Виж
количката

0

Анафранил 25 mg х30 обвити таблетки

Код: 001066 
тегло: 0.010 кг
(12 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Анафранил 10 mg обвити таблетки
Анафранил 25 mg обвити таблетки

кломипрамин хидрохлорид (clomipramine hydrochloride)

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.
Запазететази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако иматенякакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакциистане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовканежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

В тази листовка:
1. Какво представлява Анафранил и за какво се използва
2. Преди да приемете Анафранил
3. Как да приемате Анафранил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Анафранил
6. Допълнителна информация

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНАФРАНИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Анафранилпринадлежи към група лекарства, познати като трицикличниантидепресанти, които се използват за лечение на депресия и промени внастроението. Други психични нарушения, които може да бъдат лекувани сАнафранил, са натрапливи състояния, паническо разстройство и фобии(нереални страхове). Използва се още за лечение на мускулна слабост(катаплексия) свързана с повтарящи се пристъпи на сънливост(нарколепсия) при възрастни.

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ АНАФРАНИЛ
Важно е да информирате Вашия лекар, ако имате други здравословни проблеми или
приемате други лекарства.

Не приемайте АНАФРАНИЛ
Информирайте Вашия лекар:

  • акосте алергични (свръхчувствителни) към кломипрамин, към някой другтрицикличен антидепресант или към някоя от останалите съставки наАнафранил;
  • ако вече приемате лекарства залечение на депресията, като напр. моноаминооксидазни инхибитори (МАО -инхибитори), селективни инхибитори на обратния захват на серотонин,селективни инхибитори на обратния захват на серотонин и норадреналин;
  • ако наскоро сте прекарали сърдечен инфаркт или страдате от сериозно" ""...: сърдечносъдово заболяване;
  • ако кърмите;
  • ако сте на възраст под 18 години.

Ако някое от горепосоченото се отнася за Вас, то вероятно Анафранил не е подходящ за Вас.
Ако мислите, че може да сте алергичен/алергична, помолете Вашия лекар за съвет.

Трябва да информирате Вашия лекар и ако:
• мислите за самоубийство;
• имате епилептични припадъци;
• ако Ви предстои електрошокова терапия;
• ако имате нарушения в сърдечния ритъм;
• ако имате тумор на надбъбречната жлеза (феохромоцитом или невробластом);
• имате неправилен пулс;
• имате шизофрения;
• имате глаукома (повишено вътреочно налягане);
• имате заболяване на черния дроб или бъбреците;
• имате някакво заболяване на кръвта;
• имате затруднения при уриниране (напр. дължащи се на заболяване на простатата);
• имате твърде активна щитовидна жлеза;
• имате продължителен запек;
• лесно губите съзнание;
Вашият лекар ще наблюдава тези състояния преди и по време на лечението с Анафранил.
Ако някое от изброените състояния се отнася до Вас, информирайте Вашия лекар преди да приемете Анафранил.

 

Информация за семействата и хората, грижещи се за болни
Трябвада наблюдавате дали Вашето дете или пациент с депресия показва признациза поведенчески промени като необяснима тревога, безпокойство, проблемисъс съня, раздразнителност, агресивност, превъзбуда или други промени вповедението, влошаване на депресията и мисли за самоубийство. Трябва даинформирате лекаря на пациента за всеки такъв симптом, особено акосимптомите са тежки, с внезапно начало и не са били част отпървоначалните симптоми на пациента. Вие ще трябва да следите за появана такива симптоми всеки ден, особено в началото на терапията сантидепресанти, а също и при промяна на дозата, защото промените можеда бъдат внезапни.
Симптоми като тези може да бъдат свързани сповишен риск от мисли и поведение, свързани със самоубийство и показватнуждата от наблюдение и промени в лечението.

