Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 15 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Фосфосептик 3 g гранули за перорален разтвор х1 саше

ФОСФОСЕПТИК САШЕ 3ГР 1БР АДИ
Код: 041465 
тегло: 0.010 кг
(9 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Фосфосептик 3 g гранули за перорален разтвор
Fosfoseptic 3 g granules for oral solution
Фосфомицин /Fosfomycin

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Фосфосептик и за какво се използва.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Фосфосептик
3. Как да приемате Фосфосептик
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Фосфосептик
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Фосфосептик и за какво се използва

Вашето лекарство съдържа активно вещество фосфомицин трометамол. Фосфосептик е антибиотик, който се прилага за лечение на остри, неусложнени инфекции на долните пикочни пътища (UTI), причинени от патогени, чувствителни към фосфомицин, при жени и момичета над 12 годишна възраст.
Фосфомицин се прилага за профилактика на инфекции на пикочния тракт при диагностични и хирургични процедури, включващи долните пикочни пътища при възрастни мъже и жени.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фосфосептик

Не приемайте Фосфосептик:

ако сте алергични към фосфомицин трометамол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
ако имате тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 10 ml/min);
ако сте на хемодиализа.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Фосфосептик.
При употребата на почти всички широкоспектърни антибиотици, включително и фосфомицин трометамол, е докладвано за диария, свързана с приемания антибиотик. Това е важно да се има предвид при пациенти, които получат тежка диария по време на или след употреба на фосфомицин трометамол. В тази ситуация незабавно трябва да започне подходящо лечение. В тези случаи приема на лекарства, потискащи перисталтиката, са противопоказани.

Деца и юноши
Безопасността и ефикасността на Фосфосептик 3 g при деца под 12 години не е установена.

Други лекарства и Фосфосептик
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Важно е да знаете, че едновременния прием с метоклопрамид намалява концентрациите на фосфомицин в серума и урината и следва да се избягва. Особено важно е да информирате своя лекар, ако приемате други лекарства, които повишават стомашно-чревната перисталтика и може да предизвикат подобни ефекти.

Фосфосептик с храна и напитки
Храната може да забави абсорбцията на лекарственото вещество, причинявайки леко намаляване на върховите нива в кръвта и урината.
Ето защо лекарственият продукт следва да се приема на празен стомах (2-3 часа след хранене), за предпочитане преди лягане, непосредствено след изпразване на пикочния мехур.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Вашият лекар ще прецени дали е възможно да прилагате това лекарство, ако сте бременна или кърмите.

Данни от наблюдения при бременни жени (между 300 и 1000 бременни) не показват увреждания на плода и новороденото (нито малформации, нито фето/неонатална токсичност на фосфомицин трометамол).
Не е известно дали фосфомицин / фосфомицин метаболити се отделят в човешкото мляко. Фосфомицин се отделя в човешката кърма при ниско ниво след еднократно инжекционно приложение. Единична перорална доза фосфомицин може да се използва по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини
Няма данни, че лекарствения продукт оказва влияние върху концентрацията или времето за реакция. Има съобщения за замайване, което може да повлияе на способността на някои пациенти да шофират и работят с машини.

Фосфосептик съдържа захароза
Това лекарство съдържа захароза. Ако имате установена непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтазна недостатъчност, се посъветвайте с Вашия лекар преди да приемете този продукт.

3. Как да приемате Фосфосептик

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозата, която ще приемате по време на Вашето лечение, ще бъде определена от Вашия лекар.

Възрастни
Препоръчителната доза за лечение на неусложнени инфекции на долните пикочни пътища при жени и момичета над 12 години е единична доза Фосфосептик 3 g саше.

Препоръчителната доза за профилактика на инфекции на пикочния тракт при хирургически диагностични процедури, включващи долните пикочни пътища при възрастни мъже и жени е две дози Фосфосептик 3 g саше, като първата доза от 3 g Фосфосептик трябва да се вземе 3 часа преди операцията, а една доза Фосфосептик 3 g саше - 24 часа след операцията.

Начин на приложение
Фосфосептик е предназначен за перорално приложение и следва да се приема на празен стомах, за предпочитане преди лягане, непосредствено след изпразване на пикочния мехур. Съдържимото на едно саше се разтваря в чаша с вода и се изпива веднага.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Фосфосептик
Когато Фосфосептик е в опаковки, съдържащи само едно саше, риск от предозиране почти не съществува.
Наблюдавани са следните реакции при предозиране с Фосфосептик: вестибуларни нарушения, увреден слух, метален вкус и общо намаляване на вкусовите възприятия.
В случай, че сте приели повече от необходимата доза, е достатъчно да се стимулира елиминирането на лекарството с урината чрез прием на достатъчно течности.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Най-честите нежелани лекарствени реакции след прилагане на единични дози фосфомицин трометамол засягат стомашно-чревния тракт и се изразяват предимно с диария. Тези реакции обикновено са краткотрайни и изчезват спонтанно.
При лечение с това лекарство са възможни следните нежелани лекарствени реакции:

Много чести (срещат се поне при 1 на всеки 10 и при по-малко от 1 от всеки 100 лица, прилагали лекарството);
Чести (срещат се поне при 1 на всеки 100 и при по-малко от 1 от всеки 10 лица, прилагали лекарството);
Нечести (срещат се поне при 1 на всеки 1000 и при по-малко от 1 от всеки 100 лица, прилагали лекарството);
Редки (срещат се поне при 1 на всеки 10 000 и при по-малко от 1 от всеки 1000 лица, прилагали лекарството);
Много редки (срещат се поне при 1 на всеки 10 000 лица, прилагали лекарството);
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).
Инфекции и инфестации:

Чести: вулвовагинити (възпаление на половите органи при жени).
Нарушения на имунната система:

С неизвестна честота: анафилактични реакции включващи анафилактичен шок (тежка алергична реакция, която причинява затруднение в дишането или замайване), свръхчувствителност.
Нарушения на нервната система:

Чести: главоболие, замаяност;
Нечести: парестезия (мравучкане, изтръпване и други усещания по кожата).
Сърдечни нарушения:

Редки: тахикардия (ускорен сърдечен ритъм).
Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения:

С неизвестна честота: астма.
Стомашно-чревни нарушения:

Чести: диария, гадене, диспепсия (лошо храносмилане);
Нечести: повръщане, коремни болки;
С неизвестна честота: колити (възпаление на дебелото черво, което причинява болки в корема и диария / запек), свързани с прием на антибиотици.
Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Нечести: обрив, уртикария, сърбеж;
С неизвестна честота: Ангиодем (тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото).
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Нечести: умора. 
Съдови нарушения:

С неизвестна честота: Хипотония (понижение на кръвното налягане).
Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ №8,
1303 София,
Тел.:+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Фосфосептик

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху сашето след съкращението „Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Активно вещество: Фосфомицин трометамол (Fosfomycin trometamol) 5,631 g (еквивалентен на 3 g фосфомицин).
Другите съставки са: захароза, захарин, портокалов аромат, мандаринов аромат
Как изглежда Фосфосептик и какво съдържа опаковката
Гранули за перорален разтвор 8,0 g в саше от хартия / алуминий / полиетилен.
Една опаковка съдържа 1 или 2 броя сашета.

Притежател на разрешението за употреба и производител
«Адифарм» ЕАД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Юли, 2017 г.

Другите също купуват

Всичко от Adipharm