Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 12 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg х30 филмирани таблетки

Код: 270715 
тегло: 0.010 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg филмирани таблетки
тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Тенофовир дизопроксил Mylan и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тенофовир дизопроксил Mylan
3. Как да приемате Тенофовир дизопроксил Mylan
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тенофовир дизопроксил Mylan
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Ако това лекарство е предписано на Вашето дете, моля обърнете внимание, че цялата информация в тази листовка е насочена към Вашето дете (в такъв случай, моля да се чете „Вашето дете/“ вместо „Вие/Вас/Ви“).

1. Какво представлява Тенофовир дизопроксил Mylan и за какво се използва
Тенофовир дизопроксил Mylan съдържа активното вещество тенофовир дизопроксил. Това активно вещество представлява антиретровирусно средство или антивирусно лекарство, което се използва за лечение на инфекция с ХИВ или ХБВ, или и двете. Тенофовир представлява нуклеотиден инхибитор на обратната транскриптаза, обикновено познат като НИОТ, и действа като пречи на нормалното действие на ензими (при ХИВ обратна транскриптаза; при хепатит B ДНК-полимераза), които са от съществено значение за самовъзпроизвеждането на вирусите. При ХИВ Тенофовир дизопроксил Mylan винаги трябва да се прилага заедно с други лекарства за лечение на ХИВ инфекция.

Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg таблетки се използва за лечение на инфекция с ХИВ (човешки имунодефицитен вирус). Таблетките са подходящи за:

възрастни;
юноши на възраст от 12 до под 18 години, които преди това са лекувани с други лекарства за ХИВ, които не са вече напълно ефективни поради развитие на резистентност или са довели до нежелани реакции.
Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg таблетки се използва и за лечение на хроничен хепатит B, инфекция с ХБВ (хепатит Б вирус). Таблетките са подходящи за:
възрастни;
юноши на възраст от 12 до под 18 години.

Не трябва да имате ХИВ, за да бъдете лекувани с Тенофовир дизопроксил Mylan за HBV.
Това лекарство не води до излекуване на ХИВ инфекцията. Докато приемате Тенофовир дизопроксил Mylan при Вас все още може да се развият инфекции или други болести, свързани с инфекцията с ХИВ. Възможно е да предадете ХИВ или HBV и на други хора, затова е важно да вземате предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други хора.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тенофовир дизопроксил Mylan
Не приемайте Тенофовир дизопроксил Mylan:

Ако сте алергични към тенофовир, тенофовир дизопроксил или към някоя от останалите съставки на това лекарство, изброени в точка 6.
Ако това се отнася за Вас, незабавно уведомете Вашия лекар и не приемайте Тенофовир дизопроксил Mylan.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Тенофовир дизопроксил Mylan.

Внимавайте да не заразите други хора. Когато приемате това лекарство, вие все още може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране на други хора. Тенофовир дизопроксил Mylan не намалява риска от предаване на HBV на други лица чрез сексуален контакт или по кръвен път. Трябва да продължите да вземате подходящи предпазни мерки, за да избегнете това;
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако сте имали или имате бъбречно заболяване или ако изследвания са показали проблеми с бъбреците Ви. Тенофовир дизопроксил Mylan не трябва да се дава на юноши, които имат бъбречни проблеми. Преди да започнете лечението, Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта за оценка на дейността на бъбреците Ви. Тенофовир дизопроксил Mylan може да засегне бъбреците Ви по време на лечението. Вашият лекар може да Ви назначи изследвания на кръвта и по време на самото лечение, за да следи как действат бъбреците Ви. Ако сте възрастен, Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате таблетките по-рядко. Не намалявайте предписаната Ви доза, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да го направите;
Обикновено Тенофовир дизопроксил Mylan не се приема заедно с други лекарства, които може да увредят бъбреците Ви (вижте Други лекарства и Тенофовир дизопроксил Mylan). Ако това е неизбежно, Вашият лекар ще следи дейността на бъбреците Ви веднъж седмично.

Костни проблеми. При някои от възрастните пациенти с ХИВ, които провеждат комбинирано антиретровирусно лечение, може да се развие костно заболяване, наречено остеонекроза (костната тъкан умира поради прекъсване на притока на кръв към костта). Продължителността на комбинираното антиретровирусно лечение, употребата на кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежката имуносупресия, по-високият индекс на телесна маса може да са някои от многото рискови фактори за развитие на това заболяване. Признаците на остеонекроза са скованост на ставите, болки в ставите (особено в тазобедрената става, коляното и рамото) и затруднение в движенията. Ако забележите някой от тези признаци, моля уведомете Вашия лекар;
Костни проблеми (понякога водещи до счупвания) може също да се проявяват и поради увреждане на тубулните клетки на бъбреците (вижте точка 4, Възможни нежелани реакции);