 

АНАФРАНИЛ и хората в напреднала възраст
Пациентитев напреднала възраст обикновено се нуждаят от по-малки дози от младитепациенти и тези на средна възраст. Възможно е по-често да се наблюдаватнежелани реакции при пациенти в напреднала възраст. Вашият лекар ще Випредостави необходимата допълнителна информация за по-внимателнодозиране и контрол.

 

АНАФРАНИЛ и децата
Анафранил не трябва да се прилага при деца и юноши.

 

Бременност
ОсведометеВашия лекар, ако сте бременна или кърмите. Анафранил не трябва да сеприема по време на бременност, освен ако специално не Ви е билпредписан. Вашият лекар ще обсъди с Вас потенциалния риск от приеманетона Анафранил по време на бременност.

 

Кърмене
Лекарственотовещество в Анафранил преминава в майчиното мляко. Препоръчва се повреме на лечение с Анафранил майките да не кърмят.

 

Шофиране и работа с машини
Анафранилможе да предизвика сънливост или разсеяност, или замъгляване назрението. Ако изпитате подобни ефекти, не шофирайте, не работете смашини и не извършвайте дейности, изискващи пълна концентрация навниманието. Консумацията на алкохол може да увеличи сънливостта.

 

Важна информация за някои от помощните вещества на АНАФРАНИЛ
Анафранилобвити таблетки съдържат лактоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви еказал, че имате непоносимост към някои захари (напр., лактоза,захароза), свържете се с него преди да използвате Анафранил обвититаблетки.

 

Прием на други лекарства
Кажетена Вашия лекар или фармацевт, ако напоследък сте вземали другилекарства, включително и тези, които не са предписани от лекар.
Предида започнете лечение с Анафранил информирайте Вашия лекар или фармацевтза всички други лекарства, които приемате. Много лекарствавзаимодействат с Анафранил и може да се наложи промяна на дозата илиспиране на някое от лекарствата. Особено важно е Вашият лекар илифармацевт да знае дали ежедневно консумирате алкохол, дали степроменили навиците си за тютюнопушене, както и ако приемате следнителекарства: лекарства за регулиране на кръвното налягане или сърдечнатафункция, други антидепресанти, успокоителни, транквиланти,антиконвулсанти (напр. барбитурати), антиепилептици, лекарства,забавящи съсирването на кръвта (антикоагуланти), лекарства за лечениена астма или алергия, лекарства за Паркинсонова болест, препарати отщитовидна жлеза, лекарства за лечение на язва/киселини в стомаха катонапр. циметидин, лекарства за лечение на нарушена концентрация/синдромна хиперактивност като напр. метилфенидат, перорални противозачатъчнисредства, естрогени, лекарства, подпомагащи отделянето на вода и солипрез бъбреците, действащи чрез повишаване на обема на урината (познатикато диуретици).

 

ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Важное Вашият лекар да следи редовно състоянието Ви, за да може да прецизирадозата и да помогне за ограничаването на нежеланите ефекти. Той или тямогат да изискат да Ви се направят изследвания на кръвта, измерване накръвното налягане или проверка на сърдечната дейност, както преди, такаи по време на лечението.

Анафранилможе да причини сухота в устата, която може да повиши риска от зъбникариеси. Следователно, при продължително лечение трябва редовно дапреглеждате зъбите си.

Аконосите контактни лещи и почувствате дразнене в очите, осведомете Вашиялекар. Преди операция или зъболечение, осведомете хирурга илизъболекаря, че приемате Анафранил.

Анафранил може да повишичувствителността на кожата Ви към слънчева светлина. Пазете се отслънцето и носете подходящо защитно облекло и слънчеви очила.

 

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ АНАФРАНИЛ
Следвайте внимателно указанията на Вашия лекар.

Не превишавайте препоръчаната Ви доза.

