Виж
количката

0

ЦИПРАЛЕКС ТБ 10МГ 28БР

Код: 333586 
тегло: 0.010 кг
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Cipralex 5 mg филмирани таблетки
Cipralex 10 mg филмирани таблетки
Cipralex 15 mg филмирани таблетки
Cipralex 20 mg филмирани таблетки

Escitalopram (есциталопрам)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

 • Запазете тази листовка. Можете да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите като Вашите.
 • Ако някоя отнежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекарили фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Cipralex и за какво се използва
2. Преди да приемете Cipralex
3. Как да приемате Cipralex
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Cipralex
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CIPRALEX И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Cipralexсъдържа есциталопрам и се използва за лечение на депресия (голямдепресивен епизод) и тревожни разстройства (като паническо разстройствос или без агорафобия, социално тревожно разстройство, генерализиранотревожно разстройство и обсесивно- компулсивно разстройство).

Есциталопрампринадлежи към група антидепресанти, наречени селективни инхибитори наобратното поемане на серотонина (СИОПС). Тези лекарства действат насеротониновата система в мозъка като увеличават нивата на серотонин.Разстройствата на серотониновата система се считат за важен фактор приразвитие на депресия и свързани с нея заболявания.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ CIPRALEX

Не приемайте Cipralex

 • Акосте алергичен (свръхчувствителен) към есциталопрам или към някое от помощните вещества на Cipralex (вижте точка 6 "Допълнителна информация")
 • Акоприемате други лекарства, които принадлежат към група, наречена МАО-инхибитори, включително сележилин (използван при лечение наПаркинсонова болест), моклобемид (използван при лечение на депресия) илинезолид (антибиотик)


Обърнете специално внимание при употребата на Cipralex
Моля,уведомете Вашия лекар, ако страдате от каквото и да е друго състояниеили заболяване, тъй като Вашият лекар би могъл да го вземе подвнимание. По-специално информирайте Вашия лекар:

 • акострадате от епилепсия. Лечението с Cipralex трябва да бъде спряно, акосе появят припадъци или се наблюдава повишение на честотата наприпадъците (моля вижте също точка " Възможни нежелани реакции").
 • ако страдате от нарушена чернодробна или бъбречна функция. Вашият лекар може да трябва да коригира дозата Ви.
 • акоимате диабет, лечението с Cipralex може да промени контрола върхукръвната захар, може да се наложи корекция на инсулина и/или дозата напероралните хипогликемични средства.
 • ако имате намалено ниво на натрий в кръвта
 • ако имате склонност към лесно кървене или получаване на синини
 • ако сте подложени на електроконвулсивна терапия
 • ако имате коронарна болест на сърцето


Моля, имайте предвид
Някоипациенти с манийно депресивно заболяване биха могли да навлязат вманийна фаза. Това се характеризира с необичайни и често променящи сеидеи, неадекватно чувство за щастие и прекомерна физическа активност.Ако изпитате подобни усещания, свържете се с Вашия лекар.

Симптомикато неспокойствие или трудност да се седи или стои прав на едно мястосъщо могат да се проявят през първите седмици от лечението. Съобщете наВашия лекар незабавно, ако усетите тези симптоми.


Мисли за самоубийство и влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство.
Акосте депресирани и/или имате тревожно разстройство понякога може даимате мисли за самонараняване или самоубийство. Тези мисли може да сезасилят, когато за първи път приемате антидепресанти, тъй като привсички тези лекарства е необходимо време, за да започнат да действат -обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго. Вие може дабъдете по-предразположени да мислите по този начин:

 • Ако и преди сте имали мисли за самоубийство или самонараняване.
 • Акосте млад човек. Данни от клинични проучвания показват повишен риск отповедение, свързано със самоубийство при млади хора (под 25 години) спсихични заболявания, които са лекувани с антидепресант.

Ако по което и да е време у Вас се появят мисли за самонараняване или самоубийство, свържетесе с Вашия лекар или незабавно отидете в болница. Може да прецените, чее полезно да споделите с роднина или близък приятел, че сте депресираниили имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тазилистовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашатадепресия или тревожност се влошават или са обезпокоени от промени вповедението Ви.

