Виж
количката

0

ТИОКТАЦИД HR ТБ 600МГ 30БР

Код: 008559 
тегло: 0.020 кг
(9 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Тиоктацид 600 HR 600 mg филмирани таблетки
Тиоктова киселина


Thioctacid® 600 HR 600 mg film-coated tablets
Thioctic acid


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го давате на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Тиоктацид®600 HR и за какво се използва
2. Преди да приемете Тиоктацид®600 HR
3. Как да приемате Тиоктацид® 600 HR
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тиоктацид®600 HR
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТИОКТАЦИД® 600 HR И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Тиоктацид® 600 HR - тиоктовата киселина, е вещество, което се отделя в организма при обмяната на веществата и повлиява определени обменни процеси в организма. Тиоктовата киселина притежава и антиоксидантни свойства, които предпазват нервните клетки от реакция с разпадни продукти.
Тиоктацид® 600 HR се прилага за лечение на симптомите на периферната (сензомоторна) диабетна полиневропатия.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТИОКТАЦИД® 600 HR
Не приемайте Тиоктацид® 600 HR
- при данни за свръхчувствителност към тиоктовата киселина или към някое от помощните вещества.


Обърнете специално внимание при употребата на Тиоктацид® 600 HR
Не се изискват специални предпазни мерки при употреба.
След прием на Тиоктацид® 600 HR, може да се забележи необичайна миризма на урината, което няма клинично значение.


Деца:
Деца и подрастващи не бива да се лекуват с Тиоктацид® 600 HR, поради липсата на достатъчно опит в тези възрастови групи.


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта.
Моля имайте предвид, че това се отнася и за лекарства, употребявани наскоро.
При едновременна употреба с Тиоктацид® 600 HR отпада действието на цисплатината
(противораково средство).
Тиоктовата киселина е метален хелатор. Поради това от основни съображения лекарственият продукт не трябва да се приема едновременно с метални съединения (напр. продукти на желязото, магнезия, млечни продукти, поради съдържащия се в тях калций), тъй като може да неутрализира действието им. Ако Тиоктацид® 600 HR се приема 30 минути преди закуска, продукти на желязото и магнезия може да се приемат едва на обяд или вечеря.
Може да бъде засилено понижаващото кръвната захар действие на антидиабетните лекарствени продукти (инсулин и/или други антидиабетни продукти). Поради това, особено в началото на лечението с Тиоктацид® 600 HR, се препоръчва по-чест контрол на кръвната захар. За да се избегнат симптомите на хипогликемия, в някои случаи може да се наложи намаление на дозата на инсулина, съотв. на оралните антидиабетни лекарствени продукти, съгласно предписанията на лекуващия лекар.


Прием на Тиоктацид® 600 HR с храни и напитки
Редовната употреба на алкохол представлява значителен рисков фактор за възникване и прогресиране на невропатична клинична картина и може да доведе до намаляване на успеха от лечението с Тиоктацид® 600 HR. Поради това е препоръчително пациенти с диабетна полиневропатия да избягват употребата на алкохол. Това важи и за свободните от лечение интервали.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Съгласно основните принципи на медикаментозното лечение, даден лекарствен продукт може да се предписва на бременни и кърмещи жени само след строга преценка на съотношението полза/риск. Следователно, бременни и кърмещи жени трябва да се лекуват с тиоктова киселина, само след внимателна преценка на лекуващия лекар, тъй като няма достатъчно опит с пациенти от тези групи. Проведените проучвания с животни не показват нарушения в репродуктивността или увреждащо плода действие.
Няма данни за преминаване на лекарствения продукт в майчиното мляко.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТИОКТАЦИД® 600 HR
Винаги приемайте Тиоктацид® 600 HR точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


В случай, че Вашия лекар не Ви е предписал нещо друго:
Дневната доза е една филмирана таблетка Тиоктацид® 600 HR (еквивалентна на 600 mg тиоктова киселина) като единична доза, приблизително половин час преди първото хранене.


Начин на приложение
Филмираните таблетки Тиоктацид® 600 HR трябва да се приемат цели, несдъвкани, с достатъчно количество течност на празен стомах. Едновременният прием с храната може да доведе до намалена абсорбция на тиоктовата киселина. Затова се препоръчва цялата дневна доза да се приема наведнъж преди закуска, особено за пациенти, показващи удължен стомашен пасаж.


