Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 12 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Сандимун Неорал 100 mg/ml перорален разтвор х60 мл

Код: 032040 
тегло: 0.500 кг
(7 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

Сандимун Неорал 100 mg/ml перорален разтвор
Sandimmun Neoral 100 mg/ml оral solution
Циклоспорин (ciclosporin)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Сандимун Неорал и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сандимун Неорал
3. Как да приемате Сандимун Неорал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Сандимун Неорал
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Сандимун Неорал и за какво се използва
Какво представлява Сандимун Неорал
Вашето лекарство се нарича Сандимун Неорал. То съдържа активното вещество циклоспорин. Принадлежи към група лекарства, известни като имуносупресори. Тези лекарства се използват за потискане на имунните реакции на тялото.

За какво се използва Сандимун Неорал и как действа Сандимун Неорал

Ако сте претърпели органна трансплантация, трансплантация на костен мозък и трансплантация на стволови клетки, функцията на Сандимун Неорал е да контролира Вашата имунна система. Сандимун Неорал предотвратява отхвърлянето на трансплантираните органи като блокира образуването на клетки, които нормално биха атакували трансплантираната тъкан;
Ако имате автоимунно заболяване, при което имунният отговор на организма е насочен срещу Вашите собствените клетки, Сандимун Неорал спира тази имунна реакция. Тези заболявания включват проблеми с очите, които застрашават Вашето зрение (ендогенен увеит, включително увеит при болест на Бехчет), тежки случаи на определени кожни заболявалия (атопичен дерматит или екзема и псориазис), тежък ревматоиден артрит и едно бъбречно заболяване, наречено нефротичен синдром.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сандимун Неорал
Ако приемате Сандимун Неорал след претърпяна трансплантация, той ще ви бъде предписан само от лекар с опит в трансплантационната медицина и/или автоимунните заболявания.
Препоръките в тази листовка могат да са различни, в зависимост от това, дали приемате лекарството поради трансплантация или поради автоимунно заболяване.
Следвайте внимателно инструкциите на Вашия лекар. Те могат да се различават от общата информация в тази листовка.

Не приемайте Сандимун Неорал:

ако сте алергични към циклоспорин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
с лекарства, съдържащи Hypericum perforatum (жълт кантарион);
с лекарства, съдържащи дабигатран етексилат (използва се за предотвратяване на съсирването на кръвта след операция) или босентан и алискирен (използват се за понижаване на кръвното налягане).
Не приемайте Сандимун Неорал и информирайте Вашия лекар, ако написаното по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар преди да приемете Сандимун Неорал.

Предупреждения и предпазни мерки
Преди и по време на лечението със Сандимун Неорал, информирайте незабавно Вашия лекар:

ако имате някакви признаци на инфекция, като висока температура или възпалено гърло. Сандимун Неорал потиска имунната система и може да окаже влияние върху способността на организма да се бори с инфекции;
ако имате чернодробни проблеми;
ако имате бъбречни проблеми. Вашият лекар ще провежда редовни кръвни изследвания и при необходимост е възможно да промени дозата Ви;
ако получите високо кръвно налягане. Вашият лекар ще контролира редовно Вашето кръвно налягане и е възможно да Ви предпише лекарства за намаляването му при необходимост;
ако имате ниско ниво на магнезий в организма. Вашият лекар може да Ви предпише да приемате магнезий като хранителна добавка, особено непосредствено след операцията, ако сте били трансплантирани;
ако имате високи нива на калий в кръвта;
ако имате подагра;
ако трябва да се ваксинирате.
Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас преди или по време на лечението със Сандимун Неорал, информирайте незабавно Вашия лекар.

