Виж
количката

0

ДАКТАКОРТ КРЕМ 15Г

Код: 001293 
тегло: 0.500 кг
(22 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДАКТАКОРТ 20 mg/g/10 mg/g крем
DAKTACORT 20 mg/g 10 mg/g crem

Миконазолов нитрат/хидрокортизон (miconazole nitrate/hydrocortison)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.
-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
-Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вяптия пекяр или фармацевт,

В тази листовка:
1. Какво представлява ДАКТАКОРТ крем и за какво се използва
2. Преди да използвате ДАКТАКОРТ крем
3. Как да използвате ДАКТАКОРТ крем
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДАКТАКОРТ крем
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАКТАКОРТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ДАКТАКОРТ крем е лекарствено средство за лечение на гьбични инфекции на кожата, включително и такива предизвикани от дрожди.

ДАКТАКОРТ крем се препоръчва и в случаите с изявено зачервяване и сърбеж.


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДАКТАКОРТ

Не използвайте ДАКТАКОРТ

-ако сте алергични (свръхчувствителни) към миконазолов нитрат, хидрокортизон или към някоя от останалите съставки на ДАКТАКОРТ крем.
-ако имате кожни вирусни инфекции (херпес, варицела, включително варицелна ваксинация), както и някои кожни бактериални инфекции (кожна туберкулоза).


Обърнете специално внимание при употребата на ДАКТАКОРТ
Не прилагайте ДАКТАКОРТ крем в очите.


Измийте внимателно ръцете си след използването на ДАКТАКОРТ крем, с изключение на случаите когато препарата се прилага за лечение на ръцете.

Използвайте отделни кърпи за баня и ръце, защото в противен случай рискувате да заразите други хора.


Редовно сменяйте дрехите, влизащи в контакт с поразените кожни участъци, защото в противен случай има опасност от повторно самозаразяване.


ДАКТАКОРТ крем може да повреди някои синтетични тъкани. Следователно се препоръчва носенето на памучно бельо, ако то е в контакт със засегнатите участъци.

Деца
При деца лечението с ДАКТАКОРТ крем трябва да става само след лекарско предписание
Необходимо е повишено внимание при прилагането на препарата върху големи участъци, както и под оклузивни превръзки (включително бебешки пелени), поради опасност от абсорбция на голямо количество от лекарството през кожата. Също така трябва да се избягва нанасянето върху лицето. ДАКТАКОРТ крем не се препоръчва за продължителна употреба, т.е. при деца не повече от 2 седмици.

Прием на други лекарства

Перорални антикоагуланти (разреждащи кръвта лекарства): кажете на Вашия лекар или фармацевт преди употреба, ако приемате разреждащи кръвта лекарства, като варфарин.
Други лекарства: ефектите и нежеланите реакции на други предписани лекарства може да се повишат при прием с миконазол.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Употреба на ДАКТАКОРТ с храни и напитки
Неприложимо.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, трябва да информирате за това Вашият лекар и той да прецени дали е уместна употребата на ДАКТАКОРТ крем. През тези периоди трябва да се избягва прилагането върху обширни участъци, както и под оклузивна превръзка.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Неприложимо.

Важна информация относно някои от съставките на ДАКТАКОРТ
Този лекарствен продукт съдържа малки количества бензоена киселина, която е умерено дразнещо вещество за кожата, очите и лигавиците, както и малки количества бутилхидроксианизол, който може да причини локални кожни реакции (напр, контактен дерматит) или дразнене на очите и лигавиците.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДАКТАКОРТ

ДАКТАКОРТ крем се нанася върху кожата един или два пъти дневно.
Отворете тубата чрез завъртане на капачката. Пробийте отвора на тубата с помощта на острата част, намираща се на дъното на капачката.
Измийте и подсушете добре поразения участък. Втрийте крема внимателно с пръст. Нанесете крема не само върху инфектирания участък, но и върху зоната около него. След нанасяне на крема измийте внимателно ръцете си, с изключение на случаите, когато препарата се използва за лечение на ръцете. Това е много важно с оглед предпазване от инфектиране на други участъци от тялото или други хора. След като симптомите на възпаление изчезнат лечението може да бъде продължено сДАКТАРИН крем, вместо с ДАКТАКОРТ крем.
Лечението с ДАКТАКОРТ крем или ДАКТАРИН крем не трябва да се спира до пълно изчезване на всички симптоми (обикновено след 2 до 5 седмици).

