Виж
количката

0

Родожил таблетки x20 броя

Код: 001862 
тегло: 0.500 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Листовка: информация за потребителя
Родожил 750 000 IU / 125 mg филмирани таблетки
Спирамицин / Метронидазол
Rodogyl® 750 000 IU / 125 mg film-coated tablets
Spiramycin / Metronidazole
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Родожил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Родожил
3. Как да използвате Родожил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Родожил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Родожил и за какво се използва

Това лекарство е комбинация от два антибиотика от групата на имидазолите и от групата на макролидите.

То е предназначено за лечение на:

инфекции в устната кухина и зъбни инфекции (зъбни абсцеси, флегмони, перимаксиларен целулит, перикоронит, гингивит, пародонтит - възпаления на тъканите около зъбите, стоматит-възпаление на лигавицата на устата, паротидит, субмаксилит- възпаления на слюнчените жлези).
Превантивна (профилактична) терапия на локални инфекциозни постоперативни усложнения от стоматологични и зъбни операции.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Родожил

Не използвайте Родожил
Родожил НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА в следните случаи:

свръхчувствителност към имидазолови продукти и/или спирамицин и/или към някоя от другите съставки (вижте „Съдържание на опаковката и допълнителна информация”)
при деца под 6-годишна възраст (заради фармацевтичната форма)
Това лекарство по принцип не трябва да се използва в комбинация с дисулфирам и алкохол с продукти съдържащи алкохол (вижте „Родожил с храна, напитки и алкохол”).

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Ветия лекар или фармацевт преди лечението с Родожил.

Обърнете специално внимание при употребата на Родожил
Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете употребата на Вашето лекарство.
Метронидазол не трябва да се употребява от пациенти страдащи от синдром на Cockayne освен, ако няма алтернативно лечение, поради наличието на риск от тежко увреждане на черния дроб и остра чернодробна недостатъчност, които могат да имат фатален изход.

Ако страдате от синдром на Cockayne и приемате метронидазол Вашият лекар ще Ви назначи кръвни тестове, които показват промени във функционирането на черния дроб по време на лечението и до 2 седмици след приключването на приема.

Използването на Родожил за продължително лечение трябва да бъде внимателно преценено от Вашия лекар.

Трябва да се избягва употребата на алкохол ( дисулфирам-подобна реакция) (вижте „Родожил с храна, напитки и алкохол”).

Лечението трябва да се преустанови при поява на признаци на атаксия (нарушена координация), замайване или психически смущения.

Предупреждения и предпазни мерки
При употреба на метронидазол съдържащи продукти са докладвани са случаи на тежка хепатотоксичност/остра чернодробна недостатъчност, включително и случаи с фатален изход, при пациенти със синдром на Cockayne. Ако сте засегнати от синдром на Cockayne Вашият лекар ще проследява често функциите на черния Ви дроб, по време на и след лечението с метронидазол. Незабавно съобщете на Вашият лекар, ако забележите някой от следните симптоми:

коремна болка
загуба на апетит
гадене
повръщане,
повишена температура
неразположение
умора
жълтеница
потъмняване на урината
промяна във вида и цвета на изпражнението
сърбеж.
Поради наличието на метронидазол трябва да се има предвид вероятността от влошаване на неврологичния статус при пациенти, страдащи от централни и периферни неврологични заболявания поради съдържанието на сорбитол Родожил е противопоказан при пациенти, свръхчувствителни към фруктоза.
При съмнения трябва да потърсите съвет от Вашия лекар или фармацевт.
Вие трябва да уведомите Вашия лекар в случай, че имате дефицит на глюкозо-б-фосфат дехидрогеназа (рядко унаследено заболяване, отговорно за дефицит на червени кръвни клетки, който води до анемия).

Родожил трябва да бъде прилаган с повишено внимание при пациенти, за които съществува риск от удължаване на QT интервала като например:

Съществуваш електролитен дисбаланс (напр. хипокалемия, хипомагнесемия)
Вроден синдром на дългия QT интервал
Сърдечносъдово заболяване (напр. сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт, брадикардия)
Съвместна употреба на лекарства, за които е известно, че удължават QT интервала (напр. клас IA антиаритмитични лекарства, трициклични антидепресанти, някои противоинфекциозни лекарства, някои антипсихотични лекарства).
Пациентите в старческа възраст, новородените и жените могат да бъдат по-чувствителни спрямо лекарства, удължаващи QTc

Информирайте Вашия лекар ако имате

хематологични смущения
неврологични смущения (виене на свят, смущения в координацията, обърканост и халюцинации).
Този продукт може да даде негативни лабораторни резултати (Нелсон тест).

