Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 15 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Запринел Плюс таблетки 5 мг/1.25 мг x30 броя

Код: 106662 
тегло: 0.010 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЗАПРИНЕЛ ПЛЮС табл. 5 мг. / 1.25 мг. * 30
Листовка: информация за пациента
Запринел плюс 5 mg/1,25 mg филмирани таблетки
Zaprinel plus 5 mg/1,25 mg film-coated tablets
периндоприлов тозилат/индапамид {perindopril tosilate/indapamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, нео писани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Запринел плюс и за какво се изп
Какво трябва да знаете, преди да приемете Запринел
Как да приемате Запринел плюс
Възможни нежелани реакции
Как да съхранявате Запринел плюс
Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Запринел плюс и за какво се използва

Какво представлява Запринел плюс

Запринел плюс е комбинация от две активни съставки, периндоприл и индапамид. Те са антихипертензивни и се използват за лечение на високо кръвно налягане (хипертония).

За какво се използва Запринел плюс

Периндоприл принадлежи към клас лекарства наречени АСЕ инхибитори. Той действа като разширява кръвоносните съдове и така облекчава сърцето в изпомпването на кръвта през тях. Индапамид е диуретик. Диуретиците повишават количеството на отделената от бъбреците урина. Все пак, индапамид се различава от останалите диуретици, тъй като само леко повишава количеството на отделената урина. Всяка от активните съставки понижава кръвното налягане и двете действат едновременно, за да контролират Вашето кръвно налягане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Запринел плюс

Не приемайте Запринел плюс:

ако сте алергични към периндоприл или други АСЕ инхибитори, или към индапамид или други сулфонамиди, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6),
ако по време на предшестващо лечение с АСЕ инхибитор сте имали симптоми като хрипове, оток на лицето или езика, силен сърбеж или тежък кожен обрив, или ако Вие или член на Вашето семейство е имал тези симптоми при някакви други обстоятелства (състояние наречено ангионевротичен оток),
ако имате тежко чернодробно заболяване или страдате от състояние наречено чернодробна енцефалопатия (дегенеративно заболяване на мозъка),
ако имате тежко бъбречно заболяване или сте на диализа, ако имате ниско ниво на калий в кръвта,
ако се съмнявате или имате декомпенсирана сърдечна недостатъчност (тежко задържане на течности, затруднено дишане),
ако сте бременна повече от 3 месеца (По-добре е да избягвате употребата на Запринел плюс по време на ранна бременност - вижте "Бременност, кърмене и фертилитет'),
ако кърмите,
ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство, за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Запринел плюс:

ако приемате някое от следните лекарства, рискът от ангиоедем (рязко подуване в дълбоките слоеве на кожата в определена област, например гърлото) се повишава:
рацекадотрил (използван за лечение на диария),
сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства от класа на mTOR инхибиторите (използвани за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантирани органи).
ако имате аортна стеноза (стесняване на главния кръвоносен съд, който излиза от сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул) или стеноза на бъбречната артерия (стесняване на артерията, която кръвоснабдява бъбрека),
ако имате някакви други сърдечни проблеми или проблеми с бъбреците, ако имате чернодробни проблеми,
ако боледувате от колагеноза (кожно заболяване), като системен лупус еритематодес или склеродермия,
ако имате атеросклероза (уплътняване на артериите),
ако страдате от хиперпаратиреоидизъм (повишена функция на паращитовидните жлези),
ако имате подагра,
ако имате диабет,
ако сте на диета с ограничен прием на сол или използвате заместители на солта, които съдържат калий,
ако приемате литий или калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон, триамтерен), тъй като тяхната употреба заедно със Запринел плюс трябва да се избягва (вижте точка "Други лекарства и Запринел плюс"),
ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета,
алискирен.
Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Запринел плюс".

Ако мислите че сте бременна (или може да забременеете), трябва да информирате Вашия лекар. Запринел плюс не се препоръчва за употреба по време на ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна повече от три месеца, тъй като може да е причина за сериозно увреждане на Вашето бебе, ако го използвате през този период (вижте точка "Бременност, кърмене и фертилитет").

