Виж
количката

0

САЛБУТАМОЛ СПРЕЙ 100МКГ 10МЛ 200Д

Код: 001879 
тегло: 0.015 кг
(7 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


SALBUTAMOL Inhaler 100 micrograms/metered actuation, pressurised inhalation, suspension

САЛБУТАМОЛ Инхалер 100 микрограма/дозирано впръскване, суспензия под налягане за инхалация

салбутамол (salbutamol)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1.
Какво представлява Салбутамол Инхалер и за какво
2. Преди да приемете Салбутамол Инхалер
3. Как да приемате Салбутамол Инхалер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Салбутамол Инхалер
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА САЛБУТАМОЛ ИНХАЛЕР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Салбутамол Инхалер представлява суспензия под налягане за инхалация.

Вашият лекар е избрал това лекарство, защото е подходящо за Вас и Вашето състояние. Салбутамол Инхалер се използва за облекчаване на проблемите с дишането при астма и други белодробни заболявания.

Чрез Инхалера лекарството се впръсква директно в дихателните пътища.

Салбутамол принадлежи към група лекарства, наречени бронходилататори (разширяващи бронхите) или облекчаващи дишането средства. Той предизвиква отпускане на мускулатурата на малките въздухоносни пътища в белите дробове. По този начин води до тяхното разширяване, което облекчава дишането, намалява кашлицата и стягането в гърдите. Бронходилататорното действие на Салбутамол Инхалер се проявява около 5 минути след инхалацията и трае около 4-6 часа.


2.ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ САЛБУТАМОЛ ИНХАЛЕР

Не приемайте Слбутамол Инхалер

 • ако сте алергични (свръхчувствителни към самбутамол или някоя от другите съставкина Салбутамол Инхалер

Обърнете специално внимание при употребата на Салбутамол Инхалер
Преди да започнете приема проверете дали приложението на Салбутамол Инхалер е правилно във Вашия случай и дали лекарството е подходящо за Вас.

Ако отговорите с "да" на някой от следните въпроси, уведомете лекаря за това преди да започнете да приемате лекарството:

 • Имали ли сте някога прояви на алергия или повишена чувствителност към салбутамол, или към някоя друга от съставките на лекарството?
 • Бременна ли сте или планирате ли скоро да забременеете?
 • Кърмите ли?
 • Приемате ли лекарства за лечение на щитовидната жлеза?
 • Имате ли проблеми, свързани със сърцето, напр. стенокардия?
 • Приемате ли лекарства за повишено кръвно налягане или сърдечни заболявания?


Прием на други лекарства
Салбутамол Инхалер не трябва да се приема едновременно с неселективни бета-блокери като пропранолол.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

По време на бременност и кърмене лекарството може да се прилага само в случаите, когато лекарят прецени, че очакваната полза от лечението на майката превишава възможния риск за > плода или бебето.


Шофиране и работа с машини
Няма съобщения за въздействие на Салбутамол Инхалер върху способностите за шофиране или работа с машини.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ САЛБУТАМОЛ ИНХАЛЕР
Салбутамол Инхалер освобождава фино пулверизирани капчици, които вие трябва да вдишате. Уверете се дали знаете как правилно да използвате Инхалера, Подробни указания ще намерите по-надолу в тази листовка. Ако имате някакви проблеми с употребата на Инхалера, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Салбутамол Инхалер трябва да се вдишва само през устата.

Винаги приемайте Салбутамол Инхалер точно както Ви е казал Вашият лекар. Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението.

Ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната дозировка на лекарството е:


За овладяване на остри астматични пристъпи:

Възрастни: една (100 микрограма) или две (2 х 100 микрограма) инхалации (впръсквания) на прием.

Деца: една (100 микрограма) инхалация (впръскване) на прием. При необходимост лекарят може да увеличи дозата на две (2 х 100 микрограма) инхалации на прием.


За предотвратяване на астматичен пристъп, предизвикан от контакт с познат алерген или от физическо натоварване:

Възрастни: една (100 микрограма) или две (2 х 100 микрограма) преди натоварването или контакт с алергена.

