Виж
количката

0

Запринел А таблетки 10 мг/5 мг x30 броя

Код: 106485 
тегло: 0.010 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

Листовка: информация за потребителя
ЗАПРИНЕЛ А 10 mg/5 mg таблетки
ZAPRINEL А 10 mg/5 mg tablets
Периндоприлов тозилат / Амлодипин (Perindopril tosilate / Amlodipine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Запринел А и за какво се изпо
Какво трябва да знаете, преди да приемете Заприн
Как да приемате Запринел А
Възможни нежелани реакции
Как да съхранявате Запринел А
Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Запринел А и за какво се използва

Запринел А е комбинация от две активни съставки, периндоприл и амлодипин.

Запринел А 5 mg/5 mg таблетки съдържа 5 mg периндоприлов тозилат и 5 mg амлодипин.

Запринел А 5 mg/10 mg таблетки съдържа 5 mg периндоприлов тозилат и 10 mg амлодипин.

Запринел А 10 mg/5 mg таблетки съдържа 10 mg периндоприлов тозилат и 5 mg амлодипин.

Запринел А 10 mg/10 mg таблетки съдържа 10 mg периндоприлов тозилат и 10 mg амлодипин.

Периндоприл е инхибитор на АСЕ (ангиотензин конвертиращия ензим). Амлодипин е калциев антагонист (който принадлежи към клас лекарства, наречени дихидропиридини). Заедно те действат за разширяване и отпускане на кръвоносните съдове, така че кръвта да преминава през тях по-лесно и да може по-лесно да се поддържа добър кръвоток от страна на сърцето.

Запринел А се предписва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) и/или лечение на стабилна болест на коронарните артерии (състояние, при което кръвоснабдяването на сърцето е намалено или блокирано).

Пациенти, които вече приемат периндоприл и амлодипин в отделни таблетки, може вместо това да получават една таблетка Запринел А, която съдържа и двете съставки.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Запринел А

Не приемайте Запринел A

Ако сте алергични към периндоприл или някой друг инхибитор на АСЕ, или към амлодипин или някой друг калциев антагонист, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Ако сте бременна повече от 3 месеца (също е добре да се избягва Запринел А при ранна бременност - вижте точка 2 Бременност и кърмене).
Ако сте имали симптоми като хрипове, оток на лицето или езика, силен сърбеж или тежък кожен обрив при предходно приемано лечение с инхибитор на АСЕ или някой в семейството Ви е имал такива симптоми при други обстоятелства (състояние, наречено ангиоедем).
Ако имате стеснение на аортната сърдечна клапа (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние, при което сърцето не може да подава достатъчно кръв към тялото).
Ако имате силно изразено ниско кръвно налягане (хипотония).
Ако имате сърдечна недостатъчност след сърдечен пристъп.
Ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Запринел А, ако някое от по-долу изброените състояния е валидно за Вас:

Хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул) или стеноза на бъбречната артерия (стесняване на артерията, която снабдява бъбрека с кръв).
Сърдечна недостатъчност.
Силно изразено високо кръвно налягане (хипертонична криза).
Някакви други проблеми със сърцето.
Чернодробни проблеми.
Бъбречни проблеми или ако сте на диализа.
Колагенно съдово заболяване (заболяване на съединителната тъкан) като системен лупус еригематозус или склеродерма.
Диабет.
Ако сте на диета с ограничаване на солта или използвате заместители, които съдържат калий (добре балансирано ниво на калий в кръвта е от съществено значение).
Ако сте в старческа възраст или дозата Ви трябва да бъде повишена.
Ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
- ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета,

- алискирен.

Ако приемате някое от следните лекарства, рискът от ангиоедем (рязко подуване в дълбоките слоеве на кожата в определена област, например гърлото) се повишава:
- рацекадотрил (използван за лечение на диария)

- сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори (използвани, за да се избегне отхвърляне на трансплантирани органи).

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Запринел А".

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Запринел А не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема след 3-ти месец на бременност, тъй като може сериозно да увреди плода, ако се използва на този етап (вижте точка 2 Бременност и кърмене).