Когато приемате Запринел плюс, Вие трябва да информирате Вашия лекар или медицинския екип:

ако Ви предстои упойка и/или операция,
ако наскоро сте имали диария или повръщане или сте обезводнени,
ако сте на диализа или LDL-афереза (метод за отстраняване на холестерола от кръвта Ви посредством апарат),
ако сте на хипосенсибилизиращо лечение за намаляване ефекта на алергия към пчели или ухапване от оси,
ако Ви предстои медицинско изследване, което изисква инжектиране на йод-съдържащи контрастни вещества (вещество, което прави видими вътрешните органи по време на рентгеново изследване).
Спортистите трябва да знаят, че Запринел плюс съдържа активна съставка (индапамид), която може да е причина за положителна реакция на допинг.

Запринел плюс не трябва да се дава на деца.

Други лекарства и Запринел плюс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Трябва да избягвате употребата на Запринел плюс с:

- литий (използван за лечение на депресия),

- калий-съхраняващи диуретици (спиронолактон, триамтерен), калиеви соли.

Лечението със Запринел плюс може да бъде повлияно от други лекарства. Вашият лекар може да промени дозата и/или да предприеме други предпазни мерки. Такива са:

други лекарства за лечение на високо кръвно налягане,
може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки: Ако приемате ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Запринел плюс" и "Предупреждения и предпазни мерки"),
лекарства, които най-често се използват за лечение на диария (рацекадотрил) или за
предотвратяване отхвърлянето на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус,
темсиролимус и други лекарства от класа на mTOR инхибиторите). Вижте точка
„Предупреждения и предпазни мерки".
прокаинамид (за лечение на неравномерно биене на сърцето),
алопуринол (за лечение на подагра),
терфенадин или астемизол (антихистамини за копривна треска или алергии), кортикостероиди използвани за лечение на различни състояния, включително тежка астма и ревматоиден артрит,
имуносупресори използвани за лечение на автоимунни заболявания или след трансплантация на орган, за профилактика отхвърлянето на присадката (като циклоспорин), лекарства за лечение на рак,
еритромицин прилаган инжекционно (антибиотик),
халофантрин (използван за лечение на някои видове малария),
пентамидин (за лечение на пневмония),
инжекционно злато (използвано за лечение на ревматоиден полиартрит),
винкамин (използван за лечение на симптоматични когнитивни нарушения при пациенти в
старческа възраст, включително загуба на паметта),
бепридил (използван за лечение на ангина пекторис),
султоприд (за лечение на психози),
лекарства използвани за лечение на ритъмни нарушения на сърцето (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, соталол),
дигоксин или други сърдечни гликозиди (за лечение на сърдечни проблеми),
баклофен (за лечение на схващане на мускулите, наблюдавано при заболявания като множествена склероза),
лекарства за лечение на диабет като инсулин или метформин,
калций, включително калциеви добавки,
стимулиращи лаксативи (напр. сена),
нестероидни противовъзпалителни средства (напр. ибупрофен) или високи дози салицилати (т.е. аспирин),
амфотерицин В, прилаган инжекционно (за лечение на тежки гъбични инфекции)
лекарства за лечение на психични заболявания като депресия, тревожност, щизофрения (напр. трициклични антидепресанти, невролептици),
тетракозактид (за лечение на болестта на Крон).
хепарин и ко-тримоксазол, известен също като триметоприм/сулфаметоксазол.
Запринел плюс с храна и напитки

Препоръчително е Запринел плюс да се приема преди хранене.

Бременност, кърмене и фертилнтет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите че сте (или може би сте) бременна.

Бременност

Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете употребата на Запринел плюс преди да забременеете или веднага след като сте забременели и ще Ви препоръча да приемате друго лекарство вместо Запринел плюс. Употребата на Запринел плюс не се препоръчва по време на ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна повече от три месеца, тъй като може да причини сериозни увреждания на Вашето бебе, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите. Вие не трябва да приемате Запринел плюс, ако кърмите.

Веднага посетете Вашия лекар.

Фертилнтет

Ефектите на периндоприл и индапамид върху фертилитета при хора са неизвестни.

Шофиране и работа с машини

Запринел плюс не се отразява на бодростта, но при някои пациенти може да се появят реакции като замаяност или слабост свързани с понижаване на кръвното налягане. Ако се появят, това може да ограничи способностите Ви за шофиране или работа с машини.

