Виж
количката

0

ЛЕКОКЛАР ТБ 500МГ 14БР

Код: 250471 
тегло: 0.010 кг
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Лекоклар ® 250 mg филмирани таблетки

Лекоклар ® 500 mg филмирани таблетки

Кларитромицин /Clarithromycin


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакциистане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовканежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Лекоклар ® и за какво се използва
2. Преди да приемете Лекоклар ®
3. Как да приемате Лекоклар ®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лекоклар ®
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕКОКЛАР ® И 3А КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Кларитромицине антибиотик, принадлежащ към групата на макролидните антибиотици. Тойспира растежа на определени видове микроорганизми.
Лекоклар ® сеизползва за лечение на бактериални инфекции, причинени от чувствителнина кларитромицин микроорганизми, включително:

 • Инфекции на горните дихателни пътища - стрептококови тонзилофарингити, остро възпаление на средното ухо, остър синузит.
 • Инфекциина долните дихателни пътища - остри бактериални бронхити, бактериалнообостряне на хронични бронхити, придобити в обществото пневмонии (същои атипични пневмонии).
 • Инфекции на кожата и кожните структури.
 • Микобактериални инфекции, причинени от Mycobacrerium avium complex (MAC), M. kansassi, M. marinum и M. leprae.
 • Премахване на Helicobacter pylori при болни с язва на стомаха и дванадесетопръстника (винаги в комбинация с други лекарства).


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛЕКОКЛАР

Не приемайте Лекоклар

 • акосте алергични (свръхчувствителни) към кларитромицин, друг макролиден антибиотик или към някоя от останалите съставки на Лекоклар
 • ако Вашата серумна концентрация на калий е твърде ниска;
 • ако приемате:

- ерготаминови производни (лекарства срещу мигрена),
- цизаприд (лекарство за стомашно-чревния тракт),
- пимозид(антипсихотик).
- терфенадин или астемизол (противоалергични лекарства).


Обърнете специално внимание при употребата на Лекоклар
Информирайте Вашия лекар преди да приемете това лекарство,

 • ако страдате от някакво чернодробно заболяване;
 • ако страдате от тежка бъбречна недостатъчност;
 • ако сте алергични към линкомицин или клиндамицин (антибиотици);
 • ако имате или сте имали проблеми със сърцето или
 • ако Вашите калиеви и магнезиеви нива в кръвта са били ниски преди лечението,
 • акосе появи тежка диария по време на лечението с продукта, информирайтеВашия лекар, тъй като в някои случаи може да се развиепсевдомембранозен колит.


Прием на други лекарства
Моляинформирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро степриемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Някои лекарства могат да повлияят ефекта на кларитромицин, както и обратното. Това включва:

Кларитромицин може да засили ефекта на следните лекарства:

 • терфенадин,астемизол, цилостазол (противоалергични), пимозид(антипсихотик),цизаприд (при стомашни проблеми), ергоалкалоиди(лекарства при сърдечни заболявания и мигрена) (вж. Не приемайте Лекоклар®);
 • алпразолам, триазолам, мидазолам (успокоителни лекарства);
 • дигоксин (лекарство за сърдечни нарушения), теофилин (подпомага дишането),кумарини като варфарин (противосъсирващи лекарства);
 • ловастатин, симвастатин, церивастатин, аторвастатин (при висок холестерол)
 • циклоспорин, сиролим, такролим (лекарства, потискащи имунната система, използвани при органна трансплантация).

Следните лекарства могат да отслабят ефекта на кларитромицин:

 • рифампицин, рифабутин (за лечение на някои инфекции);
 • ефавиренц (противовирусно лекарство);
 • фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал (лекарства при епилепсия);
 • жълт кантарион.

Забележка:
Ритонавир (за лечение на вирусни инфекции) може да засили ефекта на кларитромицин.

Кларитромицинможе да отслаби ефекта на зидовудин (за лечение на вирусни инфекции).За да се избегне това, трябва интервалът между прилагането на дветелекарства да бъде 1-2 часа.

