Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 15 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Ко-Телсарт 80 mg/ 12.5 mg х28 таблетки

Код: 031343 
тегло: 0.010 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Ко-Телсарт 80 mg/ 12.5 mg таблетки
Co-Telsart 80 mg/ 12.5 mg tablets
(телмисартан / хидрохлоротиазид)
(telmisartan / hydrochlorothiozide)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

 

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Ко-Телсарт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ко-Телсарт
3. Как да приемате Ко-Телсарт
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ко-Телсарт
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ко-Телсарт и за какво се използва
Ко-Телсарт е комбинация от две активни вещества в една таблетка - телмисартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат да се контролира високото кръвно налягане.

Телмисартан принадлежи към група лекарствени продукти, наречени рецепторни антагонисти на ангиотензин II. Ангиотензин II е вещество, образувано във Вашия организъм, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове, като по този начин повишава кръвното Ви налягане. Телмисартан блокира ефекта на ангиотензин II така, че кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.
Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени тиазидни диуретици, които предизвикват увеличаване на отделяното количество урина, водещо до понижаване на кръвното Ви налягане.
Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица органи, което понякога може да доведе до сърдечни пристъпи, сърдечна или бъбречна недостатъчност, мозъчен инсулт и слепота. Симптоми, в резултат на високо кръвно налягане, обикновено не се наблюдават преди да възникнат увреждания в органите. Поради това е важно редовно да се измерва кръвното налягане, за да се провери дали то е в нормални граници.
Ко-Телсарт 80 mg/ 25 mg таблетки се използва за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония) при възрастни, чието кръвно налягане не се контролира достатъчно добре, когато телмисартан се използва самостоятелно.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ко-Телсарт
Не приемайте Ко-Телсарт:

ако сте алергични към телмисартан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
ако сте алергични към хидрохлоротиазид или към други лекарства, производни на сулфонамидите;
ако сте бременна след третия месец (по-добре да избягвате употребата на Ко-Телсарт и в ранна бременност - вижте раздел Бременност);
ако имате тежки чернодробни проблеми като холестаза или жлъчна обструкция (проблем с дренажа на жлъчката от жлъчния мехур) или каквото и да е друго тежко чернодробно заболяване;
ако имате тежко бъбречно заболяване;
ако Вашият лекар установи, че имате ниски нива на калий или високи нива на калций в кръвта, които не се повлияват от лечение;
ако имате захарен диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарствени продукти, съдържащи алискирен.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Ко-Телсарт, ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, ако страдате или някога сте страдали от някое от следните състояния или заболявания:

ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, ако сте дехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако имате недостиг на соли, поради лечение с диуретици (обезводняващи лекарства), диета с ниско съдържание на сол, диария, повръщане или хемодиализа;
бъбречно заболяване или бъбречен трансплантат;
стеноза на реналната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата бъбрека);
чернодробно заболяване;
сърдечни проблеми;
диабет;
подагра;
повишени нива на алдостерон (задържане на вода и соли в тялото, придружено от дисбаланс на различни минерали в кръвта);
системен лупус еритематодес (наричан още "лупус" или "СЛЕ"), заболяване при което собствената имунна система атакува организма;
активната съставка хидрохлоротиазид може да причини необичайна реакция, водеща до намалено зрение и болка в окото. Това може да са симптоми за повишаване на вътреочното налягане и е възможно да се случи в рамките на часове до седмици от началото на приема на Ко-Телсарт. Това може да доведе до трайна загуба на зрението, ако не се лекува;
ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета;
алискирен.
Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви. Вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Ко-Телсарт".

Информирайте Вашия лекар, преди да приемате Ко-Телсарт:

ако приемате Rasilez (алискирен), лекарство, използвано за лечение на високо кръвно налягане;
ако приемате дигоксин.
Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Ко-Телсарт не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец от бременността, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва в този период (вижте раздел Бременност).
Лечението с хидрохлоротиазид може да доведе до електролитен дисбаланс на Вашия организъм. Типичните симптоми на водно-електролитен дисбаланс включват сухота в устата, слабост, летаргия, сънливост, безпокойство, мускулни болки или крампи, гадене (повдигане), повръщане, мускулна умора и сърцебиене (повече от 100 удара в минута). Трябва да съобщите на Вашия лекар, ако почувствате някой от тези симптоми.
Трябва да уведомите Вашия лекар, ако установите повишена чувствителност на кожата си при излагане на слънце, със симптоми на слънчево изгаряне (като зачервяване, сърбеж, оток, обрив), които се появяват по-често от обикновено.
В случай на операция или анестезия, трябва да съобщите на Вашия лекар, че приемате Ко-Телсарт.
Ко-Телсарт може да бъде по-малко ефективен за понижаване на кръвното налягане при пациенти от черната раса.

Деца и юноши
Не се препоръчва употребата на Ко-Телсарт при деца и юноши до 18 години.

