Виж
количката

0

ПАМАТОН ТБ 50БР АКТАВИС

Код: 001722 
тегло: 0.020 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА


ПАМАТОН® 175 mg/166 mg филмирани таблетки
PAMATON 175 mg/166 mg film-coated tablets

Магнезиев DL-аспартат тетрахидрат/ Калиев DL-аспартат хемихидрат


ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ.
Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт.
Този продукт е предписан лично на Вас и не бива да го давате на никойдруг. Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни наВашите оплаквания.


В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Какво представлява Паматон и за какво се прилага.
2. Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на Паматон.
3. Как се прилага Паматон.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Условия за съхранение.
6. Допълнителна информация.


Паматон филмирани таблетки


Лекарствени вещества в една таблетка:
Магнезиев DL-аспартат тетрахидрат 175 mg, екв.
на 11,8 mg Mg2+
Калиев DL-аспартат хемихидрат 166 mg, екв. на 36,2 mg К+.

Помощни вещества: микрокристална целулоза, повидон, натриевнишестен глюколат (тип А), силициев диоксид, колоиден безводен,магнезиев стеарат, съполимер на метакрилова киселина метакрилат (1:1),талк, титанов диоксид (Е 171), макрогол 6000.

Паматон се предлага в опаковки от по 50 филмирани таблетки.


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАМАТОН® И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА
Паматон е комбиниран лекарствен продукт, съдържащ едновременно калиеви и магнезиеви йони.
Калиевите йони участват в процесите на провеждане на нервните импулси,в предаване на нервното възбуждение, в съкращението на скелетнатамускулатура, сърцето и гладките мускули. Нарушението в калиеватаконцентрация води до нарушение в нормалното функциониране на нервите имускулите, в това число на сърдечния мускул.
Магнезият е незаменим елемент в процесите, свързани с доставяне иизразходване на енергия. Той участва в баланса на електролити ворганизма, транспорта на йони, мембранната пропускливост,нервно-мускулната възбудимост.
Аспаргиновата киселина подобрява транспорта на калиевите и магнезиевите йони.

Паматон има следните приложения:
За лечение на състояния свързани с нарушения на електролитния баланс вкръвта и загуба на електролити - хипомагнезиемия (намалено съдържаниена магнезий в кръвта) и хипокалиемия (намалено съдържание на калий вкръвта):

 • При продължително повръщане и профузна диария (тежко протичащо и продължително разстройство).
 • Като допълнителна терапия при лечение на някои ритъмни нарушения предизвикани от промени в електролитния баланс.

За профилактика при болни съсзастой на сърдечна недостатъчност, които са на лечение с калий губещидиуретици (лекарствени продукти увеличаващи отделянето на урина)) идигиталисови гликозиди.


2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАМАТОН

Паматон не се прилага при:

 • Алергия към към някое от активните или помощните вещества;
 • Метаболитна ацидоза (нарушение в киселинното равновесие на кръвта);
 • Хиперкалиемия и хипермагнезиемия;
 • Остра и хронична тежка бъбречна недостатъчност;
 • Едновременно с калий съхраняващи диуретици;
 • Високостепенно нарушение в проводимостта на сърдечните импулси (пред сърдно- камерен блок III -та степен);
 • Силно понижение на артериалното налягане или кардиогенен шок (систолично артериално налягане - под 90 mmHg);
 • Миастения гравис;
 • Болест на Адисон.

При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:
Трябва да се назначава с внимание при обезводнени болни и при пациенти в напреднала възраст.
Необходимо е изследване на плазменото ниво на калия преди започване налечението и периодичен контрол по време на терапията с Паматон. Приприложение на пациенти с язвена болест, чревно стеснение или запушване,намалена стомашна подвижност и други състояния, протичащи със забавеноизпразване на стомашното съдържимо е необходимо повишено внимание,поради възможността за дразнене на стомашната лигавица и предизвикванена отпускане на гладката мускулатура.


Приложение на Паматон и прием на храни и напитки:
Стомашната киселина може да намали ефективността му, поради което е препоръчително таблетките да се приема след хранене.


