Виж
количката

0

КЛЕКСАН АМП 40МГ 0,4МЛ

Код: 001050 
тегло: 0.010 кг
Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

Clexane 20mg/0,2 ml, solution for injections
Клексан 20 mg/0,2 ml, инжекционен разтвор

Clexane 40mg/0,4 ml, solution for injections
Клексан 40 mg/0,4 ml, инжекционен разтвор

enoxaparin sodium
еноксапарин натрий

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
• Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Клексан и за какво се използва
2. Преди да приемете Клексан
3. Как да приемате Клексан
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клексан
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛЕКСАН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Какво представлява Клексан
Този лекарствен продукт е антикоагулантно средство (антитромботичен агент) от
т. нар. група на нискомолекулните хепарини. Той предотвратява образуването на кръвни съсиреци във вените или артериите {тромбоза) и предотвратява също повторното им образуване.

За какво се използва Клексан
Нискомолекулен хепарин може да бъде предписан:
• като профилактично лечение, за избягване образуването на кръвни съсиреци,
• като лечебна терапия, когато кръвни съсиреци вече са се образували.
Този лекарствен продукт се използва в хирургията и в медицината 
• при пациенти с риск от заболяване на вените (кръвен съсирек във вена) или при пациенти, които имат това заболяване с или без белодробна емболия.
• при пациенти с някои видове заболяване на коронарните артерии.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛЕКСАН
Не приемайте Клексан и информирайте Вашия лекар Ако:
Таблица:

Употребата на

това лекарство е
ПРОТИВОПОКАЗНА
НЕПРОТИВОПОКАЗНА
При всички случаи

- ако е известно, че имате алергия към лекарствения продукт, към хепарин или производните му, включително други нискомолекулни хепарини,
- ако преди сте имали сериозно спадане на тромбоцитите заради хепарин (тромбоцитите играят важна роля в кръвосъсирването),

- ако имате установено нарушение в кръвосъсирването,
- ако имате увреждания (вътрешни или външни), които биха могли да кървят,
- ако сте склонни към
прекомерно кървене.


Като лечебна терапия

- мозъчен кръвоизлив,
- ако имате тежка бъбречна недостатъчност (с изключение на хемодиализа),

- спиналната/епидуралната, анестезия са противопоказни по време на лечебната терапия


- независимо от възрастта , в комбинация с аспирин(в дози използвани за обезболяване и за понижаване на температурата, или с нестериоидни противовъзпалителни средства (НСПВС) или декстран (лекарство използвано в интензивните отделения),

- през първите няколко дни след инсулт без кръвоизлив,
- при повечето видове ендокардит (сърдечни инфекции),
- при лека или умерена бъбречна недостатъчност.

Катопрофилактична терапия
- ако имате тежка бъбречна недостатъчност,
- в рамките на 24 часа след мозъчен кръвоизлив,
- ако сте на възраст над 65 години, в комбинация с аспирин (в дози използвани за обезболяване и за понижаване на температурата), или с
нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС) или
декстран.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Ва,какви или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт при лечението с Клексан.


СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За да се избегне кръвоизлив, задължително е да не се надвишава дозата и продължителността на лечението предписани от Вашия лекар. Лечението изисква многократни кръвни изследвания за редовно определяне броя на тромбоцитите Ви (обикновено два пъти седмично).
По време на лечението с хепарин, в много редки случаи е възможно да настъпи значително спадане в броя на тромбоцитите. Това налага прекратяване на лечението с хепарин и усилено проследяване, тъй като могат да възникнат тежки усложнения, по- специално, парадоксално тромбоза. В общия случай, този лекарствен продукт не се препоръчва при деца. Употребата на това лекарство за предотвратяване на тромбоемболични явления не се препоръчва при пациенти с механична протеза на сърдечната клапа, особено бременни жени.

ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА ИНТРАМУСКУЛНО.
Указанията за инжектиране трябва да се спазват строго.

Обърнете специално внимание при лечението с Клексан
Както при всички антикоагуланти, може да възникне кървене. В случай на
кръвоизлив, причината трябва да бъде открита и трябва да се започне подходящо лечение.

Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете употребата на Вашето лекарство при:
В някои случаи, особено при лечебна терапия, е налице риск от кръвоизлив в
следните ситуации:
• пациента в напреднала възраст,
• телесно тегло под 40 kg,
• бъбречна недостатъчност,
• ако лечението се увеличи повече от обичайната продължителност от 10 дни,
• в комбинация с някои лекарства (вж. точка 2. Прием на други лекарства),
• в комбинация с някои лекарства, които повишават риска от кръвоизлив (вж. точка 2. Прием на други лекарства).
Тези ситуации могат да наложат специално проследявне евентуални медицински прегледи и изследвания на кръвта.
Епидуралната и спиналната анестезии не са противопоказани, когато лекарството се прилага профилактично. Някои предпазни мерки обаче, трябва да се спазват: интервал между инжекцията и анестезията, специфично проследяване.
Ако в момента имате, или в миналото сте страдали от чернодробно или бъбречно заболяване, язва или други увреждания, които биха могли да кървят, уведомете своя лекар. Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта*
Поради вероятност от възникване на кървене, винаги уведомявайте своя лекар ако приемате някое от следните лекарства:
• аспирин,
• нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС),
• инхибитори на тромбоцитната агрегация (abciximab, eptifibatide, iloprost, ticlopidine, tirofiban),
• декстран (.лекарство използвано в интензивните отделения),
• перорални антикоагуланти (които блокират витамин К).
Вашият лекар може да коригира лечението Ви в съответствие с това. Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременеете.

Бременност
Лечебна терапия:
За предпочитане е този лекарствен продукт да не се използва по време на цялата бременност.
Профилактична терапия:
За предпочитане е този лекарствен продукт да не се използва по време на първия триместър от бременността. По време на втория и третия триместър, лекарството може да се използва само ако Вашият лекар прецени, че това е необходимо. Ако по време на лечението установите, че сте бременна, консултирайте се със Вашия лекар, тъй като само той/тя може да прецени нуждата от продължаване на лечението.

Кърмене
Това лекарство не е противопоказано при кърмачки.
Като общо правило, винаги трябва да уведомявате Вашия лекар или фармацевт ако сте бременна или кърмите преди да изплозвате каквото и да е лекарство.
Шофиране и работа с машини
Еноксапарин не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛЕКСАН
Винаги взимайте Клексан точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Как да приемате това лекарство
• ПОДКОЖНО ИНЖЕКТИРАНЕ (освен когато се използва за диализа).
• Да не се инжектира интрамускулно.
Какво количество да приемате
Дозата зависи от показанията и от пациента:
Профилактична терапия:

• Операции с умерен риск: дозата е една инжекция дневно 2 000 анти-Ха
IU /0,2 ml (20 mg/0,2 ml).
• Операции с висок риск (тазобедрена става и коляно): дозата е една инжекция дневно 4 000 анти-Ха IU/0,4 ml (40 mg/0,4 ml).
Хемодиализа:
• 100 анти-Ха IU/kg (lmg/kg ) под формата на еднократна доза.
Лечебна терапия:
Дозата и продължителността на лечението се определят от Вашия лекар съобразно телесното Ви тегло и терапевтичните показания.
• В общия случай, дозата е 100 анти-Ха IU/kg (1 mg/kg ) на всеки 12 часа.
• При пациенти лекувани за някои видове стенокардия, CLEXANE се комбинира с доза аспирин през устата, който се приема веднъж дневно.
1 ml от инжекционния разтвор е еквивалентен на около 10 000 анти-Ха IU енокспарин (100mg/ml)

