Виж
количката

0

ТОБРЕКС УНГВ ОФТ 3.5Г

Код: 007481 
тегло: 0.010 кг
(19 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.
- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го преотстъпвате на други хора.
То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както
Вашите.


В тази листовка:
1. Какво представлява TOBREX и за какво се използва
2. Преди да използвате TOBREX
3. Как да използвате TOBREX
4. Възможни нежелани реакции
5 Съхранение на TOBREX
6. Допълнителна информация


TOBREX (ТОБРЕКС) маз за очи


- Лекарственото вещество е тобрамицин 3 mg/g.
- Помощните вещества са безводен хлорбутанол, течен парафин и бял вазелин.


Притежателят на разрешението за употреба за TOBREX маз за очи е Алкон България ЕООД,ул. Димитър Манов 10, ет. 1, София 1408, България.


Производителят на TOBREX маз за очи е:
SA ALCON-COUVREUR NV, Rijksweg 14, В-2870 Puurs, Белгия
или Alcon Cusi, S.A., Camil Fabra 58, 08320 El Masnou, Barcelona,Spain.


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOBREX И ЗА КАКВО СЕ ИЗПЛОЗВА
TOBREX е предназначен за лечение на външните възпалителни заболявания с
бактериален произход на Вашето око(очи) и заобикалящите повърхности.
TOBREX е от групата лекарствени продукти, наречени противовъзпалителни. Тази група включва антибиотици (тобрамицин в този случай), които са ефективни срещу широк спектър микроорганизми, които могат да инфектират окото(очите).
TOBREX е бяла до почти бяла хомогенна маз за очи, която се доставя в опаковка, съдържаща туба от 3,5 g с пластмасов накрайник и пластмасова капачка.


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ TOBREX
Не използвайте TOBREX:
- ако сте свръхчувствителни (алергични) към тобрамицин, или към някоя от останалите съставки на TOBREX капки за очи, разтвор.


Обърнете специално внимание при употребата на TOBREX:
- ако изпитвате сърбеж в областта на клепача, оток, зачервяване на окото, преустановете употребата на лекарствения продукт и се консултирайте с Вашия лекар,
- използвайте този лекарствен продукт толкова дълго, колкото Ви е предписал Вашият лекар. Продължителната употреба на антибиотици може да доведе до супер инфекции,
- мазите за очи могат да забавят заздравяването на очната рана.


Не трябва да носите контактни лещи при наличие на очна инфекция.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на който и да е лекарствен продукт.


Шофиране и работа с машини:
Възможно е непосредствено след поставянето на TOBREX да се появи краткотрайно замъгляване на зрението. Вие трябва да изчакате докато зрението Ви се проясни и едва тогава да шофирате или да работите с машини.


Употреба на други лекарства:
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или доскоро сте приемали някакъв друг лекарствен продукт. Не забравяйте също така да споменете и лекарствата, които сте закупили без рецепта.


3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ TOBREX
Винаги използвайте TOBREX точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


При леки до умерени болестни състояния, обичайната доза е малко количество (лентичка с дължина приблизително 1,5 cm) от лекарствения продукт в засегнатото око(очи), два или три пъти дневно.
При тежки болестни състояния, обичайната доза е малко количество (лентичка с дължина приблизително 1,5 cm) от лекарствения продукт в засегнатото око(очи) на всеки три до четири часа през първите два дни, и след това по два или три пъти дневно докато премине инфекцията. TOBREX маз за очи може да се прилага вечер едновременно с TOBREX капки за очи, разтвор през деня.
Обичайната продължителност на лечението е 7-10 дни. Продължителността на лечението е по преценка на Вашия лекар.


Използвайте TOBREX само за вашите очи.


3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ TOBREX (продължение)

Колко да поставите
1. Вземете тубата TOBREX и огледало.
2. Измийте си ръцете.
3. Отвъртете капачката.
4. Дръжте тубата между палеца и показалеца.
5. Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почистения вече пръст, така че да се образува 'джоб' между него и окото. Лентичката маз трябва да попадне именно на това място
6. Приближете накрайника на тубата близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
7. Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с накрайника. Това може да замърси лекарствения продукт.
8. Внимателно стиснете тубата, за да изпусне лентичка от TOBREX маз за очи
9. След като поставите TOBREX, пуснете клепача, мигнете няколко пъти, за да е сигурно, че лекарственият продукт е покрил цялата повърхност на окото. Внимателно затворете окото(очите) за няколко секунди; това е необходимо, за да попречите на TOBREX да премине към другите части на тялото.
10. Ако е необходимо да поставите TOBREX маз за очи и в двете очи, повторете всички предходни стъпки и за другото око.
11. Затворете добре тубата веднага след употреба.
12. Използвайте само една и съща туба.


Ако TOBREX маз за очи не попадне в окото, опитайте отново.


Ако сте пропуснали да поставите TOBREX, поставете дозата когато се сетите. Ако е време за следващата Ви доза, продължете по Вашата обичайна схема. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.


Ако сте поставили повече от необходимото количество TOBREX:
Ако е необходимо, TOBREX може да се отстрани чрез промиване с хладка вода.


Ако използвате и други лекарствени продукти за очи, изчакайте десет до петнайсет минути между поставянето на различните лекарствени продукти, като поставяте TOBREX маз за очи последно.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Като всички лекарствени продукти, TOBREX може да предизвика нежелани лекарствени реакции.


Чести нежелани лекарствени реакции (следното може да засегне от 1 до 10 на всеки 100 пациенти)
Очни нежелани реакции: увеличено сълзене, сърбеж и оток на клепача, зачервяване


Обикновено, Вие можете да продължите употребата на лекарствения продукт, освен ако реакциите не са сериозни. Ако нещо Ви притеснява, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Ако забележите нежелани лекарствени реакции, не описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. СЪХРАНЕНИЕ НА TOBREX
Тубата трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне
, за да бъдат избегнати евентуални инфекции. Напишете датата на отваряне на означеното за това място.
Отворено на:
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25 °С. Да не се замразява.
Да се съхранява в плътно затворена опаковка.
Не използвайте лекарствения продукт след срока на годност, обявен върху тубата и картонената кутия (отбелязан като 'Годен до').


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се:
Алкон България ЕООД
ул. Димитър Манов 10, ет.1
София 1408
Тел: +359 2 950 1565
Факс: + 359 2 954 9755


Дата на последно одобрение на листовката Юли, 2007.

Другите също купуват

Всичко от Alcon