Виж
количката

0

НИВАЛИН ТБ 5МГ 60БР

Код: 001646 
тегло: 0.010 кг
(14 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НИВАЛИН® 5 mg таблетки

НИВАЛИН® 10 mg таблетки

NIVALIN® 5 mg tablets

NIVALIN® 10 mg tablets

галантаминов хидробромид (galantamine hydrobromide)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

-Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите както Вашите

-Аконякоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележитедруги, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар.


В тази листовка:
1. Какво представлява Нивалин и за какво се използва
2. Преди да приемете Нивалин
3. Как да приемате Нивалин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нивалин
6. Допълнителна информация1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НИВАЛИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Нивалине лекарствен продукт, който съдържа активно вещество галантамин,алкалоид, изолиран от луковиците на блатното кокиче. Галантаминпринадлежи към група лекарства, наречени ацетилхолинестеразниинхибитори. Той повишава нивото на химическото вещество ацетилхолин,което участва в провеждането на нервните импулси в главния мозък ипериферните нерви. Подобрява състоянието на пациенти с болест наАлцхаймер, като забавя нейното развитие.
Използва се за лечение наслабо до умерено изразена деменция от типа на Алцхаймер, заболявания напериферните нерви, свързани с двигателни нарушения (полирадикулоневрит,радикулоневрит, неврит, полиневрит, полиневропатии), слабост намускулите (миастения гравис), прогресивна мускулна дистрофия,полиомиелит, детска церебрална парализа.2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ НИВАЛИН

Не приемайте Нивалин

  • ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество галантамин или към някоя от останалите съставки на Нивалин,
  • акоимате някое от следните заболявания: тежка бъбречна и/или чернодробнанедостатъчност; бронхиална астма; сърдечно заболяване, което е свързаносъс значително забавяне на сърдечния ритъм или с нарушение насърдечната проводимост (предсърдно-камерен блок); стенокардия, тежкасърдечна недостатъчност (слабост на сърдечния мускул); епилепсия;хиперкинезии(неволеви движения).

Обърнете специално внимание при употребата на Нивалин
Уведомете Вашия лекар ако имате заболявания като:
-нарушения на сърдечния ритъм със забавяне на пулса или приемате лекарства,които водят до неговото забавяне
-язвена болест на стомаха или дванадесетопръстника;
-хронични белодробни заболявания със спазъм на бронхите
-ретенция (задръжка) на урина или наскоро прекарана операция на простатата.
Преди провеждане на хирургична операция с обща наркоза трябва да уведомите лекуващия лекар, че провеждате лечение с Нивалин.
По време на лечение с Нивалин се препоръчва употреба на повече течности.
Прилечение с Нивалин може да се наблюдава намаляване на теглото.Препоръчва се контролиране на теглото, особено при пациенти с деменция.

Прием на други лекарства
Уведомете лекуващия си лекар ако приемате:
-лекарстваза лечение на аритмии или високо кръвно налягане (хинидин. дигоксин,бета-блокери като атенолол, пропранолол, метопролол);
-антибиотици (гентамицин, амикацин, еритромицин);
-циметидин;
-лекарства за лечение на депресии като пароксетин, флуоксетин; кстокоиазол (противогъбично лекарство);
-ритонавир(лекарство за лечение на СПИН). Тези лекарства могат да засилятнежеланото действие на Нивалин или да променят лечебния му ефект;
-Нивалин може да антагонизира лечебния ефект на такива лекарства като атропин, бензохексоний и др. ганглиоблокери, тубокурарин.
Моля,информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали другилекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременности кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на Нивалин.
Безопаснатаму употреба при бременни не е доказана, поради което не се препоръчвада се използва от бременни жени и по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини
Прилечение с Нивалин, особено в началото на лечението, могат да се появятсънливост и световъртеж. В такива случаи не шофирайте и не извършвайтедейности, изискващи повишено внимание докато тези симптоми не отзвучат.

Важна информации относно някои от съставките на Нивалин
Лекарствениятпродукт съдържа като помощно вещество пшенично нишесте, което може дасъдържа глутен, но само в незначително количество. Поради това сесчита, че пшеничното нишесте е безопасно за хора с непоносимост къмглутен (цьолиакия). Пациенти с алергия към пшеница (различна отцьолиакия) не трябва да вземат това лекарство.
Ако иматенепоносимост към някои захари, уведомете лекуващия лекар преди дазапочнете лечение с Нивалин, тъй като в състава на таблетките присъствакато помощно вещество лактоза.3.КАК ДА ПРИЕМАТЕ НИВАЛИН

Винаги приемайте Нивалин точно както Ви го е предписал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.
Нивалин таблетки се приема през устата по време на хранене. По време на лечението е необходимо да приемате повече течности.
Дозировката и продължителността на лечение се определя от лекуващия лекар.


