Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 14 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Сагилия 1 mg х30 таблетки

Код: 270678 
тегло: 0.500 кг
(8 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

САГИЛИЯ 1 mg таблетки
SAGILIA 1 mg tablets
разагилин/ Rasagiline

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява САГИЛИЯ и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете преди да приемете САГИЛИЯ?
3. Как да приемате САГИЛИЯ?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате САГИЛИЯ?
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява САГИЛИЯ и за какво се използва?
САГИЛИЯ се използва за лечение на Болестта на Паркинсон. Той може да се използва самостоятелно или заедно с леводопа (друго лекарство за лечение на Болестта на Паркинсон).
При Болестта на Паркинсон има загуба на клетки, които произвеждат допамин в мозъка. Допаминът е химично вещество в мозъка, което участва в контрола на движението. САГИЛИЯ помага за повишаване и поддържане на нивата на допамин в мозъка.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете САГИЛИЯ?
Не приемайте САГИЛИЯ:

ако сте алергични към разагилин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
ако имате тежки чернодробни проблеми.
Не приемайте следните лекарства докато приемате САГИЛИЯ:

моноаминооксидазни (МАО) инхибитори (например за лечение на депресия или Болестта на Паркинсон, или при някакви други показания), включително лекарствени и природни продукти без рецепта, например жълт кантарион;
петидин (силно болкоуспокояващо). Трябва да минат поне 14 дни между спиране на лечението със САГИЛИЯ и започване на лечение с МАО инхибитори или петидин.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете САГИЛИЯ:

ако имате леки до умерени чернодробни проблеми.
Трябва да говорите с Вашия лекар за всички подозрителни кожни промени.
Деца и юноши
САГИЛИЯ не се препоръчва за употреба при деца под 18-годишна възраст.

Други лекарства и САГИЛИЯ
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства или ако сте пушач, или ако възнамерявате да спрете да пушите.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете някое от следните лекарства заедно със САГИЛИЯ:

някои антидепресанти (селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин, селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин/ норадреналии, трициклични или тетрациклични антидепресати);
антибиотика ципрофлоксацин, използван срещу инфекции;
потискащото кашлицата лекарство декстрометорфан;
симпатикомиметици като тези, които се съдържат в капките за очи, назалните и пероралните деконгестанти, и лекарствата за простуда, които съдържат ефедрин или псевдоефедрин.
Съвместната употреба на САГИЛИЯ и антидепресанти, които съдържат флуоксетин или флувоксамин, трябва да се избягва.
Ако започвате лечение със САГИЛИЯ трябва да изчакате поне 5 седмици след преустановяване на лечението с флуоксетин.
Ако започвате лечение с флуоксетин или флувоксамин трябва да изчакате поне 14 дни след преустановяване на лечението със САГИЛИЯ.
Уведомете Вашия лекар, ако Вие или семейството Ви / човекът, който се грижи за Вас, забележите, че развивате необичайно поведение, при което не можете да устоите на импулс, подтик или непреодолимо желание да извършите определени вредни или пагубни действия спрямо себе си или другите. Те се наричат разстройства в контрола на импулсите. При пациенти, които приемат разагилин и/или други лекарства за лечение на Болестта на Паркинсон е наблюдавано поведение като компулсии, натрапчиви мисли, пристрастеност към хазарт, прекомерно харчене, импулсивно поведение и необичайно силно сексуално влечение или увеличени сексуални мисли или чувства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата или да спре лекарството.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Посъветвайте се с Вашия лекар преди да шофирате или да работите с машини.

3. Как да приемате САГИЛИЯ?
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза САГИЛИЯ е 1 таблетка от 1 mg веднъж дневно.

Перорално приложение.
Сагилия може да бъде приеман с или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза САГИЛИЯ
Ако смятате, че може да сте приели твърде много таблетки САГИЛИЯ, свържете се с Вашия лекар или фармацевт незабавно. Вземете опаковката / бутилката САГИЛИЯ с Вас, за да я покажете на лекаря или фармацевта. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Вземете следващата доза в обичайното време.

