Виж
количката

0

  

Лекоклар 125 mg/5 ml гранули за перорална суспензия х60 мл

Код: 104646 
тегло: 0.010 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

Лекоклар 125 mg/5 ml гранули за перорална суспензия

Lekoklar 125 mg/5 ml granules for oral suspension

кларитромицин (clarithromycin)

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново,

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Лекокпар и за какво се използва

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лекоклар

3. Как да приемате Лекоклар

4. Възможни нежелани реакции

5. Как да съхранявате Лекоклар

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

1. Какво представлява Лекоклар и за какво се използва

 

Кларитромицин е антибиотик, който принадлежи към групата на макролидните антибиотици. Те спират развитието на определени бактерии.

 

Лекоклар се използва за лечение на:

 

инфекции на гърлото и синусите

инфекции на средното ухо при деца

инфекции в областта на гръдния кош, като бронхит и пневмония

инфекции на кожата и меките тъкани

стомашни язви, причинени от бактерията Helicobacter pylori.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Лекоклар

 

Не приемайте Лекоклар

 

ако сте алергични към кларитромицин, други макролидни антибиотици или към останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.

ако имате или някой от семейството Ви има анамнеза за определени нарушения на сърдечния ритъм (камерна аритмия, включително torsades de pointes) или нетипични промени в електрокардиограмата (ЕКГ, електронен запис на сърцето), наречени “синдром на удължения QT интервал”,

ако страдате от тежка чернодробна недостатъчност и проблеми с бъбреците едновременно,

ако нивата на калий в кръвта Ви са нетипично ниски (хипокалиемия),

ако приемате

- тикагрелор (за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци)

- ранолазин (за лечение на стенокардия)

- ерготамин, дихидроерготамин (лекарства за лечение на мигрена),

- цизаприд (лекарство за стомаха),

- пимозид (антипсихотик),

- терфенадин или

- астемизол (при копривна треска, противоалергични лекарства)

- ловастатин, симвастатин (лекарства за понижаване на холестерола)

- колхицин (за лечение на подагра)

- други лекарства, за които е известно, че причиняват сериозни нарушения на сърдечния ритъм.

 

Предупреждения и предпазни мерки

 

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Лекоклар.

 

ако имате понижена чернодробна или бъбречна функция,

ако имате тежка или продължителна диария (псевдомембранозен колит) по време на или след прием на Лекоклар, незабавно се консултирайте с Вашия лекар. Възпаление на дебелото черво (псевдомембранозен колит) е съобщавано при употреба на почтн всички антибактериални лекарства, в т.ч. кларитромицин.

ако страдате от миастения гравис, рядко заболяване, което причинява мускулна слабост

ако имате диабет

ако имате или сте имали сърдечни проблеми, или

ако нивата на магнезий в кръвта Ви са нетипично ниски (хипомагнезиемия)

ако сте приемали кларитромицин и преди по различни причини и за продължително време.

Други лекарства и Лекоклар

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, вюочително и такива отпускани без рецепта.

Някои други лекарства могат да повлияят ефекта на Лекоклар, както и обратното. Такива лекарства са:

 

Лекоклар може да засили ефекта на следните лекарства:

 

астемизол, терфенадин (противоалергично лекарство), пимозид (антипсихотик), цизаприд (лекарство за стомаха), ерготамин, дихидроерготамин (лекарства за мигрена), ловастатин, симвастатин (лекарства за понижаване на холестерола), тикагрелор (за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци), ранолазин (за лечение на стенокардия), колхицин (за лечение на подагра) (вж. “Не приемайте Лекоклар ”)

алпразолам, триазолам, мидазолам (успокоителни лекарства)

дигоксин, верапамил, амплодипин, дилтиазем (лекарства за сърце)

теофилин (антиастматично лекарство)

варфарин (противосъсирващо лекарство)

аторвастатин, розувастатин (средства, понижаващи холестерола)

циклоспорин, сиролимус, такролимус (лекарства, потискащи имунната система)

карбамазепин, фенитоин, валпроат (лекарства за лечение на епилепсия)

цилостазол (използва се за подобряване на кръвообръщението в краката)

инсулин и други лекарства за лечение на диабет (като например натеглинид или репаглинид)

метилпреднизолон (кортизон за лечение на възпаление)

омепразол (лекарство за стомаха)

силденафил, тадалафил, варденафил (лекарства за лечение на еректилна дисфункция)

толтеродин (за лечение на синдрома на свръхактивен пикочен мехур)

винбластин (лекарство за лечение на ракови заболявания)

лекарства с риск от засягане на слуха, особено аминогликозиди, като например гентамицин или неомицин (група антибиотици)

Ефектът от Лекоклар н ефектът от следните лекарства може да се засилят, когато се приемат заедно:

 

атазанавир, саквинавир (лекарства за лечение на ХИВ)

итраконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции)

Ако Вашият лекар специално Ви е препоръчал да приемате Лекоклар и някое от горепосочените лекарства по едно и също време, може да е необходимо лекарят да Ви наблюдава по-стриктно.

