Виж
количката

0

СИМБИКОРТ ТУРБО 160/4,5МГ 60ДОЗИ

Код: 240036 
тегло: 0.500 кг
Няма наличност
Уведоми при наличност

Symbicort Turbuhaler 160 micrograms/4.5 micrograms/dose, inhalation
powder
Симбикорт Турбухалер 160 микрограма/4.5 микрограма/доза, прах за
инхалация

будезонид/формотеролов фумарат дихидрат (Budesonide/Formoterol fumarate dihydrate)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
• Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Симбикорт Турбухалер и за какво се използва.
2. Преди да използвате Симбикорт Турбухалер.
3. Как да използвате Симбикорт Турбухалер.
4. Възмржни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Симбикорт Турбухалер.
6 Допълнителна информация.


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Симбикорт Турбухалер е инхалатор. Той съдържа две различни лекарства - будезонид и формотеролов фумарат дихидрат.
• Будезонид принадлежи към група лекарства, наречена „кортикостероиди". Той действа като намалява отока и възпалението в белия Ви дроб и предотвратява развитието им.
• Формотеролов фумарат дихидрат принадлежи към група лекарства, наречени „дългодействащи бета-миметици". Той действа като отпуска мускулите на въздухоносните пътища. Това улеснява дишането.
Вашият лекар Ви е предписал това лекарство за лечение на астма или хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).


Астма
Симбикорт Турбухалер може да се предписва за лечение на астма по два различни начина.
a) На някои хора се предписват два инхалатора: Симбикорт Турбухалер и още един инхалатор за облекчаване на симптомите.
• Те използват Симбикорт Турбухалер всеки ден. Той помага да се предотврати появата на симптоми на астма.
• Инхалаторът за облекчаване на симптомите се използва при поява на симптоми на астма, за да се облекчи дишането.
b) На някои хора Симбикорт Турбухалер се предписва като единствен инхалатор .
• Те използват Симбикорт Турбухалер всеки ден. Той помага да се предотврати появата на симптоми на астма.
• Те използват Симбикорт Турбухалер допълнително, ако се появят симптоми на астма, за да се облекчи и да се улесни дишането. За тази цел те не се нуждаят от допълнителен инхалатор.


Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Също така уведомете своя лекар или фармацевт, ако ви предстои операция или стоматологична манипулация под обща упойка.
Симбикорт Турбухалер може да се използва и за лечение на симптомите на тежка ХОББ при възрастни. ХОББ е хронично заболяване на въздухоносните пътища в белите дробове, което често се развива в резултат на тютюнопушене.


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР
Не използвайте Симбикорт Турбухалер:

• ако сте алергични (свръхчувствителни) към будезонид, формотерол или другата съставка на Симбикорт Турбухалер, която е лактоза (съдържа малки количества млечен протеин).


Обърнете специално внимание при употребата на Симбикорт Турбухалер:
• ако Вие имате диабет.
• ако Вйешмате белодробна инфекция.
• ако Вие имате високо артериално налягане или някога сте имали проблем със сърцето (включително неравномерен сърдечен ритъм, ускорен пулс, стесняване на артериите или
•сърдечна недостатъчност).
• aко Вие имате проблеми с щитовидната жлеза или надбъбречните жлези.
• ако Вие имате ниско ниво на калия в кръвта.
• ако Вие имате тежко чернодробно заболяване.


Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта, както и билкови препарати.


