Затвори
Важно! Всички поръчки са с удължен срок на обработка - до 12 работни дни. Поръчки могат да се правят единствено с метод на плащане "с кредитна/дебитна карта". Повече информация тукРазбрах

Виж
количката

0

Клексан 40 mg/0,4 ml, инжекционен разтвор х6 броя

Код: 051335 
тегло: 0.500 кг
(3 глас/а)
<p style='color:#ff0000; font-size: 16px; border: 1px solid; padding: 15px'>
Продуктът не може да бъде закупен онлайн!
</p>
<style>
#product-page #cart_form .product-page-prices-box {
padding:0;
margin:0;
}
</style>
Уведоми при наличност

Клексан 20 mg/0,2 ml, инжекционен разтвор
Clexane 20 mg/0,2 ml, solution for injection
Клексан 40 mg/0,4 ml, инжекционен разтвор
Clexane 40 mg/0,4 ml, solution for injection
еноксапарин натрий
enoxaparin sodium

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:
1. Какво представлява Клексан и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клексан
3. Как да приемате Клексан
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клексан
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Клексан и за какво се използва

Какво представлява Клексан
Клексан съдържа лекарство, наречено еиоксапарин натрий - антикоагулантно средство (антитромботичен агент) от т.нар. група на нискомолекулните хепарини. Той предотвратява образуването на кръвни съсирени във вените или артериите (тромбоза) и предотвратява също така повторното им образуване.

За какво се използва Клексан
Нискомолекулен хепарин може да бъде предписан:

като профилактично лечение, за избягване образуването на кръвни съсиреци
като лечебна терапия, когато кръвни съсиреци вече са се образували.
Този лекарствен продукт се използва с цел предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци в следните ситуации:

при нестабилна стенокардия (спешно състояние поради нарушено кръвоснабдяване на сърцето, придружено от болка, което може да доведе до инфаркт)
след операция или дълъг период на постелен режим поради болест
след миокарден инфаркт
при пациенти с риск от заболяване на вените (кръвен съсирек във вена) или при пациенти, които имат това заболяване с или без белодробна емболия (запушване на белодробните съдове вследствие на кръвен съсирек).
При хемодиализа (метод за очистване на кръвта при тежка бъбречна недостатъчност за предотвратяване образуването на съсиреци в тръбите на диализната машина.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клексан

Не приемайте Клексан в информирайте Вашия лекар ако:

Сте алергични (свръхчувствителни) към еноксапарин натрий, хепарин или производните му, включително други нискомолекулни хепарини или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
Имате значимо активно кървене
При състояния свързани с висок риск от неовладяем кръвоизлив
При скорошен хеморагичен инсулт (кръвоизлив в мозъка)
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Клексан:

В случай на спинална/епидурална анестезия; Епидуралната и спиналната анестезии не са противопоказани, когато лекарството се прилага профилактично. Някои предпазни мерки обаче, трябва да се спазват: интервал между инжекцията и анестезията, специфично проследяване.
Ако сте имали нарушение на кръвта наречено тромбоцитопения, в следствие на лечение с хепарин
Ако Ви предстои процедура за перкутанна коронарна реваскуларизация (неоперативна процедура за възстановяване нарушеното кръвоснабдяване на сърцето)
Ако сте бременна и имате механична протеза на сърдечна клапа
Клексан повлиява някои изследвания на кръвта, когато се прилага в по-високи дози (аРТТ и ACT)
Предпазни мерки:

Клексан не трябва да се прилага интрамускулно
Клексан трябва да се прилага с повишено внимание, ако при Вас има опасност от кървене, например при:
Нарушена способност за кръвосъсирване
Язва на стомаха и дванадесетопръстника,
Скорошен исхемичен инсулт (мозъчно увреждане, поради нарушение в кръвоснабдяването)
Неовладяна тежка артериална хипертония (високо кръвно налягане)
Диабетна ретинопатия
Скорошна неврохирургична или очна операция
Едновременно лечение с други лекарства, повлияващи кръвосъсирването
Клексан трябва да се използва внимателно при пациенти с механични протези на сърдечните клапи
Необходимо е да бъдете внимателно наблюдавани, ако сте в напреднала възраст, поради увеличена склонност към кървене
Ако имате проблеми с бъбреците, при употреба на Клексан може да се увеличи склонността Ви към кървене
При пациенти със затлъстяване (BMI > 30 kg/m2) е възможен повишен риск от образуване на кръвни съсиреци (тромбоемболизъм) и е необходимо внимателно проследяване и определяне на дозите Клексан.
При хора с ниско телесно тегло, профилактичните дози Клексан може
да доведат до повишен риск от кървене
Необходимо е да се прави изследване на кръвта за определяне на броя тромбоцити в началото на лечението и редовно през неговото времетраене. Ако се наблюдава значимо намаление на броя на тромбоцитите, незабавно трябва да се прекрати лечението с Клексан и да се премине към друго лечение.
Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, ши имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Клексан.

Други лекарства и Клексан
Моля информирайте Вашия лекар ши фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Поради вероятност от възникване на кървене, винаги уведомявайте своя лекар ако приемате някое от следните лекарства:
аспирин
нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включително кеторолак
инхибитори на тромбоцитната агрегация (абциксимаб, ептифибатид, илопрост, тиколопидин, тирофибан), клопидогрел
декстран (лекарство използвано в интензивните отделения)
перорални антикоагуланти (които блокират витамин К).

Системни гликокортикостероиди
Вашият лекар може да коригира лечението Ви в съответствие с това.

Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременеете.

Бременност
Лечебна терапия:
За предпочитане е този лекарствен продукт да не се използва по време на цялата бременност.

Профилактична терапия:
За предпочитане е този лекарствен продукт да не се използва по време на първия триместьр от бременността. По време на втория и третия триместър, лекарството може да се използва само ако Вашият лекар прецени, че това е необходимо.
Ако по време на лечението установите, че сте бременна, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като само той/тя може да прецени нуждата от продължаване на лечението.

Кърмене
Кърмачките, получаващи еноксапарин натрий трябва да избягват кърменето.

Като общо правило, винаги трябва да уведомявате Вашия лекар ши фармацевт ако сте бременна ши кърмите преди да използвате каквото и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Еноксапарин не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Клексан

Винаги взимайте Клексан точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар ши фармацевт.

Как да приемате това лекарство
ПОДКОЖНО ИНЖЕКТИРАНЕ (освен когато се използва за диализа)
Да не се инжектира интрамускулно.

Какво количество да приемате
Дозата зависи от показанията и от пациента:
Профилактична терапия:
Операции с умерен риск: дозата е една инжекция дневно 2 000 анти-Ха IU/0,2 ml (20 mg/0,2 ml).
Операции с висок риск (тазобедрена става и коляно): дозата е една инжекция дневно 4 000 анти-Ха IU/0,4 ml (40 mg/0,4 ml).

Хемодиализа:
100 анти-Ха IU/kg (1 mg/kg) под формата на еднократна доза.

Лечебна терапия:
Дозата и продължителността на лечението се определят от Вашия лекар съобразно телесното Ви тегло и терапевтичните показания.
В общия случай, дозата е 100 анти-Ха IU/kg (1 mg/kg) на всеки 12 часа.
При пациенти лекувани за някои видове стенокардия, Клексан се комбинира с доза аспирин през устата, който се приема веднъж дневно.
1 ml от инжекционния разтвор е еквивалентен на около 10 000 анти-Ха IU еноксапарин (100 mg/ml).
Ако това лекарство трябва да бъде заменено с антикоагулант през устата, инжекциите ще се спрат едва след няколко дни, през което време ще получавате и двете лекарства. Това отговаря на времето необходимо на второто лекарство да стане активно и на стойностите на кръвната коагулация да достигнат подходящи нива, определени от Вашия лекар.

