Виж
количката

0

НИВАЛИН АМП 0.5% 1МЛ

Код: 001643 
тегло: 0.010 кг
(10 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

NIVALIN 1 mg/ml solution for injection
НИВАЛИН 1 mg/ml инжекционен разтвор

NIVALIN 2,5 mg/ml solution for injection
НИВАЛИН 2,5 mg/ml инжекционен разтвор

NIVALIN 5 mg/ml solution for injection
НИВАЛИН 5 mg/ml инжекционен разтвор

NIVALIN 10 mg/ml solution for injection
НИВАЛИН 10 mg/ml инжекционен разтвор

галантаминов хидробромид (galantamine hydrobromide)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете лечение с това лекарство.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
 • Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите като Вашите.
 • Ако някоя отнежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар.


В листовката:
1. Какво представлява Нивалин и за какво се използва
2. Преди да започнете лечение с Нивалин
3. Как да се прилага Нивалин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нивалин
6. Допълнителна информация

1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НИВАЛИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Нивалине лекарствен продукт, съдържащ алкалоида галантамин, който се изолираот надземните части на Блатното кокиче. Галантамин принадлежи към групалекарства, наречени инхибитори на ензима ацетилхолинестераза. Повишаванивото на веществото ацетилхолин, участващо в предаването на нервнитеимпулси в централната и периферна нервна система. Нивалин се използваза лечение на заболявания на периферните нерви, свързани с двигателнинарушения (полирадикулоневрит, радикулоневрит, неврит, полиневрит,полиневропатии). Прилага се също при парализа след увреждания нагръбначния мозък (след полиомиелит, миелит, гръбначна мускулнаатрофия). Нивалин се прилага при парализа след удар, детска церебралнапарализа. Използва се при лечение на заболявания като миастения гравис(мускулна слабост), мускулна дистрофия.
В анестезиологията ихирургията Нивалин се използва за противодействие на ефекта на някоилекарства, наречени недеполяризиращи нервно-мускулни блокери и залечение на следоперативни парези на тънките черва и пикочния мехур.
Нивалин се прилага при физиотерапия за лечение на увреждания на периферната нервна система и при нощно напикаване.
Нивалин се прилага при отравяне с атропин и други подобни на атропин вещества за противодействие на ефектите от отравянето.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С НИВАЛИН

Не използвайте Нивалин

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество галантамин;
 • ако имате бронхиална астма (затруднено дишане);
 • ако имате забавен сърдечен ритъм или нарушена сърдечна проводимост (предсърдно- камерен блок);
 • акоимате исхемична болест на сърцето (нарушено кръвоснабдяване насърдечния мускул) или остра сърдечна недостатъчност (нарушена сърдечнафункция);
 • ако имате епилепсия;
 • при необичайна двигателна свръхактивност;
 • при остра бъбречна или чернодробна недостатъчност.


Обърнете специално внимание при употребата на Нивалин

 • акоимате синдром на болния синусов възел (нарушение в образуването наелектрическите импулси в сърцето) или други нарушения на сърдечнатапроводимост;
 • ако използвате други лекарства, забавящи сърдечния ритъм (дигоксин, бета-блокери);
 • ако са Ви установени високи или ниски стойности на калия в кръвта;
 • акострадате от болест на Паркинсон (треперене, скованост, масковидно лице,забавени движения и влачене на краката, затруднена походка);
 • ако страдате от остри или хронични заболявания на белия дроб (хронична обструктивна белодробна болест);
 • акоимате лека бъбречна недостатъчност или затруднено уриниране, аконаскоро Ви е направена операция на простатата или на пикочния мехур,както и при операции под обща упойка.

При значителна загуба на тегло по време на лечението с Нивалин е необходим контрол на телесното тегло.


