Виж
количката

0

МИЛГАМА N КАПС 50БР

Код: 007357 
тегло: 0.020 кг
(7 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мilgamma N 40 mg/90 mg/250 micrograms capsules soft
Benfotiamine/ Pyridoxine hydrochloride/ Cyanocobalamine

Mилгамма N 40 mg/90 mg/250 микрограма меки капсули
Бенфотиамин/ Пиридоксинов хидрохлорид/ Цианкобаламин


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакциистане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежеланиреакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява милгамма N капсули и за какво се използва
2. Преди да приемете милгамма N капсули
3. Как да приемате милгамма N капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате милгамма N капсули
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИЛГАММА N КАПСУЛИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Лекарствен продукт за лечение на невропатии.

Милгамма N капсули се използва за лечение при:
Възпалителниневрологични заболявания и неврологични заболявания с болков синдром,като диабетна и алкохолна полиневропатия, мигрена, болезнени мускулнидисторзии, синдром на дразнене на нервните коренчета на гръбначниястълб, синдром на шийния прешлен, синдром рамо-ръка, херпес зостер,фациална пареза. както и при продължителна реконвалесценция (периоди напродължителни оздравителни процеси) и в гериатрията.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИ

He приемайте милгамма N капсули:

  • Присъмнение за свръхчувствителност (алергия) към тиамин, бенфотиамин,пиридоксинов хидрохлорид, цианкобаламин, или някое от помощнитевещества.
  • Ако сте бременна или кърмите.


Обърнете специално внимание при употребата на милгамма N капсули: Милгамма N капсули може да предизвика невропатии при продължителен прием - повече от 6 месеца.


Прием на други лекарствени продукти
Терапевтични дози на витамин ЕЦ могат да намалят действието на L-Допа.
Приупотреба на изоникотиноилхидразид (ИНХ), D-пенициламин и циклозерин,както и по време на продължителен период на лечение сестроген-съдържащи орални
контрацептивни средства, има увеличена потребност от пиридоксин.
Тиаминътсе дезактивира от 5-флуороурацил, тъй като 5-флуороурацилъткомпетитивно инхибира фосфорилирането на тиамин до тиамин пирофосфат.


Прием на милгамма N капсули с храни и напитки
Необходимостта от пиридоксин се увеличава при употребата на алкохол.


Бременност и кърмене
По време на бременност и кърмене витамин Вб може да се приема безпроблемно в дневни дози до 25 mg. Тъй като този лекарствен продукт съдържа 90 mg витамин B6 капсула, то употребата му по време на бременност и кърмене не се препоръчва.


Шофиране и работа с машини
Не са необходими предпазни мерки.


Важна информация относно някои от съставките на милгамма N капсули
Преди прием на милгамма N капсули трябва да се изясни дали пациентът не е свръхчувствителен към някоя от съставките на продукта.

При прием на високи дози, съдържанието на глицерол в продукта може да предизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИ
Винагиприемайте милгамма N капсули според предписанията на Вашия лекар.Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако в нещо не сте съвсемсигурни. Винаги се придържайте към инструкциите за употреба, защото впротивен случай милгамма N капсули няма да има желания лечебен ефект.Дозировката се определя от Вашият лекар.


Дозировка и начин на приложение
Аконе е предписано друго, 3-4 пъти дневно по 1 капсула. В по-леки случаи ипри особено благоприятно повлияване - по 1-2 капсули дневно. Капсулитесе вземат, след хранене с малко течност, без да се дъвчат. Капсулатаможе да се приеме по всяко време на деня.


Продължителност на лечението
Определясе от лекар. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, акосчитате, че действието на милгамма N капсули е прекалено силно илипрекалено слабо.


Ако сте приели повече милгамма N капсули отколкото е необходимо
Подходящо е да се консултирате с Вашия лекар, ако се появят някакви симптоми.


Ако сте пропуснали да приемете милгамма N капсули
Продължетеда приемате милгамма N капсули както преди, в обичайното време, и сепостарайте в бъдеще да приемате продукта редовно.


Ако сте спрели приема на милгамма N капсули
Ако спрете лечението, рискувате да провалите успеха на терапията.
Ако изпитате някои неприятни нежелани реакции, моля, консултирайте се с Вашия
лекар относно продължаването на лечението.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Катовсички лекарствени продукти, милгамма N капсули може да причининежелани реакции, въпреки че те не се проявяват при всеки пациент.