Когато приемате Запринел А, трябва да информирате Вашия лекар или медицинския персонал, ако:

Ще бъдете на обща анестезия и/или ще се подлагате на голяма операция.
Наскоро сте имали диария или повръщане.
Ще се подлагате на LDL афереза (отстраняване на холестерола от организма с апарат).
Ще се подлагате на десенсибилизиращо лечение за намаляване на ефектите от алергия към ужилваме от пчели или оси.
Деца и юноши

Запринел А не се препоръчва за употреба при деца и юноши.

Други лекарства и Запринел А

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Трябва да избягвате Запринел А при употреба на:

Литий (използван за лечение на мания или депресия).
Естрамустин (използван за лечение на рак).
Калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон, триамтерен), калиеви добавки или калий-съдържащи солеви заместители.
Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки: Ако приемате ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Запринел А" и "Предупреждения и предпазни мерки").

Лечението със Запринел А може да се повлияе от други лекарства. Непременно уведомете Вашия лекар, ако вземате някое от следните лекарства, тъй като може да е необходимо специално наблюдение:

Други лекарства за високо кръвно налягане, включително диуретици (лекарства, които повишават количеството урина, произвеждано от бъбреците).
Нестероидни противовъзпалителни лекарства (напр. ибупрофен) за облекчаване на болка или висока доза ацетилсалицилова киселина.
Лекарства за лечение на диабет (като инсулин).
Лекарства за лечение на психични заболявания като депресия, тревожност, шизофрения и др. (напр. трицикличнн антидепресанти, антипсихотици, имипрамин-подобни антидепресанти, невролептици).
Имуносупресанти (лекарства, които потискат защитните механизми на организма), използвани за лечение на автоимунни нарушения или след трансплантация (напр. циклоспорин).
Алопуринол (за лечение на подагра).
Прокаинамид (за лечение на нарушен сърдечен ритъм).
Вазодилататори, включително нитрата (продукти, конто разширяват кръвоносните съдове).
Хепарин (лекарства, използвани за разреждане на кръвта).
Ефедрин, норадреналин или адреналин (лекарства, използвани за лечение на ниско кръвно налягане, шок или астма).
Баклофен или дантролен (инфузия), като и двата се използват за лечение на мускулна скованост при заболявания като множествена склероза; дантролен се използва и за лечение на малигнена хипертермия при анестезия (симптомите включват температура и мускулна скованост).
Някои антибиотици като рифампицин, еритромицин, кларитромицин (приинфекции причинени от бактерии).
Антиепилептични лекарства като карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон.
Итраконазол, кетоконазол (лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции).
Алфа-блокери, използвани за лечение на уголемена простата, като празозин, апфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин.
Амифостин (използван за превенция на странични ефекти причинявани от други лекарства или лъчелечение при лечение на рак).
Кортикостероиди (използвани за лечение на различни състояния, в това число тежка астма и ревматоиден артрит).
Златни соли, особено при интравенозно приложение (използвани за лечение на симптоми на ревматоиден артрит).
Ритонавир, индинавир, нелфинавир (така наречените протеазни инхибитори, използвани за лечение на HIV).
Симвастатин (използван за понижаване на холестерола).
Лекарства, които най-често се използват за лечение на диария (рацекадотрил) или за да се избегне отхвърляне на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори). Виж точка „Предупреждения и предпазни мерки"
Такролимус (използван за контрол на имунния отговор на тялото Ви, позволявайки му да приеме трансплантирания орган).
Ко-тримоксазол, известен също като триметоприм/сулфаметоксазол.
Запринел А с храна и напитки

Сок от грейпфрут и грейпфрут не трябва да се консумират от хора, които приемат Запринел А. Това се налага поради факта, че той може да доведе до повишаване на кръвните нива на активната съставка амлодипин, което може да причини непрогнозируемо повишаване на понижаващия ефект по отношение на кръвното налягане на Запринел А.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство.

Бременност

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Запринел А преди да забременеете или веднага след като разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате други лекарства вместо Запринел А. Запринел А не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема след 3-ти месец на бременност, тъй като може сериозно да увреди плода, ако се използва след третия месец на бременността.

Кърмене

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да започнете да кърмите. Запринел А не се препоръчва при кърмачки и Вашият лекар може да избере за Вас друго лекарство, ако искате да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини

Запринел А може да повлияе на Вашата способност за шофиране или работа с машини. Ако таблетките Ви причиняват гадене, замайване, слабост или умора или получавате главоболие, не шофирайте и не работете с машини, а незабавно се обадете на Вашия лекар.