Говорете с Вашия лекар, ако в миналото сте имали или имате чернодробно заболяване, включително хепатит. Рискът от тежки и потенциално смъртоносни чернодробни усложнения е повишен при пациенти с чернодробно заболяване, включително хроничен хепатит B или C, лекувани с антиретровирусни лекарства. Ако имате инфекция с хепатит B, Вашият лекар внимателно ще прецени кое е най-доброто лечение за Вас. Ако сте имали или имате чернодробно заболяване или хронична инфекция с хепатит B, Вашият лекар може да Ви назначи изследвания на кръвта, за да следи дейността на черния Ви дроб;
Следете за появата на инфекции. Ако имате напреднала инфекция с ХИВ (СПИН) както и друга инфекция, е възможно при започване на лечението с Тенофовир дизопроксил Mylan да развиете прояви на инфекция и възпаление или влошаване на проявите на вече налична инфекция. Тези прояви може да показват, че подобрената имунна система на организма Ви се бори с инфекцията. Наблюдавайте за признаци на възпаление или инфекция скоро след като започнете да приемате Тенофовир дизопроксил Mylan. Ако забележите признаци на възпаление или инфекция, веднага уведомете Вашия лекар;
В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията. Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението. Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като мускулна слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност, информирайте незабавно Вашия лекар, за да потърси необходимото лечение.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако сте на повече от 65 години. Тенофовир дизопроксил Mylan не е проучван при пациенти на възраст над 65 години. Ако сте по-възрастни и Ви е предписан Тенофовир дизопроксил Mylan, Вашият лекар ще следи състоянието Ви внимателно.
Деца и юноши
Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg таблетки е подходящ за:

инфектирани с ХИВ-1 юноши на възраст от 12 до под 18 години, чието тегло е поне 35 kg и които преди това са лекувани с други лекарства за ХИВ, които вече не са напълно ефективни поради развитие на резистентност или са довели до нежелани реакции;
инфектирани с HBV юноши на възраст от 12 до под 18 години, чието тегло е поне 35 kg.
Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg таблетки не е подходящ при следните групи:

За деца неинфектирани с ХИВ-1 под 12 години;
За деца неинфектирани с HBV под 12 години.
За дозировка вижте точка 3, Как да приемате Тенофовир дизопроксил Mylan.

Други лекарства и Тенофовир дизопроксил Mylan
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не спирайте приема на други анти-ХИВ лекарства, предписани от Вашия лекар, когато започнете приема на Тенофовир дизопроксил Mylan, ако имате едновременно HBV и ХИВ:

Не приемайте Тенофовир дизопроксил Mylan, ако вече приемате други лекарства, съдържащи тенофовир дизопроксил. Не приемайте Тенофовир дизопроксил Mylan едновременно с лекарства, съдържащи адефовир дипивоксил (лекарство, използвано за лечение на хроничен хепатит B);
Много е важно да уведомите Вашия лекар, ако приемате други лекарства, които може да увредят бъбреците Ви. Те включват:
аминогликозиди, пентамидин или ванкомицин (за бактериални инфекции);
амфотерицин B (за гъбични инфекции);
фоскарнет, ганцикловир или цидофовир (за вирусни инфекции);
интерлевкин-2 (за лечение на рак);
адефовир дипивоксил (за HBV);
такролимус (за потискане на имунната система);
нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ, за облекчаване на костни и мускулни болки).
Други лекарства, съдържащи диданозин (за ХИВ инфекция): Приемът на Тенофовир дизопроксил Mylan с други антивирусни лекарства, които съдържат диданозин, може да повиши стойностите на диданозин в кръвта и може да намали броя на CD4 клетките. Има редки съобщения за възпаление на задстомашната жлеза и лактатна ацидоза (излишък на млечна киселина в кръвта), която понякога е причинявала смърт, когато едновременно са приемани лекарства, съдържащи тенофовир дизопроксил и диданозин. Вашият лекар внимателно ще обмисли дали да Ви лекува с комбинация от тенофовир и диданозин.
Тенофовир дизопроксил Mylan с храна и напитки
Приемайте Тенофовир дизопроксил Mylan с храна (например с основното хранене или с лека закуска).

