Виж
количката

0

Монтелукаст таблетки 4 мг x30 броя

Код: 012511 
тегло: 0.015 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

МОНТЕЛУКАСТ АКОРД таблетки 4 мг. * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

Листовка: информация за потребителя

МОНТЕЛУКАСТ АКОРД 4 mg таблетки за дъвчене
MONTELUKAST ACCORD 4 mg chewable tablets
За деца от 2 до 5 години
Moнтелукаст/Montelukast

Прочетете внимателно цялата листовка, преди детето Ви да започне да приема това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано лично на Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като тези на Вашето дете.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представляват Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене и за какво се използват
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
3. Как да приемате Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представляват Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене и за какво се използват
Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене са антагонисти на левкотриеновия рецептор, който блокира веществата, наречени левкотриени. Левкотриените причиняват стеснение и оток на дихателните пътища в белия дроб. Чрез блокиране на левкотриените, Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене подобряват симптомите на астмата и допринасят за контролирането й.
Вашият лекар е предписал Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене за лечение на астмата на Вашето дете чрез предотвратяване на дневните и нощните симптоми на астма.
• Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене се използват за лечение на пациенти от 2 до 5 години, които са недостатъчно контролирани от техните лекарства и имат нужда от допълнително лечение.
• Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене може също да се използват като терапевтична алтернатива на инхалационните кортикостероиди при пациенти на възраст от 2 до 5 години, които наскоро не са вземали перорални кортикостероиди за тяхната астма и са показали, че не могат да използват инхалационни кортикостероиди.
• Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене помагат също при предотвратяване на стеснение на въздухоносните пътища, предизвикано от физически усилия, при пациенти на възраст 2 или повече години.
Вашият лекар ще прецени как трябва да се приемат Монтелукаст Акорд 4 mg таблетка за дъвчене зависимост от симптомите и тежестта на астмата на Вашето дете.
Ако не се чувствате по-добре или се чувствате по-зле, трябва да говорите с Вашия лекар или фармацевт.

Какво е астма?
Астмата е продължително заболяване.

Характеристиките на астмата включват:
• Затруднения в дишането, поради стесненяване на дихателните пътища. Това стесняване се влошава или подобрява в отговор на различни условия.
• Чувствителност на дихателните пътища, които реагират на много фактори, като цигарен дим, цветен прашец, студен въздух или усилие.
• Оток (възпаление) на лигавицата на дихателните пътища.
Симптомите на астмата включват: кашлица, свирене на гърдите и стягане в гръдния кош.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
Кажете на Вашия лекар за всички медицински проблеми и алергии, които Вашето дете има или е имало.

Не давайте Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
• Ако Вашето дете е алергично към монтелукаст или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
• Ако астмата или дишането на Вашето дете се влошат, информирайте Вашия лекар незабавно.
• Перорално приеманите Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене не са предназначени да лекуват остри астматични пристъпи. Ако настъпи пристъп, следвайте инструкциите, дадени Ви от Вашия лекар за детето Ви. Винаги носете с Вас инхалаторното животоспасяващо лекарство за астма на детето Ви.
• Много е важно Вашето дете да взема всички предписани от лекаря Ви лекарства за астма. Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене не трябва да се използват вместо други лекарства за астма, които Вашият лекар е предписал на детето Ви.
• Ако Вашето дете е на антиастматични лекарства, трябва да знаете, че ако то развие комбинация от симптоми, като грипоподобно състояние, изтръпване или вкочаненост на ръцете или краката, влошаване на белодробни симптоми и/или обрив, трябва да се консултирате с лекаря си.
• Вашето дете не трябва да приема ацетилсалицилова киселина (аспирин) или противовъзпалителни лекарства (известни като нестероидни противовъзпалителни средства или НСПВС), ако те влошават неговата астма.