Слънчева светлина и слънцезащита
Сандимун Неорал потиска имунната система. Това повишава риска от развитие на рак, особено на кожата и лимфната система. Поради тази причина трябва да ограничите излагането на слънчева и ултравиолетова светлина като:

Носите подходящи защитни дрехи.
Прилагате често слънцезащитни кремове с висок защитен фактор.
Говорете с Вашия лекар преди да започнете да приемате Сандимун Неорал:

ако имате или сте имали проблеми с алкохола;
ако имате епилепсия;
ако имате някакви чернодробни проблеми;
ако сте бременна;
ако кърмите;
ако лекарството е предписано на дете.
Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас (или ако не сте сигурни в нещо), информирайте Вашия лекар преди да започнете да приемате Сандимун Неорал. Причината за това е, че това лекарство съдържа алкохол (вж. по-долу точка “Сандимун Неорал съдържа етанол”).

Мониториране по време на лечението със Сандимун Неорал
Вашият лекар ще контролира:

нивото на циклоспорин във Вашата кръв, особено ако сте претърпели трансплантация;
Вашето артериално налягане преди започване на лечението и периодично по време на лечението;
как функционират Вашият черен дроб и бъбреци;
нивото на липидите (мазнините) в кръвта Ви.
Ако имате някакви въпроси за начина на действие на Сандимун Неорал или защо Ви е било предписано това лекарство, попитайте Вашия лекар.

В допълнение, ако не приемате Сандимун Неорал поради трансплантация (интермедиерен или заден увеит и увеит при болест на Бехчет, атопичен дерматит, тежък ревматоиден артрит или нефротичен синдром), не приемайте Сандимун Неорал:

ако имате бъбречни проблеми (с изключение на нефротичен синдром);
ако имате инфекция, която не се контролира от приложените лекарства;
ако имате някакво раково заболяване;
ако имате високо кръвно налягане (хипертония), която не се контролира от приложените лекарства. Ако получите високо кръвно налягане в хода на лечението и то не може да бъде контролирано, Вашият лекар трябва да спре приема на Сандимун Неорал.
Не приемайте Сандимун Неорал, ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни за нещо, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Сандимун Неорал.
Ако се лекувате за увеит при болест на Бехчет, Вашият лекар ще следи особено внимателно, дали имате неврологични симптоми (например: забравяте по-често, промени в личността, установени в течение на времето, психични нарушения или промени в настроението, усещане за парене в крайниците, намалена чувствителност на крайниците, изтръпване на крайниците, слабост в крайниците, нарушения в походката, главоболие с или без повръщане, зрителни нарушения, включително ограничени движения на очните ябълки).
Вашият лекар ще Ви проследява внимателно, ако сте в напреднала възраст или ако провеждате лечение за псориазис или атопичен дерматит. Ако Ви е предписан Сандимун Неорал за лечение на псориазис или атопичен дерматит, не трябва да се излагате на ултравиолетови лъчи или фототерапия по време на лечението.

Деца и юноши
Сандимун Неорал не трябва да се прилага при деца за лечение на заболявания, различни от трансплантация, с изключение на лечение на нефротичен синдром.

Старческа възраст (възраст 65 години и повече)
Има ограничен опит с прилагането на Сандимун Неорал при пациенти в старческа възраст. Вашият лекар ще следи състоянието на Вашата бъбречна функция. Ако сте на възраст над 65 години и имате псориазис или атопичен дерматит, трябва да се лекувате със Сандимун Неорал само ако състоянието Ви е особено тежко.

Други лекарства и Сандимун Неорал
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Специално информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства преди или по време на лечението със Сандимун Неорал:

