Виж
количката

0

ФЕРО ФОЛГАМА КАПС 100МГ 100БР

Код: 181260 
тегло: 0.010 кг
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Ferro-Folgamma capsules
Феро-Фолгамма капсулиАктивно действащи съставки в една капсула:
Феросулфат, изсушен [Ferrous-(II) sulfate].......
100 mg
(съответстващ на 37 mg желязо)
Фолиева киселина [Folic acid]............................
5 mg
Цианкобаламин [Cyancobalamin]........................10 mg


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете употребата на този лекарствен продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
Тозилекарствен продукт е предписан лично на Вас. Не го преотстъпвайте надруги хора. Той може да им навреди, независимо от това, че технитесимптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствениреакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовканежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Феро-Фолгамма и в какви случаи се употребява?
2.Какво трябва да имате предвид преди да започнете приема на Феро-Фолгамма?
3. Как да приемате Феро-Фолгамма?
4. Какви нежелани лекарствени реакции са възможни?
5. Как трябва да съхранявате Феро-Фолгамма?
6. Допълнителна информация
7. Актуалност на информацията


1. Какво представлява Феро-Фолгамма и в какви случаи се употребява?

За терапия с желязо, фолиева киселина и витамин В12.

Феро-Фолгамма се прилага при комбинирани състояния на дефицит на желязо, фолиева киселина и витамин В12 с различен произход. Недостиг на фолиева киселина, витамин B12и желязо може да възникне вследствие на кръвозагуба (кръвотечения отстомаха, червата и пикочния мехур, хемороиди, менструация, раждания),по време на бременност и кърмене (при майката и детето), недостатъчноили неправилно хранене, хронична злоупотреба с алкохол, смущения врезорбцията, продължителна хемоднализа, и като последица от терапия сантиконвулсивни медикаменти и орални контрацептивни средства.

Дефицитът на фолиева киселина, витамин В12и желязо може да се прояви като малокръвие, полиневропатия,мегалобластна анемия, неврологични и психологични смущения, промени влигавиците, фуникуларна миелоза, умора, бледност, мравучкания по ръцетеи краката, и понижена физическа издържливост.

2. Какво трябва да имате предвид преди да започнете приема на Феро-Фолгамма?

Не приемайте Феро-Фолгамма:

  • принатрупване на желязо в организма (хемохроматози, хронични хемолизи исмущения в обмяната на желязото (сидероахрестични анемии, оловнианемии, таласемии). Противопоказан е при мегалобластна анемия,вследствие от дефицит само на витамин В12 (напр. поради липса на интризинг-фактор) и при дефицит само на фолиева киселина.
  • в случай, че сте свръхчувствителни (алергични) към витамин B12, фолиева киселина, железен(П)-сулфат, соя, фъстъци, или към някое от останалите съставки (помощните вещества).


Особено голямо внимание при прием на Феро-Фолгамма е необходимо при:

Деца
Лекарственият продукт не е подходящ за деца под 12-годишна възраст.

Пациенти в напреднала възраст
Не са необходими никакви предпазни мерки.


Прием/употреба на други лекарства
Взаимодействия с други лекарствени продукти
Моля,информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/прилагате илинаскоро се приели/приложили други лекарства, включително и такива,отпускани без рецепта.

  • Железните соли намаляват резорбцията на тетрациклини, пенициламин, леводопа и метилдопа.
  • Железните соли повлияват резорбцията на хинолоновите антибиотици (напр. ципрофлоксацин, левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин)
  • Железните соли намаляват резорбцията на тироксин при пациенти, провеждащи заместотелна терапия с тироксин.
  • Резорбциятана желязо може да бъде намалена при едновременен прием на холестирамин,антиацидни продукти (Са**, Mg++, Аl***-соли), както и на калций- имагнезий-съдържащи лекарствени продукти, предназначени за попълване накалциев и магнезиев дефицит.
  • Едновременниятприем на железни соли с нестероидни противовъзпалителни средства можеда засили дразнещото действие на желязото върху лигавицата настомашно-чревния тракт.
  • Желязосвързващитесубстанции като фосфати, фитати или оксалати, а също така млякото,кафето и чая, подтискат желязната резорбция.

Феро-Фолгамма не трябва да се приема в течение на 2-3 часа след прилагането/приема на гореспоменатите субстанции.

При антнепилептична (антиконвулсивна) терапия може да се повиши склонността към припадъци.

Приприем на по-високи дози не е изключено фолиевата киселина иедновременно прилаганите фолиеви антагонисти, като напр.химиотерапевтици и цитостатици, да подтискат взаимно своето действие.

Високи дози фолиева киселина, приложени едновременно с флуороурацил, могат да доведат до тежки диарии.

Хлорамфениколътможе да намали резултата от лечението с фолиева киселина и не трябва дасе прилага при пациенти с тежки проявления на дефицит на фолиевакиселина.


Прием на Феро-Фолгaмма с храни и напитки
Феро-Фолгамма не трябва да се приема заедно с мляко или черен чай, тъй като те намаляват резорбцията на желязо.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на който и да е лекарствен продукт.

Бременност
Придозировки до 5 mg фолиева киселина дневно не са известни рискове. Повреме на бременност не трябва да се прилагат по-високи дозировки.
Повреме на бременност не трябва да приемате повече от една капсулаФеро-Фолгамма на ден (поради съдържанието на фолиева киселина въвФеро-Фолгамма).

Кърмене
Придозировки до 5 mg фолиева киселина дневно не са известни рискове. Повреме на кърмене не трябва да се прилагат по-високи дозировки.

Фолиевата киселина се излъчва активно в майчиното мляко.