Кога и колко често да употребявате Клексан

Профилактика в хирургията: 1 инжекция дневно.
Лечебна терапия: Две инжекции дневно с интервал помежду им 12 часа.
Хемодиализа: лекарството се инжектира направо в артериалната линия на маркучите за хемодиализа в началото на диализния сеанс.
Колко дълго трябва да се използва Клексан
Профилактика на венозни тромбози в общата хирургия: в общия случай лечението се назначава средно за 7 до 10 дни, освен при някои тазобедрени операции.
Лечение на венозни тромбози: в общия случай лечението не трябва да надвишава 10 дни.
Лечение на някои видове стенокардия: лечението продължава 2 до 8 дни до стабилизация.

Ако сте приели повече от необходимата доза
Клексан Поради риск от кървене, бързо се свържете с лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Клексан
Нищо специално.

Ако сте спрели приема на Клексан
Нищо специално.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелана реакции
Както всички лекарства, Клексан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата на възможните нежеланите реакции, изброени по-долу е определена чрез използването на следната конвенция: много чести (засягат повече от 1 потребител на 10); чести (засягат от 1 до 10 потребители на 100); нечести (засягат от 1 до 10 потребители на 1 000); редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000); много редки (засягат по-малко от 1 потребител на 10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Когато Клексан е използван за профилактично лечение за избягване на образуването кръвни съсиреци са били наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции.

Много чести:

кървене с различна тежест, външно или вътрешно. Трябва незабавно да уведомите своя лекар или медицинска сестра. Кървенето може да бъде повишено от увреждания със склонност към кървене, от бъбречна недостатъчност, или от някои лекарства приемани по същото време.
временно увеличаване броя на тромбоцитите
Чести:

спадане броя на тромбоцитите в кръвта, което в някои случаи може да бъде опасно и което трябва незабавно да се съобщи на лепващия лекар. Поради това, редовно трябва да се изследва броя на тромбоцитите.
Редки:

ретроперитонеални кръвоизливи
Когато Клексан е използван като лечебна терапия, когато кръвни съсиреци вече са се образували, са били наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции:

Чести:

кървене с различна тежест, външно или вътрешно.
Нечести:

спадане броя на тромбоцитите в кръвта.
Когато Клексан се използва при пациенти с риск от заболяване на вените (кръвен съсирек във вена) или при пациенти, които имат това заболяване с или без белодробна емболия:

Много чести:

кървене с различна тежест, външно или вътрешно, временно увеличаване броя на тромбоцитите
Чести:

спадане броя на тромбоцитите в кръвта.
Нечести:

вътречерепни кръвоизливи ретроперитонеални кръвоизливи
Когато Клексан се използва при пациенти с някои видове заболяване на артериите на сърцето (нестабилна стенокардия и миокарден инфаркт без Q зъбец), са съобщавани следните нежелани реакции:

Чести:

кървене с различна тежест, външно или вътрешно.
Нечести:

спадане броя на тромбоцитите в кръвта.
Редки:

ретроперитонеални кръвоизливи
Независимо от индикацията за приложение, са били наблюдавани и следните клинично-значими нежелани лекарствени реакции:

Много чести:

повишени стойности на някои чернодробни ензими в кръвта
Чести:

Алергични реакции, уртикария, сърбеж, зачервяване;
поява на синини, болка както и други реакции на мястото на инжектиране.
Нечести:

булозен дерматит
локално раздразнение; кожна некроза на мястото на инжектиране
Редки:
локални или общи алергични реакции

повишени нива на калий в кръвта.
поява на възелчета (малки бучки) на мястото на инжектиране, които се разнасят по естествен път и не са причина за спиране на лечението
С неизвестна честота

алергичен шок
главоболие
неврологични увреждания с различна тежест след прилагане на този тип лекарство по време на някои видове анестезия
имуно-алергична тромбоцитопения (намален брой тромбоцити)
анемия (намален брой червени кръвни клетки) в следствие на кървене
повишен брой на някои от видовете бели кръвни клетки (еозинофилия)
тежки кожни реакции в мястото на инжектиране косопад
чернодробни увреждания
остеопороза след продължително лечение (повече от 3 месеца).
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.; +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Клексан