Употреба при деца и юноши на възраст под 18 години
Cipralexобикновено не трябва да бъде използван при деца и юноши на възраст под18 години. Също така е необходимо да знаете, че при приемане на тозиклас лекарства от пациенти под 18 години, съществува увеличен риск отстранични ефекти като опити за самоубийство, мисли за самоубийство ивраждебност (преобладаващо агресия, противопоставяне и гняв).Независимо от това, Вашият лекар би могъл да предпише Cipralex напациенти под 18 години, тъй като той/тя може да прецени, че това е втехен интерес. Ако Вашият лекар е предписал Cipralex на пациент под 18години и Вие бихте желали да обсъдите това, моля срещнете се отново сВашия лекар. Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако който и да е отсимптомите, изброени по-горе се появи или влоши, когато пациенти под 18години приемат Cipralex. В допълнение, не са описани дългосрочнитеефекти по отношение на безопасността, касаещи растежа, съзряването,когнитивното и поведенческо развитие при приемане на Cipralex в тазивъзрастова група.


Прием на други лекарства
Моляинформирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро степриемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • "Неселективниинхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори) съдържащи фенелзин,ипрониазид, изокарбоксазид, ниаламид и транилципромин като активнасъставка. Ако сте приемали някое от тези лекарства ще трябва даизчакате 14 дни преди да започнете приема на Cipralex. Следпрекратяване приема на Cipralex трябва да изчакате 7 дни преди дазапочнете което и да е от тези лекарства.
 • "Обратими селективни МАО-А инхибитори", съдържащи моклобемид (използван за лечение на депресия).
 • "НеобратимиМАО-В инхибитори", съдържащи сележилин (използван за лечение наПаркинсонова болест). Това увеличава риска от нежелани лекарствениреакции.
 • Антибиотика линезолид
 • Литий (използван за лечение на манийно-депресивна болест) и триптофан
 • Имипрамин и дезипрамин (и двете използвани за лечение на депресия)
 • Суматриптани подобни лекарства (използвани за лечение на мигрена) и трамадол(използван срещу силна болка). Те увеличават риска от нежелани реакции.
 • Симетидини омепразол (използвани за лечение на стомашна язва), флувоксамин(антидепресант) и тиклопидин (предназначен за намаляване на риска отмозъчен удар). Тези лекарства могат да предизвикат повишени кръвни нивана Cipralex.
 • Жълт кантарион (hypericum perforatum) - билков продукт, използван при депресия
 • Ацетилсалициловакиселина и нестероидни противовъзпалителни средства (лекарства,използвани като болкоуспокояващи или за разреждане на кръвта, таканаречените анти-коагуланти).
 • Варфарин,дипиридамол и фенпрокумон (лекарства, използвани за разреждане накръвта, така наречените анти-коагуланти). Вашият лекар вероятно щепровери коагулационното време на кръвта Ви, когато започва илипрекратява лечението с Cipralex, за да провери дали дозатаантикоагулант, която приемате все още е адекватна.
 • Мефлокин(използван за лечение на малария), бупропион (използван за лечение надепресия) и трамадол (използван за лечение на силна болка) порадивъзможен риск от снижаване на гърчовия праг.
 • Невролептици (лекарства за лечение на шизофрения, психози) и антидепресанти, поради възможен риск от снижаване на гърчовия праг.
 • Флекаинид,пропафенон и метопролол (използвани при сърдечно-съдови заболявания),кломипрамин и нортриптилин (антидепресанти) и рисперидон, тиоридазин ихалоперидол (антипсихотици). Може да се наложи дозата на Сipralex дабъде коригирана.


Прием на Cipralex с храни и напитки
Cipralex може да бъде приеман с или без храна (виж точка 3 "Как да приемате Cipralex").
Кактопри много лекарства, съчетаването на Cipralex с алкохол не епрепоръчително, макар да не се очаква Cipralex да взаимодейства салкохол.


Бременност и кърмене
ИнформирайтеВашия лекар, ако сте бременна или смятате да забременеете. Не приемайтеCipralex, ако сте бременна, освен ако не сте обсъдили с Вашия лекаррисковете и ползите, които произтичат от това.

Акоприемате Cipralex през последните 3 месеца от Вашата бременност,необходимо е да знаете , че следните нежелани реакции биха могли да сенаблюдават у Вашето новородено: затруднение при дишане, синкава кожа,припадъци, промени в телесната температура, затруднения при хранене,повръщане, ниска кръвна захар, вдървени или отпуснати мускули, живирефлекси, тремор, нервност, раздразнителност, летаргия, постоянен плач,сънливост и затруднен сън. Ако Вашето бебе има някой от тези симптоми,моля свържете се с Вашия лекар незабавно.

