Виж
количката

0

ЛИДОКАИН УНГВ 5% 40Г АКТАВИС

Код: 001533 
тегло: 0.500 кг
(14 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА


ЛИДОКАИН АКТАВИС 5%
LIDOCAIN ACTAVIS 5%


ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ.
Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт.
Този продукт е предписан лично на Вас и не бива да го давате на никой друг. Той може да навреди на други хора, дори ако тe имат подобни на Вашите оплаквания.


В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
1.    Какво представлява Лидокаин Актавис и за какво се прилага.
2.    Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на Лидокаин Актавис.
3.    Как се прилага Лидокаин Актавис.
4.    Възможни нежелани реакции.
5.    Условия за съхранение.
6.    Допълнителна информация.


Лидокаин Актавис 5%, маз Lidocaine

Лекарствено вещество Big маз: Lidocaine 50 mg

Помощни вещества: макрогол 400, макрогол 4000, пропиленгликол, бензалкониев хлорид.

Лидокаин Актавис 5% маз се предлага в алуминиеви туби по 40 g.


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:
„Актавис" ЕАД
Бул. "Княгиня Мария Луиза"№ 2
1000 София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

 
ПРОИЗВОДИТЕЛ
"Балканфарма-Троян" АД,
5600 Троян, България ул "Крайречна" № 1,
Тел. (0670) 62 607; Факс: (0670) 62 610


1.    КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИДОКАИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА?
Продуктът съдържа местилия анестетик лидокаин. Той е включен в хомогенна мазилкова основа, която осигурява разтворимост и проникване през кожата на продукта и достигането му до по-дълбоко разположените нервни влакна. Той временно отстранява или намалява чувствителността на рецепторите и блокира проводимостта на периферните нерви без да повлиява централната нервна система.
Продуктът притежава силен, продължителен и дълбоко разпространяващ се местен анестетичен ефект.

Лидокаин Актавис 5% маз се използва за повърхностна локална анестезия при хирургични интервенции и диагностични манипулации.


2.    КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЛИДОКАИН АКТАВИС?

Лидокаин Актавис не се прилага при:
•    Алергия към лекарственото или някое от помощните вещества, включени в състава на продукта и/или други местни анестетици от групата на амидите;
•    Метхемоглобинемия (образуване на метхемоглобин в кръвта) - вродена и придобита.

При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:
Прилага се с внимание при данни за свръхчувствителност към лекарствени продукти или атопичен дерматит.

Да се избягва нанасяне на продукта в близост до очите и в слуховия канал при увредена тъпанчева мембрана.

Не се използва преди инжектиране на ваксини, поради възможно взаимодействие между продукта и ваксината.

При поява на алергични дерматити употребата на продукта се прекратява. Дозите на продукта се намаляват при възрастни, дебилни пациенти и такива със сърдечни, чернодробни, бъбречни заболявания и някои сърдечни заболявания (сърдечен блок).

Пациенти, алергични към пара-аминобензоена киселина и дериватите й (прокаин, тетракаин, бензокаин) не проявявят 1фъстосана чувствителност към лидокаин.

При кърмачета и деца до 2 год. се избягва едновременната употреба с лекарства, известни като метхемоглобинобразуващи (сулфонамиди). Не се прилага и при преждевременно родени деца.


Приложение на Лидокаин Актавис и прием на храни и напитки
Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.    I
 

Бременност
Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Няма данни за увреждане на плода при бременни, но се препоръчва употребата на продукта да се назначава само при необходимост и след внимателна преценка от лекар на съотношението полза/риск.


Кърмене
Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.
Въпреки липсата на данни за отделяне с майчиното мляко, поради потенциална опасност се препоръчва или да се прекъсне кърменето или да се прекрати употребата на продукта.


Шофиране и работа с машини
Продуктът не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини, изискваща повишено внимание.


Приложение на други лекарствени продукти:
Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.
Анестетичният му ефект се засилва и удължава от някои лекарствени продукти (аналгетици, транквилизатори, общи анестетици). Засилва метхемоглобинообразуващия ефект на лекарства, известни като метхемоглобинобразуващи (напр. сулфонамиди).


3. КАК СЕ ПРИЛАГА ЛИДОКАИН АКТАВИС

Винаги прилагайте Лидокаин Актавис според инструкциите на лекуващия лекар.

За локално приложение.

Деца
•    новородени и кърмачета    0.5 g/10 кв. cm кожна повърхност;
•    деца от 1 до 6 години    0.5 g/10 кв. cm кожна повърхност;
•    деца от 6 до 12 години    1.0 g/10 кв. cm кожна повърхност;

Възрастни
•    малки манипулации (поставяне на венозни катетри, обработка на ограничени повърхности)    1.5 g до 2.0 g/10 кв.cm;
•    процедури върху по-голяма площ 2 g/10 кв.cm;
Лидокаин Актавис 5% маз се нанася върху кожата или лигавиците с марлен тампон през интервали не по-малко от 3 часа. 
 
При манипулации се нанася и върху инструмента.

Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Лидокаин Актавис е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар ши фармацевт.


Ако сте използвали по-голяма доза Лидокаин Актавис от предписаната
При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар!
При точно спазване на инструкциите за употреба на продукта не се наблюдава предозиране и токсичност при локалното му приложение.
При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!


Ако сте пропуснали да приложите Лидокаин Актавис
Ако сте пропуснали едно приложение, използвайте продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.


4.    ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както и всеки друг лекарствен продукт, Лидокаин Актавис може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Рядко локални кожни реакции, които са бързопреходни - зачервяване, кожни обриви, уртикария, оток. При пациенти със свръхчувствителност към амиди са описани анафилактични реакции.

Ако забележите каквито ида е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар ши фармацевт.


5.    УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
При температура под 25°С.
Да се съхранява на място недостъпно за деца!
Срок на годност: 3 (три) години от датата на производство.
Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 3 (три) месеца.
Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката!


6.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.
"Актавис" ЕАД
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2
гр. София, България


Последна актуализация на текста - Септември 2006 г.

Другите също купуват

Всичко от Actavis