикацията), които ще спечелят наградите.

 


Официални правила на играта "Диагноза - Остеопороза"


 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Организатор на играта е “Гео Нутришън” ЕООД. Решението на Организатора да проведе промоцията, съгласно тези правила, е финално и обвързващо за всички участници.

 

2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

ИГРАТА се провежда на Facebook страницата на Онлайн аптека Ремедиум  и се организира, провежда и важи за цялата територия на Република България.

 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта  започва на 19.02.2018 г. и продължава до 26.02.2018г.


4. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 НАГРАДИ:
-  По една опаковка Natural Factors Витамин К2 и D за здрави кости, зъби и сърдечно-съдовата система х60 капсули за трима победители.


5. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАРКИ И ОПАКОВКИ  

Участието в надпреварата не е обвързано с покупката на продукти на „Гео Нутришън”ЕООД.
Промоционалните продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци, обозначаващи провеждането на конкурса.


6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Темата на играта е “Диагноза - Остеопороза!”.

За да се включат в играта, участниците трябва да харесат поста, да отговорят на въпроса и споделят поста на своята лична стена  във Фейсбук публично.

Въпрос: „Колко често изследвате нивата си на Витамин D и костна плътност?””

В края на играта (27.02.2018 г.) на случаен принцип ще бъдат избрани победителите, които ще спечелят наградите.


7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Спечелилите предметните награди, ще ги получат безплатно чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес. В случай, че след обявяването на печелившите, някой от участниците не се свърже с организаторът в срок от две седмици (14 календарни дни), за да предостави данни за доставката на наградата, същата ще бъде предоставена на друг участник, изпълнил условията на играта. В случай, че лицето не бъде открито на посочения адрес, екипът на „Гео Нутришън” ЕООД ще се свърже с него на посочения мобилен номер. Непотърсените награди се връщат в офиса на „Гео Нутришън” ЕООД. След този период Организаторът няма задължението да предоставя награди.
Не се допуска преотстъпване на наградата от спечелилия на друго лице.

 

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.


9. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу други или срещу паричния им еквивалент не се допуска.


10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Тази игра може да бъде прекратена само в случай, че настъпят материални загуби, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи настоящата игра.


 11. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатор и участници в тази играще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.


12. ДРУГО

Отговорът на въпросите в сайта означава, че съответният участник е съгласен с гореописаните Общи условия за неговото провеждане. В случай, че се появят пропуски по отношение на настоящите Общи условия, Организаторът има право да ги допълни с цел коректно провеждане на играта и неограничаване правата на участниците. В конкурса нямат право на участие служители на „Гео Нутришън” ЕООД и "Аптеки Ремедиум" ЕООД, както и членовете на семействата им.