Виж
количката

0

Проследяване на ефекта от редовното приемане на таблетките Pro-Visio Forte при пациенти с МДСВ (макулна дегенерация свързана с възрастта)


Дата: 27 Яну 2020

Проследяване на ефекта от редовното приемане на таблетките Pro-Visio Forte при пациенти с МДСВ (макулна дегенерация свързана с възрастта)
Д-р Д.Желязкова,офталмолог
Гр.Стара Загора

 

Зрението е най-значимото човешко възприятие – с него ние получаваме 80% от цялата информация на заобикалящата ни среда. Ето защо е много важно да го предпазим от вредни въздействия както от външната,също така и от работната среда,като слънчевата радиация,излъчването на TV,PC и други източници.


МДСВ е една от водещите причини за необратима слепота сред населението над 55 години в световен мащаб,като се счита че броят и честота на засягане непрекъснато нарастват. Въпреки многобройните проучвания, етиологията и патогенезата на МДСВ все още не са напълно изяснени. Промените в RPE се приемат за главния фактор в развитие на заболяването. С напредване на възрастта клетъчното ядро става по-малко, а цитоплазмената акумулация на липофусцин се увеличава. При светлинна експозиция липофусцина генерира свободни радикали водороден пероксид, липидни пероксиди, водещи до blue-light–индуцирана апоптоза на RPE. Известни са и голям брой други рискови фактори освен възрастта: - пола, расата, генетичната предразположеност, съдовия риск (АХ,ДМтип2, дислепидемия, затлъстяване, тютюнопушене, както и хората претърпели операция от катаракта).


Сред рисковите фактори от страна на очите се считат хиперметропията, хипопигментацията на ирисите. Сините очи изхождайки от това, че меланина предпазва от свободните радикали, намалявайки абсорбцията на светлината от фоторецепторите са по-застрашени от развитие на АМД, в сравнение с кафявите. От факторите на средата значение имат светлинната експозиция (слънчевата радиация,УВ лъчите) и диетата. Приема на антиоксиданти осигурява протекция срещу МДСВ. Молекулите на антиоксидантите блокират оксидативния процес, превръщайки свободните радикали в стабилни компоненти преди те да увредят клетъчните мембрани. Към антиоксидантите се отнасят липоразтворимите витамини Е, С, А, бета каротените, олигоелементите–цинк, мед, магнезий, селен, които са ко-фактори на антиоксидантни ензими, витамин В6, фолиевата киселина глутатиона, ксантофилните пигменти лутеин и зеаксантин. Последните помагат за филтриране на синия спектър на слънчевата светлина, предпазвайки фоторецепторите и РПЕ от оксидативния процес. По данни на АREDS2 (Age -Related Eye Diseases Study), приема на хранителни суплементи ежедневно намалява риска от прогресия на заболяването. Заболяването се класифицира основно в 2 форми: суха и влажна, като сухата представлява 85 % от случаите и е най-честата, Неоваскуларната или „влажна” се среща в 15% и води до бърза и тежка загуба на зрението. Сухата форма се характеризира с наличието на други, пигментни промени: хиперили хипопигментация, а при напредналите случаи с географска атрофия . При влажната форма е налице неоваскуларна мембрана, като с нея могат да бъдат асоциирани субретинални хеморагии, липидни депозити, отлепване на невросензорната ретина или РПЕ. Един от последно навлезлите в клиничната практика методи за диагностика мониториране на МДСВ е оптичната кохерентна томография. Представлява неинвазивен метод базиран на ниско-кохерентната инферометрия. Дава възможност за "ин виво" измерване на ретиналната дебелина като цяло, както и на отделните ретинални структури и промени.


Цел на на наблюдението


Проследяване на ефекта от редовното използване на хранителна добавка Pro-Visio Forte (Unimed Pharma) при пациенти с установена понижена оптическа плътност на пигмента в макулата. Друга цел беше наблюдение на понижаване риска за развитие и прогресия на вече съществуваща ​МДСВ.


Методика и регистриране на данните


Бяха проследени 20 пациенти с МДСВ. На пациентите беше даден и "Въпросник на пациента", който се попълваше от самия пациент. Въпросникът съдържаше допълнителни данни, касаещи анамнезата и стила на живот на пациента. Пациентите бяха наблюдавани в продължение на 2 месеца, по време на които осъществиха 2 контролни прегледа - 1-и преглед (изходен), преди започване на лечението и 2-и преглед (след 2 месеца). При всеки преглед на пациентите беше измерена макулна дебелина, бяха регистрирани промените в ретиналните структури и определена зрителната острота. Хранителната добавка Pro-Visio Forte (Unimed Pharma) се прилагаше в дозировка: 1 т. сублингвално 1 път дневно, вечер по време на 2-та месеца наблюдение. В протокола на всеки пациент се записваха основните данни за пациента (инициали, номер на пациента, пол, възраст) и данни свързани с МДСВ (цвят на ириса, фамилна анамнеза, пушене). Частите от всеки запис са използвани за допълнителен статистически анализ.


Методика на изследване:


За изследване промяната на макулната дебелина и регистрация на структурните промени в ретината бе използван оптичният кохерентен томограф Cirrius- Zeiss, в режими на работа : Macular cube 500/500


Резултати от наблюдението


По отношение на зрителната острота при 15 от наблюдаваните пациенти има подобрение с 1 ред, при 3-ма се запазва изходното ниво, при 2 без промяна.
По отношение на макулната дебелина: - 14 пациента – увеличение - 5 пациента - запазване на изходната макулна дебелина - 1 пациент – намаляване на макулна дебелина. Промени в ретиналната структура - при 9 пациента има намаляване на дебелината на хиперрефлективните ивици, резултат от подобряване плътността на комплекса РПЕ хориокапилярис.

 

Заключение от наблюдението:


Резултатите от нашето проучване показват че между основните фактори за предпазване от МДСВ e дългосрочното приемане на хранителни добавки със съдържание на лутеин и заексантин и ефективен избор в тази насока е Pro-Visio Forte (Unimed Pharma). Наблюдението показва, че приема му подобрява пигментната плътност на макулата, с което благоприятства запазване на зрителната острота и намалява риска от възникване и прогресия на Макулната дегенерация свързана с възрастта.