Дозировкатаи продължителността на лечението се определят от лекуващия лекар.Вашият лекар ще прецени най-подходящата за Вас дозировка. При депресия,нарушения в настроението, натрапливости и страхови неврози дневнатадоза обикновено е между 75 mg и 150 mg. При панически разстройства иагорафобия (страх от отворени пространства) лечението обикновенозапочва с 10 mg дневно и след няколко дни дозата бавно се повишава до100 mg.
Приемайте Анафранил точно както го е предписал Вашият лекар.Не приемайте повече, по-често или по-продължително от определеното отВашия лекар. В някои случаи лекарят може да вземе решение да Ви лекувас Анафранил под формата на инжекции.

 

Ефекти, настъпващи при прекратяване лечението с АНАФРАНИЛ
Депресия,натрапливости и състоянията на хронично безпокойство изискватпродължително лечение с Анафранил. Не променяйте и не спирайтелечението без консултация с Вашия лекар. Преди окончателното спиране налечението с Анафранил, Вашият лекар може да изиска от Вас постепеннонамаляване на дозата. Така може да се избегне влошаване на състояниетоВи и да се намали рискът от появата на симптомите от спиране налекарството, като главоболие, гадене и общо неразположение.

 

Ако сте пропуснали да приемете АНАФРАНИЛ
Акопропуснете приема на една доза Анафранил, вземете я, веднага щом сиспомните, и след това продължете по предписаната Ви схема. В случай чее настъпило време за следващата доза, пропуснете забравената и пакпродължете по предписаната Ви схема. Ако имате някакви въпроси,обърнете се към Вашия лекар.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза АНАФРАНИЛ
Ако случайно сте приели твърде много Анафранил свържете се с Вашия лекар
незабавно. Може да се нуждаете от медицински грижи.
Симптомите,които се проявяват няколко часа след предозиране, са: силно изразенасънливост, лоша концентрация, учестен, забавен или неравномерен пулс,безпокойство и възбуда, загуба на мускулна координация и мускулнаскованост, задушаване, припадъци, повръщане, треска.

 

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство.
Акосте депресирани и/или имате тревожно разстройство понякога може даимате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може да сезасилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като привсички тези лекарства е необходимо време, за да започнат да действат -обикновено около две седмици, но понякога и по- дълго.
Вие може дабъдете по-предразположени да мислите по този начин: - Ако и преди стеимали мисли за самоубийство или самонараняване.,
- Ако сте младчовек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск от поведение,свързано със самоубийство при млади хора (под 25 години) с психичнизаболявания, които са лекувани с антидепресант.

Акопо което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване илисамоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница. Можеда прецените, че е полезно да споделите с роднина или близък приятел,че сте депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите дапрочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, акомислят, че Вашата депресия или тревожност се влошават или саобезпокоени от промени в поведението Ви.

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Кактовсички лекарства, Анафранил може да предизвика нежелани реакции,въпреки че не всеки ги получава. В повечето случаи не се налагамедицинска намеса - те може да отзвучат по време на лечението, докатоорганизмът Ви се адаптира към лекарството. Обърнете се към Вашия лекар,ако нежеланите ефекти са продължителни или Ви безпокоят.

Най-честитенежелани ефекти са: сънливост, умора, световъртеж, безпокойство,повишен апетит, сухота в устата, запек, замъглено зрение, треперене(тремор), главоболие, палпитации, гадене, изпотяване, увеличаване натеглото и сексуални нарушения. В началото на лечението Анафранил можеда усили чувството Ви на тревожност, но този ефект обикновено отзвучаваза две седмици. Други нежелани ефекти, които също може да възникнат,са: дезориентация, възбуда, нарушена концентрация, нарушения в съня,превъзбуда, раздразнителност, агресивност, отслабване на паметта,чувство, че сте отдалечен от ситуацията (все едно я наблюдавате отразстояние), влошаване на депресията, кошмари, прозяване, изтръпване накрайниците, треска, горещи вълни, разширени зеници, понижение накръвното налягане, свързано със замаяност от рязко ставане или стоенеправ, повишение на кръвното налягане, повръщане, коремни болки, диария,повишена чувствителност на кожата към слънчева светлина, отток (подутиглезени и/или ръце и/или някоя друга част от тялото), оплешивяване,увеличаване на гърдите и отделяне на мляко, неприятен вкус и шум вушите. Нежелани реакции с неизвестна честота: суицидни идеи и суицидноповедение.