В частност уведомете лекаря или фармацевта си, ако приемате някое от следните лекарства:
• Бета-блокери (като атенолол и пропранолол, използвани за лечение на високо артериално налягане), включително и под формата на капки за очи (като тимолол, използван за лечение на
глаукома).
• Лекарства за лечение на ускорен или неравномерен сърдечен ритъм (като хинидин).
• Лекарства като дигоксин, използвани често за лечение на сърдечна недостатъчност.
• Диуретици, наричани още „отводняващи" (като фуроземид). Те се използват за лечение на високото артериално налягане.
• Кортикостероиди, които се приемат през устата (като преднизолон).
• Ксантинови медикаменти (като теофилин или аминофилин). Те се използват често за лечение на астмата.
• Други бронходилататори (като салбутамол).
• Трициклични антидепресанти (като амитриптилин).
• Инхибитори на моноаминооксидазата, наричани още МАО-инхибитори (като фенелзин).
• Фенотиазинови медикаменти (като хлорпромазин и прохлорперазин). Лекарства, наречени „протеазни инхибитори" (като ритонавир), използвани за лечение на HIV-инфекцията.
• Лекарства за лечение на гъбични инфекции (като итраконазол и кетоконазол).
• Лекарства за лечение на болестта на Паркинсон (като леводопа). • Лекарства за лечение на заболявания на щитовидната жлеза (като левотироксин).


Ако някое от изброените важи за Вас или не сте сигурни, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.


Бременност и кърмене
• Ако сте бременна или възнамерявате да забременеете, посъветвайте се със своя лекар, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер - не използвайте Симбикорт Турбухалер, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го използвате.
• Ако забременеете, докато използвате Симбикорт Турбухалер, не спирайте да го използвате, а незабавно се свържете със своя лекар,
• Ако кърмите, говорете със своя лекар, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.


Шофиране и работа с машини
Не се очаква Симбикорт Турбухалер да засегне способността ви да шофирате или да работите с инструменти и машини.


Важна информация относно някои от съставките на Симбикорт Турбухалер
Симбикорт Турбухалер съдържа лактоза, която представлява вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него, преди да започнете да използвате това лекарство. Количеството лактоза, съдържащо се в това лекарство, обикновено не предизвиква проблеми при хората с непоносимост към лактоза.
Помощното вещество лактоза съдържа малко количество млечни протеини, които могат да причинят развитие на алергични реакции.


3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР
• Винаги използвайте Симбикорт Турбухалер точно както Ви е казал Вашият лекар, медицинска сестра или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте някой от тях.
• Важно е да използвате Симбикорт Турбухалер всеки ден, дори и да нямате симптоми на астма или ХОББ.
• Ако използвате Симбикорт Турбухалер за лечение на астма, Вашият лекар ще иска редовно да проверява какви симптоми имате.


Важна информация за симптомите на астмата и ХОББ
Ако почувствате, че докато използвате Симбикорт Турбухалер дишането Ви става затруднено или се появяват хрипове, трябва да продължите да го използвате, но веднага, щом това е възможно, трябва да посетите своя лекар, защото може да се нуждаете от допълнително лечение.


Незабавно се свържете с лекаря си, ако:
• Дишането Ви става по-трудно или често се събуждате нощем с пристъп на астма.
• Сутрин имате стягане на гърдите или стягането на гърдите продължава по-дълго от обичайно. Тези белези могат да означават, че Вашата астма или ХОББ не е под адекватен контрол и е възможно незабавно да се нуждаете от различно или допълнително лечение.


Астма
Симбикорт Турбухалер може да се предписва по два различни начина за лечение на астма. Дозата
Симбикорт Турбухалер, която трябва да приемате, както и честотата на приложение, зависят от това
как Ви е предписан.
a) Ако Ви е предписан Симбикорт Турбухалер и още един инхалатор за облекчаване на симптомите, прочетете подточката, озаглавена „а) Как да използвате Симбикорт Турбухалер плюс инхалатор за облекчаване на симптомите.
b) Ако Симбикорт Турбухалер Ви е предписан като единствен инхалатор, прочетете подточката озаглавена ,,b) Как да използвате Симбикорт Турбухалер като единствен инхалатор за лечение на- астма".


а) Как да използвате Симбикорт Турбухалер плюс инхалатор за облекчаване на симптомите
Използвайте своя Симбикорт Турбухалер всеки ден. Това спомага да се предотврати развитието на симптоми на астма.