Употреба на други лекарства
УведометеВашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,включително такива, отпускани без рецепта, като лекарства за лечение нааритмии или високо кръвно налягане (хинидин, дигоксин, бета-блокерикато атенолол, пропранолол); антибиотици (гентамицин, амикацин,еритромицин); лекарства за лечение на депресия (пароксетин,флуоксетин); кетоконазол (за лечение на гъбични инфекции); ритонавир(за лечение на СПИН).


Бременност и кърмене
Посъветвайтесе с Вашия лекар преди да използвате каквото и да е лекарство.Употребата на Нивалин по време на бременност и кърмене не се препоръчвапоради липса на данни за безопасност при тези категории пациенти.


Шофиране и работа с машини
Нивалинможе да предизвика зрителни смущения, световъртеж и сънливост, което дасе отрази на способността за шофиране и работа с машини.


3. КАК ДА СЕ ПРИЛАГА НИВАЛИН
Нивалинсе прилага от квалифициран медицински персонал под лекарски контрол.Дозировката и продължителността на лечение се определят от Вашия лекарв зависимост от вида и тежестта на заболяването.
Нивалин инжекционен разтвор се прилага подкожно, интрамускулно или интравенозно.

Ако не е предписано друго, се препоръчват следните дози:


Лечение на неврологични състояния

Възрастни
Обичайнатаначална доза е 2,5 mg. Дозата постепенно се повишава до оптималната,определена от Вашия лекар. Максималната еднократна доза за възрастни е10 mg подкожно, а максималната дневна доза е 20 mg, разделена на 2 или3 равни дози.

Деца
Прилага се подкожно в дози, определени от лекаря според възрастта и теглото на детето.


При анестезия, хирургия и отравяния
Лекарствотосе прилага венозно в доза от 10-20 mg дневно. За лечение наследоперативни парези на тънките черва или пикочния мехур Нивалин сеприлага 2-3 пъти дневно в дози, определени от лекуващия лекар.

Деца
Прилага се интравенозно в дози, определени от лекаря според възрастта и теглото на детето.


Физиотерапия
Прифизиотерапия Нивалин се прилага чрез йонофореза в доза от 2,5 до 5 mg(при електрически ток от 1 до 2 mA) за 10 минути за период 10-15 дни.


Ако Нивалин се приложи в по-голяма доза от допустимата
Тъйкато продуктът се прилага от квалифициран медицински персонал,предозиране на лекарството е малко вероятно. Въпреки това, ако смятате,че дозата е била висока, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако имате други въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Нивалин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нивалинможе да забави или наруши сърдечния ритъм (сърцебиене), да провокираболки в сърдечната област, гадене, повръщане, диария, къркорене начервата, болки в корема. Понякога може да се наблюдава повишаване илипонижаване на кръвното налягане. Други симптоми са: свиване назеницата, повишено изпотяване и слюноотделяне, повишена носна, слъзна ибронхиална секреция, сънливост, мускулни крампи (схващания), замаяност,главоболие, учестено и/или затруднено дишане. Описани са и случаи назагуба на апетит и тегло. При някои пациенти може да възникнаталергични реакции, включително сърбеж, кожни обриви, уртикария. Вединични случаи са наблюдавани остри реакции на свръхчувствителност съсзагуба на съзнание.

Аконякоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележитедруги, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НИВАЛИН
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Да се съхранява под 25°С. Да не се замразява.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Дане се използва след изтичане срока на годност, указан върху опаковката.Срокът на годност се отнася за последния ден от посочения месец.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Нивалин

 • Активното вещество е галантаминов хидробромид 1 mg, 2,5 mg, 5 mg или 10 mg в 1 ml инжекционен разтвор.
 • Другите съставки са натриев хлорид, вода за инжекции.


Как изглежда Нивалин и какво съдържа опаковката
Нивалин инжекционен разтвор е прозрачна, бистра, безцветна до бледожълта течност.

Ампули от безцветно стъкло с вместимост 1 ml; 10 ампули в блистер отPVC фолио; 1 или 10 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.


Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България


Дата на последно одобрение на листовката: Февруари, 2009.

Другите също купуват

Всичко от Sopharma