Ако Cipralex бъде използван по време на бременност, той никога не трябва да бъде прекъсван внезапно.

Не приемайте Cipralex, ако кърмите, освен ако сте обсъдили с Вашия лекар рисковете и ползите, които произтичат от това.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.


Шофиране и работа с машини
Не се препоръчва да шофирате или да работите с машини преди да установите как Ви действа Cipralex.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ CIPRALEX
Винаги приемайте Cipralex точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Възрастни

Депресия
Обичайнопрепоръчваната доза на Cipralex е 10 mg дневно, приемана еднократно.Дозата може да бъде увеличена от Вашия лекар до максимално 20 mg дневно.

Паническо разстройство
Началнатадоза на Cipralex е 5 mg еднократно дневно през първата седмица, предида бъде увеличена на 10 mg дневно. Вашият лекар може да увеличимаксимално дозата до 20 mg дневно.

Социално тревожно разстройство
Обичайнопрепоръчваната доза на Cipralex е 10 mg еднократно дневно. В зависимостот това как реагирате на лечението с това лекарство, Вашият лекар можеили да намали дозата Ви до 5 mg или да я повиши максимално до 20 mgдневно.

Генерализирано тревожно разстройство:
Обичайнопрепоръчваната доза на Cipralex е 10 mg еднократно дневно. Дозата можеда бъде увеличена от Вашия лекар максимално до 20 mg дневно.

Обсесивно-компулсивно разстройство
Обичайнопрепоръчваната доза на Cipralex е 10 mg еднократно дневно. Дозата можеда бъде увеличена от Вашия лекар максимално до 20 mg дневно.


Пациенти в напреднала възраст (над 65 години)
Обичайно препоръчваната начална доза на Cipralex е 5 mg еднократно дневно.


Деца и юноши (<18 години)
Cipralexобикновено не трябва да се дава на деца или юноши. За допълнителнаинформация, моля вижте точка 2 "Преди да приемете Cipralex".

Cipralex може да бъде приеман с или без храна. Поглъщайте таблетките с вода. Не ги дъвчете, тъй като вкусът е горчив.

Акое необходимо таблетката може да бъде разделена като я поставите наравна повърхност с делителната черта нагоре. Тогава тя може да бъдесчупена като натиснете в двата й края надолу, използвайки показалцитекакто е показано на рисунката.


Продължителност на лечението
Могатда минат няколко седмици преди да почувствате подобрение. Продължете даприемате Cipralex, дори и ако мине известно време преди да почувстватеподобрение в състоянието си.

Никога не променяйте дозата преди да сте разговаряли за това с Вашия лекар.

Продължавайтеда приемате Cipralex толкова дълго, колкото Ви е препоръчал лекарят.Ако прекъснете лечението си твърде рано, симптомите могат да се появятотново. Препоръчва се лечението да продължи поне 6 месеца след катоотново се почувствате добре.


Ако сте приели повече от необходимата доза Cipralex
Акосте приели повече от предписаната Ви доза Cipralex, свържете сенезабавно с Вашия лекар или най-близкия център за спешна медицинскапомощ. Направете това дори ако нямате признаци на дискомфорт. Някои отпризнаците на предозиране могат да бъдат замаяност, тремор, ажитираност(възбуда), конвулсии (гърчове) и кома, гадене, повръщане, промяна насърдечния ритъм, намалено кръвно налягане и нарушаване електролитно-солевия баланс. Вземете с.Вас опаковката Cipralex, за да я покажете налекаря или в болницата.


Ако сте пропуснали да приемете Cipralex
Невземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Акозабравите да вземете своята доза и се сетите преди да си легнете,незабавно я вземете. На другия ден продължете да приемате дозата сикакто обикновено. В случай, че се сетите за пропусната доза през нощтаили на следващия ден, не приемайте дозата, а след това продължете,както обичайно.


Ако сте спрели приема на Cipralex
Неспирайте приема на Cipralex докато Вашият лекар не ви каже да гонаправите. Когато завършите курса на лечение, обикновено се препоръчвадозата на Cipralex да
се намали постепенно в продължение на няколко седмици.