Лекарства, които могат да повлияят нивата на калия. Включват се лекарства, които съдържат калий, калиеви добавки, обезводняващи таблетки (диуретици), наречени калий съхраняващи диуретици, и някои лекарства, които понижават кръвното налягане;
Метотрексат. Използва се за лечение на тумори, тежък псориазис и тежък ревматоиден артрит;
Лекарства, които могат да повишат или понижат нивото на циклоспорин (активното вещество на Сандимун Неорал) в кръвта. Вашият лекар може да проверява нивото на циклоспорин в кръвта при започване или спиране на лечението с други лекарства:
Лекарства, които могат да увеличат нивото на циклоспорин в кръвта: антибиотици (като еритромицин или азитромицин), противогъбични средства (вориконазол, итраконазол), лекарства, които се използват при сърдечни проблеми или високо кръвно налягане (дилтиазем, никардипин, верапамил, амиодарон), метоклопрамид (използва се за спиране на повръщане), перорални контрацептиви, даназол (използват се за лечение на менструални проблеми), лекарства, които се използват за лечение на подагра (алопуринол), холева киселина и производни (използват се за лечение на жлъчни камъни), протеазни инхибитори, използват се за лечение на HIV, иматиниб (използва се за лечение на левкемия или тумори), колхицин, телапревир (използва се за лечение на хепатит С);
Лекарства, които могат да намалят нивото на циклоспорин в кръвта: барбитурати (използват се за подпомагане на съня), някои антиконвулсанти (като карбамазепин или фенитоин), октреотид (използва се за лечение на акромегалия или невроендокринни тумори на червата), антибактериални средства, които се използват за лечение на туберкулоза, орлистат (използва се за подпомагане на отслабването), растителни лекарствени продукти, съдържащи жълт кантарион, тиклопидин (използва се след инсулт), определени лекарства, които намаляват кръвното налягане (босентан) и тербинафин (противогъбично лекарство, което се използва за лечение на инфекции на пръстите на краката и ноктите);
Лекарства, които могат да окажат влияние върху бъбреците. Включват се антибактериални лекарства (гентамицин, тобрамицин, ципрофлоксацин), противогъбични лекарства, съдържащи амфотерицин В, лекарства, които се използват за лечение на инфекции на пикочните пътища, съдържащи триметоприм, лекарства, които се използват за лечение на ракови заболявания, съдържащи мелфалан, лекарства, които се използват за намаляване на количеството киселина в стомаха (инхибитори на киселинната секреция от рода на Н2-рецепторните антагонисти), такролимус, болкоуспокояващи (нестероидни противовъзпалителни средства като диклофенак, производни на фибриновата киселина (използват се за намаляване на количеството на мазнините в кръвта);
Нифедипин. Използва се за лечение на високо кръвно налягане и болка в областта на сърцето. Възможно е да получите оток на венците, които е възможно да се разраснат над зъбите, ако приемате нифедипин по време на лечението с циклоспорин;
Дигоксин (използва се за лечение на сърдечни проблеми), лекарства, които понижават холестерола (инхибитори на HMG-CoA редуктазата, наречени също статини), преднизолон, етопозид (използва се за лечение на ракови заболявания), репаглинид (перорално противодиабетно лекарство), имуносупресори (еверолимус, сиролимус), амбрисентан и специфични противоракови лекарства, наречени антрациклини (като доксорубицин).
Ако нещо от написаното по-горе се отнася за Вас (или ако не сте сигурни в нещо), говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Сандимун Неорал.

Сандимун Неорал с храна и напитки
Не приемайте Сандимун Неорал с грейпфрут или сок от грейпфрут. Причината за това е, че те могат да повлияят начина на действие на Сандимун Неорал.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство. Вашият лекар ще обсъди с Вас потенциалните рискове от приема на Сандимун Неорал по време на бременност.

Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или ако планирате бременност
Опитът със Сандимун Неорал по време на бременност е ограничен. Като цяло Сандимун Неорал не трябва да се приема по време на бременност. Ако е необходимо да приемате това лекарство, Вашият лекар ще обсъди с Вас ползите и потенциалните рискове от приема му по време на бременност;

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите. Не се препоръчва да кърмите по време на лечението със Сандимун Неорал. Причината за това е, че циклоспорин, активното вещество, преминава в кърмата. Това може да окаже влияние върху Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини
Сандимун Неорал съдържа алкохол. Това може да окаже влияние върху способността Ви да шофирате и работите с машини.