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Клексан след срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25°С, в оригиналната опаковка.
Да не се замразява.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Клексан

Активното вещество е еноксапарин натрий (enoxaparin sodium). Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 100 mg/1 ml еноксапарин натрий т.е. 20 mg/0,2 ml или 40 mg/0,4 ml еноксапарин нагтрий, като съответното количество е отбелязано на стикера на спринцовката и картонената опаковка.
Другите съставки са: вода за инжекции
Как изглежда Клексан и какво съдържа опаковката
Клексан е бистър, стерилен апирогенен инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка.
Налични са опаковки от 2, 6 или 10 предварително напълнени спринцовки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, България.

Производител
Sanofi Winthrop Industrie, Франция.
Sanofi Winthrop Industrie, Франция.
Cninoin Pharmaceutical and Chemical Private, Унгария.

Дата на последно преразглеждане на листовката: февруари 2017 г.

УКАЗАНИЯ ЗА ЛИЦЕТО ПРИЛАГАЩО ТОВА ЛЕКАРСТВО
Прилагайте количество от продукта, отговарящо на предписаната доза.
1 ml от инжекционния разтвор е еквивалентно на около 10 000 анти-Ха IU еноксапарин.

Начин и път на приложение
ПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ (освен когато се използва при диализни кръгове).
Да не се инжектира интрамускулно.