Когатоспрете да приемате Cipralex, особено ако това стане внезапно, възможное да почувствате симптоми на отнемане. Те са обичайни при спирането налечението с Cipralex. Рискът от това е по-голям, когато Cipralex е билупотребяван за по-дълго време или в по- високи дози, или когато дозатабъде намалена твърде бързо. Повечето хора намират тези симптоми за лекии самозатихващи в рамките на две седмици. Въпреки това при някоипациенти те могат да са тежки по интензивност или по-продължителни (2-3месеца или повече). Ако изпитате тежки симптоми на отнемане, когатопрекратите приема на Cipralex, моля свържете се с Вашия лекар. Той илитя може да поиска от Вас да започнете отново приема на Вашите таблеткии да ги спрете по-бавно.

Симптомитена отнемане включват: усещане на замаяност (нестабилност или загуба наравновесие), усещания за иглички, усещане за парене и (по-рядко) заудар от електрически ток, включително в главата, смущения на съня(прекомерно ярки сънища, кошмари, невъзможност да се спи), усещане забезпокойство, главоболия, повдигане (гадене), потене (включително нощниизпотявания), усещане за нервност и ажитираност (възбуда), тремор(треперене), усещане за обърканост и дезориентация, свръхемоционалностили раздразнителност, диария (редки изпражнения), визуални смущения,колеблив или тежък пулс (палпитации).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Cipralex може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланителекарствени реакции най-често отзвучават след няколко седмици лечение.Моля да имате предвид, че някои от реакциите могат да бъдат също такасимптоми на Вашето заболяване и поради това да изчезнат, когатозапочнете да се подобрявате.

Посетете Вашия лекар, ако по време на лечението получите някои от следните нежелани реакции:

Нечести (повече от 1 на 1000 души и по-малко от 1 на 100 души):

 • Необичайно кървене, включително на стомашно-чревния тракт

Редки (повече от 1 на 10 000 и по-малко от 1 на 1000 души):

 • Ако усетите подуване на кожата, езика, устните илилицето, или имате затруднения при дишане или преглъщане (алергичнареакция), свържете се с Вашия лекар или отидете в болница незабавно
 • Ако имате висока температура, ажитираност(възбуда), обърканост, треперене и внезапни свивания на мускулите, товамогат да бъдат признаци на рядкото състояние, наречено серотониновсиндром. Ако се почувствате така, свържете се с Вашия лекар.

Ако почувствате следните нежелани реакции вие трябва да се свържете с Вашия лекар или да отидете в болница незабавно:

 • Трудности при уриниране
 • Припадъци (пристъпи, гърчове), виж също раздел "Обърнете специално внимание при употребата на Cipralex"
 • Пожълтяването на кожата и бялото на очите са признаци на нарушена чернодробна функция/хепатит


В допълнение на горното следните нежелани реакции са били докладвани:

Много чести (повече от 1 на 10 души):

 • Повдигане (гадене)

Чести (повече от 1 на 100, но по-малко от 1 на 10 души):

 • Запушен нос или секреция от носа (синузит)
 • Намален или увеличен апетит
 • Тревога, безпокойство, необичайни сънища,трудности при заспиване, чувство на сънливост, замаяност, прозяване,тремор, настръхване на кожата
 • Диария, запек, повръщане, сухота в устата
 • Увеличено потене
 • Болка в мускулите и ставите (артралгия и миалгия)
 • Сексуални смущения (забавена еякулация, проблемипри ерекция, намалено сексуално желание, жените могат да изпитваттрудности при достигане на оргазъм)
 • Умора, треска
 • Увеличено тегло

Нечести (повече от 1 на 1000 души и по-малко от 1 на 100 души):

 • Копривна треска (уртикария), обрив, сърбеж (пруритус)
 • Скърцане със зъби, ажитираност (възбуда), нервност, панически пристъп, обърканост
 • Смущения на съня, вкусови аномалии, припадъци (синкоп)
 • Разширени зеници (мидриаза), визуални смущения, звънене в ушите (тинитус)
 • Загуба на коса
 • Вагинално кървене
 • Намалено тегло
 • Забързан сърдечен ритъм
 • Подуване (отоци) на ръцете или краката
 • Кървене от носа

Редки (повече от 1 на 10 000 и по-малко от 1 на 1000 души):

 • Агресия, деперсонализация, халюцинации
 • Забавен сърдечен ритъм

Някои пациенти са докладвали (неизвестна честота):