Деца и юноши
Не давайте това лекарство на деца под 2-годишна възраст.
Монтелукаст Акорд 5 mg таблетки за дъвчене се предлагат за деца от 6 до 14-годишна възраст. Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене се предлагат за деца от 2 до 5-годишна възраст.

Други лекарства и Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако детето Ви приема или наскоро е приемало други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на монтелукаст таблетки за дъвчене, или монтелукаст таблетки за дъвчене могат да повлият начина на действие на други лекарства.
Информирайте Вашия лекар, ако детето Ви е приемало някои от следните лекарства преди да започване започнете да приемате монтелукаст таблетки за дъвчене:
• фенобарбитал (използван за лечение на епилепсия);
• фенитоин (използван за лечение на епилепсия);
• рифампицин (използван за лечение на туберкулоза и някои други инфекции)

Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене с храна и напитки
Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене не трябва да се приемат веднага след хранене; те трябва да се вземат най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене.

Бременност и кърмене
Този раздел не е приложим за Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене, тъй като те са предназначени за употреба от деца на възраст между 2 и 5 години.

Шофиране и работа с машини
Този раздел не е приложим за Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене, тъй като те са предназначени за употреба от деца на възраст между 2 и 5 години. Въпреки това информацията, която следва, се отнася за активното вещество монтелукаст.

Не се очаква Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене да повлияят Вашата способност да шофирате автомобил или да работите с машини. Въпреки това, индивидуалният отговор към лекарството може да е различен. Някои нежелани реакции (като замайване и сънливост), които са съобщавани много рядко за Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене, може да повлияят способността на някои пациенти да шофират или да работят с машини.

Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене съдържат аспартам
Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене съдържат аспартам, източник на фенилаланин. Това може да бъде вредно, ако детето Ви има фенилкетонурия. Ако Вашето дете има фенилкетонурия (рядка наследствена болест на метаболизма), трябва да имате предвид, че всяка таблетка за дъвчене Монтелукаст Акорд 4 mg съдържа фенилаланин (еквивалентен на 0,674 mg фенилаланин за 4 mg таблетка за дъвчене).

3. Как да приемате Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
Винаги приемайте това лекарство така, както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство трябва да се дава на деца под родителски контрол.
• Вашето дете трябва да приема само по една дъвчаща таблетка Монтелукаст Акорд 4 mg веднъж дневно, както е предписал лекарят Ви.
• Лекарството трябва да се приема, дори ако детето Ви няма симптоми или има остър астматичен пристъп.
• Лекарството трябва да се приема през устата.

За деца от 2 до 5 години
Препоръчителната дневна доза е една таблетка за дъвчене Монтелукаст Акорд от 4 mg, приета вечер. Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене не трябва да се приемат веднага след хранене; те трябва да се вземат най-малко 1 час преди или 2 часа след хранене. Таблетката трябва да се сдъвче преди преглъщане.
Ако Вашето дете приема Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене, уверете се, че то не приема други лекарства, съдържащи същото активно вещество, монтелукаст.

Ако детето Ви е приело повече от необходимата доза Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
Посъветвайте се незабавно с лекаря на детето си.
Не са съобщени нежелани реакции при по-голяма част от докладваните случаи на предозирани. Най-често възниквалите симптоми, докладвани при предозиране при възрастни и деца, коремна болка, сънливост, жажда, главоболие, повръщане и хиперактивност.

Ако сте пропуснали да дадете Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене на Вашето дете
Опитайте се да давате Монтелукаст таблетки за дъвчене, както е предписал Вашия лекар. Ако обаче Вашето дете е пропуснало една доза, просто продължете обичайната схема от една таблетка веднъж дневно.
Не давайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако Вашето дете спре приема на Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене могат да лекуват астмата на детето Ви, само ако то продължава да ги приема.
Много е важно да продължавате да приемате Монтелукаст Акорд таблетки за дъвчене толкова дълго, колкото Вашият лекар е предписал. Това ще помогне за контролиране на астмата на детето Ви.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, посъветвайте се с лекаря или фармацевта на Вашето дете.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
В клинични изпитвания с монтелукаст 4 mg таблетки за дъвчене, най-често съобщаваните нежелани реакции (възникнали при поне 1 на 100 пациенти и при по-малко от 1 на 10 лекувани педиатрични пациенти), за които са смята, че са свързани с него, са:
• болка в корема;
• жажда.