 

Следните лекарства могат да отслабят ефекта на Лекоклар:

 

рифамттицин, рифабутин, рифапентин (антибиотици)

ефавиренц, етравирин, невирапин (лекарства за лечение на ХИВ)

фенитоин, карбамазепин, фенобарбитон (антиепилептични лекарства)

жълт кантарион

Моля, обърнете внимание:

Ритонавнир (антивирусно лекарство) и флуконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции) могат да засилят ефекта на Лекоклар.

 

Лекоклар може да отслаби ефекта на зидовудин (антивирусно лекарство). За да избегнете това, трябва да оставите интервал от 4 часа между приема на тези лекарства.

 

Употребата на Лекоклар едновременно с дигоксин, хинидин, дизолирамид или верапамил (лекарства за сърце), или други макролидни антибиотици може да предизвика сърдечна аритмия.

 

Едновременната употреба на Лекоклар с дизопирамид може да понижи нивата на захар в кръвта (хипогликемия).

 

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

 

Шофиране и работа с машини

Като цяло, Лекоклар няма ефект върху способността за шофиране или работа с машини, но може да предизвика нежелани реакции като замаяност, обърканост или загуба на ориентация. Ако почувствате някакъв ефект, не трябва да шофирате, работите с машини и извършвате дейности, с които можете да изложите на риск себе си или други хора.

 

Лекоклар съдържа захароза

Това лекарство съдържа 2,4 g захароза на 5 ml готова за употреба суспензия. Това трябва да се има предвид при пациенти, страдащи от захарен диабет.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захар, свържете се с лекаря преди да приемете този лекарствен продукт.

 

3. Как да приемате Лекоклар

 

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

 

От предписанието можете да научите какво количество от това лекарство и колко често трябва да приемате. Моля, прочетете го внимателно. Дозата, която Ви предписва лекарят Ви зависи от вида на инфекцията и степента й на тежест. Дозата зависи също от функцията на бъбреците Ви. Вашият лекар ще Ви го обясни.

 

Възрастни и юноши:

Обичайната доза е 250 mg два пъти дневно.При тежки инфекции или стомашни язви, причинени от Helicobacter pylori, обичайната доза е 500 mg два пъти дневно.

 

Деца на възраст между 6 месеца и 12 години:

Дневната доза се определя според теглото на детето.

 

Следната таблица дава информация за обичайните дози

 

Лекоклар 125 mg/5 ml гранули за перорална суспензия

 

Телесно тегло (в kg) Възраст (години) Доза (в ml), прилагана два пъти дневно

8 - 11 1 - 2 2,5

12 - 19 2 - 4 5

20- 29

 

4 - 8 7,5

30 - 40 8 - 12 10

Лекоклар 250 mg/5 ml гранули за перорална суспензия

 

Телесно тегло (в kg) Възраст (години) Доза (в ml), прилагана два пъти дневно

12 - 19 2 - 4 2,5

20- 29 4 - 8 3,75

30 - 40

 

8 - 12 5

При деца с тегло под 8 kg трябва да се прилага доза от 7,5 mg/kg два пъти дневно.

 

Продължителност на лечението

Вашият лекар ще Ви каже колко време трябва да приемате Лекоклар, обикновено между 5 и 14 дни. Не спирайте лечението по собствено решение, например защото Вие или Вашето дете се чувствате по-добре. Ако спрете приема на лекарството преждевременно, инфекцията може да се възстанови.

 

Начин на употреба

Обикновено това лекарство се прилага два пъти дневно - веднъж сутрин и веднъж вечер.

Можете да приемате лекарството със или без храна.

След прием на това лекарство в устата може да остане горчив вкус. Това може да се избегне, като изядете или изпиете нещо веднага след суспензията.

 

Как да измерите дозата

Към лекарството е приложена спринцовка от 5 ml, с деления на 2,5, 3,75 и 5 ml. Към лекарството има адаптор, който се поставя в бутилката. За да измерите доза от лекарството:

 

Разклатете бутилката

Поставете адаптора в отвора на бутилката

Поставете края на спринцовката в адаптора

Завъртете бутилката на обратно

Издърпайте буталото на спринцовката, за да измерите необходимата доза

Върнете бутилката в изправено положение, извадете спринцовката, оставете адаптора в бутилката и я запушете.