Деца: една (100 микрограма) инхалация преди натоварването или контакт с алергена. При необходимост лекарят може да увеличи дозата на две (2 х 100 микрограма) инхалации.


При хронична терапия

Възрастни и деца: до две (2 х 100 микрограма) инхалации на прием 4 пъти дневно.
Минималният интервал между два приема следва да бъде поне 4 часа.
Не трябва да бъдат приемани повече от 8 инхалации (8 х 100 микрограма) за 24 часа.
Ако не сте сигурни, как да приемате лекарството, попитайте лекуващия лекар.
Някои хора изпитват затруднение при използване на Инхалера в момента на вдишването. Ако имате такива проблеми, допълнителното устройство обемна камера за инхалиране помага за преодоляването им. Консултирайте се с Вашия лекар относно възможността и нуждата да ползвате обемна камера за инхалиране.

За бебета и малки деца е разработена обемната камера за инхалиране Babyhaler™ (Бейбихалер), която помага за получаване на оптимален ефект. Консултирайте се с Вашия лекар относно нуждата от Babyhaler за Вашето дете.


Указания за употреба:

Проверка на Инхалера
Преди да използвате Инхалера за първи път, отстранете капачката на апликатора за уста, чрез внимателен натиск от двете й страни, разклатете Инхалера добре и пръснете два пъти във въздуха, за да се уверите, че работи. Ако Инхалерът не е бил използван в продължение на няколко дни, разклатете го добре и пръснете един път във въздуха, за да се уверите, че работи.

Използване на Инхалера:
1. Отстранете капачката на апликатора за уста чрез внимателно притискане от двете страни.


2. Проверете вътрешната и външната част на Инхалера, включително апликатора за уста за наличие на разхлабени части/свободни частици.

3. Разклатете Инхалера добре, с което да осигурите отстраняване на евентуални свободни частици и равномерно смесване на съдържанието.

4. Дръжте Инхалера в изправено положение между пръстите и палеца, като палеца поставете под апликатора за уста.

5. Издишайте колкото е възможно и след това поставете апликатора в устата си между зъбите и затворете устни около него, без да го захапвате.

6. Веднага, след като започнете вдишването през устата натиснете надолу върха на Инхалера, за да впръскате салбутамол, докато вдишвате продължително и дълбоко.

7. Докато задържате дъха си, извадете Инхалера от устата и махнете пръстите си от върха на Инхалера. Задръжте дъха си, докато Ви е възможно.


8. Ако трябва да приемете повече на брой дози, задръжте Инхалера в изправено положение и изчакайте половин минута, след което повторете действията от точка 3 до точка 7.

9. Върнете на място капачката на апликатора за уста чрез натискане и щракване.


ВАЖНО! Изпълнявайте възможно по-бавно действията от точки 5, 6 и 7. Важно е да започнете да вдишвате колкото е възможно по-бавно точно преди инхалирането.

Упражнявайте се пред огледало първите няколко пъти. Ако след инхалиране видите капчици по Вашия Инхалер или отстрани по устните си, трябва отново да повторите приема от точка 2.

Хората със слаби ръце трябва да държат Инхалера с двете ръце. Двата показалеца трябва да се поставят на върха му, докато двата палеца се държат върху основата на апликатора.

Ако Вашият лекар Ви е дал инструкции, различни от описаните, трябва много внимателно да ги спазвате. Информирайте лекаря при възникване на проблеми.

Почистване на Инхалера
Вашият Инхалер трябва да бъде почистван поне веднъж седмично по следния начин:
1. Извадете металния контейнер на Инхалера от пластмасовата част и отстранете капачката на апликатора за уста.
2. Изплакнете апликатора за уста и капачката с топла вода.
3. Подсушете СТАРАТЕЛНО вътрешната и външната част на апликатора за уста и капачката.
4. Отново поставете на място металния контейнер и капачката.

Не поставяйте металния контейнер във вода.