Ако Вие получите и най-малките признаци на тези смущения, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Други лекарства и Родожил
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате ти наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

За да се избягнат възможни взаимодействия с други лекарствени продукти, по-специално дисулфирам, алкохол, леводопа, перорални антикоагуланти (варфарин), 5 флуороурацил, трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт относно всякакъв вид лечение, което провеждате.

Лекарства, за които е известно, че удължават QT интервала
Спирамицин, също като други макролиди, трябва да бъде прилаган с повишено внимание при пациенти, приемащи лекарства, за които е известно, че удължават QT интервала (напр. клас IA и III антиаритмитични лекарства, трициклични антидепресанти, някои противоинфекциозни лекарства, някои антипсихотични лекарства).

Родожил с храна, напитки и алкохол
Не се препоръчва да употребявате алкохол по време на лечението и поне 24 часа след края на лечението поради опасност от развитие на дисулфирам-подобна реакция (напр. зачервяване, горещи вълни, повръщане и учестяване на сърдечната дейност).

Бременност и кърмене
Бременност
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременете.

Родожил може да се прилага при необходимост по време на бременност, ако е препоръчано от Вашия лекар.

Ако разберете че сте бременна докато приемате този лекарствен продукт, консултирайте се с Вашия лекар, който единствен може да Ви посъветва дали да приемате лекарството или не.

Кърмене
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите.
Метронидазол и спирамицин преминават в майчиното мляко, поради това Родожил не трябва да се приема по време на кърмене.

В случай на бременност и кърмене, винаги търсете съвет от Вашия лекар или фармацевт преди да започнете каквото и да е лечение.

Шофиране и работа с машини
Трябва да се има предвид вероятността от поява на световъртеж, объркване, халюцинации, конвулсии или очни нарушения след употребата на това лекарство. При тези прояви да не се допуска шофиране и работа с машини.

Родожил съдържа сорбитол
Поради съдържанието на сорбитол, Родожил е противопоказан при пациенти, свръхчувствителни към фруктоза.

3. Как да използвате Родожил

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт

Какво количество да приемате
Препоръчителната доза при:

Лечебна терапия:
Употреба при възрастни и деца над 15 години
4 до 6 таблетки дневно разделени на 2 или 3 приема по време на хранене (т.е. 3 до 4,5 MIU спирамицин и 500 до 750 mg метронидазол).
При тежки случаи, дозата без проблеми може да се увеличи до 8 таблетки дневно.

Употреба при деца:
На възраст между 6 и 10 години: 2 таблетки дневно (т.е. 1,5 MIU спирамицин и 250 mg метронидазол)
На възраст между 10 и 15 години: 3 таблетки дневно, разделени 2 или 3 дози по време на хранене (т.е 2,25 MIU спирамицин и 375 mg метронидазол).

Превантивна терапия на локални инфекциозни пост оперативни усложнения от стоматологични и зъбни операции:
Употреба при възрастни и деца над 15 години: 4 до б таблетки дневно разделени на 2 или 3 приема по време на хранене (т.е. 3 до 4.5 MIU спирамицин и 500 до 750 mg метронидазол).

Употреба при деца:
На възраст между 6 и 10 години: 2 таблетки дневно (т.е. 1,5 MIU спирамицин и 250 mg метронидазол)
На възраст между 10 и 15 години: 3 таблетки дневно (т.е 2,25 MIU спирамицин и 375 mg метронидазол).

При всички случаи трябва стриктно да изпълнявате предписанията на Вашия лекар.

Как да използвате това лекарство
За перорално приложение (през устата) за предпочитане с чаша вода

Кога да вземате това лекарство
В 2 или 3 дози по време на хранене.

Колко дълго да вземате това лекарство
За да бъде ефективен този антибиотик, трябва да се взема редовно в предписаните дози и толкова дълго, колкото Вашият лекар е предписал. Ако чувствате умора, това не е поради антибиотика, а по-вероятно от самата инфекция. Това не предполага смяна или спиране на лечението. Това би могло само да забави възстановяването Ви.