Възрастни (над 18 години)
• Обичайната доза е 1 или 2 инхалации два пъти дневно.
• Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 4 инхалации два пъти дневно
• Ако симптомите Ви са под добър контрол, Вашият лекар може да ви предпише да приемате лекарството един път дневно.


Юноши (от 12 до 17 години)
• Обичайната доза е 1 или 2 инхалации два пъти дневно.
• Ако симптомите Ви са под добър контрол, Вашият лекар може да ви предпише да приемате лекарството един път дневно.


За лечение на деца на възраст от 6 до 11 години е наличен Симбикорт Турбухалер с по-ниска концентрация.
Вашият лекар (или медицинска сестра) ще Ви помогне да контролирате астмата си. Те ще,подберат най-ниската доза на това лекарство, достатъчна за контролиране на симптомите Ви. Все пак не променяйте дозата, без преди това да се посъветвате с лекаря си (или медицинската си сестра).
Използвайте отделен инхалатор за облекчаване на симптомите, за да овладеете симптомите на астмата, когато се появят такива. Винаги носете инхалатора за облекчаване на симптомите - в случай че имате нужда от него. Не използвайте Симбикорт Турбухалер за овладяване на симптомите на астмата - използвайте инхалатора за облекчаване на симптомите.


b) Как да използвате Симбикорт Турбухалер като единствен инхалатор за лечение на астма
Използвайте Симбикорт Турбухалер по този начин, единствено ако Вашият лекар Ви е казал да го използвате така и сте на възраст над 18 години.


Използвайте своя Симбикорт Турбухалер всеки ден. Това спомага да се предотврати развитието на симптоми на астма. Може да си правите:
• 1 инхалация сутрин и 1 инхалация вечер или
• 2 инхалации сутрин или
• 2 инхалации вечер


Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 2 инхалации два пъти дневно.


Също така използвайте Симбикорт Турбухалер като инхалатор за облекчаване на симптомите, за да овладеете симптомите на астмата, ако се появят такива.
• Ако се появят симптоми на астма, направете си 1 инхалация и изчакайте няколко минути.
• Ако не се почувствате по-добре, направете си още една инхалация.
• Не си правете повече от 6 инхалации наведнъж.

Винаги носете своя Симбикорт Турбухалер със себе си, за да можете да го използвате, ако се нуждаете от него.
Обикновено не се налага използване на обща дневна доза от повече от 8 инхалации. Все пак, за
ограничен период от време Вашият лекар може да Ви позволи да си правите до 12 инхалации дневно
Ако редовно ви се налага да си правите 8 или повече инхалации дневно, запишете си час при своя лекар или медицинска сестра - може да се налага да променят лечението Ви.
Не си правете повече от общо 12 инхалации за 24 часа.
Ако се появят симптоми на астма, докато се натоварвате физически, използвайте Симбикорт Турбухалер така, както е описано по-горе. Не използвайте Симбикорт Турбухалер непосредствено преди натоварването, за да предотвратите развитието на симптоми на астма.


Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
• Да се използва само от възрастни (на възраст над 18 години).
• Обичайната дозировка е 2 инхалации два пъти дневно.


Как да подготвите новия си Симбикорт Турбухалер
Преди да започнете да използвате новия си Симбикорт Турбухалер за първи път, трябва да го подготвите за употреба по следния начин:
• Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете щракане.
• Задръжте своя Turbuhaler прав, с червения диск отдолу.
• Завъртете докрай червения диск в едната посока. След това завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще я завъртите първоначално). Трябва да чуете щракване.
• Направете същото отново, завъртайки червения диск в двете посоки.
• Вашият Turbuhaler вече е готов за употреба.


