Виж
количката

0

ОТИПАКС КАПКИ ЗА УШИ 15МЛ

Код: 007460 
тегло: 0.500 кг

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Отипакс 4g/100g + 1g/100g капки за уши,разтвор
Феназон/Лидокаин хидрохлорид

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Отипакс и за какво се използва
2. Преди да използвате Отипакс
3. Как да използвате Отипакс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Отипакс
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОТИПАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Този лекарствен продукт е предназначен за локално симптоматично повлияване на болката, специално при:
- остро неперфорирало възпаление на средното ухо;
- вирусно възпаление на ухото при грип;
- баротравма.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОТИПАКС

Не използвайте Отипакс
- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Отипакс.
- ако имате перфорация на тъпанчето.

Обърнете специално внимание при употребата на Отипакс
- Ако Вие имате отворена тьпанчева мембрана, това лекарство може да предизвика нежелани ефекти в средното ухо.
- Преди лечението с Отипакс като профилактична мярка, помолете Вашия лекар да провери дали тъпанчето Ви е цяло.

Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Отипакс може да се прилага при бременни и кърмещи жени, ако е необходимо

Шофиране и работа с машини
Неприложимо.

Важна информация относно някои от съставките на Отипакс
Съдържа глицерол.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОТИПАКС

Винаги използвайте Отипакс точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е 4 капки в болното ухо, 2 или 3 пъти дневно. Максималната продължителност на лечението е 10 дни. Няма възрастово ограничение.

Ако сте пропуснали да използвате Отипакс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Отипакс

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Отипакс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
В редки случаи има риск от локални реакции, под формата на алергии, дразнене или зачервяване.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОТИПАКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 30°С.

Не използвайте Отипакс след срока на годност отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Отипакс
- Активниите вещества са: феназон и лидокаин.
- Другите съставки са: натриев тиосулфат, етанол, глицерол и вода.

Как изглежда Отипакс и какво съдържа опаковката
Флакон 15 мл (жълто стъкло, III тип), съдържащо 16 g разтвор, затворено с запушалка (LDPE) с пломба (LDPE) и капкомер (полиетилен/винил ацетат) с запушалка (LDPE).

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 Gentilly
Франция

Производител
BIOCODEX 1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais
Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България
Фармекспорт
ул .Верила 6, ап.5
тел./факс: 02 952 26 44

Дата на последно одобрение на листовката: 11 /2009

Другите също купуват

Всичко от Biocodex