Бременност кърмене
Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.
Няма данни за увреждане на плода при прилагането на Паматон по време на бременността и на новороденото в периода на кърмене.
Поради недостатъчно данни е препоръчително да се назначава на бременнии в периода на кърмене само при наличие на съответните показания и следпреценка на съотношението полза/риск от лекуващия лекар.


Шофиране и работа с машини
Паматон не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.


Приложение на други лекарствени продукти:
Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт, ако приемате илискоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Вибили Едновременният прием на Паматон® с лекарствени продукти отследните групи: калий съхраняващи диуретици, АСЕ инхибитори,циклоспорин, хепарин, нестероидни противовъзпалителни, може да доведедо развитие на хиперкалиемия (повишено ниво на калия в кръвта), порадикоето е необходим стриктен контрол на калиевото съдържание в плазмата.Повишаването на нивото на калия, съответно намалява ефекта надигиталисовите продукти.
Магнезият потенцира действието на миорелаксантите и централнопотискащия ефект на анестетиците и намалява действието на неомицин,стрептомицин, полимиксин В.

Може да се потисне резорбцията на перорално приети тетрациклини,железни соли и натриев флуорид. Това налага оставяне на интервал отоколо 3 часа между техния прием и приложението на Паматон®. Калциевитепродукти намаляват действието на магнезия.


3. КАК СЕ ПРИЕМА ПАМАТОН
Винаги прилагайте Паматон според инструкциите на лекуващия лекар.

По лекарско предписание! Приема се през устата с достатъчно количество течност, след хранене.

Възрастни:
Обичайната доза е по 2 таблетки 3 пъти на ден, като в тежки случаи можеда се увеличи на 3 таблетки 3 пъти на ден в продължение на 1 седмица.След това дневната доза може да се намали до 1 таблетка 3 пъти дневно.При леки случаи, както и за продължителна профилактика или поддържащолечение се назначава по 1 таблетка три пъти дневно.

Приложение при деца:
Няма данни за ефективното и безопасно приложение на продукта в детска възраст.

Ако имате впечатлението, че ефектътот приложението на Паматон е по-силен от очаквания или недостатъчен,обърнете се към своя лекар или фармацевт.


Ако сте използвали по-голяма доза Паматон от предписаната
При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар!
Няма регистрирани случаи на предозиране при спазване на предписания терапевтичен режим.
При евентуално предозиране могат да се очакват симптоми преди всичко нахиперкалиемия, но също така и на хипермагнезиемия (умора, мускулнаслабост, ритъмни и проводни нарушения на сърдечната дейност, прояви отстрана на централната нервна система). В случай на предозиране едостатъчно да се прекрати прилагането на лекарствения продукт. При по-тежко протичане може да се назначи симптоматично лечение. При водещахиперкалиемия е подходящо извършването на диализа.

При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!


Ако сте пропуснали да приложите Паматон
Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както и всеки друг лекарствен продукт, Паматон може да предизвика нежелани лекарствени реакции.
При спазване на посочения терапевтичен режим, нежеланите лекарствениреакции при прием на Паматон са много редки, леки и бързо отзвучаващипри намаляване или спиране на приложението му.
Много рядко могат да се наблюдават зачервяване на лицето, жажда,стомашно неразположение, гадене, повръщане, разстройство, понижаване наартериалното кръвно налягане, забавен пулс, забавени рефлекси,нарушения в нервно-мускулната проводимост, спазми, потискане надишането, ритъмни нарушения, промени в кардиограмата.

Ако забележите каквито и да енежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщетеза това на лекуващия лекар или фармацевт.


5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява на място недостъпно за деца. При температура под 25°С!
Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката!

Срок на годност: 3 (три) години от датата на производство.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба
"Актавис" ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
1407 София, България

Производител
"Балканфарма Дупница" АД,
България, гр. Дупница, ул. "Самоковско шосе"3
Тел. (0701) 58 196; Факс. (0701) 58 555


За всяка допълнителна информацияотносно този лекарствен продукт се обръщайте към местнотопредставителство на Притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
1407 София, България
02 9321 762; 02 9321 771


Последна актуализация на текста - Ноември 2008 г.


Другите също купуват

Всичко от Actavis