Винаги разклащайте бутилката преди да измерите доза.

 

Прилагане на лекарството със спринцовка:

 

Детето трябва да е застанало стабилно в изправено положение.

Поставете внимателно края на спринцовката в устата на детето. Насочете края на спринцовката към вътрешната страна на бузата.

Натиснете бавно надолу буталото на спринцовката. Не впръсквайте бързо.

Дайте възможност на детето да погълне лекарството.

Другата възможност е да изпразните измерената доза от капкомера в лъжица, от която детето да приеме лекарството.

 

Как да приготвите лекарството

Лекар или фармацевт може да приготви това лекарство за Вас. За да отворите бутилката с лекарството трябва да натиснете надолу капачката, защитена от деца, и да я завъртите.

 

Ако трябва сами да приготвите лекарството, напълнете бутилката със студена вода, точно под мерителната чертичка, отбелязана върху бутилката. Веднага след това разклатете добре бутилката. След това сипете още вода точно до мерителната чертичка, отбелязана върху бутилката и отново разклатете.

 

Трябва да приготвите суспензията само веднъж, в началото на курса на лечението.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Лекоклар

Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, свържете се с Вашия лекар или с болница възможно най-скоро.

Признаци на предозиране могат да бъдат стомашните симптоми.

 

Ако сте пропуснали да приемете Лекоклар

Ако сте пропуснали да приемете това лекарство, продължете лечението като следвате обичайната дозировка, препоръчана от Вашия лекар. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

 

Ако сте спрели приема на Лекоклар

Важно е да приемате Вашето лекарство според указанията на лекаря. Не спирайте внезапно приема на това лекарство, без първо да обсъдите това с Вашия лекар. В противен случай симптомите могат да се появят отново.

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

4. Възможни нежелани реакции

 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани рекации, въпреки че не всеки ги получава.

 

Сериозни нежелани рекации

Ако някое от следните се случи, спрете приема на това лекарство и увеломете Вашия лекар незабавно или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

 

Нечести сериозни нежелани реакции (възникват при по-малко от 1 на 100 души):

 

алергични реакции, например внезапно затруднение в дишането, говора и преглъщането, подуване на устните, лицето и шията, силно замайване или колапс, кожен обрив с мехури и сърбеж

неправилен сърдечен ритъм (промяна в електрическата активност на сърцето)

риск от съсирване на кръвта поради високо ниво на тромбоцити в кръвта

Сериозни нежелани реакции с неизвестна честота:

 

висока температура, възпалено гърло, по-чести инфекции, причинени от сериозен недостиг на бели кръвни клетки (агранулоцитоза)

обрив, висока температура, промени в кръвните показатели (което може да е признак за синдром на свръхчувствителност (наречен DRESS).

пожълтяване на кожата и очите, гадене, загуба на апетит, необичайна кръвни резултати на чернодробните показатели (признаци за възпаление на черния дроб)

диария, която е сериозна, продължава дълго време или има кръв в изпражненията, с болки в стомаха или висока температура. Това може да е признак на сериозно възпаление на червата. Вашият лекар може да прекрати лечението. Не приемайте лекарства, които забавят движението на червата.

силна болка в корема и гърба, дължаща се на възпаление на панкреаса

повишено или намалено отделяне на урина, сънливост, обърканост и гадене, причинени от бъбречно възпаление

сериозен или сърбящ кожен обрив, особено ако е съпроводен с образуване на мехури и възпаление в областта на очите, устата или гениталиите

необичайно посиняване или кървене, дължащо се на ниско ниво на тромбоцити в кръвта

бърз или неравномерен сърдечен ритъм.

зачервен, лющещ се обрив с подкожни подутини и мехури (екзантематозна пустулоза)

Всички тези са сериозни нежелани реакции. Може да е необходима спешна медицинска помощ.

 

Други възможни нежелани реакции:

Уведомете Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции Ви притеснява:

 

Чести (възникват при по-малко от 1 на 10 души):

 

главоболие

промени в усещанията за вкус (например, метален или горчив вкус)

болка в корема, гадене или повръщане, диария, нарушено храносмилане

проблеми със съня

отклонения в резултати от изследвания на черния дроб

обрив

повишено потене.