В допълнение, в клинични изпитвания с монтелукаст 10 mg филмирани таблетки и 5 mg таблетки за дъвчене, е съобщена следната нежелана реакция:
• главоболие.
Обикновено тези реакции са леки и се появяват по-често при пациенти, лекувани с монтелукаст, отколкото при плацебо (таблетка, несъдържаща лекарство).

Допълнително, откакто лекарството е предлагано на пазара, са съобщени:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души
• инфекция на горните дихателни пътшца.

Чести: могат да засегнат до 1 до 10 души
• диария, гадене, повръщане;
• обрив;
• висока температура.

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души
• алергични реакции, включващи обрив, подуване на лицето, устните, езика, и/или гърлото, които могат да причинят затруднения в дишането или преглъщането;
• промени в поведението и настроението (нарушения на съня, включително кошмари, проблеми със съня, ходене на сън, раздразнителност, безпокойство, тревожност, възбуда, включително агресивно поведение или враждебност, депресия);
• замаяност, сънливост, изтръпване/вкочаненост, припадъци;
• сухота в устата, нарушено храносмилане;
• кървене от носа;
• кръвонасядане, сърбеж, уртикария;
• ставна или мускулна болка, мускулни крампи;
• слабост/уморяемост, неразположение, подуване.

Редки: могат да засегнат до 1 на 1000 души
• тремор, разстройство на вниманието, нарушение на паметта;
• повишена склонност към кървене;
• сърцебиене.

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души
• халюцинации, дезориентация, суицидни мисли и действия;
• оток (възпаление) на белите дробове;
• хепатит (възпаление на черния дроб);
• болезнени зачервени възли под кожата, най-често по долните крайници (еритема нодозум), тежки кожни реакции (еритема мултиформе), които могат да възникнат внезапно.

При астматични пациенти, лекувани с монтелукаст, са съобщени много редки случаи на комбинация от симптоми, като грипоподобно състояние, изтръпване или вкочаненост на ръцете и краката, влошаване на белодробните симптоми и/или обрив (синдром на Churg-Strauss). Трябва да съобщите веднага на Вашия лекар, ако детето Ви развиете някои от тези симптоми (вижте точка 2).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.
Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
• Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
• Не използвайте това лекарство след срока на годност, посочен на етикета и картонената кутия след „Годен до:/ЕХР’\ Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
• Да не се съхранява над 30°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
• Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържат Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене
• Активната съставка е монтелукаст. Всяка таблетка съдържа монтелукаст натрий, еквивалентен на 4 mg монтелукаст.
• Другите съставки са: манитол (Е241) (SD 200), микрокристална целулоза (РН 112), кроскармелоза натрий, аромат на череша (501027 АР0551), червен железен оксид (Е 172), аспартам (Б951), магнезиев стеарат.

Как изглеждат Монтелукаст Акорд 4 mg таблетки за дъвчене н какво съдържа
Розова на цвят, напръскана, овална, двойноизпъкнала таблетка, с релефен надпис "М4" от едната страна и без надпис от другата.
Опаковани в OPA-A1-PVC/A1 блистер.
Видове опаковки: 7,10, 14, 20, 28, 30, 50, 56,98, 100,140 и 200 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Accord Healthcare Polska Sp. zo.o., ul. Tasmowa 7,
02-677, Warszawa, Mazowieckie,
Полша

Производител:
Accord Healthcare Limited,
Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Обединено кралство

Дата на последно преразглеждане на листовката: 12/2018 г.

Другите също купуват

Всичко от ACCORD