Други лекарства и Ко-Телсарт
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки. Ако приемате АСЕ инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Ко-Телсарт" и "Предупреждения и предпазни мерки"). В някои случаи може да е необходимо да спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, посочени по-долу, когато се използват едновременно с Ко-Телсарт:

лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои типове депресия;
лекарства, свързани с ниско ниво на калий в кръвта (хипокалиемия), например други диуретици (обезводняващи лекарства), слабителни (напр. рициново масло), кортикостероиди (напр. преднизон), АКТХ (хормон), амфотерицин (противогъбично лекарство), карбеноксолон (използван за лечение на язви в устата), пеницилин G натрий (антибиотик), салицилова киселина и нейните производни;
калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки, калий-съдържащи солеви заместители, АСЕ инхибитори, които могат да повишат нивото на калий в кръвта;
лекарства за сърцето (например дигоксин) или лекарства за контролиране на сърдечния ритъм (например хинидин, дизопирамид);
лекарства, използвани при умствени разстройства (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин);
други лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, стероиди, обезболяващи лекарства, лекарства за лечение на рак, подагра или артрит и добавки с витамин D;
Rasilez, лекарство, използвано за лечение на високо кръвно налягане;
Дигоксин.
Ко-Телсарт може да увеличи ефекта на понижаване на кръвното налягане на други лекарства (напр. баклофен, амифостин).
Освен това хипотонията може да бъде засилена от алкохол, барбитурати, наркотични вещества или антидепресанти.
Можете да забележите това като замайване при изправяне. Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако трябва да се коригира дозата на другото лекарство, докато приемате Ко-Телсарт.
Ефектът на Ко-Телсарт може да се намали, когато се прилага с НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен).

Бременност, кърмене и фертилитет
Бременност
Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на Ко-Телсарт преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство, вместо Ко-Телсарт.
Ко-Телсарт не се препоръчва по време на бременност и не бива да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. Ко-Телсарт не се препоръчва на кърмещи майки и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако искате да кърмите.

Шофиране и работа с машини
Някои хора се чувстват замаяни или изморени когато приемат Ко-Телсарт. Ако се почувствате замаяни или изморени, не шофирайте и не работете с машини.

Ко-Телсарт съдържа млечна захар (лактоза).
Ако имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете приема на Ко-Телсарт.

3. Как да приемате Ко-Телсарт
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозировката на Ко-Телсарт може да е различна и лекарят ще я определи, в зависимост от стадия на заболяването и Вашата поносимост към лечението.
Препоръчваната доза Ко-Телсарт е една таблетка дневно. Опитайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден.
Таблетките не трябва да се разчупват, дъвчат или стриват, тъй като това ще попречи на бавното и постепенно освобождаване на активните съставки. Може да приемате Ко-Телсарт със или без храна.
Таблетките следва да се поглъщат с малко вода или друга безалкохолна напитка.
Ако черният Ви дроб не функционира правилно, обичайната доза не бива да надвишава 40 /12,5 мг веднъж на ден.
Много е важно да спазвате препоръките на Вашия лекар за това кога и по колко таблетки да вземате. Уведомете своевременно лекаря за всички промени във Вашето състояние, особено, ако имате гадене или анормални движения, тъй като това може да наложи промени във Вашето предписание.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ко-Телсарт:
Ако надвишите предписаната Ви доза, незабавно се свържете с Вашия лекар, за да Ви се укаже своевременна квалифицирана медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Ко-Телсарт:
Ако сте пропуснали да приемете една доза, не се безпокойте. Вземете я веднага след като си спомните, но не и ако е наближило време за следващия прием, в такъв случай прескочете пропуснатата доза и продължете приема на лекарството по назначената Ви схема.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички други лекарства, Ко-Телсарт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции може да са сериозни и изискват вниманието на лекар.
Незабавно уведомете Вашия лекар, ако при Вас се появи някой от следните симптоми:

Сепсис* (често наричан "отравяне на кръвта" е тежка инфекция с възпалителен процес в цялото тяло), бързо подуване на кожата и лигавицата (ангиоедем); тези нежелани реакции са редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души), но много сериозни. Пациентите трябва да преустановят приема на лекарството и незабавно да се консултират с лекар. Ако не се лекуват, тези реакции може да бъдат фатални. Повишена честота на сепсис се наблюдава само при телмисартан, но все пак не може да бъде изключена и при Ко-Телсарт.
Възможни нежелани реакции на Ко-Телсарт
Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Замайване.
Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Понижени нива на калий в кръвта, тревожност, припадък (синкоп), усещане за мравучкане и изтръпване на крайниците (парестезия), световъртеж (вертиго), ускорен пулс (тахикардия), нарушения на сърдечния ритъм, ниско кръвно налягане, внезапно понижаване на кръвното налягане при изправяне, задух (диспнея), диария, сухота в устата, газове, болка в гърба, мускулни спазми, мускулна болка, еректилна дисфункция (неспособност за получаване или запазване на ерекция), болка в гръдния кош, повишено ниво на пикочна киселина в кръвта.
Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Възпаление на белия дроб (бронхит), активиране или влошаване на системен лупус еритематодес (заболяване, при което собствената имунната система атакува организма, което причинява болка в ставите, кожен обрив и треска), възпалено гърло, възпалени синуси, чувство за тъга (депресия), безсъние, зрителни смущения, затруднено дишане, коремна болка, запек, подуване на корема (диспепсия), гадене, възпаление на стомаха (гастрит), нарушения на чернодробната функция (при пациенти от японски произход съществува по-голяма вероятност за развитие на тази нежелана реакция), бързо подуване на кожата и лигавицата, което може да доведе до смърт (ангиоедем, също и с фатален изход), зачервяване на кожата (еритема), алергични реакции като сърбеж или обрив, повишено потоотделяне, копривна треска (уртикария), болка в ставите (артралгия) и болка в крайниците, мускулни крампи, грипоподобно заболяване, болка, повишено ниво на пикочна киселина, ниско ниво на натрий, повишено ниво на креатинин, чернодробни ензими или креатин фосфокиназа в кръвта.
Нежелани реакции, докладвани за всеки отделен компонент, може да са потенциални нежелани реакции за Ко-Телсарт, дори и да не са наблюдавани по време на клиничните проучвания за този продукт.