Продължителност на лечението:
Може да се наложи да приемате Тиоктацид® 600 HR през целия си живот, тъй като диабетната невропатия е хронично заболяване.
Вашият лекар ще прецени индивудуално за Вас продължителността на лечението Ви.
Ако Ви се струва, че действието на Тиоктацид® 600 HR е много силно или недостатъчно силно,
моля посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Ако сте приели повече от необходимата доза Тиоктацид® 600 HR
В случаи на предозиране може да се появи гадене, повръщане и главоболие. В изолирани случаи след прием през устата на дози по-високи от 10 g тиоктова киселина, особено в комбинация с висока консумация на алкохол, са наблюдавани тежки, понякога животозастрашаващи симптоми на отравяне (като напр. генерализирани пристъпи, тежки нарушения на киселинно-алкалното равновесие, водещи до лактатна ацидоза и/или сериозни нарушения в кръвосъсирването).
Поради това, при най-малкото съмнение за отравяне с Тиоктацид® 600 HR (напр. >10 таблетки от 600 mg при възрастни и >50 mg/kg телесно тегло при деца) се налага незабавна хоспитализация и предприемане на общи терапевтични мерки в случай на отравяне (напр. предизвикване на повръщане, промивка на стомаха, прием на активен въглен и др.). Лечението на възможните симптоми на отравянето трябва да е в съответствие с принципите на съвременното интензивно лечение и да се провежда симптоматично.


Ако сте пропуснали да приемете Тиоктацид® 600 HR
Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропусната таблетка. Приемете следващата, както обикновено и продължете курса на лечение.


Ако сте спрели приема на Тиоктацид® 600 HR
Не прекъсвайте приема на Тиоктацид® 600 HR преди първо да сте се посъветвали с Вашия лекар. В противен случай може да се стигне до влошаване на симптомите Ви.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Тиоктацид® 600 HR може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Нежеланите реакции са класифицирани в зависимост от честотата, според следните условности:
Много чести: Засягат повече от 1 на 10 лекувани пациенти
Чести: Засягат по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти
Нечести: Засягат по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациенти
Редки: Засягат по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10000 лекувани пациенти
Много редки: Засягат по-малко от 1 на 10000 лекувани пациенти, включват случаите с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)


Храносмилателна система
Чести: гадене;
Много редки: повръщане, коремна болка, болки в червата и диария.


Реакции на свръхчувствителност
Много редки: алергични реакции като кожен обрив, копривна треска (уртикария) и сърбеж.


Нервна система
Чести: чувство за замайване или световъртеж;
Много редки: промяна или нарушения на вкуса.


Общи нарушения
Много редки: Поради повишената глюкозна утилизация, нивото на кръвната захар може да се понижи. Във връзка с това могат да се появят хипогликемични симптоми, придружени с замаяност, изпотяване, главоболие и зрителни нарушения.


Какви контрамерки трябва да се вземат при нежелани лекарствени реакции?
Ако почувствате някои от симптомите на нежеланите лекарствени реакции, описаните по-горе, не използвайте Тиоктацид® 600 HR повторно. Моля, информирайте Вашия лекар. Той ще прецени тежеста на нежеланите ракции и ако е необходимо ще предприеме необходимите мерки. При поява на първите симптоми, спрете приема на това лекарство и се свържете незабавно с лекар.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТИОКТАЦИД® 600 HR
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Да се съхранява под 25°С.
Тиоктацид® 600 HR. трябва да се приема само по лекарско предписание!
Тиоктацид® 600 HR не трябва да се приема след изтичане на срока на годност, означен върху банката и картонената опаковка! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци, тъй като те може да са вредни за околната среда. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Тиоктацид® 600 HR
Всяка филмирана таблетка Тиоктацид® 600 HR съдържа:
Активно вещество: 600 mg тиоктова киселина;
Помощни вещества: Ниско субституирана хидроксипропилцелулоза (5,0-16,0% хидроксипропокси групи), магнезиев стеарат, хидроксипропилцелулоза, хипромелоза, макрогол 6000, талк, титанов диоксид (Е 171), алуминиева сол (Е 104) на хинолиново жълто, алуминиева сол (Е 132) на индигокармин.


Как изглежда Тиоктацид® 600 HR и какво съдържа опаковката:
Банка: Кафява стъклена бутилка, хидролитичен клас III, с оригинална запушалка от полиетилен. Тиоктацид® 600 HR е наличен в опаковки от 30,60 и 100 филмирани таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
BenzstraBe 1,
61352 Bad Homburg,
Германия


За допълнителна информация, относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
ЕКОФАРМ ЕООД
бул. "Черни връх" 14, бл. 3,1421 София
тел: (02) 963 15 96 ; 950 44 10
факс: (02)963 15 61


Дата на последно одобрение на листовката:
Януари 2010 г.

Другите също купуват

Всичко от Meda AB