Нечести (възникват при по-малко от 1 на 100 души):

 

ниско ниво на белите кръвни клетки

повишаване на чернодробните ензими в кръвта

гъбични инфекции (кандидоза)

инфекции, например влагалищни

липса или намаление на апетита

безпокойство, нервност, крясъци

замайване, треперене, сънливост

чувство на виене на свят, увреден слух, шум в ушите (тинитус)

усещане на сърцебиенето

възпаление на лигавицата на стомаха, запек, газове, сухота в устата, оригване,

сърбеж, копривна треска, червен надигнат обрив

мускулни спазми

треска, слабост

С неизвестна честота (честотата не може да бъде установена от наличните данни):

 

промяна в цвета на зъбите и езика

определени бактериални инфекции на кожата и подлежащите тъкани

нарушено обоняние, загуба на усещането за мирис и вкус

глухота

акне

депресия

болка или слабост в мускулите

необичаен цвят на урината.

кошмари, обърканост, дезориентация, виждане, усещане или чуване на несъществуващи неща, загуба на контакт с реалността, чувство на загуба на идентичността

конвулсии, мравучкане и изтръпване на кожата

кървене

чернодробна недостатъчност

бъбречна недостатъчност

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата,

ул. „Дамян Груев” № 8,

1303 София,

тел.: +35928903417,

уебсайт: www.bda.bg.

 

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

5. Как да съхранявате Лекоклар

 

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

 

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката и бутилката след надписа „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

 

Да се съхранява под 25°С.

След разреждане: да се съхранява под 25 °С.

 

Суспензията трябва да се използва до 14 дни след приготвяне.

 

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

Какво съдържа Лекоклар

 

Активното вещество е кларитромицин

       След разтваряне 1 ml перорална суспензия съдържа 25 mg кларитромицин, 5 ml Перорална суспензия! съдържат 125 mg кларитромицин.

       След разтваряне 1 ml перорална суспензия съдържа 50 mg кларитромицин, 5 ml перорална суспензия съдържат 250 mg кларитромицин.

 

Другите съставки са полоксамер 188, повидон К 30 (Е 120 J), хипромелоза (Е464), макрогол 6000, титанов диоксид (Е171), метакрилова киселина - етил акрилат съполимер (1:1), триетилов цитрат (Е 1505), глицеролов моностеарат, полисорбат 80 (Е433), захароза, малтодекстрин, калиев сорбат (Е202), колоиден безводен силициев диоксид (Е551), ксантанова 1ума (Е415), плодов аромат (натурални и изкуствени овкусители, включително малтодекстрин, модифицирано нишесте и малтол).

Как изглежда Лекоклар и какво съдържа опаковката

Гранули за перорална суспензия

60 ml, 120 ml и 240 ml бели до бежови гранули в бутилка от HDPE, със запушалка, защитена от деца, с винт от РР, и мерителна спринцовка от РЕ/РР за перорални форми (5 ml) с деления за 2,5 ml, 3,75 ml и 5.0 ml и/или мерителна лъжичка от РЕ/РР с делителни черти за 1,25 ml, 2,5 ml и 5,0 ml.

 

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

Лекоклар 125 mg/5 ml гранули за перорална суспензия

Видове опаковки:

1 бутилка съдържа 34,1 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 50 ml суспензия (необходимо количество вода: 29,5 ml) или

41.0 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 60 ml суспензия (необходимо количество вода: 35,4 ml) или

54.6 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 80 ml суспензия (необходимо количество вода:47.2 ml) или

68.3 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 100 ml суспензия (необходимо количество вода: 59.0 ml) или

81,9 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 120 ml суспензия (необходимо количество вода: 70,8 ml).

 

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

Лекоклар 250 mg/5 ml гранули за перорална суспензия

Видове опаковки:

 

1 бутилка съдържа 34,1 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 50 ml суспензия (необходимо количество вода: 28,5 ml) или

41.0 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 60 ml суспензия (необходимо количество вода: 34.2 ml) или

54.6 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 80 ml суспензия (необходимо количество вода: 45.6 ml) или

68.3 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 100 ml суспензия (необходимо количество вода: 57.0 ml).

 

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

Притежател на разрешението за употреба на производител

Притежател на разрешението за употреба

Sandoz d.d.

VerovSkova 57, 1000 Ljubljana, Словения

 

Производители

Lek Pharmaceuticals d.d.

VerovSkova 57, 1526 Ljubljana, Словения

 

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Германия

 

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A, R0-540472 Targu-Mures, Румъния

 

Lek S.A.

Административен адрес

ul. Podlipie 16, 95-010 Strykow, Полша

 

Адрес на производство

ul. Domaniewska 50 С, 02-672 Warszawa, Полша

Другите също купуват

Всичко от Sandoz