Как да си направите инхалация
Следвайте дадените по-долу инструкции при всяка инхалация, която се налага да си правите.
1. Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете щракане.
2. Задръжте своя Turbuhaler прав, с червеният диск отдолу.
3. Когато зареждате своя Turbuhaler, не дръжте мундщука. За да заредите своя Turbuhaler с една доза, завъртете докрай червеният диск в едната посока.
След това я завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще я завъртите първоначално). Трябва да чуете щракване. Вашият Turbuhaler вече е зареден и готов за употреба. Зареждайте своя Turbuhaler само тогава, когато трябва да го използвате.
4.. Задръжте своя Turbuhaler далече от устата си. Издишайте спокойно (дотолкова, че да не Ви причинява дискомфорт). Не издишвайте в мундщука на устройството.
5. Внимателно поставете мундщука между зъбите си. Затворете устни. Вдишайте максимално дълбоко и силно през устата. Не дъвчете или хапете мундщука.
6. Извадете своя Turbuhaler от устата си. След това издишайте спокойно. Количеството лекарство, което сте инхалирали, е много малко. Това означава, че след инхалация може да не усещате вкуса му. Обаче, ако сте следвали инструкциите, можете да сте сигурни, че сте инхалирали дозата си и лекарството вече е в белите Ви дробове,
7. Ако трябва да си направите втора инхалация, повторете стъпки от 2 до 6,
8. След употреба сложете обратно и затегнете капачката.
9. След ежедневните си сутрешни и/или вечерни дози изплаквайте устата си с вода, която изплювайте.
Не се опитвайте да махнете или усучете мундщука. Той е свързан с вашия Turbuhaler и не трябва да се отстранява. Не използвайте своя Turbuhaler, ако е повреден или мундщукът е отделен от него.


Как да почиствате своя Turbuhaler
Веднъж седмично избърсвайте външната повърхност на мундщука със суха кърпа. Не използвайте вода или други течности.


Кога да започнете да използвате нов Turbuhaler
• Индикаторът за дозите Ви показва колко дози (инхалации) са останали във Вашия Turbuhaler, като при пълен инхалатор броенето започва или от 60, или от 120.
• Скалата на индикатора е през 10 дози. Следователно той ие показва всяка доза.
• Когато видите за първи път червена черта на ръба на индикатора, остават приблизително 20 дози.


За последните 10 дози индикаторът е на червен фон. Когато цифрата „0" на червен фон достигне до средата на прозореца, трябва да започнете да използвате нов Turbuhaler.
Важно:
• Дискът ще продължи да се върти и „щрака", дори и след като Вашият Turbuhaler се изпразни.
• Звукът, който чувате при разклащане на своя Turbuhaler, се дължи на частици, които абсорбират влагата, а не на лекарството. Поради това звукът не може да Ви ориентира колко от лекарството е останало във Вашия Turbuhaler.
• Ако по грешка преди инхалацията си заредите своя Turbuhaler повече от веднъж, все пак ще инхалирате само една доза. Индикаторът обаче ще отчете всички заредени дози.


Ако сте използвали повече от необходимата доза Симбикорт Турбухалер
Ако сте използвали повече от необходимата доза Симбикорт Турбухалер, обърнете се за съвет към своя лекар или фармацевт.
Най-честите симптоми при прием на по-висока от необходимата доза Симбикорт Турбухалер са треперене, главоболие и ускорена сърдечна дейност.


Ако сте пропуснали да използвате Симбикорт Турбухалер
• Ако сте забравили да приемете една доза, приемете я веднага, щом си спомните.Ако обаче наближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената.
• Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Симбикорт Турбухалер може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Ако развиете някой от следните симптоми, спрете де използвате Симбикорт Турбухалер и незабавно се обърнете към своя лекар;
• Отичане на лицето, особено на устата (на езика и/или гърлото и/или затруднено преглъщане) или поява на уртикариален обрив наред със затруднено дишане (ангиоедем) и/или внезапно
прималяване. Това може да означава, че сте развили алергична реакция. Такава се случва рядко - при по-малко от 1 на всеки 1000 души.
• Внезапна поява на хрипове след инхалиране на лекарството. Това се случва много рядко, при по-малко от 1 на всеки 10 000 души.