Запринел А съдържа лактоза монохндрат

Запринел А съдържа лактоза монохидрат (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Запринел А

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Преглътнете таблетката цяла с чаша вода, за предпочитане по едно и също време всеки ден, сутрин преди хранене. Вашият лекар ще определи най-подходящата за Вас доза. Това обикновено е една таблетка дневно.

Запринел А обикновено се предписва на пациенти, които вече приемат периндоприл и амлодипин в отделни таблетки.

Ако сте приели повече от необходимата доза Запринел А

Ако по невнимание приемете прекалено много таблетки, обадете се незабавно в спешното отделение на най-близката болница или на Вашия лекар. Най-вероятният ефект при предозиране е ниско кръвно налягане, което може да Ви причини замайване или да изгубите съзнание. Ако това се случи, легналото положение с вдигнати крака може да помогне.

Ако сте пропуснали да приемете Запринел А

Важно е да приемате Вашето лекарство всеки ден, тъй като редовното лечение действа по-добре. Ако обаче забравите да приемете доза Запринел А, вземете следващата доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Запринел А

Тъй като лечението със Запринел А обикновено е продължително, трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да спрете да приемате таблетките.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някое от следните оплаквания, спрете незабавно приема на това лекарство и се обадете на Вашия лекар веднага:

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):

Тежко замайване или загуба на съзнание поради ниско кръвно налягане.
Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

Внезапно замайване, болка в гърдите, задух или затруднено дишане.
Оток на клепачите, лицето или устата.
Оток на устните, езика или гърлото, който води до много затруднено дишане.
Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души):

Слабост в ръцете или краката, или проблеми с говора, което може да е признак за възможен удар.
Тежки кожни реакции, включително интензивен кожен обрив, уртики, зачервяване на кожата по цялото тяло, силен сърбеж, мехури, обелване и оток на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Стивънс-Джонсън) или други алергични реакции
Необичайно бърза или неравномерна сърдечна дейност, болка в гърдите (ангина) или сърдечен пристъп.
Възпаление на панкреаса, което може да причини силна болка в корема и гърба, съпроводена с общо неразположение.
Пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), което може да е признак за хепатит.
Следните чести нежелани реакции са съобщавани. Ако някое от тях Ви причини проблеми или ако те продължат повече от една седмица, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Чести нежелани лекарствени реакции (може да засегнат до 1 на 10 души): главоболие, замайване, сънливост (особено в началото на лечението), световъртеж, изтръпване и иглички в крайниците, нарушено зрение (включително двойно виждане), звън в ушите (усещане за шум в ушите), палпитации (да усещате биенето на сърцето си), зачервяване, прималяване от ниското кръвно налягане, кашлица, задух, гадене, повръщане, коремна болка, променен вкус, киселини или затруднено храносмилане, диария, запек, алергични реакции (като кожни обриви, сърбеж), мускулни крампи, умора, слабост, подуване на глезените (оток).
Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души): променливо настроение, тревожност, депресия, сънливост, нарушения на съня, треперене, загуба на усещане за болка, ринит (запушване на носа или хрема), променени изхождания, косопад, червени плаки върху кожата, промяна на цвета на кожата, болка в гърба, мускулни или ставни болки, болки в гърдите, нарушено уриниране, повишена необходимост от уриниране през нощта, повишен брой уриниралия, болка, общо неразположение, сухота в устата, проблеми с бъбреците, импотентност, повишено изпотяване, неприятно усещане или уголемяване на гърдите при мъже, повишено или намалено тегло, излишък на еозинофили (вид бели кръвни клетки), интензивен сърбеж или тежки кожни обриви, образуване на участъци с мехури по кожата, треска, падане, припадъци, бързо сърцебиене, васкулит (възпаление на кръвоносните съдове), реакция на фоточувствителност (повишена чувствителност на кожата към слънцето), неразположение, промяна в лабораторните параметри: високи нива на калий в кръвта, обратими при спиране на лечението, ниско ниво на натрий, хипогликемия (много ниско ниво на кръвната захар) при пациенти с диабет, повишена урея в кръвта и повишен креатинин в кръвта.
Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души): объркване, влошаване на псориазис, промяна в лабораторните параметри: повишено ниво на чернодробните ензими, повишено ниво на серумния билирубин.
Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 000 души): сърдечносъдови нарушения (стенокардия и мозъчен удар), еозинофилна пневмония (рядък тип пневмония), множествена еритема (кожен обрив, който често започва с червени петна по лицето, ръцете или краката), чувствителност към светлина, нарушения на кръвта, абнормна чернодробна функция, възпаление на черния дроб (хепатит), пожълтяване на кожата (иктер), абнормно подуване на корема (гастрит), нарушения на нервите, което може да причини слабост, мравучкане или изтръпване, повишен тонус на мускулите, подуване на венците, повишена захар в кръвта (хипергликемия), остра бъбречна недостатъчност, промени в кръвните стойности като например нисък брой на белите и червените кръвни клетки, по-нисък хемоглобин, по-нисък брой на тромбоцитите.
Следните нежелани реакции са били също наблюдавани при пациенти, приемали Запринел А: нарушения с комбинация от ригидност, тремор и/или нарушени движения, потрепване, скована поза на тялото, масковидно лице, забавени движения и провлачена, неустойчива походка.
Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можеге също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата,