Употребатана кларитромицин едновременно с хинидин или дизопирамид (лекарства присърдечни заболявания), астемизол (при алергия) или други макролидниантибиотици може да предизвика сърдечна аритмия.

Посъветвайтесе с Вашия лекар, ако приемате някои от следните лекарствени продукти:валпроат (при епилепсия), омепразол (при стомашни проблеми),бета-лактамни антибиотици, линкомицин, клиндамицин (при някоиинфекции), метилпреднизолон (противовъзпалително лекарство), силденафил(при нарушена ерекция), винбластин (противотуморно лекарство).


Прием на Лекоклар® с храни и напитки
Храната не повлиява ефекта на Лекоклар®. Избягвайте алкохолните напитки по време на лечението с Лекоклар®.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Акосте бременна или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар преди дазапочнете да приемате лекарствения продукт, тъй като неговатабезопасност по време на бременност и кърмене не е установена.


Шофиране и работа с машини
Кларитромициннай-общо няма ефект върху способността за шофиране или работа с машини.Въпреки това, ако възникнат нежелани реакции като замаяност, обърканости нарушена ориентация, способността за шофиране и работа с машини можеда бъде повлияна. Ето защо внимавайте повече, когато шофирате иработите с машини, докато не разберете дали това лекарство Ви влияетака.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛЕКОКЛАР®
Тозипродукт е под формата на таблетки. Вие не трябва да чупите таблетките,а да ги приемате цели с малко течност. Храната не влияе върху степентана резорбция на кларитромицин, а само може да я забави.
Вашият лекарще Ви предпише индивидуална дозировка, която ще е подходяща за Вас.Важно е да приемате Вашето лекарство стриктно, в съответствие синструкциите на лекаря. Ако имате някакви съмнения, посъветвайте се сВашия лекар или фармацевт.

Възрастни и деца над 12 години
Обичайната дозировка на Лекоклар® за възрастни е от 250 до 500 mg два пъти дневно за 7 до 14 дни.

Приклинични изпитвания е установено, че по-краткото лечение (5 до 6 дена)на острия бронхит и острия отит на средното ухо е също ефективно.

HIV позитивни болни с МАС инфекции трябва да приемат 1-2 g кларитромицин дневно. Максималната дневна доза при възрастни е 2 g.

Деца под 12 годишна възраст
Обичайнатадоза при деца под 12 години е 7,5 mg/kg телесно тегло два пъти дневно.Максималната дневна доза е 250 mg два пъти дневно.
Лекоклар®таблетки не е подходящ за деца под 12 години с тегло под 30 kg. За тезипациенти са предназначени други лекарствени форми напр. суспензии.
Безопасносттана употребата на кларитромицин при деца по-малки от 6 месеца не еустановена. Безопасността на кларитромицин при деца по-малки от 20месеца с МАС инфекция не е установена.

Адаптиране на дозировката при чернодробно и/или бъбречно увреждане
Тозилекарствен продукт може да се прилага без намаляване на дозировката приболни с леко до умерено чернодробно увреждане и при нормална бъбречнафункция.
При пациентите с тежка бъбречна недостатъчност е необходима корекция на дозата на Лекоклар®.

Адаптиране на дозата при пациенти в напреднала възраст
При пациенти в напреднала възраст (освен при тези с тежко бъбречно увреждане) не се налага намаляване на дозировката.


Продължителност на лечението
Продължителносттана терапията зависи от клиничния ефект при отделните пациенти и сеопределя от лекуващия лекар. Лечението обикновено трае 7-14 привъзрастни и 10 дни при деца.


Ако сте приели повече от необходимата доза Лекоклар®
Акосте приели твърде много от лекарствения продукт, посъветвайте се сВашия лекар. Поглъщането на големи количества Лекоклар® може дапредизвика стомашно-чревни симптоми.


Ако сте пропуснали да приемете Лекоклар®
Не приемайте двойна доза, а вземете обичайната и продължете лечението при възможност както е предписано.