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате Тенофовир дизопроксил Mylan по време на бременност, освен ако не е изрично обсъдено с Вашия лекар. Въпреки че има ограничени клинични данни относно приложението на Тенофовир дизопроксил Mylan при бременни жени, той обикновено не се използва, освен ако не е абсолютно наложително.
Избягвайте забременяване по време на лечението с Тенофовир дизопроксил Mylan. Трябва да използвате ефективен метод на контрацепция, за да избегнете забременяване.
Ако забременеете или планирате да забременеете, попитайте Вашия лекар относно възможните ползи и рискове от антиретровирусната Ви терапия за Вас и детето Ви.
Ако по време на бременността сте приемали Тенофовир дизопроксил Mylan, Вашият лекар може да назначи редовни изследвания на кръвта, както и други диагностични изследвания, за да следи развитието на детето Ви. При деца, чиито майки са приемали НИОТ по време на бременността, ползата от защитата срещу ХИВ е по-голяма от риска от нежелани реакции.
Не кърмете по време на лечение с Тенофовир дизопроксил Mylan. Това се налага, защото активното вещество на това лекарство преминава в кърмата.
Ако сте жена, инфектирана с ХИВ или HBV, не трябва да кърмите, за да се избегне предаването на вируса на кърмачето чрез кърмата.
Шофиране и работа с машини
Тенофовир дизопроксил Mylan може да причини замаяност. Ако почувствате замаяност, докато приемате Тенофовир дизопроксил Mylan, не шофирайте или не карайте велосипед, и не използвайте никакви инструменти или машини.

Тенофовир дизопроксил Mylan съдържа лактоза
Уведомете Вашия лекар преди да приемете Тенофовир дизопроксил Mylan, ако имате непоносимост към лактоза или към някои други захари.

3. Как да приемате Тенофовир дизопроксил Mylan
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни: 1 таблетка всеки ден с храна (например с основното хранене или закуска);
Юноши на възраст от 12 до под 18 години, чието тегло е поне 35 kg: 1 таблетка всеки ден с храна (напр. с основното хранене или с лека закуска).
Ако имате затруднение при преглъщането, може да разтрошите таблетката с връхчето на лъжица. Разбъркайте праха в около 100 ml (половин чаша) вода, портокалов или гроздов сок, и го изпийте веднага.

Винаги приемайте препоръчаната от Вашия лекар доза. Така се гарантира пълната ефективност на лекарството и се намалява рискът от развитието на резистентност към лечението. Не променяйте дозата, освен ако не Ви е препоръчано от Вашия лекар;
Ако сте възрастен и имате бъбречни проблеми, Вашият лекар може да Ви посъветва да вземате Тенофовир дизопроксил Mylan по-рядко;
Ако имате HBV, Вашият лекар може да Ви предложи тест за ХИВ, за да се провери дали нямате едновременно HBV и ХИВ. Направете справка с листовките на другите антиретровирусни лекарства за това как трябва да се приемат тези лекарства;
Други лекарствени форми на това лекарство може да бъдат по-подходящи за пациенти, които имат затруднение при преглъщането, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте приели повече от необходимата доза Тенофовир дизопроксил Mylan
Ако случайно сте приели твърде много таблетки Тенофовир дизопроксил Mylan, е възможно да имате повишен риск за възможни нежелани реакции от това лекарство (вижте точка 4 Възможни нежелани реакции). Обърнете се за съвет към Вашия лекар или най-близкия център за спешна помощ. Вземете с Вас бутилката с таблетките, за да опишете по-лесно какво лекарство приемате.

Ако сте пропуснали да приемете Тенофовир дизопроксил Mylan
Важно е да не пропускате доза Тенофовир дизопроксил Mylan. Ако сте пропуснали доза, разберете колко време е минало от времето, когато е трябвало да я приемете.

Ако е по-малко от 12 часа от обичайното време за приемането й, приемете я колкото може по-скоро и след това приемете следващата доза в обичайното време;
Ако е повече от 12 часа от времето, когато е трябвало да я приемете, не приемайте пропуснатата доза. Изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.
Ако повърнете след по-малко от 1 час след приема на Тенофовир дизопроксил Mylan, вземете друга таблетка. Не е необходимо да приемате друга таблетка, ако сте повърнали след повече от 1 час след приема на Тенофовир дизопроксил Mylan.

Ако сте спрели приема на Тенофовир дизопроксил Mylan
Не спирайте приема на Тенофовир дизопроксил Mylan без да се посъветвате с Вашия лекар. Спирането на лечението с Тенофовир дизопроксил Mylan може да намали ефективността на лечението, препоръчано Ви от Вашия лекар.

Ако имате хепатит B или едновременно ХИВ и хепатит B (коинфекция), е особено важно да не спирате лечението с Тенофовир дизопроксил Mylan преди да се посъветвате с Вашия лекар. Изследвания на кръвта или симптоми при някои пациенти са показали влошаване на хепатита след спиране на лечението с Тенофовир дизопроксил Mylan. Възможно е след спиране на лечението да се наложат изследвания на кръвта в продължение на няколко месеца. При пациенти с напреднало чернодробно заболяване или цироза не се препоръчва спиране на лечението, тъй като при някои от тях това може да доведе до влошаване на хепатита.