Сандимун Неорал съдържа етанол
Сандимун Неорал съдържа приблизително 12,0 об. % етанол (алкохол), което съответства на 500 mg за една доза от използваните при трансплантирани пациенти. Това е еквивалентно на 15 ml бира или 5 ml вино за една доза.
Алкохолът може да бъде вреден, ако имате проблеми, свързани с приема на алкохол, епилепсия, мозъчно увреждане, чернодробни проблеми или ако сте бременна или кърмите. Може да бъде вреден, също така, ако лекарството се дава на деца.

Сандимун Неорал съдържа рициново масло
Сандимун Неорал съдържа рициново масло, което може да предизвика стомашен дискомфорт или диария.

3. Как да приемате Сандимун Неорал
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.
Не приемайте повече от препоръчителната доза.
Дозата на това лекарство ще бъде внимателно нагласена от Вашия лекар към Вашите индивидуални нужди. Приемът на прекалено висока доза от лекарството може да повлияе бъбреците. Редовно ще Ви бъдат провеждани кръвни изследвания и ще посещавате болницата, особено след трансплантацията. Това ще Ви даде възможност да говорите с Вашия лекар относно лечението и всякакви проблеми, които имате.

Колко Сандимун Неорал да приемате
Вашият лекар ще уточни необходимата Ви доза Сандимун Неорал. Тя ще зависи от телесното Ви тегло и от показанията, поради които приемате лекарството. Вашият лекар ще Ви каже също така, колко често да приемате Вашето лекарство.

При възрастни:
Трансплантация на орган, костен мозък или стволови клетки

Общата дневна доза обикновено е между 2 mg на килограм телесна маса и 15 mg на килограм телесна маса. Разделя се на два приема;
Обикновено преди и след трансплантацията се приемат по-високи дози. По-ниските дози се прилагат след като трансплантираният орган или костен мозък е стабилизиран;
Вашият лекар ще нагласи дозата до най-подходящата за Вас. За да го направи, е възможно да се нуждае от някои кръвни изследвания.
Ендогенен увеит

Общата дневна доза обикновено е между 5 mg и 7 mg на килограм телесна маса. Разделя се на два приема.
Нефротичен синдром

Общата дневна доза при възрастни обикновено е 5 mg на килограм телесно тегло. Разделя се на два приема. При пациенти с бъбречни проблеми, първата доза през деня не трябва да бъде повече от 2,5 mg на килограм телесна маса.
Тежък ревматоиден артрит

Общата дневна доза обикновено е между 3 mg на килограм телесна маса и 5 mg на килограм телесна маса. Разделя се на два приема.
Псориазис и атопичен дерматит

Общата дневна доза обикновено е между 2,5 mg на килограм телесна маса и 5 mg на килограм телесна маса. Разделя се на два приема.
При деца:
Нефротичен синдром

Общата дневна доза при деца обикновено е 6 mg на килограм телесна маса. Разделя се на два приема. При пациенти с бъбречни проблеми, първата доза през деня не трябва да бъде повече от 2,5 mg на килограм телесна маса.
Следвайте точно указанията на Вашия лекар и никога не променяйте дозата си, дори да се чувствате добре.

Преминаване от Сандимун към Сандимун Неорал
Възможно е вече да приемате друго лекарство, наречено Сандимун меки желатинови капсули или Сандимун перорален разтвор. Вашият лекар може да реши да смени това лекарство със Сандимун Неорал перорален разтвор:

Всичките тези лекарства съдържат цикпоспорин като активна съставка;
Сандимун Неорал е различна, подобрена формула на циклоспорин спрямо Сандимун. Циклоспорин се усвоява по-добре от организма под формата на Сандимун Неорал и е по-малко вероятно абсорбцията да бъде повлияна от приема на храна. Това означава, че средните нива на циклоспорин в организма са по-стабилни при Сандимун Неорал, отколкото при Сандимун.
Ако Вашият лекар реши да преминете от Сандимун към Сандимун Неорал:

Не спирайте приема на Сандимун, докато не Ви каже да го направите;
След преминаване от Сандимун към Сандимун Неорал, Вашият лекар ще Ви следи по-внимателно за известно време. Причината за това е промяната в начина на абсорбция на циклоспорин в кръвта. Вашият лекар трябва да се увери, че получавате правилната доза за Вашите индивидуални нужди;
Възможно е да получите някои нежелани реакции. Ако това се случи, информирайте Вашия лекар или фармацевт. Възможно е да се налага намаляване на Вашата доза. Никога не намалявайте дозата си самостоятелно, освен ако лекар не Ви е казал да го направите.
Ако Вашият лекар реши да преминете от една перорална форма на циклоспорин към друга
След преминаване от една перорална форма на циклоспорин към друга:

Вашият лекар ще Ви следи по-внимателно за известно време;
Възможно е да получите някои нежелани реакции. Ако това се случи, информирайте Вашия лекар или фармацевт. Възможно е да се налага намаляване на Вашата доза. Никога не намалявайте дозата си самостоятелно, освен ако лекар не Ви е казал да го направите.
Кога да приемате Сандимун Неорал
Приемайте Сандимун Неорал по едно и също време всеки ден. Това е много важно, ако сте били трансплантирани.

Как да приемате Сандимун Неорал
Дневната доза трябва винаги да бъде разделяна на два приема:

При първоначална употреба, следвайте стъпки от 1 до 9.
При по-нататъшна употреба, следвайте стъпки от 5 до 9.
Отваряне на нова бутилка Сандимун Неорал перорален разтвор
1. Повдигнете капачето в центъра на металния пръстен.
2. Свалете напълно металния пръстен.
3. Извадете черната гумена запушалка и я изхвърлете.
4. Поставете прозрачната тръбичка с белия накрайник в гърлото на шишенцето.

Измерване на дозата
5. Изберете спринцовката в зависимост от предписания обем:

За обеми по-малки или равни на 1 ml, използвайте спринцовка от 1 ml.
За обеми по-големи от 1 ml, използвайте спринцовка от 4 ml.
Поставете върха на спринцовката в наконечника.

6. Издърпайте буталото, докато не изтеглите предписаното количество лекарство.

Долната част на пръстена на буталото трябва да съвпадне с маркировката на спринцовката, която показва обема на изтегленото лекарство.
7. Няколко пъти натиснете буталото надолу и го изтеглете обратно нагоре.

Това ще изгони въздушните мехурчета. Наличието на няколко въздушни мехурчета е без значение. Няма да окажат влияние върху дозата по никакъв начин.
Уверете се, че в спринцовката е изтеглено правилното количество лекарство.
След това махнете спринцовката от шишенцето.

8. Поставете лекарството от спринцовката в малка стъклена чаша, съдържаща някаква течност, за предпочитане портокалов или ябълков сок.

Уверете се, че спринцовката не се допира до течността или чашата.
Разклатете и изпийте веднага цялото съдържание на чашата.
9. След употреба, само подсушете спринцовката отвън със суха кърпа.

След това я приберете обратно в кутията й.
Оставете белия накрайник и тръбичката в шишенцето.
Затворете шишенцето с осигурената капачка.
Колко дълго да приемате Сандимун Неорал
Вашият лекар ще Ви каже, колко дълго трябва да приемате Сандимун Неорал. Зависи от това, дали го приемате след трансплантация или за лечение на сериозни кожни заболявания, ревматоиден артрит, увеит или нефротичен синдром. Лечението на тежък обрив продължава обикновено 8 седмици.
Приемайте Сандимун Неорал толкова дълго, колкото Вашият лекар Ви каже да го направите.

Ако имате въпроси относно това, колко дълго трябва да приемате Сандимун Неорал, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сандимун Неорал
Ако случайно приемете повече от Вашето лекарство, информирайте Вашия лекар незабавно или отидете до най-близкия център за спешна медицинска помощ. Възможно е да се нуждаете от медицински грижи.

