Виж
количката

0

ФРОМИЛИД УНО ТБ 500МГ 7БР

Код: 182198 
тегло: 0.010 кг
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Fromilid uno 500 mg modified released tablets
Clarithromycin

Фромилид уно 500 mg таблетки c изменено освобождаване
Кларитромицин


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Фромилид уно и за какво се използва
2. Преди да приемете Фромилид уно
3. Как да приемате Фромилид уно
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фромилид уно
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФРОМИЛИД УНО И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Фромилид уно е антибиотик от групата на макролидите. Той действа главно чрез спиране на растежа на бактериите, които причиняват инфекции в човешкия организъм. Фромилид уно е предназначен за лечение на респираторни инфекции (напр. инфекции на синусите, гърлото, сливиците, бронхите и белите дробове), инфекции на кожата и подкожната тъкан.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФРОМИЛИД УНО

Не приемайте Фромилид уно

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към кларитромицин или някоя от другите съставки на Фромилид уно или към други макролидни антибиотици;
 • Ако имате тежко увреждане на черния дроб и бъбреците;
 • Ако приемате терфенадин (лекарство за лечение на алергии), цизаприд (лекарство за лечение на нарушения на стомашно-чревния мотилитет (перисталтиката), пимозид (лекарство за лечение на психически и нервни разстройства) или астемизол (лекарство за лечение на алергии); комбинирането на тези лекарства с кларитромицин може да предизвика сериозни смущения в сърдечния ритъм (аритмия);
 • Ако приемате алкалоиди на моравото рогче (ергоалкалоиди),(лекарства за лечение на мигрена);
 • Ако имате ниско ниво на калий в кръвта или промени в електрокардиограмата (удължен QT интервал).


Обърнете специално внимание при лечението с Фромилид уно

 • Ако имате нарушена функция на черния дроб и бъбреците. За вас може да са необходими по-ниски дози от лекарството;
 • Ако имате порфирия не трябва да приемате кларитромицин;
 • Ако по време на или след лечение настъпи тежка и продължителна диария (антибиотиците могат да променят чревната флора, в резултат на което броят на бактерията Clostridium difficile да нарастне и да причини диария). В този случай, се консултирайте с Вашия лекар. Може да бъде необходимо да спрете лечението с Фромилид уно.
 • Ако имате миастения гравис (нервно-мускулно заболяване с изразена мускулна слабост). При лечение с Фромилид уно симптомите на това заболяване могат да се изострат.

Фромилид уно таблетки не трябва да се прилагат при деца под 12 години поради наличието на по-подходяща лекарствена форма - суспензия.


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • Дигоксин, хинидин и дизопирамид (лекарства за лечение на сърдечни заболявания)
 • Варфарин или други лекарства за разреждане на кръвта
 • Ерготамин или дихидроерготамин (лекарства за лечение на мигрена)
 • Карбамазепин, валпроат или фенитоин (лекарства за лечение на епилепсия)
 • Теофилин (за облекчаване на дишането при задух)
 • Терфенадин или астемизол (за лечение на сенна хрема или алелергия)
 • Триазолам, алпразолам или мидазолам (успокоителни лекарства)
 • Цилостазол (при слабо кръвооросяване)
 • Симвастатин или ловастатин (при високо ниво на холестерола)
 • Цизаприд (при стомашни разстройства) Метилпреднизолон (кортикостероид)
 • Винбластин (за лечение на рак)
 • Силденафил (при импотентност)
 • Циклоспорин (лекарство за потискане на имунната система)
 • Пимозид (при психични състояния)
 • Зидовудин (анти-вирусен агент)
 • Рифабутин (за лечение на някои инфекции)
 • Такролимус (прилага се след трансплантации на органи)
 • Ритонавир, ефавиренц, невирапин, атаназавир, саквинавир (лекарства за лечение на СПИН)
 • Колхицин (за лечение на подагра)

Кларитромицин не повлиява действието на противозачатъчните таблетки.


Прием на Фромилид уно с храни и напитки
Приемайте Фромилид уно по време на хранене. Поглъщайте таблетката цяла с най- малко половин чаша течност.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Тъй като безопасността на Фромилид уно по време на бременност не е установена, Вашият лекар ще Ви предпише това лекарство само когато наистина е необходимо. Кларитромицин се отделя в майчиното мляко, така че се препоръчва да не се кърми по време на лечението.


Шофиране в работа с машини
Няма съобщения Фромилид уно да повлиява на способността за шофиране и работа с машини.


Важна информация относно някои от съставките на Фромилид уно
Фромилид уно съдържа лактоза Ако Вашият лекар ви е казал, че имате редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемате това лекарство.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФРОМИЛИД УНО
Винаги приемайте Фромилид уно точно както Вашият лекар Ви е казал. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировката и продължителността на лечението зависят от вида на инфекцията и мястото на инфекцията, възрастта на пациента и отговора на лечението. Приемайте лекарството, както е предписано от Вашия лекар.

Обичайната доза за възрастни и деца над 12 годишна възраст е 1 таблетка от 500 mg на всеки 24 часа. При по-тежки инфекции, дневната доза е 2 таблетки от 500 mg на всеки 24 часа.
Лечението обикновено продължава от 7 до 14 дни.

Вие не трябва да разтрошавате таблетките. Поглъщайте всяка таблетка с най-малко половин чаша течност по време на хранене.


