Виж
количката

0

ВЕРАПАМИЛ ТБ 240МГ 20БР ЧФ

Код: 185519 
тегло: 0.010 кг
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Верапамил-Чайкафарма 240 mg таблетки с удължено освобождаване
Verapamil - Tchaikapharma 240 mg prolonged release tablets
(Верапамилов хидрохлорид/ Verapamil hydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То
може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Верапамил-Чайкафарма и за какво се използва
2. Преди да приемете Верапамил-Чайкафарма
3. Как да приемате Верапамил-Чайкафарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Верапамил-Чайкафарма
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЕРАПАМИЛ-ЧАЙКАФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Името на Вашето лекарство е Верапамил-Чайкафарма 240 mg таблетки с удължено освобождаване и тяхната активна съставка е верапамилов хидрохлорид. В таблетката (в нейната сърцевина и обвивка) се съдържат и следните помощни вещества: магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, натриев алгинат, хипромелоза 4000 ср, хипромелоза 5 ср, син оцветител OY-30944.
Верапамил е калциев антагонист. Верапамил подтиска навлизането на калциеви йони в гладкомускулната клетка на сърцето, упражнява своето фармакологично действие като изменя навлизането на калциеви йони през клетъчната мембрана на артериалната гладка мускулатура, както и през проводимите и контрактилни клетки на сърдечната мускулатура. Верапамил-Чайкафарма 240 mg таблети с удължено освобождаване са предназначени за лечение на високо кръвно налягане(Есенциална хипертония -лека до среднотежка).


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ВЕРАПАМИЛ-ЧАЙКАФАРМА
Не приемайте Верапамил-Чайкафарма при:
- свръхчувствителност към верапамил или някоя от съставките на този продукт;
- остра миокардна недостатъчност;
- хипотония (кръвно налягане под 90 mm Hg) или кардиогенен шок;
- нарушен синусов ритъм;
- атриовентрикуларен блок - втора или трета степен;
- пациенти с предсърдна фибрилация или мъждене и WPW и LGL синдром;
- пациенгги с брадикардия (пулс по-малко от 50 удара/мин);
- остър инфаркт на миокарда;
- нестабилна ангина пекторис (стенокардия);
- порфирия;


Обърнете специално внимание при лечението с Верапамил-Чайкафарма ако:
Верапамил трябва да се използва с особено внимание при пациенти със сърдечни заболявания (сърдечна недостатъчност, WPW синдром, AV блок -I степен) и ниско кръвно налягане. Трябва да се прилага внимателно при пациенти с бъбречни или чернодробни заболявания както и при пациенти с мускулна дистрофия.
Съществува риск за увеличаване честотата на страничните ефекти от страна на сърцето при пациенти с хипертрофична кардиомиопатия. При пациенти с предсърдно мъждене или фибрилация (трептене) и с допълнителен път на предностепенна проводимост - например при WPW синдром, верапамил може да индуцира тежка предсърдна тахикардия. Дозата верапамил следва да се намали при пациенти с нарушена чернодробна функция, както и когато верапамил се употребява едновременно с дигиталис.
Дозата на верапамил трябва да се намали при пациенти с понижена нервно-мускулна проводимост.
Понякога се наблюдават ефекти на повишаване на стойностите на чернодробните ензими - трансаминази, (което може да се придружава или не с повишаване в стойностите на алкалната фосфатаза и билирубина), но те са преходни и могат да изчезнат, в хода на лечението с верапамил.
Верапамил трябва да се употребява с внимание при пациенти с нарушена бъбречна и чернодробна функция. Тези пациенти трябва да се проследяват внимателно. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Употреба на други лекарства:
Кажете на Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Уведомете лекаря, че приемате Верапамил-Чайкафарма 240 mg таблетки с удължено освобождаване, в случай че ви предписва лечение с което и да е друго лекарство. -- Едновременната употреба на верапамил и кардиодепресивни лекарства, т.е лекарства с отрицателен ефект върху атриовентрикуларната (предсърдно-камерната) проводимост (т.е. бета рецепторни блокери, антиаритмици, инхалационни анестетици) води до усилване на този ефект. Комбинацията трябва да се използва само след препоръка от кардиолог;
- Приложен с орални антихипертензивни средства (вазодилагатори, АСЕ-инхибитори, диуретици, бета-блокери), верапамил оказва допълнително въздействие към техния ефект,
- Тъй като верапамил увеличава серумната концентрация на дигиталис, неговата дозировка трябва да се намали с 40-50%;
- Верапамил се свързва във висока степен с плазмените протеини и следователно трябва да се прилага с внимание когато се използва едновременно с лекарства, които се свързват във висока степен към плазмените протеини (перорални антикоагуланти, хидантоин, салицилати, сулфонамиди и сулфанилурейни производни);
- Верапамил усилва действието на карбамазепин и теофилин, увеличава серумните нива на циклоспорин и литий (което може да доведе до невротоксичност);
- Рифампин намалява бионаличността на верапамил а фенобарбитон увеличава клирънса на верапамил;
- Дозировката трябва да се прецизира при едновременна употреба на верапамил и нервномускулни блокери, симвастатин, сиролисмус)
- Калциеви соли, витамин D и йохамбин противодействат на повлияването от верапамил; -Верапамил води до увеличаване концентрацията на кофеин и етанол. Грейпфрутът води до увеличаване концентрацията на верапамил. Жълтият кантарион, ментовото масло, женското биле (Glycyrrhiza glabra) и псевдоефедринът от Ма Huang намаляват ефективността на калциевите антагонисти.