Ако сте спрели приема на САГИЛИЯ
Не спирайте приема на САГИЛИЯ преди първо да говорите с Вашия лекар.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Следните нежелани реакции са съобщавани при плацебо контролираните клинични изпитвания:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):
- необичайни движения (дискинезия);
- главоболие.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):
- болка в корема;
- падане;
- алергия;
- висока температура;
- грип (инфлуенца);
- общо усещане за неразположение (умора);
- болка във врата;
- болка в гърдите (ангина пекторис);
- ниско кръвно налягане при изправяне със симптоми като замаяност / световъртеж (ортостатична хипотония);
- понижен апетит;
- запек;
- сухота в устата;
- гадене и повръщане;
- отделяне на газове (флатуленция);
- нарушения в резултатите от изследвания на кръвта (левкопения);
- болка в ставите (артралгия);
- мускулно-скелетна болка;
- възпаление на ставите (артрит);
- скованост и слабост в мускулите на ръката (синдром на карпалния тунел);
- понижаване на теглото;
- ярки сънища;
- затруднена координация на мускулите (нарушен баланс);
- депресия;
- замаяност (вертиго);
- удължено време за съкращаване на мускулите (дистония);
- течащ нос (ринит);
- раздразнение на кожата (дерматит);
- обрив;
- зачервяване на очите (конюнктивит);
- чести позиви за уриниране.

Нечести (могат да засегнат повече от 1 на 100 души):
- инсулт (мозъчно-съдов инцидент);
- сърдечен удар (инфаркт на миокарда);
- обрив с мехури (везикулобулозен обрив).

В допълнение, рак на кожата е съобщаван при около 1% от пациентите в плацебо контролираните изпитвания. Независимо от това, научните доказателства показват, че Болестта на Паркинсон, а не конкретен лекарствен продукт, се свързва с по-висок риск от рак на кожата (не само меланом). Трябва да говорите с Вашия лекар за всяка съмнителна промяна на кожата.
Болестта на Паркинсон се свързва със симптоми като халюцинации и обърканост.
В постмаркетинговия опит тези симптоми са наблюдавани също и при пациенти с Болестта на Паркинсон, които се лекуват със САГИЛИЯ.
Има съобщения за пациенти, които докато приемат едно или повече лекарства за лечение на Болестта на Паркинсон, са били неспособни да устоят на импулс, подтик или изкушение да извършват действия, които могат да навредят на тях или на другите. Те се наричат разстройства в контрола на импулсите. При пациенти, които приемат САГИЛИЯ и/или други лекарства за лечение на Болестта на Паркинсон са наблюдавани:

- обсесивни мисли или импулсивно поведение;
- силен импулс за прекомерна игра на хазарт независимо от личните или семейните последици;
- променен или завишен сексуален интерес и поведение, което сериозно притеснява Вас или другите, например, повишено сексуално желание;
- неконтролируемо прекомерно пазаруване или харчене.

Уведомете Вашия лекар, ако почувствате някое от тези състояния; той ще обсъди с Вас начини за справяне или намаляване на тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
София 1303,
Тел. +359 2 8903555,
ел. поща: [email protected],
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате САГИЛИЯ?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, контейнера с таблетки и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа САГИЛИЯ?
Активното вещество е: разагилин (rasagilme). Всяка таблетка съдържа 1 mg разагилин (като разагилин тартрат).
Другите съставки са: микрокристална целулоза; царевично нишесте; прежелатинизирано нишесте (от царевица); талк; натриев стеарил фумарат.

Как изглежда САГИЛИЯ и какво съдържа опаковката?
САГИЛИЯ представляват бели до почти бели, кръгли, плоски, скосени таблетки (6,5 mm).
Налични са опаковки, съдържащи 7, 10, 28, 30, 60, 100 таблетки, опаковани в блистери.
Налична е опаковка, съдържаща 30 таблетки, опаковани в контейнер с капачка на винт със сушител (силициев гел). Сушител се използва, за да се запазят таблетките сухи, не трябва да се поглъща.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Medochemie Ltd., Кипър.

Производител, отговорен за освобождаване на партиди:
Medochemie Ltd., Кипър.

Дата на последно преразглеждане на листовката 10/2015.

Другите също купуват

Всичко от Medochemie