Виж
количката

0

БАКТРОБАН УНГВ 2% 15Г

Код: 001113 
тегло: 0.020 кг
(10 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

BACTROBAN™ ointment
БАКТРОБАН™
маз
Mupirocin


Тази листовка се отнася само за BACTROBAN маз. Моля, прочетете я внимателно преди започване приложението на лекарството.
Пазете листовката до завършване пълния курс на лечение. Може да пожелаете да я прочетете отново.
Ако помагате на някого да използва BACTROBAN маз, прочетете листовката, преди да приложите мазта за първи път.
Това лекарство е предназначено само за лицето, на което лекарят го е предписал. Никога не го преотстъпвайте на други хора. Трябва да спазвате предписанията на лекуващия лекар и да прилагате лекарството според неговите указания. Ако има нещо, което не разбирате, обърнете се към лекуващия лекар.
Продължавайте приложението на лекарството толкова дълго, колкото ви е препоръчал лекарят.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Това лекарство не трябва да се прилага при пациенти, алергични към mupirocin (мупироцин) или полиетиленгликол. За повече информация прочетете останалата част от тази листовка.
Преди употребата на каквито и да е лекарства, трябва да съобщите на лекаря, ако сте бременна или предполагате, че сте.
Както всички лекарства, BACTROBAN маз понякога може да предизвика нежелани реакции. (Ще намерите повече информация за това по-нататък в листовката).
Тази листовка не съдържа пълната информация за това лекарство. За повече информация или съвет се обърнете към лекаря.


Какво представлява BACTROBAN маз
Името на лекарството е BACTROBAN под формата на маз. Лекарственото вещество в BACTROBAN маз е mupirocin (мупироцин) в концентрация 2 % w/w. Лекарството съдържа също и помощни вещества, необходими за направата на лекарствената форма: полиетиленгликол 400 и полиетиленгликол 3350. BACTROBAN е бяла маз.
BACTROBAN маз е локален антибиотик за приложение върху кожата.


Кой произвежда лекарството и притежава разрешение за употребата му в България
BACTROBAN маз се произвежда от SmithKline Beecham Pharmaceutecals , Manor Royal,Crawley, West Sussex RH10 2QJ, UK.

Притежател на разрешението за употреба:
BeechamGroup p.l.c., 980, Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS UK.
представляван в България от GlaxoSmithKline ЕООД с адрес: София, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов бл.10.


За какво се използва BACTROBAN маз
BACTROBAN маз се използва за лечение на бактериални инфекции на кожата.


Преди да започнете приложението на лекарството
Това лекарство не трябва да се прилага на лица, алергични към мупироцин или полиетиленгликол. Ако мислите, че сте имали прояви на алергия (напр. обрив) към друга маз, която съдържа полиетиленгликол, трябва да уведомите лекуващия лекар преди да започнете приложението на BACTROBAN маз.
Ако по време на лечението с BACTROBAN маз забележите поява на кожен обрив, болка на мястото на приложение или подуване, спрете употребата на лекарството и незабавно уведомете лекуващия лекар.
Не прилагайте BACTROBAN маз за лечение на инфекции на очите или носа. Ако по невнимание лекарството попадне в очите, трябва да ги изплакнете обилно с вода. Ако приложението на мазта причини някакво неразположение, спрете употребата й и се консултирайте с лекуващия лекар.
Не продължавайте приложението на лекарството за период по-дълъг от предписания от лекаря.
Не смесвайте BACTROBAN маз с други мази или кремове. Това може да повлияе върху неговото действие.
Информирайте лекаря, ако сте бременна или имате съмнения, че сте бременна. В случай че сте бременна не трябва да прилагате това лекарство, освен ако лекуващият лекар не ви е посъветвал друго.
Информирайте лекаря, ако кърмите. Ако прилагате BACTROBAN маз в областта около зърното на гърдата, то трябва старателно да се измие преди кърмене. Лекарството не повлиява способността за шофиране и работата с машини.


Как трябва да прилагате BACTROBAN маз
Спазвайте указанията на лекуващия лекар относно това как да прилагате BACTROBAN маз.
Нанася се малко количество от лекарството върху засегнатата област от кожата, два до три пъти на ден за период не по-дълъг от 10 дни. Третираната област може да се покрие с превръзка.
Измивайте ръцете си винаги преди и след приложение на лекарството. Прилагайте BACTROBAN маз толкова дълго, колкото ви е препоръчал лекарят. Консултирайте се с лекаря, ако смятате, че не е настъпило подобрение след 7 дни лечение с BACTROBAN маз.

Ако имате някакви въпроси относно лекарството и дозировката му, посъветвайте се с лекаря.

Какво да направите в случай, че приемете повече от предписаното
Малко вероятно е да възникнат някакви проблеми при предозиране стова лекарство. В случай че лекарството ви причини дискомфорт, измийте мястото на приложение на
лекарството обилно с вода и уведомете лекуващия лекар.

Какво да направите в случай, че сте пропуснали прием
Ако сте пропуснали да приложите лекарството, направете го веднага щом се сетите. След това продължете както преди.


Нежелани лекарствени реакции
Нежеланите лекарствени реакции по време на лечението с BACTROBAN маз обикновено са леки.

При някои пациенти може да се появи парене по кожата на мястото на приложение. При малък брой пациенти лекарството може да причини сърбеж, зачервяване, щипене и сухота на кожата на мястото на приложение.

Уведомете незабавно лекуващия лекар при поява на кожен обрив или сърбеж.

При някои пациенти могат да се появят кожни реакции на свръхчувствителност към лекарственото или някое от помощните вещества в BACTROBAN маз, вкл. алергичен дерматит, булозен дерматит (дерматит с образуване на големи мехури), контактен дерматит, екзема, кожни обриви от различен тип, генерализиран обрив по цялото тяло, кожно дразнене и др.

В много редки случаи след приложение на BACTROBAN маз са съобщавани системни алергични реакции, вкл. анафилакгични реакции, оток на лицето и/или затруднение на дишането, оток около очите, генерализирана уртикария (копривна треска).

Уведомете лекаря си и за всяка друга смущаваща реакция, появила се при вас, която може и да не е описана в тази листовка.


Как се съхранява BACTROBAN маз
Да се съхранява при стайна температура (под 25°С), на сухо място.

  • Съхранявайте BACTROBAN маз, както и всяко друго лекарство на място, недостъпно за деца.
  • Не използвайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

BACTROBAN (БАКТРОБАН) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies


Дата на последна редакция: март 2003

Другите също купуват

Всичко от Glaxo Group