Ако това лекарство трябва да бъде заменено с антикоагуланти през устата, инжекциите ще се спрат едва след няколко дни през което време ще получавате и двете лекарства. Това отговаря на времето необходимо на второто лекарство да стане активно и на стойностите на кръвната коагулация да достигнат подходящи нива определени от Вашия лекар.
Кога и колко често да употребявате Клексан
- Профилактика в хирургията: 1 инжекция дневно.
- Лечебна терапия: Две инжекции дневно с интервал помежду им 12 часа.
- Хемодиализа: лекарството се инжектира направо в артериалната линия на маркучите за хемодиализа в началото на диализния сеанс.
Колко дълго трябва да се използва Клексан
- Профилактика на венозни тромбози в общата хирургия: в общия случай лечението се назначава средно за 7 до 10 дни, освен при някои тазобедрени операции.
- Лечение на венозни тромбози: в общия случай лечението не трябва да надвишава 10 дни,
- Лечение на някои видове стенокардия: лечението продължава 2 до 8 дни до стабилизация.
Ако сте приели повече от необходимата доза Клексан Поради риск от кървене, бързо се свържете с лекар.
Ако сте пропуснали да приемете Клексан
Нищо специално.
Ако спрете да приемате Клексан Нищо специално.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Клексан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Някои пациенти са получавали следните нежелани лекарствени реакции по време на лечение
• кървене с различна тежест, въътрешно .Трябва незабавно да уведомите своя лекар или ме дицицинска сестра. Кървенето може да бъде повишено от увреждания със склонност към кървене, от бъбречна недостатъчност, или от някои лекарства приемани по същото време.
• спадане броя на тромбоцитите в кръвта, което в някои случаи може да бъде опасно и което трябва незабавно да се съобщи на лекуващия лекар. Поради това, редовно трябва да се изследва броя на тромбоцитите.
• съобщава се и за временно увеличаване броя на тромбоцитите.
• редки тежки кожни реакции в мястото на инжектиране.
• често е възможно да се появяват синини или под кожата в мястото на инжектиране да се напипат възелчета (малки бучки), които могат да причиняват болка в различна степен. Тези реакции изчезват по естествен път и не са причина за спиране на лечението.
• локални или общи алергични реакции.
• риск от остеопороза (деминерализация на скелета водеща до чупливост на костите) при продължително лечение.
• други реакции: повишени стойности на някои чернодробни ензими в кръвта, повишен калий в кръвта.
• в редки случаи се съобщава за неврологични увреждания с различна тежест след прилагане на този тип лекарство по време на някои видове анестезия.
• в много редки случаи се съобщава за възпаление на малките кръвоносни съдове, предизвикано от алергия.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛЕКСАН
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Клексан след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25 °С, в оригиналната опаковка.
Да не се замразява.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Какво съдържа Клексан
• Активното вещество е еноксапарин натрий (enoxaparin sodium).
Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 100 mg/1 ml еноксапарин натрий, като съответното количество е отбелязано на стикера на спринцовката и картонената опаковка.
• Другите съставки са: вода за инжекции
Как изглежда Клексан и какво съдържа опаковката
Клексан е бистър, стерилен апирогенен инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка.
Налични са опаковки от 2 или 10 предварително напълнени спринцовки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
4

Притежател на разрешението за употреба
Санофи-Авентис България ЕООД 1303 София, бул. Ал. Стамболийски 103 България
Производители
• Aventis Intercontinental -180, RUE Jean Jaures BP40, Maisons Alfort Cedex Франция.
• Aventis Pharma Le Trait, Boulevard industriel, zone idustrielle 76580 Le Trait - Франция
• Chinoin Pharmaceutical and Chemical Private 3510 Miskolc, Csanyikvolgy Унгария.
Дата на последна редакция на листовката: Юли 2008
6.УКАЗАНИЯ ЗА ЛИЦЕТО ПРИЛАГАЩО ТОВА ЛЕКАРСТВО

Прилагайте количество от продукта, отговарящо на предписаната доза.
1 ml от инжекционния разтвор е еквивалентно на около 10 000 анти-Ха IU еноксапарин.
Начин и път на приложение
ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ (освен когато се използва при диализни кръгове).

ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА ИНТРАМУСКУЛНО.
Подготовка и техника на подкожно инжектиране 
Препоръчително е да се използват игли с много фин калибър (максимален диаметър 0,5 mm).
За предпочитане е инжектирането да става в лежащо положение на пациента, в подкожната тъкан на антеролатералната или постеролатералната коремна стена, като инжекционното място се сменя между ляво и дясно при всяко инжектиране.
Иглата трябва да се въвежда перпендикулярно, а не косо, в кожна гънка прихваната между палеца и показалеца. Кожната гънка трябва да се придържа през цялото време на инжектиране.Другите също купуват

Всичко от Sanofi

Другите също купуват

Всичко от Sanofi