Подготовка и техника на подкожно инжектиране

Препоръчително е да се използват игли с много фин калибър (максимален диаметър 0,5 mm).
За предпочитане е инжектирането да става в лежащо положение на пациента, в подкожната тъкан на ангеролатералната или постеролатералната коремна стена, като инжекционното място се сменя между ляво и дясно при всяко инжектиране.
Иглата трябва да се въвежда перпендикулярно, а не косо, в кожна гънка прихваната между палеца и показалеца. Кожната гънка трябва да се придържа през цялото време на инжектиране.
Листовка; информация за потребителяКлексан 20 mg/0,2 ml, инжекционен разтворClexane 20 mg/0,2 ml, solution for injectionКлексан 40 mg/0,4 ml, инжекционен разтворClexane 40 mg/0,4 ml, solution for injectionеноксапарин натрийenoxaparin sodiumПрочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
В тази листовка:1. Какво представлява Клексан и за какво се използва2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клексан3. Как да приемате Клексан4. Възможни нежелани реакции5. Как да съхранявате Клексан6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Клексан и за какво се използва
Какво представлява КлексанКлексан съдържа лекарство, наречено еиоксапарин натрий - антикоагулантно средство (антитромботичен агент) от т.нар. група на нискомолекулните хепарини. Той предотвратява образуването на кръвни съсирени във вените или артериите (тромбоза) и предотвратява също така повторното им образуване.
За какво се използва КлексанНискомолекулен хепарин може да бъде предписан:
като профилактично лечение, за избягване образуването на кръвни съсирецикато лечебна терапия, когато кръвни съсиреци вече са се образували.
Този лекарствен продукт се използва с цел предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци в следните ситуации:при нестабилна стенокардия (спешно състояние поради нарушено кръвоснабдяване на сърцето, придружено от болка, което може да доведе до инфаркт)след операция или дълъг период на постелен режим поради болестслед миокарден инфарктпри пациенти с риск от заболяване на вените (кръвен съсирек във вена) или при пациенти, които имат това заболяване с или без белодробна емболия (запушване на белодробните съдове вследствие на кръвен съсирек).При хемодиализа (метод за очистване на кръвта при тежка бъбречна недостатъчност за предотвратяване образуването на съсиреци в тръбите на диализната машина.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клексан
Не приемайте Клексан в информирайте Вашия лекар ако:Сте алергични (свръхчувствителни) към еноксапарин натрий, хепарин или производните му, включително други нискомолекулни хепарини или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)Имате значимо активно кървенеПри състояния свързани с висок риск от неовладяем кръвоизливПри скорошен хеморагичен инсулт (кръвоизлив в мозъка)
Предупреждения и предпазни меркиГоворете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Клексан:В случай на спинална/епидурална анестезия; Епидуралната и спиналната анестезии не са противопоказани, когато лекарството се прилага профилактично. Някои предпазни мерки обаче, трябва да се спазват: интервал между инжекцията и анестезията, специфично проследяване.Ако сте имали нарушение на кръвта наречено тромбоцитопения, в следствие на лечение с хепаринАко Ви предстои процедура за перкутанна коронарна реваскуларизация (неоперативна процедура за възстановяване нарушеното кръвоснабдяване на сърцето)Ако сте бременна и имате механична протеза на сърдечна клапаКлексан повлиява някои изследвания на кръвта, когато се прилага в по-високи дози (аРТТ и ACT)
Предпазни мерки:Клексан не трябва да се прилага интрамускулноКлексан трябва да се прилага с повишено внимание, ако при Вас има опасност от кървене, например при:Нарушена способност за кръвосъсирванеЯзва на стомаха и дванадесетопръстника,Скорошен исхемичен инсулт (мозъчно увреждане, поради нарушение в кръвоснабдяването)Неовладяна тежка артериална хипертония (високо кръвно налягане)Диабетна ретинопатияСкорошна неврохирургична или очна операцияЕдновременно лечение с други лекарства, повлияващи кръвосъсирванетоКлексан трябва да се използва внимателно при пациенти с механични протези на сърдечните клапиНеобходимо е да бъдете внимателно наблюдавани, ако сте в напреднала възраст, поради увеличена склонност към кървенеАко имате проблеми с бъбреците, при употреба на Клексан може да се увеличи склонността Ви към кървенеПри пациенти със затлъстяване (BMI > 30 kg/m2) е възможен повишен риск от образуване на кръвни съсиреци (тромбоемболизъм) и е необходимо внимателно проследяване и определяне на дозите Клексан.При хора с ниско телесно тегло, профилактичните дози Клексан можеда доведат до повишен риск от кървенеНеобходимо е да се прави изследване на кръвта за определяне на броя тромбоцити в началото на лечението и редовно през неговото времетраене. Ако се наблюдава значимо намаление на броя на тромбоцитите, незабавно трябва да се прекрати лечението с Клексан и да се премине към друго лечение.
Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, ши имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Клексан.
Други лекарства и КлексанМоля информирайте Вашия лекар ши фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.Поради вероятност от възникване на кървене, винаги уведомявайте своя лекар ако приемате някое от следните лекарства:аспириннестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), включително кеторолакинхибитори на тромбоцитната агрегация (абциксимаб, ептифибатид, илопрост, тиколопидин, тирофибан), клопидогрелдекстран (лекарство използвано в интензивните отделения)перорални антикоагуланти (които блокират витамин К).
Системни гликокортикостероидиВашият лекар може да коригира лечението Ви в съответствие с това.
Бременност и кърменеИнформирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременеете.
БременностЛечебна терапия:За предпочитане е този лекарствен продукт да не се използва по време на цялата бременност.
Профилактична терапия:За предпочитане е този лекарствен продукт да не се използва по време на първия триместьр от бременността. По време на втория и третия триместър, лекарството може да се използва само ако Вашият лекар прецени, че това е необходимо.Ако по време на лечението установите, че сте бременна, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като само той/тя може да прецени нуждата от продължаване на лечението.
КърменеКърмачките, получаващи еноксапарин натрий трябва да избягват кърменето.
Като общо правило, винаги трябва да уведомявате Вашия лекар ши фармацевт ако сте бременна ши кърмите преди да използвате каквото и да е лекарство.
Шофиране и работа с машиниЕноксапарин не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.
3. Как да приемате Клексан
Винаги взимайте Клексан точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар ши фармацевт.
Как да приемате това лекарствоПОДКОЖНО ИНЖЕКТИРАНЕ (освен когато се използва за диализа)Да не се инжектира интрамускулно.
Какво количество да приематеДозата зависи от показанията и от пациента:Профилактична терапия:Операции с умерен риск: дозата е една инжекция дневно 2 000 анти-Ха IU/0,2 ml (20 mg/0,2 ml).Операции с висок риск (тазобедрена става и коляно): дозата е една инжекция дневно 4 000 анти-Ха IU/0,4 ml (40 mg/0,4 ml).
Хемодиализа:100 анти-Ха IU/kg (1 mg/kg) под формата на еднократна доза.
Лечебна терапия:Дозата и продължителността на лечението се определят от Вашия лекар съобразно телесното Ви тегло и терапевтичните показания.В общия случай, дозата е 100 анти-Ха IU/kg (1 mg/kg) на всеки 12 часа.При пациенти лекувани за някои видове стенокардия, Клексан се комбинира с доза аспирин през устата, който се приема веднъж дневно.1 ml от инжекционния разтвор е еквивалентен на около 10 000 анти-Ха IU еноксапарин (100 mg/ml).Ако това лекарство трябва да бъде заменено с антикоагулант през устата, инжекциите ще се спрат едва след няколко дни, през което време ще получавате и двете лекарства. Това отговаря на времето необходимо на второто лекарство да стане активно и на стойностите на кръвната коагулация да достигнат подходящи нива, определени от Вашия лекар.
Кога и колко често да употребявате КлексанПрофилактика в хирургията: 1 инжекция дневно.Лечебна терапия: Две инжекции дневно с интервал помежду им 12 часа.Хемодиализа: лекарството се инжектира направо в артериалната линия на маркучите за хемодиализа в началото на диализния сеанс.
Колко дълго трябва да се използва КлексанПрофилактика на венозни тромбози в общата хирургия: в общия случай лечението се назначава средно за 7 до 10 дни, освен при някои тазобедрени операции.Лечение на венозни тромбози: в общия случай лечението не трябва да надвишава 10 дни.Лечение на някои видове стенокардия: лечението продължава 2 до 8 дни до стабилизация.
Ако сте приели повече от необходимата дозаКлексан Поради риск от кървене, бързо се свържете с лекар.
Ако сте пропуснали да приемете КлексанНищо специално.
Ако сте спрели приема на КлексанНищо специално.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. Възможни нежелана реакцииКакто всички лекарства, Клексан може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Честотата на възможните нежеланите реакции, изброени по-долу е определена чрез използването на следната конвенция: много чести (засягат повече от 1 потребител на 10); чести (засягат от 1 до 10 потребители на 100); нечести (засягат от 1 до 10 потребители на 1 000); редки (засягат 1 до 10 потребители на 10 000); много редки (засягат по-малко от 1 потребител на 10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).
Когато Клексан е използван за профилактично лечение за избягване на образуването кръвни съсиреци са били наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции.