Повреме кърмене не трябва да приемате повече от една капсулаФеро-Фолгамма на ден (поради съдържанието на фолиева киселина въвФеро-Фолгамма).


Шофиране и работа с машини
Феро-Фолгамма не повлиява способността за шофиране и работа с машини.


Важна информация относно някои от съставките на Феро-Фолгамма
Предупредителни указания
Зада се намали риска от възможно предозиране с желязо, е необходимоособено внимание в случай, че се прилагат диетични мерки или другипрепарати съдържащи железни соли.
Този лекарствен продукт съдържасорбитол. Моля, в случай че Ви е известно, че имате непоносимост(свръхчувствителност) към определени захари, започнете приема наФеро-Фолгамма едва след като сте обсъдили това с Вашия лекар.

Заболяванията, довели до състояния на дефицит на фолиева киселина, витамин В12и желязо, могат да имат и други причини. В случай, че приемът налекарствения продукт не покаже ефект, още при първите оплаквания трябвада потърсите Вашия лекар.


3. Как да приемате Феро-Фолгамма?
МОЛЯ, приемайте Феро-Фолгамма винаги точно според указанията на Вашия лекар и информацията за пациента.

Обръщайте се с въпроси към Вашия лекар или фармацевт, ако за нещо не сте съвсем сигурни.

Дозировка
В случай, че Вашият лекар не Ви е предписал друго, обичайните дози са: Възрастни: 3 пъти дневно по 1-2 капсули
Деца над 12 години: 3 пъти дневно по 1 капсула.

Начин на приложение
Моля, приемайте капсулите след ядене, с малко течност.

Продължителност на приложението
Продължителността на приложение е в зависимост от протичането на основното заболяване. Моля, запитайте за това Вашия лекар!


Ако сте приели повече от необходимата доза Феро-Фолгамма
Краткотрайното предозиране по правило е без последствия. Ако се появят оплаквания, моля, обърнете се към Вашия лекар.


Ако сте пропуснали да приемете Феро-Фолгамма
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Продължете да приемате Феро-Фолгамма както и преди, в обичайното време, и се стремете за в бъдеще да поддържате редовен прием.


Ако сте спрели приема на Феро-Фолгамма
Зада се постигне лечебен ефект, Феро-Фолгамма трябва да се приемавъзможно най-редовно. Ако прекъснете, или желаете да преустановитепреждевременно лечението, моля, говорете за това с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Феро-Фолгамма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки пациент ги получава.

При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:

Много чести:
повече от 1 на 10 лекувани пациенти
Чести:
по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани
Нечести:по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани
Редки:по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани
Много редки:по-малко от 1 на 10 000 лекувани, вкл. единични случаи


Нежелани лекарствени реакции

Желязо:
Съединенията на желязото имат локално дразнещо действие и поради товабиха могли да доведат до гастроинтестинални смущения, или обстипация. Вединични случаи могат да се проявят алергични реакции, като например:еритем, пруритус, бронхоспазъм или анафилактичен шок.

Указание: Тъмно оцветените изпражнения не са смущаващи. Бензидиновата проба ще е положителна.

Фолиева киселина:
При високи дози рядко се срещат гастроинтестинални смущения, смущения в съня, раздразнителност, депресия.

Витамин B12:
При парентерално приложение или много рядко се съобщава за акне,екзематозни, или уртикарийни лекарствени реакции, а също такаанафилактични, или анафилактоидни реакции.

Соевият лецитин може да предизвика алергични реакции в много редки случаи.

Противодействащи мерки
При поява на нежелани лекарствени реакции, моля, обърнете се към Вашия лекар.
Аконякоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележитедруги, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашиялекар или фармацевт.


5. Съхранение на Феро-Фолгамма
Дататана изтичане срока на годност е отпечатана върху блистера и картоненатаопаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочениямесец. Не употребявайте Феро-Фолгамма след тази дата!
Лекарствения продукт да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява на място, защитено от пряка слънчева светлина, при температура под 25 °С.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Феро-Фолгамма:
- Активни вещества:
Феросулфат, изсушен 100 mg (съответстващ на 37 mg желязо)
Фолиева киселина 5 mg
Цианкобаламин 10 meg
- Помощни вещества:аскорбинова киселина, соев лецитин, сорбитол, глицерол 85%,етилванилин, оцветител Е 172, твърди мазнини, рапично масло, желатин.


Как изглежда Феро-Фолгамма и какво съдържа опаковката
Феро-Фолгамма се предлага в опаковки по 20, 50 и 100 капсули.


Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба
Worwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str.7
71034 Boblingen, Германия
Tel. 07031 -6204-0
Fax: 07031-6204-31
e-mail: [email protected]

Производители:
R.P. Scherer GmbH & Co. KG
Gammelsbacher StraBe 2
83620 Feldkirchen-Westerham, Германия

C.P.M.Contract Pharma GmbH & Co.KG
Fruehlingsstrasse 7
69412 Eberbach, Германия


Задопълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържетесе с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
ТП "Вьорваг Фарма ГмбХ & Ко.КГ" п.к. 64
1113 София, България Тел.: 974 34 96 Факс: 974 38 33
e-mail: www.woerwagpharma-bg.com


Допълнителна информация
За информация на нашите пациенти:
Железнитепрепарати не винаги имат добра стомашна поносимост. При Феро-Фолгаммаактивно действащите вещества се освобождават в неутралната специалнасреда, така че се гарантира директният пасаж в червата - истинскатазона на резорбция.

Това е причината за известната добра стомашна поносимост на Феро-Фолгамма.


7. Актуалност на информацията
Април 2008Другите също купуват

Всичко от Woerwag Pharma

Другите също купуват

Всичко от Woerwag Pharma