Ако сте приели повече от необходимата доза Нивалин
Могатда се появят гадене, повръщане, коремни коликообразни спазми,диария,понижаване на кръвното налягане, забавяне на сърдечния ритъм,затруднено дишане, обилно слюноотделяне,сълзотечение, а в по-тежкислучаи - гърчове и кома. При поява на такива симптоми се обърнетенезабавно към лекуващия лекар или в здравно заведение.


Ако сте пропуснали да приемете Нивалин
Акопропуснете да приемете една доза, вземете я колкото е възможнопо-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я кактообикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не вземайтедвойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да приемателекарството, както е предписано от лекуващия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар.4.ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Нивалин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нивалин може да предизвика:
- Общи нарушения - гръдна болка, изпотяване, слабост, общо неразположение.
- Сърдечни нарушения - понижаване на кръвното налягане (хипотония),ортостатична хипотония, забавяне на сърдечния ритъм (брадикардия),неправилен сърдечен ритъм, сърдечна недостатъчност.
- Нарушения нанервната система — замайване, неволеви съкращения на мускулите,парестезия (бодежи, парене, мравучкане), нарушена координация надвиженията (атаксия), нарушения на речта (афазия), гърчове, повишенолибидо, делириум. Лечението с Нивалин може да влоши симптомите наболестта на Паркинсон.
- Психични нарушения - объркване, депресия, параноя, параноидни реакции, халюцинации, агресия.
- Стомашно-чревни нарушения - сухота в устата или повишено слюноотделяне,подуване на корема, гадене, повръщане, стомашни болки, кръв визпражненията, възпаление на стомаха (гастрит).
- Нарушения наметаболизма и храненето - загуба на апетит, загуба на телесно тегло,хипергликемия (повишено ниво на глюкоза в кръвта), повишение на нивотона алкалната фосфатаза, обезводняване.
- Нарушения на кръвта илимфната система -тромбоцитопения (намален брой на тромбоцити вкръвта), точковидни кръвоизливи по кожата и лигавиците.
- Нарушения на бъбреците и пикочните пътища - задържане на урина, кръв в урината, често уриниране, цистит

Аконякоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележитедруги, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашиялекар.5. СЪХРАНЕНИЕ НА НИВАЛИН

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 25°С.

Да сс съхранява на място, недостъпно за деца!

Не използвайте Нивалин след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарстватане трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашниотпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Вилекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Какво съдържа Нивалин


Таблетки 5 mg
-Активната съставка е галантаминов хидробромид 5 mg.
-Другитесъставки са лактоза монохидрат; пшенично нишесте; талк; магнезиевстеарат,микрокристалиа целулоза; калциев хидрогенфосфат, дихидрат.

Таблетки 10 mg
-Активната съставка е галантаминов хидробромид 10 mg.
-Другите съставки са лактоза монохидрат; пшенично нишесте; талк; магнезиев стеарат; микрокристална целулоза.

Как изглежда Ннвалин н какво съдържа опаковката
Почти бяла, кръгла, плоска таблетка с фасета и делителна черта от едната страна. Таблетки 5 mg
По 10 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 1 блистер, заедно с листовка в картонена кутия.
По 20 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 3 или 3 блистера, заедно с листовка в картонена кутия.

Таблетки 10 mg
По 10 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 1 или 2 блистера, заедно с листовка в картонена кутии.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката
: януари 2009Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти;

Дозировка

Възрастни
Обичайната доза е 10-40 mg, разделена на 2-4 приема.

Болест на Алцхаймер
Препоръчванатаначална доза е 5 mg 2 пъти дневно, за предпочитане със сутрешното ивечерно хранене, След провеждане на 4-седмичен курс на лечение дозатаможе да се увеличи до достигане на поддържаща доза от 20 mg дневно,разделена на 2 приема (по 10 mg 2 пъти дневно). Дозата се увеличава взависимост от клиничната картина и индивидуалната реакция на пациента.

Деца:
Препоръчваната дневна при деца е:
- 6 до 8 години - 5-10 mg дневно;
- 9 до 11 години - 5-15 mg дневно;
- 12 до 15 години - 5-25 mg дневно.

Другите също купуват

Всичко от Sopharma