Ако сте приели повече от необходимата доза Салбутамол Инхалер
Случайното приемане на голяма доза от лекарството може да доведе до учестяване ритъма на сърцето и треперене. Може също да получите главоболие. Посъветвайте се с Вашия лекар колкото е възможно по-бързо.
Ако сте приели прекалено висока доза Салбутамол Инхалер, незабавно потърсете лекарска помощ.

Ако някой от близките Ви, особено дете, приеме лекарството по невнимание, потърсете консултация с лекар.


Ако сте пропуснали да приемете Салбутамол Инхалер
Ако забравите да приемете доза, не се безпокойте, Инхалирайте следващата доза, когато настъпи време за това или по-рано, ако почувствате затруднение в дишането. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


След приложение на Салбутамол Инхалер
Ако веднага след инхалиране дишането Ви се затрудни или хриповете се влошат, спрете незабавно приложението на лекарството и информирайте Вашия лекар колкото е възможно по- бързо.
Ако облекчаването на хриповете и стягането в гърдите не се подобри и не продължи както обикновено, информирайте Вашия лекар колкото е възможно по-бързо. Вашето състояние може да се влошава и да имате нужда от допълнително лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Повечето хора, които приемат това лекарство установяват, че то не създава проблеми, но както всички лекарства, Салбутамол Инхалер може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 • Някои хора са алергични към лекарства. Ако получитенякой от следните симптоми, скоро след инхалиране, СПРЕТЕ приема налекарството и се обърнете незабавно към лекаря:

- внезапна замаяност или стягане в гърдите;
- подуване на клепачите, лицето или устните;
- обриви или уртикария, където и да е по тялото.

 • Информирайте лекаря колкото е възможно по-бързо, ако почувствате, че сърцето Ви бие неправилно;
 • При някои хора понякога може да се наблюдава треперене,главоболие или сърцебиене, но тези ефекти обикновено преминават в ходана лечението. Информирайте Вашия лекар, но не спирайте приложението налекарството, докато лекарят не Ви каже;
 • При някои хора се наблюдава схващане на мускулите.
 • Много рядко хората, приемащи лекарството могат да станат неспокойни или раздразнителни. Информирайте лекаря колкото е възможно по-бързо.
 • Много рядко, в резултат на сърдечен проблем като напр. стенокардия, някои хора могат да почувстват болка в гърдите, която понякога може да се разпростре към лявото рамо и ръка. Кажете на лекаря за това, но не спирайте лечението, докато той не Ви каже.
 • Някои хора могат да получат дразнене в устата или гърлото.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт,


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ САЛБУТАМОЛ ИНХАЛЕР
Веднага след приложение поставете добре на място капачката. Не използвайте прекомерна сила.

Да се съхранява под 30°С. Да не се замразява. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Ако Инхалерът се изстуди много, затоплете в ръцете си металната опаковка в продължение на няколко минути преди приложение. Никога не използвайте друго средство за затопляне.

Съхранявайте Салбутамол Инхалер, както и всяко друго лекарство на място, недостъпно за деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Металната опаковка е под налягане. Не я повреждайте или загрявайте, дори когато сте сигурни, че е празна.

Не използвайте Салбутамол Инхалер след срока на годност отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Салбутамол Инхалер

 • Активното вещество е салбутамол (под формата на сулфат). Всяко впръскване доставя 100 микрограма салбутамол.
 • Другите съставки са: 1,1,1,2 тетрафлуороетан


Как изглежда Салбутамол Инхалер и какво съдържа опаковката
Лекарството е суспензия под налягане за инхалация в метален контейнер, запечатан с дозираща помпа, поставен в пластмасово инхалаторно устройство с пулверизираща дюза и капачка. Всяка опаковка Салбутамол Инхалер съдържа не по-малко от 200 дозирани впръсквания.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Великобритания, представляван в Бълглрия от ГлаксоСмитКлайн ЕООД с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов бл.10

Производители:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka Street 189,60-322 Poznan, Полша

или

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos, Испания

или

Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No. 2,23 rue Lavoisier, 27000 Evreux, Франция

Дата на последно одобрение на листовката


Другите също купуват

Всичко от Glaxo Group