Виж
количката

0

ЛИДОКАИН АМП 2% 10МЛ СОФАРМА

Код: 001536 
тегло: 0.500 кг
(3 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


ЛИДОКАИН СОФАРМА 5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml инжекционен разтвор

LIDOCAINE SOPHARMA 5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml solution for injection
лидокаинов хидрохлорид (lidocaine hydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете лечение с това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го препоръчвайте на други хора.То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакциистане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моляуведомете Вашия лекар.


В тази листовка:
1. Какво представлява Лидокаин Софарма и за какво се използва
2. Преди да започне лечение с Лидокаин Софарма
3. Как се прилага Лидокаин Софарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Лидокаин Софарма
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИДОКАИН СОФАРМА И ЗА КДКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ЛидокаинСофарма съдържа активното вещество лидокаинов хидрохлорид, което сеотнася към лекарства, наречени местни анестетици. Той принадлежи и къмгрупата на т.н. антиаритмични лекарства. Използва се за:

 • местнаанестезия (обезболяване) при провеждане на различни болезнени процедурии изследвания в хирургията, стоматологията и други.
 • лечение на тежки нарушения на сърдечния ритъм (камерни аритмии), включително и след инфаркт на миокарда.


2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ЛЕЧЕНИЕ С ЛИДОКАИН СОФАРМА

Не трябва да Ви се прилага Лидокаин Софарма

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към лидокаин или други обезболяващи лекарства;
 • приследните заболявания: порфирия (вродено, хронично заболяване); сърдечнозаболяване, което е свързано с нарушение на сърдечната проводимост(синоатриален блок, предсърднокамерен блок); епилепсия; кардиогененшок, хиповолемия (намален обем на циркулиращата кръв).

Необходимо е с внимание да се употребява Лидокаин Софарма в следните случаи:
при пациенти на възраст над 65 години, сърдечносъдова недостатъчност,забавен сърдечен ритъм, проблеми с дишането, бъбречно или чернодробнозаболяване, миастения гравис (мускулна слабост). В тези случаилекарството може да бъде приложено в по-ниска дозировка. Ако по времена приложението на лекарството се появи безпокойство, тревожност, шум вушите, замъглено виждане, треперене на крайниците, сънливост, веднагасъобщете на лекуващия лекар. Тези прояви могат да наложат прекратяванена лечението.


Употреба на други лекарства
Преди да Ви се приложи лидокаин, съобщете на лекаря ако приемате лекарства:

 • за лечение на психични заболявания (султоприд);
 • за лечение на сърдечни аритмии;
 • за понижаване на кръвното налягане като бета-блокери (пропранолол);
 • за лечение на язвена болест (циметидин);
 • за лечение на епилепсия.

Моляинформирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали и другилекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.


Бременност и кърмене
Преди да вземете някакво лекарство по време на бременност, непременно се посъветвайте с лекуващия си лекар.
Уведомете лекуващия си лекар, ако сте бременна или кърмите. Той ще прецени дали да приложи Лидокаин Софарма и в каква дозировка.


Шофиране и работа с машини
ЛидокаинСофарма повлиява в малка степен способността за шофиране и работа смашини, когато се прилага като локален анестетик в стоматологията и приамбулаторни хирургични манипулации. В някои случаи може да предизвикахипотония и сънливост, поради което трябва да се избягва шофиране иработа с машини до преминаване на тези прояви.


3. КАК СЕ ПРИЛАГА ЛИДОКАИН СОФАРМА
ЛидокинСофарма е лекарствен продукт, който се прилага само от лекар илистоматолог. Дозировката и начинът на приложение се определят от тях.
Когатосе прилага за лечение на тежки ритъмни нарушения, Лидокаин Софарма сеприлага венозно и в по-редки случаи мускулно от квалифициран медицинскиперсонал.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или стоматолог.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Лидокаин Софарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При приложение на Лидокаин Софарма са възможни следните нежелани реакции:

 • нервност,възбуда, объркване, безпокойство, замайване, сънливост, шум в ушите,мускулни потрепвания, треперене на крайниците, гърчове;
 • затруднено дишане, спиране на дишането;
 • понижаванена кръвното налягане (хипотензия), забавяне на сърдечния ритъм(брадикардия), аритмия, сърдечен арест (спиране на сърцето);
 • замъглено, двойно виждане, нистагъм (потрепване на двете очи);
 • гадене, повръщане;
 • метхемоглобинемия;
 • алергични реакции - обрив, оток, анафилактична реакция.

Ако забележите други нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или стоматолог.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИДОКАИН СОФАРМА
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
Да се съхранява под 25°С. Да не се замразява!
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Лидокаин Софарма не трябва да се използва след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарстватане трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашниотпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Вилекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Лидокаин Софарма

 • Активната съставка е лидокаинов хидрохлорид (lidocaine hydrochloride).
 • Другите съставки са натриев хлорид и вода за инжекции.


Как изглежда Лидокаин Софарма и какво съдържа опаковката
Безцветен разтвор в стъклени ампули с вместимост 2 ml и 10 ml, с маркировка за отваряне на ампулата - цветна точка или пръстен.

Ампули по 5 mg/ml - 10 ml и 10 mg/ml - 10 ml: 5 ампули в блистер от PVC фолио, по 1 или 10 блистера в картонена кутия, заедно с листовка (5 или 50 ампули).

Ампули по 20 mg/ml - 2 ml: 10 ампули в блистер от PVC фолио, по 1 или 10 блистер в картонена кутия, заедно с листовка (10 или 100 ампули).

Ампули по 20 mg/ml - 10 ml: 5 ампули в блистер от PVC фолио, по 1 или 10 блистера в картонена кутия, заедно с листовка (5 или 50 ампули).


Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България


Дата на последно одобрение на листовката: февруари, 2008 г.

Другите също купуват

Всичко от Sopharma