За оценката на нежеланите лекарствени реакции, са използвани следните честоти на проявление:

Много чести:повече от 1 на 10 пациенти
Чести:по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 пациенти
Нечести:по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 пациенти
Редки:по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10,000 пациенти
Много редки:по-малко от 1 на 10,000 пациенти, включително изолирани случаиНарушения на нервната система
Неизвестначестота на проявление: Дългосрочното приложение, за периоди по-дълги от6 месеца, може да доведе до периферни сетивни невропатии (виж „Обърнетеспециално внимание при употребата на милгамма N капсули").


Стомашно-чревни нарушения
Изолиранислучаи: Стомашно-чревни смущения, като гадене и други стомашно-чревниоплаквания, са били документирани като единични случаи при клиничнипроучвания с бенфотиамин. Въпреки това, честотата не се отличавасигнификантно от тази в третираните с плацебо групи. Каузалната връзкас бенфотиамин и/или пиридоксин все още не е изяснена достатъчно и евъзможно да е дозозависима.


Нарушения на имунната система
Редки: Реакции на свръхчувствителност (копривна треска, кожен обрив, шокови състояния).


Общи нарушения
Неизвестначестота: При високи дози съдържанието на глицерол в продукта може дапредизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария („Важна информацияотносно някои от съставките на милгамма N капсули").


Противодействия
Аконякоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забележите реакция,която не е описана в тази листовка, моля информирайте за това Вашиятлекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МИЛГАММА N КАПСУЛИ
Да се съхранява под 25°С! Да се пази от светлина! Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Неизползвайте милгамма N капсули след изтичане на срока, отбелязан върхукартонената опаковка или блистера след "Годен до:" За дата на изтичанесрока на годност се счита последния ден от указания месец.

Лекарственитепродукти не трябва да се изхвърлят в канализационните води или вконтейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашият фармацевт, как даунищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазванена околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа милгамма N капсули

Всяка мека капсула съдържа следните активни вещества:
Бенфотиамин (мастноразтворим витамин Вi) 40 mg
Пиридоксинов хидрохлорид (витамин Вб) 90 mg
Цианкобаламин (витамин В12) 250 микрограма

Помощни вещества:
Твърдимазнини, соев лецитин, глицерол 85%, калциев хидрогенфосфат,етилванилин, титанов диоксид (Е171), червен железен окис (Е172),желатин, карион 83 (манитол Е 421, сорбитол Е 420), хидрогениранохидролизирано нишесте, рапично масло.


Как изглеждат капсулите милгамма N и какво съдържа опаковката
Оригинални опаковки по 20, 50 и 100 меки капсули.


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ

Притежател на разрешението за употреба:
Worwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str.7
71034 Boblingen, Германия
Tel. 07031-6204-0 Fax: 07031-6204-31


Производители:
R.P. Scherer GmbH & Co. KG
Gammelsbacher CLafie 2 69412 Eberbach, Германия


C.P.M.Contract Pharma GmbH & Co.KG
Friihlingsstrasse 7
83620 Feldkirchen-Westerham, Германия


За информация на нашите пациенти

Милгамма N капсули съдържат бенфотиамин, пиридоксинов хидрохлорид и цианкобаламин.
Витаминитеот групата В-комплекс не се прилагат само, за да отстранят състояния навитаминен дефицит. Те, във високи дози, притежават много по-разширенифармакологични свойства, с които се обяснява постигнатия чрез милгаммаN капсули аналгетичен и регенеративен ефект.

Бенфотиаминът е мастноразтворима форма на витамин В1. Той представлява нова разработка на витамин В1.Многократно по-добре се усвоява (резорбира) от организма в сравнениесъс същите количества от обичайния водоразтворим витамин В1.След резорбцията, в организма, бенфотиаминът се превръща във витамин ВьТой регулира катаболизма на въглехидратите, което е от голямо значениеза обмяната на нервната клетка.

Витамин В6 регулира разграждането на белтъчините, мазнините и въглехидратите.

Витамин В12е незаменим за обмяната на веществата в клетката, за нормалнотокръвообразуване и функционирането на нервната система. Той катализирабиологичния синтез на нуклеиновите киселини, а с това и изграждането нанови клетъчни ядра.


Дата на последно одобрение на листовката: 05/2009.

Другите също купуват

Всичко от Woerwag Pharma