Ако сте пропуснали да приемете Сандимун Неорал
Ако сте пропуснали да приемете една доза, приемете я веднага, когато си спомните. Ако обаче почти е дошло време за следващата доза, пропуснете забравената доза. След това продължете както преди.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Сандимун Неорал
Не спирайте приема на Сандимун Неорал, докато Вашият лекар не Ви каже да го направите.
Продължавайте да приемате Сандимун Неорал, дори ако не се чувствате добре. Спирането на лечението със Сандимун Неорал може да повиши риска от отхвърляне на трансплантирания орган.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни
Информирайте незабавно Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Както и други лекарства, които повлияват имунната система, циклоспорин може да повлияе способността на организма да се бори с инфекции, както и да предизвика тумори или други видове рак, особено на кожата. Признаците на инфекция могат да бъдат висока температура или зачервено гърло;
Промени в зрението, загуба на координация, непохватност, загуба на памет, затруднен говор или затруднено разбиране на това, какво казват другите, и мускулна слабост. Това може да са признаци на инфекция на мозъка, наречена прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия;
Мозъчни проблеми с признаци като гърчове, обърканост, усещане за дезориентираност, безотговорно поведение, промени в личността, усещане за тревожност, безсъние, промени в зрението, слепота, кома, парализа на част от тялото или на цялото тяло, скованост в областта на врата, загуба на координация със или без необичайни говор или движения на очите;
Оток на очните дъна. Това може да е свързано със замъглено зрение. Възможно е също така да повлияе зрителната острота, поради повишеното налягане вътре в главата (доброкачествено повишаване на вътречерепното налягане);
Чернодробни проблеми и увреждане със или без пожълтяване на очите или кожата, гадене, загуба на апетит и потъмняване на урината;
Бъбречни проблеми, които могат да намалят количеството на отделената урина;
Намален брой на червените кръвни клетки или на кръвните плочици. Признаците включват бледа кожа, умора, недостиг на въздух, потъмняване на урината (това е признак на разрушаване на червените кръвни клетки), поява на синини или кървене със или без обективна причина, обърканост, дезориентираност, нарушаване на вниманието и поява на бъбречни проблеми.
Другите нежелани реакции включват:
Много чести нежелани реакции: Тези нежелани реакции могат да засегнат повече от 10 души:

Бъбречни проблеми;
Високо кръвно налягане;
Главоболие;
Треперене на тялото, което не може да бъде овладяно;
Прекомерно окосмяване в областта на тялото и лицето;
Високи нива на липидите в кръвта.
Ако някоя от описаните реакции Ви засегне в по-тежка степен, информирайте Вашия лекар.

Чести нежелани реакции: Тези нежелани реакции могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 100 души:

Пристъпи (гърчове);
Чернодробни проблеми;
Висока кръвна захар;
Умора;
Загуба на апетит;
Гадене (повдигане), повръщане, коремна болка, запек, диария;
Прекомерно окосмяване;
Акне, горещи вълни;
Висока температура;
Намален брой на белите кръвни клетки;
Усещане за скованост или изтръпване;
Болка в мускулите, мускулни спазми;
Стомашна язва;
Разрастване на венците и покриване на горната част на зъбите;
Високи нива на пикочна киселина и калий в кръвта, ниски нива на магнезий в кръвта.
Ако някоя от описаните реакции Ви засегне в по-тежка степен, информирайте Вашия лекар.

Нечести нежелани реакции: Тези нежелани реакции могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 1 000 души:

Симптоми на мозъчни заболявания, включващи внезапни пристъпи, нарушено съзнание, безсъние, дезориентация, нарушено зрение, безсъзнание, чувство на слабост в крайниците, нарушени движения;
Обрив;
Генерализиран оток;
Повишаване на теглото;
Намален брой на червените кръвни клетки, намален брой на кръвните плочици, което може да повиши риска от кървене.
Ако някоя от описаните реакции Ви засегне в по-тежка степен, информирайте Вашия лекар.