Запринел плюс съдържа лактоза монохидрат

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Запринел плюс

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза е една таблетка веднъж дневно. Вашият лекар може да промени дозовия режим, ако имате бъбречно увреждане. Вземайте таблетката за предпочитане сутрин, преди хранене. Поглъщайте таблетката с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Запринел плюс

Ако сте приели твърде много таблетки, обадете се на най-близкия спешен център или веднага информирайте Вашия лекар. Най-вероятният ефект при предозиране е ниското кръвно налягане, което може да е причина да се почувствате замаяни или да припаднете. В такива случаи лягането и поставянето на краката на по-високо може да помогне.

Ако сте пропуснали да приемете Запринел плюс

Важно е да вземате лекарството си всеки ден, тъй като редовното лечение е по-ефективно. Все пак, ако забравите да вземете дозата си Запринел плюс, приемете следващата доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Запринел плюс

Тъй като лечението на високото кръвно налягане продължава цял живот, трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да спрете употребата на този лекарствен продукт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите никоя от следните реакции, спрете приема на лекарствения продукт веднага и незабавно се обадете на Вашия лекар.

оток на лицето, устните, устата, езика или гърлото, затруднено дишане,
силна замаяност или припадане,
необичайно ускорена или неравномерна сърдечна дейност.
В низходящ ред в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции може да включват:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека): главоболие, чувство на замаяност, вертиго, изтръпване и мравучкане, зрителни нарушения, тинитус (шум в ушите), завиване на свят поради ниско кръвно налягане, кашлица, задух, стомашно-чревни нарушения (гадене, епигастрална болка, анорексия, повръщане, коремна болка, нарушения на вкуса, сухота в устата, диспепсия или нарушено храносмилане, диария, констипация), алергични реакции (като кожни обриви, сърбеж), спазми, умора,
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека): промени в настроението, нарушения на съня, бронхоспазъм (стягане в гърдите, хрипове и задух), ангиоедем (симптоми като хрипове, оток на лицето или езика), уртикария, пурпура (червени петънца като убождане от карфица по кожата), бъбречни проблеми, импотентност, изпотяване,
Редки (може да засегнат до 1 на 1000 човека): влошаване на псориазис,
Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека): състояние на обърканост, сърдечносъдови нарушения (неравномерна сърдечна дейност, ангина, сърдечен пристъп), еозинофилна пневмония (рядък вид пневмония), ринит (запушен нос), алергична реакция на тънките черва (ангиоедем на червата), тежки кожни прояви като еритема мултиформе. Ако боледувате от системен лупус еритематодес (вид колагеноза), той може да се влоши. След излагане на слънчева или изкуствена UVA светлина са съобщени случаи на реакции на фоточувствителност (промени във вида на кожата).
С неизвестна честота (оценка на честотата не може да бъде направена от наличните данни): припадък, живото-застрашаваща сърдечна аритмия (Torsade de Pointes), промени в електрокардиограмата, повишени нива на чернодробни ензими.
Може да се проявят нарушения на кръвта, бъбреците, черния дроб или задстомашната жлеза, както и промени в лабораторните показатели (кръвни изследвания). Вашият лекар може да поиска по-често провеждане на кръвни изследвания, за да контролира състоянието Ви. При поява на чернодробна недостатъчност (чернодробни проблеми), съществува вероятност за развитие на чернодробна енцефалопатия (дегенеративно заболяване на мозъка).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8,1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Запринел плюс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

След отваряне да се използва в рамките на 100 дни.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на първичната опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте първичната опаковка плътно затворена, за да се предпази от влага. Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Запринел плюс

- Активните вещества са периндоприлов тозилат и индапамид. Една филмирана таблетка съдържа 5 mg периндоприлов тозилат (съответстващ на 3,408 mg периндоприл) и 1,25 mg индапамид.

- Другите съставки са лактоза монохидрат, царевично нишесте, натриев хидроген карбонат, прежелатинизирано нишесте (царевично), повидон, магнезиев стеарат, частично хидролизиран поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), макрогол/PEG 3350 и талк.

Как изглежда Запринел плюс и какво съдържа опаковката

Запринел плюс 5 mg/1,25 mg филмирани таблетки са бели, продълговати, двойно изпъкнали филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно изображение "Р" "Г", с делителна черна от едната страна и гладки от другата.

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Таблетките се предлагат в опаковки от 30, 60, 90,90 (3x30) или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател па разрешението за употреба

Teva B.V. , Нидерландия

Производители:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Полша

Pharmachemie B.V., Нидерландия

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Унгария

TEVA UK Ltd., Обединено кралство

Другите също купуват

Всичко от Teva Pharmaceuticals