Ако сте приели повече от необходимата доза Фромилид уно
Предозирането обикновено причинява стомашно-чревни смущения (гадене, повръщане, коремни болки), главоболие и объркване.
В този случай трябва незабавно да потърсите медицинска помощ.


Ако сте пропуснали да приемете Фромилид уно
Ако сте пропуснали да приемете една доза в определеното време, вземете я възможно най-скоро. Ако е наближило времето за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.


Ако сте спрели приема на Фромилид уно
Приемайте лекарството толкова дълго, колкото лекарят ви го е предписал. Ако прекратите лечението твърде рано, болестта може да се повтори.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарствени продукти, Фромилид може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции, които могат да се наблюдават по време на лечението с кларитромицин са класифицирани по-долу по групи по отношение на честота:

Нежелани лекарствени реакции могат да възникнат с определена честота която се определя както следва:

Много чести:проявява се при повече от 1 на 10 потребители
Чести:проявява се при от 1 до 10 на 100 потребители
Нечести:проявява се при от 1 до 10 на 1 000 потребители
Редки:проявява се при от 1 до 10 на 10 000 потребители
Много редки:проявява се при по-малко от 1 на 10 000 потребители
С неизвестна честотачестотата не може да се предвиди от наличните данни.

Честота на нежеланите лекарствени реакции изброени по органни системи:

Инфекции и инфестации:
нечести: гъбични инфекции на устната кухина и влагалището

Нарушения на имунната система:
редки: анафилактични реакции, ангионевротичен оток (оток на лицето, устните и/или гърлото)

Нарушения на кръвта и лимфната система:
много редки, включително изолирани докладвани случаи на: левкопения (понижен брой бели кръвни клетки), тромбоцитопения (понижен брой тромбоцити), анемия (включително хипохромна анемия), еозинофилия

Нарушения на нервната система:
чести: главоболие
много редки, включително изолирани докладвани случаи на: световъртеж, замаяност, изтръпване и мравучкане, тремор, безсъние, дезориентация, депресия, чувство на страх, тревожност, халюцинации, психични реакции и конвулсии (гърчове).

Сетивни нарушения:
чести: нарушения във вкуса
нечести: нарушения в обонянието, загуба на обоняние и вкус, конюнктивит, зрителни нарушения
много редки, включително изолирани докладвани случаи на: шум в ушите, преходно увреждане на слуха.

Сърдечни нарушения:
много редки, включват се изолирани докладвани случаи на: удължаване на QT интервала в електрокардиограмата, тежки нарушения на сърдечния ритъм

Съдови нарушения:
нечести: вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове)

Дихателни нарушения:
редки: задух, оток на гърлото (симптом на реакция на свръхчувствителност)

Стомашно-чревни и чернодробни нарушения:
чести: гадене, нарушено храносмилане, стомашна болка, повръщане, диария нечести: възпаление на устната кухина и езика, сухота в устата, запек, подуване на корема, газове, стомашно-чревно кървене
редки: преходно оцветяване на зъбите и езика
много редки: включват се изолирани докладвани случаи на: панкреатит, псевдомембанозен колит, холестатична жълтеница, хепатит (съобщено е за чернодробна недостатъчност с фатален край при пациенти с тежко осоновно заболяване, които са приемали едновременно и други лекарствени продукти)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:
чести: обрив, сърбеж
нечести: уртикария, суха кожа, хиперхидроза (повишено изпотяване)
много редки, включват се изолирани докладвани случаи на: тежки кожни реакции с образуване на мехури по кожата и лигавиците

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан:
много редки, включват се изолирани докладвани случаи на: болки в ставите и мускулите

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища
много редки, включват се изолирани докладвани случаи на: инггерстициален нефрит (възпаление на бъбрека), бъбречна недостатъчност
нечести: наличие на белтък, кръв и гной в урината

Общи нарушения:
нечести: отпадналост, болка, физическо неразположение

Изследвания:
нечести: повишаване на активността на трансаминазите (чернодробните функционални тестове), алкалната фосфатаза, повишаване на серумните нива на билирубина, креатинина и уреята, удължаване на протромбиновото време.
редки: понижен брой на белите кръвни клетки и тромбоцити в кръвта, хипогликемия (ниска кръвна захар) при пациенти, приемащи лекарствени продукти за понижаване нивото на кръвната захар.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФРОМИЛИД УНО
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява под 25°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Фромилид уно не трябва да се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или с битовите отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите лекарства, които вече не са необходими. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Фромилид уно

 • Активното вещество е кларитромицин (clarithromycin). Всяка таблетка с изменено освобождаване съдържа 500 mg кларитромицин.
 • Другите съставки са натриев алгинат, натриево калциев алгинат, лактоза монохидрат, повидон, полисорбат 80, силициев диоксид колоидален безводен, талк, магнезиев стеарат, хипромелоза, оцветител хинолиново жълто (Е 104), титанов диоксид (Е171), пропилен гликол.

Как изглежат таблетките Фромилид уно и какво съдържа опаковката
Таблетките с изменено освобождаване са жълти, овални, двойно изпъкнали, филмирани таблетки с надпис U от едната страна.

Предлагат се кутии с 5, 7, и 14 таблетки с изменено освобождаване.
Не всички видове опаковки могат да са на пазара.


Притежател на разрешението за употреба и производител
KRKA, d. d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения


Дата на последно одобрение на листовката
2009г.

Другите също купуват

Всичко от Krka

Другите също купуват

Всичко от Krka