Редки нежелани реакции: Тези нежелани реакции могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 10 000 души:

Проблеми с нервите със скованост и изтръпване на пръстите на ръцете и краката;
Възпаление на панкреаса със силна болка в горната част на стомаха;
Мускулна слабост, загуба на мускулна сила, болка в мускулите на ръцете, краката или някъде по тялото;
Разрушаване на червени кръвни клетки, включващо бъбречни проблеми със симптоми като оток в областта на лицето, корема, ръцете и/или краката, намалено отделяне на урина, затруднено дишане, гръдна болка, пристъпи, безсъзнание;
Промени в менструалния цикъл, уголемяване на гърдите при мъже.
Ако някоя от описаните реакции Ви засегне в по-тежка степен, информирайте Вашия лекар.

Много редки нежелани реакции: Тези нежелани реакции могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 100 000 души:

Оток на очните дъна, което може да е свързано с повишено налягане вътре в главата и зрителни нарушения.
Ако някоя от описаните реакции Ви засегне в по-тежка степен, информирайте Вашия лекар.

Други нежелани реакции с неизвестна честота: От наличните данни честотата не може да бъде определена:

Сериозни чернодробни проблеми със или без пожълтяване на очите или кожата, гадене (повдигане), загуба на апетит, потъмняване на урината, оток на лицето, краката, ръцете и/или цялото тяло;
Подкожно кървене или образуване на виолетови петна по кожата, внезапно кървене без видима причина;
Мигрена или силно главоболие, често пъти съчетано с гадене и повръщане, повишена чувствителност към светлина.
Ако някоя от описаните реакции Ви засегне в по-тежка степен, информирайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши
Няма допълнителни нежелани реакции, които да се очакват при деца и юноши спрямо наблюдаваните при възрастни.

5. Как да съхранявате Сандимун Неорал
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Да се съхранява на стайна температура (15°С до 30°С).
Да не се съхранява в хладилник. Да не се съхранява под 20°С повече от 1 месец. Причината за това е, че продуктът съдържа рициново масло, което може да се втвърди при по-ниски температури.
Ако лекарството се постави по погрешка в хладилник, оставете го да се топли на стайна температура, преди да го използвате отново. Наличието на люспи или малки частици (утайки) в лекарството не повлиява начина му на действие или безопасността му.
Дозата може все така точно да бъде измерена със спринцовката.
Съдържанието на бутилката е стабилно в продължение на 2 месеца след отварянето. След 2-ия месец, трябва да използвате нова бутилка.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Сандимун Неорал
Активното вещество е: циклоспорин. Един ml перорален разтвор съдържа 100 mg циклоспорин.
Другите съставки са: DL-алфа-токоферол, етанол, безводен, пропиленгликол, зърнени мастни моно-, ди- и триглицериди, макроголглицеролов хидрокси стеарат (Ph. Eur.) / полиоксил 40 хидрогенирано рициново масло (USP).

Как изглежда Сандимун Неорал и какво съдържа опаковката
Сандимун Неорал се предлага под формата на перорален разтвор. Той е бистра, бледа жълтокафява течност.

Предлага се в 50 ml стъклена бутилка, с две спринцовки за измерване на дозата.

Спринцовката от 1 ml се използва за измерване на дози от 1 ml или по-малки. Всяка маркировка на спринцовката съответства на 0,05 ml и отговаря на 5 mg циклоспорин;
Спринцовката от 4 ml се използва за измерване на дози над 1 ml и под 4 ml. Всяка маркировка на спринцовката съответства на 0,1 ml и отговаря на 10 mg циклоспорин.
Притежател на разрешението за употреба и производител:
Novartis Pharma GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември 2013.

Другите също купуват

Всичко от Novartis Pharma