Други възможни нежелани реакции:
Чести (развиват се при по-малко от 1 на всеки 10 души)
• Палпитации (сърцебиене), треперене. Ако тези нежелани реакции се проявят, те обикновено са леки и най-често при продължаване на лечението със Симбикорт Турбухалер изчезват.
• Кандидоза (гъбична инфекция) на устата. Вероятността за развитието й е по-малка, ако, след като използвате своя Turbuhaler, редовно изплаквате устата си.
• Леки болки в гърлото, кашлица и дрезгав глас.
• Главоболие.

Нечести (развиват се при по-малко от 1 на всеки 100 души)
• Неспокойствие, нервност или безпокойство.
• Нарушение на съня.
• Замаяност.
• Гадене.
• Ускорена сърдечна дейност.
• Кожни хематоми.
• Мускулни крампи.


Редки (развиват се при по-малко от 1 на всеки 1000 души)
• Обриви, сърбеж,
• Бронхоспазъм (съкращаване на мускулите на въздухоносните пътища, което води до поява на хрипове). Ако веднага след приложение на Симбикорт Турбухалер развиете хрипове, спрете да го използвате и незабавно се свържете с лекаря си.
• Понижаване на нивото на калия в серума Ви.
• Неравномерен сърдечен ритъм.


Много редки (развиват се при по-малко от 1 на всеки 10 000 души)
• Депресия.
• Промени в поведението, особено при деца.
• Болка или стягане в гърдите (стенокардия).
• Повишаване на кръвната захар.
• Промяна на вкуса, например неприятен вкус в устата.
• Промяна на артериалното налягане.


Инхалаторните кортикостероиди могат да повлияят нормалната продукция на стероидни хормони в организма ви, особено ако ги приемате във висока доза за продължителен период от време. Тези ефекти включват:
- Промяна на костната плътност (отслабване на костите)
- Катаракта (замъгляване на лещата на окото)
- Глаукома (повишено вътреочно налягане)
- Забавяне на растежа при деца и юноши
- Повлияване на функцията на надбъбречните жлези (малки жлези в непосредствена близост до бъбреците).
Вероятността за развитие на тези ефекти е много по-малка при прием на инхалаторни кортикостероиди, отколкото при прием на кортикостероиди под формата на таблетки.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР
• Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
• Да се съхранява под 30°С.
• Когато не се използва, Симбикорт Турбухалер трябва да се съхранява със затегната капачка.
• Не използвайте Симбикорт Турбухалер след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или на етикета на Вашия Turbuhaler. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
• Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Симбикорт Турбухалер 160 микрограма/4,5 микрограма/инхалация
- Активните вещества са будезонид и формотерол. Всяка доза за инхалация съдържа 160 микрограма будезонид и 4,5 микрограма формотеролов фумарат дихидрат.
- Другата съставка е лактоза монохидрат (която съдържа млечни протеини).


Как изглезкда Симбикорт Турбухалер 160 микрограма/4,5 микрограма/инхалация и какво съдържа опаковката
Симбикорт Турбухалер е инхалатор, съдържащ Вашето лекарство. Прахът за инхалация е бял на цвят. Всеки Turbuhaler съдържа или 60, или 120 дози и има бял корпус с червен въртящ се диск,
Симбикорт Турбухалер 160 микрограма/4,5 микрограма/инхалация се доставя в опаковки от 1 инхалатор.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежател на разрешението за употреба:
AstraZeneca АВ, S-151 85 Sodertalje, Швеция.


Производител:
AstraZeneca АВ, S-151 85 Sodertalje, Швеция.
Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn-StraBe, D-68723 Plankstadt, Германия


Дата на последно одобрение на листовката: август 2009

Другите също купуват

Всичко от AstraZeneca Pharmaceutical

Другите също купуват

Всичко от AstraZeneca Pharmaceutical