Прием на Верапамил-Чайкафарма с храни и напитки.
Не приемайте таблетките с храни или напитки, което съдържат сок от грейпфрут.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Верапамил преминава през плацентарната бариера и може да се използва по време на бременност, само след внимателна преценка на съотношението полза/риск. Верапамил се отделя в майчиното мляко. Поради риска от нежелани ефекти за новороденото, верапамил не трябва да се употребява по време на кърмене.


Шофиране и работа с машини
Приложен в терапевтични дозировки, верапамил не повлиява способността за шофиране и работа с машини.


Важна информация относно някои от съставките на Верапамил-Чайкафарма
Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако са Ви казали, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да започнете да приемате тези таблетки.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ Верапамил-Чайкафарма
Винаги приемайте Верапамил-Чайкафарма точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Начин на приемане
Прилага се перорално. Обвитите таблетки трябва да се поглъщат цели, с малко течност. Началната препоръчвана дозировка Верапамил-Чайкафарма е 240 mg веднъж дневно сутрин (по-ниска доза от 120 mg е необходима при възрастни и пациенти с ниско телесно тегло). Ако се постигне съответен отговор в рамките на 24 часа след перорално приложение, дозата трябва да се съобрази според него. Препоръчва се прием от 180 mg два пъти дневно, или 240 mg всяка сутрин и 120 mg вечер преди лягане, или 240 mg на всеки 12 часа.


Максималната дневна доза НЕ трябва да надхвърля 480 mg Верапамил. Верапамил е противопоказен при деца и подрастващи под 18 годишна възраст.


Ако сте приели повече от необходимата доза
Ако Вие или някой друг е взел голяма доза Верапамил-Чайкафарма, кажете незабавно на Вашия лекар или фармацевт. Вземете и опаковката на лекарството с Вас. Остро предозиране с верапамил обикновено води до сърдечносъдови симптоми като: тежка брадикардия (много забавена сърдечна дейност), AV блок -I или II степен и в крайни случаи до пълен блок с или без асистолия, изразена хипотония (много ниско кръвно налягане) и намалена периферна перфузия със загуба на периферен пулс, цианоза и студени ръце и крака. Лечението е симптоматично и поддържащо. Верапамил не се отстранява чрез хемодиализа.


Ако сте пропуснали да приемете Верапамил-Чайкафарма:
Пропусната доза трябва да се вземе колкото е възможно по-скоро. Ако почти е настъпило времето за следващата редовна доза, пропуснатата доза не трябва да се взема. Не приемайте допълнително лекарство, за да наваксате пропуснатата доза. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропусната!


Ако сте спрели приема на Верапамил-Чайкафарма:
Не прекратявайте приема на Верапамил-Чайкафарма преди да се консултирате с Вашия лекар, Това може да е опасно за Вашето здраве!


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Верапамил-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Обикновено лечението с верапамил се понася добре.
Нежелани лекарствени реакции от страна на сърцето включват брадикардия, атриовентрикуларен блок (I или II степен), влошаване на сърдечната недостатъчност и преходна асистолия. Тези реакции са по-често срещани при парентералната, отколкото при пероралната терапия. Най-обезпокояващата нежелана лекарствена реакция, която не е свързана със сърцето е запек. По-рядко срещана нежелана лекарствена реакция е гадене. Другите реакции включват хипотония, замайване, горещи вълни, главоболие, уморяемост, затруднено дишане и периферен оток. Има съобщения за кожни реакции и някои случаи на нарушена чернодробна функция и чернодробна токсичност. Наблюдавана е хиперплазия на венците. Рядко има случаи на гинекомастия. В случаи на предозиране се наблюдават тежка кардиотоксичност и изразена хипотония.
При първи признак на поява на някаква нежелана реакция, трябва да се потърсите лекарски съвет, преди да продължите лечението с Верапамил-Чайкафарма 240 mg таблети с удължено освобождаване.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НА ВЕРАПАМИЛ-ЧАЙКАФАРМА
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява на тъмно и сухо място, при температура под 25 °С.
Да не се приема след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Верапамил-Чайкафарма
- Активното вещество е верапамилов хцдрохлорид.
- Другите съставки са: магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, натриев алгинат, хипромелоза 4000 ср, хипромелоза 5 ср, син оцветител OY-30944.


Как изглежда Верапамил-Чайкафарма и какво съдържа опаковката
Блистер Алуминий/ PVC фолио
20 обвити таблетки (2 блистера х 10 обвити таблети) в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:
"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД
гр. София 1172, "Г.М. Димитров" № 1, България
тел.: 02/ 962 54 54
факс: 02/960 37 03
e-mail:
[email protected]

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт,моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба.


Име и адрес на производителя:
"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД
гр. Варна 9010, "Н.Й.Вапцаров" № 1, България


"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД
гр. Пловдив 4000, бул. "Санкт Петербург" 53, България

Другите също купуват

Всичко от Чайка Фарма

Другите също купуват

Всичко от Чайка Фарма