Телмисартан
Следните допълнителни нежелани реакции се съобщават при пациенти, приемащи само телмисартан:
Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Инфекция на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси, простуда), инфекции на пикочните пътища, намален брой на червените кръвни клетки (анемия), повишени нива на калий, забавен пулс (брадикардия), бъбречно увреждане, включително остра бъбречна недостатъчност, слабост, кашлица.
Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Сепсис* (често наричан "отравяне на кръвта" е тежка инфекция с възпалителен процес в цялото тяло, която може да доведе до смърт), намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения), увеличен брой на определени бели кръвни клетки (еозинофилия), сериозни алергични реакции (напр. свръхчувствителност, анафилактична реакция, лекарствен обрив), понижени нива на кръвна захар (при пациенти с диабет), разстроен стомах, екзема (кожно нарушение), артроза, възпаление на сухожилията, понижен хемоглобин (кръвен протеин), сънливост.
Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

Прогресивно срастване на белодробната тъкан (интерстициална белодробна болест)**.
*Събитието може да е случайно или да е свързано с непознат до момента механизъм.
**Случаи на прогресивно срастване на белодробната тъкан са съобщавани по време на прием на телмисартан. Обаче, не е известно дали причината е телмисартанът.

Хидрохлоротиазид
Следните нежелани реакции се съобщават при пациенти приемащи само хидрохлоротиазид:
Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена преценка за честотата):

Възпаление на слюнчените жлези, намален брой кръвни клетки, включително намален брой червени и бели кръвни клетки, намален брой на тромбоцитите (тромбоцитопения); сериозни алергични реакции (например свръхчувствителност, анафилактична реакция), намаляване или загуба на апетит, безпокойство, замайване, замъглено виждане или виждане в жълто, намалено зрение и болка в окото (възможни признаци на остра закритоъгълна глаукома), възпаление на кръвоносните съдове (некротизиращ васкулит), възпаление на панкреаса, разстроен стомах, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), синдром, подобен на лупус (състояние, наподобяващо заболяване, наречено системен лупус еритематодес, при което собствената имунната система атакува организма); нарушения на кожата като възпалени кръвоносни съдове в кожата, повишена чувствителност към слънчева светлина или образуване на мехури и обелване на повърхностния слой на кожата (токсична епидермална некролиза), слабост, бъбречно възпаление или увредена бъбречна функция, наличие на глюкоза в урината (глюкозурия), треска, нарушен електролитен баланс, повишени нива на холестерол в кръвта, понижен кръвен обем, повишени нива на глюкоза или липиди в кръвта.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, на Изпълнителна агенция по лекарствата. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Контакти:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
България,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.:+35 928903417 ,
уебсайт: www.bda.bg.

5. Как да съхранявате Ко-Телсарт
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпазва от влага. Не изисква специални условия на съхранение.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:" Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Ко-Телсарт
Активните вещества са: телмисартан и хидрохлоротиазид. Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан и 12.5 mg хидрохлоротиазид.

Другите съставки са:

Лактоза монохидрат;
Манитол;
Натриев хидроксид;
Меглумин;
Повидон К-25;
Натриев стеарил фумарат;
Магнезиев стеарат;
Пигменти смес РВ-24 880 Розови.
Как изглежда Ко-Телсарт и какво съдържа опаковката
Ко-Телсарт 80 mg/12.5 mg са продълговати, двойно изпъкнали, двуслойни, необвити таблетки с един бял до почти бял слой и втори слой пъстро розов с гравиран надпис "L200". Белият слой може да съдържа розови на цвят точици.
Ко-Телсарт 80 mg/12.5 mg таблетки са опаковани в Алуминий / алуминий блистери, поставени в картонени опаковки. Всяка картонена опаковка съдържа 14, 28 или 30 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
"Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД, България.

Другите също купуват

Всичко от Чайка Фарма