 • Мисли за самонараняване или мисли за самоубийство, виж също раздел "Обърнете специално внимание при употребата на Cipralex"
 • Намалени нива на натрий в кръвта (симптомите са чувство на гадене и дискомфорт с мускулна слабост или обърканост)
 • Замайване при изправяне поради ниско кръвно налягане (ортостатична хипотензия)
 • Абнормни стойности на чернодробния функционален тест (увеличени количества на чернодробни ензими в кръвта)
 • Двигателни разстройства (несъзнателни движения на мускулите)
 • Болезнени ерекции (приапизъм)
 • Разстройства, свързани с кървене, включително на кожата и лигавиците(екхимоза) и ниско ниво на тромбоцитите (тромбоцитопения)
 • Внезапно подуване на кожата и лигавиците (ангиоедема)
 • Увеличаване количеството на екскретираната урина (неадекватна секреция на антидиуретичен хормон)
 • Изтичане на мляко от гърдите при жени, които не кърмят
 • Мания

В допълнение, известни са определенброй нежелани реакции, които се случват при лекарства, действащи посходен на есциталопрам начин (активната съставка на Cipralex). Те са:

 • Моторно безпокойство (акатизия)
 • Анорексия

Ако някоя от нежеланителекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани втази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар илифармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ CIPRALEX
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Cipralex след срока на годност, отбелязан върху етикета или картонената опаковка като "Годен до:" (ЕХР:).

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлятв канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашияфармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки щеспомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Cipralex
Активнотовещество е есциталопрам. Всяка таблетка Cipralex съдържа 5 mg, 10 mg,15 mg или 20 mg есциталопрам (под формата на оксалат).

Другите съставки са:
Сърцевина: микрокристална целулоза, силициев диоксид колоиден безводен, талк,
натриева кроскарамелоза и магнезиев стеарат.
Обвивка: хипромелоза, макрогол 400 и титаниев диоксид (Е 171).


Как изглежда Cipralex и какво съдържа опаковката
Cipralex се предлага като 5 mg, 10 mg, 15 mg и 20 mg филмирани таблетки.

Таблетките са описани по-долу:

Cipralex 5 mg: Кръгла, бяла филмирана таблетка с обозначение "ЕК" от едната страна.

Cipralex10 mg: Овална, бяла, с делителна черта филмирана таблетка с обозначение"Е" и "L" от двете страни на делителната черта от едната страна натаблетката.

Cipralex 15
mg: Овална, бяла, с делителна черта филмирана таблетка собозначение "Е" и "М" от двете страни на делителната черта от еднатастрана на таблетката.

Cipralex 20 mg: Овална, бяла, c делителна чертафилмирана таблетка с обозначение "Е" и "N" от двете страни наделителната черта от едната страна на таблетката.


Cipralex се предлага в следните опаковки:

Блистери (прозрачни) в картонена опаковка
5,10,15 и 20 mg: 14, 28, 56 и 98 таблетки

Блистери (бели) в картонена опаковка
5, 10, 15 и 20 mg: 14,20, 28, 50, 100,200 таблетки

Полипропиленови опаковки:
15 и 20 mg: 100 таблетки 5 и 10 mg: 100 и 200 таблетки

Единични дози:
5, 10, 15 и 20 mg: 49x1, 56x1, 98x1, 100x1 и 500x1 таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на Разрешението за употреба
Lundbeck Export A/S
Ottiliavej 9

DK-2500 Copenhagen-Valby Дания

Производител
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9
DK-2500 Copenhagen-Valby
Дания


Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕИП със следните свободно избрани имена:

Австрия:Cipralex
Белгия:Sipralexa
България:Cipralex
Кипър:Cipralex
Чехия:Cipralex
Дания:Cipralex
Естония:Cipralex
Финландия:Cipralex
Франция:Seroplex
Германия:Cipralex
Гърция:Cipralex
Унгария:Cipralex
Исландия:Cipralex
Ирландия:Lexapro
Италия:Cipralex
Латвия:Cipralex
Литва:Cipralex
Люксембург:Sipralexa
Малта: Cipralex
Холандия:Cipralex
Норвегия:Cipralex
Полша:Cipralex
Португалия:Cipralex
Румъния:Cipralex
Словакия:
Cipralex
Словения:
Cipralex
Испания:Cipralex
Швеция:Cipralex
Великобритания:Cipralex


Дата на последно одобрение на листовката 09/04/2008

Другите също купуват

Всичко от Lundbeck