Обсъдете с Вашия лекар преди да спрете да приемате Тенофовир дизопроксил Mylan по каквато и да е причина, особено ако имате някакви нежелани реакции или ако имате друго заболяване.
Уведомете Вашия лекар незабавно, ако след спиране на лечението забележите нови или необичайни прояви, особено такива, които бихте свързали с инфекцията с хепатит Б.
Свържете се с Вашия лекар преди да започнете отново да приемате таблетките Тенофовир дизопроксил Mylan.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на стойностите на липидите и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за ХИВ. Лекарят Ви ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Възможни сериозни нежелани реакции: информирайте незабавно Вашия лекар

Лактатната ацидоза(излишък на млечна киселина в кръвта) е рядка (може да засегне до 1 на всеки 1 000 пациенти), но сериозна нежелана реакция, която може да е животозастрашаваща. Следните нежелани реакции може да са признаци на лактатна ацидоза:
задълбочено, учестено дишане;
сънливост;
гадене, повръщане и болки в стомаха.
Ако смятате, че може да имате лактатна ацидоза, свържете се незабавно с Вашия лекар.

Други възможни сериозни нежелани реакции
Следните нежелани реакции са нечести (може да засегнат до 1 на всеки 100 пациенти):

болка в корема, причинена от възпаление на задстомашната жлеза;
увреждане на клетки на бъбречните каналчета.
Следните нежелани реакции са редки (може да засегнат до 1 на всеки 1 000 пациенти):

възпаление на бъбреците, повишено отделяне на урина и чувство за жажда;
промени в урината и болки в гърба, причинени от бъбречни проблеми, включително бъбречна недостатъчност;
размекване на костите (с болки в костите и понякога водещо до счупвания), което може да се появи поради увреждане на тубулните клетки на бъбреците;
затлъстяване на черния дроб.
Ако смятате, че е възможно да имате някоя от тези сериозни нежелани реакции, информирайте Вашия лекар.

Много чести нежелани реакции
Следните нежелани реакции са много чести (може да засегнат поне 10 на всеки 100 пациенти):

диария, повръщане, гадене, замаяност, обрив, чувство за слабост.
Изследвания може да покажат също:

намалени стойности на фосфатите в кръвта.
Други възможни нежелани реакции:
Следните нежелани реакции са чести (може да засегнат до 10 на всеки 100 пациенти):

главоболие, болка в корема, умора, усещане за раздуване на корема, газове.
Изследвания може да покажат също:

проблеми с черния дроб.
Следните нежелани реакции са нечести (може да засегнат до 1 на всеки 100 пациенти):

разрушаване на мускулна тъкан, мускулни болки или мускулна слабост.
Изследвания може да покажат също:

понижение на калия в кръвта;
повишаване на креатинина в кръвта;
проблеми със задстомашната жлеза.
Възможно е да се проявят разрушаване на мускулна тъкан, размекване на костите (с болки в костите и понякога водещо до счупвания), мускулни болки, мускулна слабост и понижение на калия или фосфатите в кръвта, които да се дължат на увреждане на тубулните клетки на бъбреците.

Следните нежелани реакции са редки (може да засегнат до 1 на всеки 1 000 пациенти):

болка в корема, причинена от възпаление на черния дроб;
оток на лицето, устните, езика или гърлото.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Тенофовир дизопроксил Mylan
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да не се съхранява над 25°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. След първото отваряне да се използват в рамките на 30 дни.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Тенофовир дизопроксил Mylan
Активите вещество е: тенофовир дизопроксил. Всяка таблетка Тенофовир дизопроксил Mylan съдържа 245 mg тенофовир дизопроксил (като малеат).
Другите съставки са: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат (вж. точка 2 Тенофовир дизопроксил Mylan съдържа лактоза), хидроксипропилцелулоза, колоиден, безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, хипромелоза, титанов диоксид (Е171), триацетин, индигокармин алуминиев лак (E132).

Как изглежда Тенофовир дизопроксил Mylan и какво съдържа опаковката
Тенофовир дизопроксил Mylan 245 mg филмираните таблетки са светло сини, кръгли, двойноизпъкнали, с вдлъбнато релефно означение “TN245“ от едната страна и “М“ от другата страна.
Това лекарство се предлагат в бутилки със защитена от деца запушалка и уплътнител, съдържаща 30 таблетки и десикант.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
MYLAN S.A.S., Франция.

Производител:
McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin, Ирландия.
Mylan Hungary Kft, Унгария.

Другите също купуват

Всичко от Mylan