Ако сте пропуснали да приемете Родожил
Приемайте Родожил както Ви е казал Вашия лекар.
Не приемайте повече от предписаната Ви дневна доза Родожил.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Родожил
Не съществува специфичен антидот. В случай на предозиране, което може да се прояви с повръщане, трудна координация на движенията, лоша ориентация, моля обърнете се към лекар, за да се започне симптоматично лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Родожил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Стомашно-чревни нарушения:

стомашни болки, гадене, повръщане, диария
глосит (възпаление на езика) с чувство на сухота в устата, стоматити (възпаления на лигавицата на устата), метален вкус
панкреатит (възпаление на панкреаса), който е обратим при прекратяване на лечението
обезцветяване на езика, "космат" език (грапав език дължащо се на свръх растеж на гъбички)
възпаление на лигавицата на устната кухина, вкусови нарушения, анорексия.
За всичките тези явления се консултирайте с Вашия лекар.

Нарушения на имунната система

Ангиоедем (тежко състояние характеризиращо се с оток на лицето, езика, гърлото и ларинкса) анафилактичен шок (тежка алергична реакция с внезапно начало).
Нарушения на нервната система

периферна сензорна невропатия (нарушение на нервите, което може да доведе до слабост, скованост, изтръпване, мравучкане или липса на чувствителност в областта на ръцете и/или стъпалата)
главоболие, конвулсии, замайване
случаи на енцефалопатия, (напр. обърканост) и субакутен церебрален синдром (напр. атаксия - нарушена координация, дизартрия-нарушение на говора, нарушения на походката, нистагъм- спонтанни, нерегулирани движения на очите, тремор - треперене, които могат да се разсеят при спиране приема на лекарството
Асептичен менингит (възпаление на мозъчните обвивки без установен инфекциозен причинител).
Психични нарушения

объркване, халюцинации
потиснато настроение.
Зрителни нарушения:

преходни зрителни нарушения като двойно виждане, късогледство, замъглено виждане, намалена визуална активност, промени в цветното зрение
оптична невропатия/неврит (увреждане на зрителния нерв).
Нарушения на ухото и лабиринта

увреден слух / загуба на слуха (включително сензоневрална)
шум в ушите.
Нарушения на кръвната и лимфната система

случаи на агранулоцитоза (намаляване на един от видовете бели кръвни клетки), неутропения (намаляване на броя на неутрофилите, които представляват един вид бели кръвни клетки), тромбоцитопения (намаляване на броя на тромбоцитите) са наблюдавани.
Хепатобилиарни нарушения

съобщавани са повишени нива на чернодробните ензими (АСАТ, АЛАТ» алкална фосфатаза), холестатичен (възпаление на черния дроб поради нарушен отток на жлъчка) или смесен хепатит (възпаление на черния дроб, поради комбинация от увреждане на чернодробните клетки и нарушен отток на жлъчка) и хепатоцелуларно чернодробно увреждане (увреждане на клетките на черния дроб), понякога придружавани с жълтеница
съобщавани са случаи на чернодробна недостатъчност, налагащи чернодробна трансплантация при пациенти, лекувани с метронидазол в комбинация с други антибиотични лекарства.
съобщавани са холестатични и смесени хепатити.
Нарушения на кожа и подкожни тъкани

обрив, сърбеж, зачервяване, уртикария (кожни обриви със сърбящи връхчета)
поява на пустулозни обриви (изпълнени с гнойна течност мехурчета по кожата)
фиксиран лекарствен обрив
синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза (тежки заболявалия, съпроводени с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи).
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

треска.
Други нарушения

урината може да се оцвети в червено-кафяво, тъй като могат да бъдат открити водно разтворими пигменти, вероятно от метаболитите.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София,
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Родожил

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след Годен до: Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25°С в оригиналната опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Родожил

Активните вещества са метронидазол (metronidazole) и спирамицин (spiramycin). Всяка таблетка съдържа 125 mg метронидазол и 750 000 Ш (международни единици) спирамицин.
Другите съставки са: царевично нишесте, повидон (К 30), кроскарамелоза натрий, силициев диоксид колоиден безводен, сорбитол, магнезиев стеарат,микрокристална целулоза, хипромелоза, титанов диоксид (Е 171), макрогол 6000.
Как изглежда Родожил и какво съдържа опаковката
Родожил се предлага под формата на бели, кръгли таблетки, поставени в PVC/алуминиев блистер по 10 таблетки. Всяка картонена опаковка съдържа 2 блистера, т.е. 20 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, България.

Производители
Famar Lyon, Франция;
Sanofi S.p.A., Италия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: януари 2017 г.

Другите също купуват

Всичко от Sanofi