ул., Дамян Груев" № 8,1303 София,

тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Запринел А

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след датата на изтичане на срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение. Съхранявайте опаковката плътно затворена, за да се предпази от светлина и влага.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Запринел А

Активните вещества са периндоприлов тозилат и амлодипин.

Запринел А 5 mg/5 mg таблетки:

Всяка таблетка съдържа 5 mg периндоприлов тозилат, еквивалентни на 3,4 mg периндоприл и 6,935 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 5 mg амлодипин.

Запринел А 5 mg/10 mg таблетки:

Всяка таблетка съдържа 5 mg периндоприлов тозилат, еквивалентни на 3,4 mg периндоприл и 13,87 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 10 mg амлодипин.

Запринел А 10 mg/5 mg таблетки:

Всяка таблетка съдържа 10 mg периндоприлов тозилат, еквивалентни на 6,8 mg периндоприл и 6,935 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 5 mg амлодипин.

Запринел А 10 mg/10 mg таблетки:

Всяка таблетка съдържа 10 mg периндоприлов тозилат, еквивалентни на 6,8 mg периндоприл и 13,87 mg амлодипинов безилат, еквивалентни на 10 mg амлодипин.

- Останалите съставки са натриев хидрогенкарбонат (Е500), повидон КЗ 0 (Е 1201), лактоза монохидрат, царевично нишесте, целулоза, ми!фокристална (Е460), натриев нишестен гликолат (тип А), магнезиев стеарат (Е572) и калциев хидрогенфосфат, безводен (Е341).

Как изглежда Запринел А н съдържание на опаковката

Запринел А 5 mg/5 mg таблетки са бели, продълговати, двойноизпъкнали таблетки, с надпис „5/5" от едната страна и плоски от другата страна.

Запринел А 5 mg/10 mg таблетки са бели, квадратни, двойноизпъкнали таблетки, с надпис „5/10" от едната страна и плоски от другата страна.

Запринел А 10 mg/5 mg таблетки са бели, кръгли, двойноизпъкнали таблетки, с надпис „10/5" от едната страна и плоски от другата страна.

Запринел А 10 mg/10 mg таблетки са бели, кръгли, двойноизпъкнали таблетки, с надпис „10/10" от едната страна и плоски от другата страна.

Запринел А 5 mg/5 mg таблетки в бутилка се предлага в опаковки от 10, 30, 50, 60, 90, 100 и 120 (60x2) таблетки.

Запринел А 5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg и 10 mg/10 mg таблетки в бутилка се предлагат в опаковки от 30, 50, 60,90,100 и 120 (60x2) таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пусната в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V. , Нидерландия

Производители:

TEV A Pharmaceutical Works Private Limited Company,Унгария

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, Полша

TEVA PHARMA S.L.U., Испания

TEVA UK Ltd, Обединено кралство

Teva Pharma B.V., Холандия

Teva Czech Industries s.r.o., Чешка република

Другите също купуват

Всичко от Teva Pharmaceuticals