Виж
количката

0

ГЛЮКОЗА БАНКА 5% 500МЛ БРАУН

Код: 008567 
тегло: 0.400 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Указания за употреба
В. Braun Melsungen AG, D-34209 Melsungen, Germany


Glucose 5 Braun sol. inj./inf 5%


Глюкоза 5 Браун разтвор за инжекции/инфузия 5%


Състав


1000 ml от разтвора съдържат:
Лекарствено вещество:
Глюкоза / Glucose 50,0 g
(като глюкоза монохидрат / glucose monohydrate 55,0 g)


Помощни вещества:
Вода за инжекции


Съдържание на въглехидрати: 50,0 g/l
Калорийна стойност: 835 kj/l= 200 ксаl/l
Теоретичен осмоларитет: 278 mOsm/l
Титрационна киселинност (до рН 7.4): < 0,5 mmol/l
рН: 3,5-5,5


Лекарствена форма


Разтвор за инфузия.


Фармакотерапевтична група


Разтвор носител.


Показания


Разтвор носител за физико-химически съвместими електролитни концентрати и лекарствени средства.


Противопоказания


- Повишена концентрация на кръвната захар (хипергликемия),
- Понижена концентрация на калий в кръвта (хипокалиемия),
- Висока концентрация на киселинни вещества в кръвта (ацидоза).


При необходимост от прилагане на по-големи обеми, могат да възникнат допълнителни противопоказания свързани с претоварването с глюкоза и/или течности:
- Хиперхидратация,
- Едновременен дефицит на натрий и вода (хипотонична дехидратация).


Предпазни мерки при употреба


Мониторирането на пациентите трябва да включва редовни проверки на нивото на кръвната захар, водния баланс, концентрацията на серумните електролити - по специално на серумния калий -и на алкално-киселинното равновесие.
Инфузирането на глюкоза не трябва да се извършва с помощта на същото инфузионно оборудване едновременно с, преди, или след преливането на кръв, поради възможност от псевдоаглутинация.


Взаимодействия

Тъй като Глюкоза 5 Браун разтвор за инжекции/инфузия 5% е с киселинно рН, могат да възникнат несъвместимости при смесването с други лекарствени средства.


Еритроцитите концентрати не трябва да се разреждат с Глюкоза 5 Браун разтвор за инжекции/инфузия 5%, тъй като това може да доведе до псевдоаглутинация.


Дозировка


Избира се обем, който ще даде желаната концентрация на медикамента, за който Глюкоза 5 Браун ще се използва като разтвор носител като се вземе предвид максималната доза указана по-долу.


Препоръчвана дневна доза


До 40 ml на kg телесно тегло/ден, отговарящи на 2 g глюкоза. Максималната дневна доза е в съответствие със стандартните ограничения за дневния внос на течности.


Инфузионна скорост
До 5 ml/kg телесно тегло/час, отговарящи на 0,25 g глюкоза/kg телесно тегло/час. Максималната скорост на капката е 1,7 капки/kg телесно тегло/минута.


Начин на приложение


Интравенозна инфузия. Разтворът може да се прилага през периферна вена; периферното приложение обаче, може да бъде ограничено от естеството или концентрацията на разтворения медикамент.


Предозиране


Симптоми


Предозирането може да доведе до хиперхидратация, електролитни нарушения, хипергликемия, глюкозурия и хиперосмоларитет на кръвта (до степен на хипергликемична хиперосмоларна кома).


Спешно лечение, антидоти


В зависимост от вида и тежестта на нарушенията:
Спиране на вливането, прилагане на електролити, диуретици или инсулин.


Нежелани лекарствени реакции


Ако разтворът се прилага съгласно указанията, не се очакват такива.


Забележка:
Пациентите трябва да се посъветват да уведомят своя лекар или фармацевт ако отбележат каквито и да е нежелани реакции, свързани с прилагането на този продукт.


Срок на годност


Продуктът не трябва да се използва след изтичане срока на годност указан върху етикета.


Указания за съхранение / употреба / работа


Да се използва само ако разтворът е бистър и опаковката е неповредена.


Дата на последната редакция: 02.2002 г.

Другите също купуват

Всичко от B.Braun Melsungen