Ако сте спрели приема на Лекоклар
Особеноважно е да приемате Вашето лекарство в съответствие с инструкциите налекаря. Не спирайте употребата на Лекоклар® без първо да обсъдите товас Вашия лекар. В противен случай симптомите могат да се възобновят.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Кактовсички лекарствени продукти, Лекоклар® може да предизвика нежеланилекарствени реакции. Ако имате подозрение за появата на някаквинежелани лекарствени реакции, трябва да уведомите Вашия лекар.
Повечето от нежеланите лекарствени реакции са леки и преходни.

Свържетесе веднага с Вашия лекар или със спешното отделение на близкатаболница, ако имате следните симптоми на тежка алергична реакция:

 • тежка замаяност или колапс,
 • тежък кожен обрив със сърбеж.

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако получите тежка диария по време или след лечението.

Чести нежелани реакции (при по-малко от 1 на 10 и повече от 1 на 100 пациенти):

 • стомашно-чревни оплаквания (диария, гадене, диспепсия, коремна болка, повръщане, нарушено храносмилане),
 • възпаление на устната лигавица и езика (стоматит, глосит), гъбична инфекция на устата,
 • промяна на в усещането за мирис и вкус (напр. метален или горчив вкус),
 • временна промяна в оцветяването на езика и зъбите,
 • главоболие,
 • повишени бъбречни показатели (повишени нива на урея в серума).

Нечести нежелани реакции (при по-малко от 1на 100 и повече от 1 на 1 000 пациенти):

 • преходни промени в хематологичните параметри (понижен брой левкоцити, повишен брой еозинофили),
 • алергични реакции, вариращи от уртикария и лек обрив до тежки реакции на свръхчувствителност,
 • чернодробни ефекти (преходно повишени чернодробни ензими),
 • бъбречни ефекти (повишен серумен креатинин),
 • болка в ставите и мускулите,
 • удължено време на кръвосъсирване (удължено протромбиново време).

Редки нежелани реакции (при по-малко от 1 на 1 000 и повече от 1 на 10 000 пациенти):

 • тинитус (шум в ушите).


Много редки нежелани реакции (при по-малко от 1 на 10 000 пациенти):

 • колит (от лек до тежък),
 • тежки чернодробни нарушения,
 • тежки кожни реакции (Stevens-Johnson синдром итоксична епидермална некролиза),
 • нефрит, бъбречна недостатъчност,
 • продължителна болка в мускулите и ставите,
 • намален брой тромбоцити,
 • страх, безсъние, зрителни халюцинации, обърканост, нарушена ориентировка, психоза,мания, чувство за загуба на идентичност, замаяност, гърчове,
 • изтръпване имравучкане на кожата,
 • нарушение на слуха,
 • сърдечни аритмии,
 • панкреатит,
 • ниска кръвна захар (хипогликемия), особено при пациенти на антидиабетни лекарства и инсулин в същото време.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛЕКОКЛАР ®
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте в оригиналната опаковка при температура под 25 °С.
Неизползвайте Лекоклар® след срока на годност отбелязан върху опаковката.Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Лекоклар®

 • Активното вещество е кларитромицин.
 • Другите съставки са:

Ядро: кроскармелозанатрий, безводен колоиден силициев диоксид, микрокристална целулоза,магнезиев стеарат, повидон, талк, стеаринова киселина, прежелатиниранонишесте.
Обвивка: ванилов аромат, хидроксипропилцелулоза, хипромелоза, жълт железен оксид, макрогол 400, талк, титанов диоксид Е171.


Как изглежда Лекоклар® и какво съдържа опаковката
Филмирани таблетки.
250mg: жълти (охра), овални, двойноизпъкнали, с надпис "250" от еднатастрана. 500 mg: жълти (охра), овални, двойноизпъкнали, с надпис "500"от едната страна.

Опаковка, съдържаща 2 блистера с 14 филмиранитаблетки Лекоклар 250 mg. Опаковка, съдържаща 2 блистера с 14 филмиранитаблетки Лекоклар® 500 mg.


Притежател на разрешението за употреба н производител
Lek Pharmaceuticals d.d. VerovSkova 57, Ljubljana, Словения


Дата на последно одобрение на листовката
Април 2008

Другите също купуват

Всичко от Sandoz

Другите също купуват

Всичко от Sandoz