Винаги използвайте ДАКТАКОРТ крем точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ДАКТАКОРТ
В случай, че ДАКТАКОРТ крем се прилага по-често и за по-дълъг период от предписаното, е възможна поява на зачервяване, оток и чувство за парене. В този случай спрете прилагането на крема и се консултирайте с Вашия лекар.
ДАКТАКОРТ съдържа кортикостероид с умерено действие. Повторно предозиране на кортикостероиди може да доведе до такива ефекти като широко разпространено акне, с тенденция за лесно разраняване. В този случай е необходима лекарска консултация.

Случайното поглъщане на малко количество от препарата обикновено не е проблем, но се консултирайте отново с лекуващия лекар, с оглед пълната Ви безопасност.

Информация за лекаря в случай на предозиране
-Информирайте лекуващия лекар за всеки случай на предозиране.
-При неволно поглъщане на големи количества от медикамента може да бъде приложен подходящ метод за изпразване на стомаха, ако се прецени, че е необходимо.

Ако сте пропуснали да използвате ДАКТАКОРТ
-Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза ДАКТАКОРТ крем

Ако сте спрели употребата на ДАКТАКОРТ
-Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ДАКТАКОРТ крем може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Описани са редки случаи на раздразнение и чувство за парене на мястото на приложение на ДАКТАКОРТ крем.
Свръхчувствителност (алергия) към ДАКТАКОРТ крем се среща много рядко. Това се изразява в локализиран сърбеж, зачервяване или обрив, скъсено дишане и/или оток на лицето. Ако имате затруднено дишане, спешно потърсете медицинска помощ.
При всички случаи на съмнение за алергия, трябва да преустановите лечението и да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

4. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДАКТАКОРТ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте ДАКТАКОРТ крем в хладилник (2-8°С), винаги добре затворен.
Лекарството може да се съхранява само за определен период от време. Да не се използва изтичане срока на годност (месец, година), отбелязан след "Ехр:", дори и при прав продукта.

Съветваме Ви да връщате на Вашия фармацевт, лекарствата с изтекъл срок.
Срок на годност: 3 години

-Не използвайте ДАКТАКОРТ крем след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
-Не използвайте ДАКТАКОРТ крем ако забележите видими белези на нарушаване на качеството на продукта.
-Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ДАКТАКОРТ
-Активните вещества са: миконазолов нитрат/хидрокортизон.
-Другите съставки са:
макрогол 6-32 стеарат
гликол стеарат
олеоил макроглицериди
течен парафин
бензоена киселина
динатриев едетат
бутилхидроксианизол вода

Как изглежда ДАКТАКОРТ и какво съдържа опаковката
Препарата се предлага в туби по 15 грама и всеки грам от него съдържа 20 mg миконазолов нитрат и 10 mg хидрокортизон.

Притежател на разрешението за употреба
Johnson & Johnson D.O.O.
Šmartinska cesta 53
1000 Ljubljana
Словения

Производител
Janssen PharmaceuticaN.V.,
Turnhoutseweg 30,
2340 Beerse,
Белгия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

България
Представителство на Johnson & Johnson, D.O.O.
ж.к. Младост 4,
Бизнес Парк София, сграда 4
София 1715
Тел.: 02 489 94 00

Дата на последна редакция на листовката
10/2008

Какво трябва да знаете за лекарствата...

Винаги информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако примате други медикаменти, защото някои лекарства не бива да се приемат заедно.
Преди да достигнат до пациента лекарствата се изследват много внимателно. Следователно съществува малка възможност за възникване на проблеми, ако те се прилагат правилно и се вземе предвид следното:
♦ да се използват само за случаите, за които са предназначени;
♦ да се използват само в препоръчаните дози;
♦ да се използват само за препоръчания период от време;
Пазете всички лекарства на недостъпни за децата места.
Никога не позволявайте друг да използва лекарства, предписани за вас или самите Вие да приемате такива, предназначени за друг.
Съхранявайте всички лекарства в техните оригинални опаковки и на сухо място (никога в банята, например).
Връщайте неизползваните или стари лекарства на вашия фармацевт.
В случай на поглъщане на по-голямо количество от лекарството, позвънете на вашия лекар или на центъра за Бърза помощ ( тел 150).