 

НЯКОИ ЕФЕКТИ МОЖЕ ДА БЪДАТ СЕРИОЗНИ
Незабавносе обърнете към Вашия лекар при поява на някой от следните нежеланиефекти, тъй като може да се налага лекарска намеса:
ако чувате иливиждате неща, които не съществуват, ако имате нарушения на нервнатасистема характеризиращи се със скованост на мускулите, високатемпература и нарушено съзнание, ако възникне жълтеница, кожни реакции(сърбеж или зачервяване), чести инфекции с треска и възпаление нагърлото (поради намален брой на белите кръвни клетки), алергичниреакции с/без кашлица и затруднения в дишането, липса в координациятана движения, повишено вътреочно налягане, силни стомашни болки, тежказагуба на апетит, внезапни съкращения на мускулите, мускулна слабостили скованост, мускулни спазми, затруднения при отделяне на урината,бърз или неравномерен пулс (учестяване, усилване), затруднения вговора, объркване, делириум, халюцинации, припадъци.

 

Деца и подрастващи
Анафранилне трябва да се използва за лечение на депресивни състояния, фобии икатаплексия, свързана с нарколепсия при деца под 18 годишна възраст,тъй като
дългосрочните данни за безопасността при деца иподрастващи по отношение на растежа, съзряването и поведенческоторазвитие са недостатъчни. При деца под 18 годишна възраст, приемащилекарствени продукти като Анафранил, съществува повишен риск отнежелани реакции като мисли за самоубийство, самонараняване ивраждебност (основно агресия, опозиционно поведение и гняв). Независимоот това лекуващият лекар може да предпише Анафранил на деца под 18годишна възраст при внимателна преценка на очакваната поза ипотенциалния риск. Ако лекуващият лекар Ви е предписал Анафранил (илина Вашето дете) и Вие искате да го обсъдите, моля обърнете се отновокъм него за допълнителна информация. Ако установите някоя от описанитенежелани реакции или ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна,моля уведомете Вашия лекар.
При деца под 18 годишна възраст,приемащи Анафранил, ако установите някой от описаните симптоми, особеноако симптомите са тежки, трябва да информирате лекаря.

 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АНАФРАНИЛ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Предозирането на това лекарство е
особено опасно за малки деца.
Да се съхранява под 30°С на сухо място.
Неизползвайте след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.Не забравяйте да върнете на Вашия лекар или фармацевт всяконеизползвано количество от лекарството.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Анафранил

  • Активното вещество в Анафранил е кломипрамин хидрохлорид (clomipramine hydrochloride).

Предлага се под следните форми:
- обвити таблетки от 10 mg;
- обвити таблетки от 25 mg;

  • Другитесъставки са глицерин, лактоза, магнезиев стеарат, царевично нишесте,стеаринова киселина, хидроксипропилметилцелулоза,винилпиролидон/винилацетат кополимер, микрокристална целулоза, титаниевдиоксид, жълт железен окис, макрогол 8000, поливидон, захароза, талк.Обвитите таблетки от 10 mg съдържат също и желатин, а обвитите таблеткиот 25 mg - силикагел.

Анафранил се предлага в опаковки съдържащи 30 таблетки.

Ако имате каквито и да е други въпроси относно Вашето лекарство, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

 

Притежател на разрешението за употреба и производител
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25, D-90429 Nurnberg, Германия

 

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с
локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Novartis Pharma Services Inc.
Бизнес Парк София, Младост 4, София 1766
Тел: 02/489 98 28 ; Факс: 02/489 98 29

 

Дата на последна редакция на листовката: февруари 2009
 

Другите също купуват

Всичко от Novartis Pharma