Много чести:кървене с различна тежест, външно или вътрешно. Трябва незабавно да уведомите своя лекар или медицинска сестра. Кървенето може да бъде повишено от увреждания със склонност към кървене, от бъбречна недостатъчност, или от някои лекарства приемани по същото време.временно увеличаване броя на тромбоцитите
Чести:спадане броя на тромбоцитите в кръвта, което в някои случаи може да бъде опасно и което трябва незабавно да се съобщи на лепващия лекар. Поради това, редовно трябва да се изследва броя на тромбоцитите.
Редки:ретроперитонеални кръвоизливи
Когато Клексан е използван като лечебна терапия, когато кръвни съсиреци вече са се образували, са били наблюдавани следните нежелани лекарствени реакции:
Чести:кървене с различна тежест, външно или вътрешно.
Нечести:спадане броя на тромбоцитите в кръвта.
Когато Клексан се използва при пациенти с риск от заболяване на вените (кръвен съсирек във вена) или при пациенти, които имат това заболяване с или без белодробна емболия:
Много чести:кървене с различна тежест, външно или вътрешно, временно увеличаване броя на тромбоцитите
Чести:спадане броя на тромбоцитите в кръвта.
Нечести:вътречерепни кръвоизливи ретроперитонеални кръвоизливи
Когато Клексан се използва при пациенти с някои видове заболяване на артериите на сърцето (нестабилна стенокардия и миокарден инфаркт без Q зъбец), са съобщавани следните нежелани реакции:
Чести:кървене с различна тежест, външно или вътрешно.
Нечести:спадане броя на тромбоцитите в кръвта.
Редки:ретроперитонеални кръвоизливи
Независимо от индикацията за приложение, са били наблюдавани и следните клинично-значими нежелани лекарствени реакции:
Много чести:повишени стойности на някои чернодробни ензими в кръвта
Чести:Алергични реакции, уртикария, сърбеж, зачервяване;поява на синини, болка както и други реакции на мястото на инжектиране.
Нечести:булозен дерматитлокално раздразнение; кожна некроза на мястото на инжектиране
Редки:локални или общи алергични реакцииповишени нива на калий в кръвта.поява на възелчета (малки бучки) на мястото на инжектиране, които се разнасят по естествен път и не са причина за спиране на лечението
С неизвестна честотаалергичен шокглавоболиеневрологични увреждания с различна тежест след прилагане на този тип лекарство по време на някои видове анестезияимуно-алергична тромбоцитопения (намален брой тромбоцити)анемия (намален брой червени кръвни клетки) в следствие на кървенеповишен брой на някои от видовете бели кръвни клетки (еозинофилия)тежки кожни реакции в мястото на инжектиране косопадчернодробни уврежданияостеопороза след продължително лечение (повече от 3 месеца).
Съобщаване на нежелани реакцииАко получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:Изпълнителна агенция по лекарстватаул. „Дамян Груев” № 81303 СофияТел.; +35 928903417уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.
5. Как да съхранявате Клексан
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.Не използвайте Клексан след срока на годност, отбелязан върху опаковката.Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.Да се съхранява при температура под 25°С, в оригиналната опаковка.Да не се замразява.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа КлексанАктивното вещество е еноксапарин натрий (enoxaparin sodium). Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 100 mg/1 ml еноксапарин натрий т.е. 20 mg/0,2 ml или 40 mg/0,4 ml еноксапарин нагтрий, като съответното количество е отбелязано на стикера на спринцовката и картонената опаковка.Другите съставки са: вода за инжекции
Как изглежда Клексан и какво съдържа опаковкатаКлексан е бистър, стерилен апирогенен инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка.Налични са опаковки от 2, 6 или 10 предварително напълнени спринцовки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употребаСАНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, България.
ПроизводителSanofi Winthrop Industrie, Франция.Sanofi Winthrop Industrie, Франция.Cninoin Pharmaceutical and Chemical Private, Унгария.
Дата на последно преразглеждане на листовката: февруари 2017 г.
УКАЗАНИЯ ЗА ЛИЦЕТО ПРИЛАГАЩО ТОВА ЛЕКАРСТВОПрилагайте количество от продукта, отговарящо на предписаната доза.1 ml от инжекционния разтвор е еквивалентно на около 10 000 анти-Ха IU еноксапарин.
Начин и път на приложениеПОДКОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ (освен когато се използва при диализни кръгове).Да не се инжектира интрамускулно.
Подготовка и техника на подкожно инжектиранеПрепоръчително е да се използват игли с много фин калибър (максимален диаметър 0,5 mm).За предпочитане е инжектирането да става в лежащо положение на пациента, в подкожната тъкан на ангеролатералната или постеролатералната коремна стена, като инжекционното място се сменя между ляво и дясно при всяко инжектиране.Иглата трябва да се въвежда перпендикулярно, а не косо, в кожна гънка прихваната между палеца и показалеца. Кожната гънка трябва да се придържа през цялото време на инжектиране.

Другите също купуват

Всичко от Sanofi