Виж
количката

0

ТИМОПТИК КОЛИР 0.5% 5МЛ

Код: 001959 
тегло: 0.500 кг
(5 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


TIMOPTIC® 0,25% eye drops, solution
TIMOPTIC® 0,5% eye drops, solution


ТИМОПТИК 0,25% капки за очи, разтвор
ТИМОПТИК 0,5% капки за очи, разтвор

Тимолол малеат (timolol maleate, MSD)


Прочетете внимателно тази листовка преди Вие или Вашето дете да започнете да приемате това лекарство.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано на Вас или Вашето дете. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите или на Вашето дете.
• Ако някои от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява ТИМОПТИК и за какво се използва
2. Преди ТИМОПТИК да бъде приет
3. Как да приемате ТИМОПТИК
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТИМОПТИК
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТИМОПТИК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
ТИМОПТИК * представлява стерилни очни капки.
ТИМОПТИК е очно лекарство, принадлежащ към групата лекарствени продукти, известни като бета-блокери, които понижават очното налягане.
ТИМОПТИК се предписва за понижаване на увеличено вътреочно налягане при лечение на глаукома и/или очна хипертония.
Повишеното налягане в окото може да увреди очния нерв, което да доведе до влошаване на зрението и дори до слепота. Има няколко основни симптома, които може да почувствате при повишаване на вътреочното Ви налягане. Единствено лекарски преглед може да установи това. Ако имате повишено вътреочно налягане са необходими чести очни прегледи и измерване на налягането в очите Ви.


2. ПРЕДИ ТИМОПТИК ДА БЪДЕ ПРИЕТ
Уведомете Вашия лекар за всички здравни проблеми, които имате или сте имали в миналото, особено ако сте имали астма или други белодробни и сърдечни заболявания, както и за наличието на алергични реакции към лекарства.


Не приемайте ТИМОПТИК:
• ако имате или сте имали астма
• ако имате хронична обструктивна белодробна болест
• ако имате сърдечни заболявания
• ако сте алергичен към някои от неговите съставки
Ако не сте сигурен дали може да използвате ТИМОПТИК, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Вие можете да получите повече информация от Вашия лекар или фармацевт, които разполагат с много по-подробни данни за ТИМОПТИК, както и за Вашето очно заболяване.


Обърнете специално внимание при употреба на ТИМОПТИК
Ако Вие подозирате, че ТИМОПТИК е причина за появилата се алергична реакция (например кожен обрив или зачервяване и сърбеж в окото), прекратете употребата му и незабавно се консултирайте с Вашия лекар.
Ако развиете инфекция на окото, получите очна травма или Ви се е наложила очна операция непременно уведомете Вашия лекар.
Ако носите контактни лещи, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да използвате ТИМОПТИК.


Употреба при деца
По предписание, ТИМОПТИК може да се прилага при деца, но не се препоръчва употребата му при новородени и кърмачета. Обичайната дозировка при деца е една капка ТИМОПТИК 0,25% или 0,5% (според предписанието на лекаря) на всеки 12 часа в болното око/очи.


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт за всички лекарствени продукти и очни капки, които използвате или планирате да използвате, включително и такива, отпускани без рецепта. Това е особено важно, в случай че използвате лекарства за понижаване на кръвното налягане, за лечение на сърдечно заболяване или депресия.


Бременност и кърмене


Употреба при бременност
Ако сте бременна или възнамерявате да забременеете, уведомете Вашия лекар. Той ще прецени дали може да използвате ТИМОПТИК.


Употреба при кърмене
Не използвайте ТИМОПТИК по време на кърмене.
Ако Ви предстои да кърмите, консултирайте се с Вашия лекар.


Шофиране и работа с машини
Възможни са нежелани лекарствени реакции, свързани с този лекарствен продукт, които биха могли да повлияят способността Ви да шофирате или да работите с машини (виж Какви нежелани лекарствени реакции може да има ТИМОПТИК?)


Важна информация относно някои от съставките на ТИМОПТИК
ТИМОПТИК съдържа бензалкониев хлорид като консервант. Този консервант може да се абсорбира от меки контактни лещи. В случай че носите меки контактни лещи, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да използвате ТИМОПТИК.


3. КАК ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТИМОПТИК
Вашият лекар ще определи подходящата за Вас дозировка и продължителност нa лечението. Обичайната начална доза е една капка от 0,25% ТИМОПТИК в засегнатото око(очи) сутрин и вечер. Ако не се постигне желаният резултат, Вашият лекар може да увеличи дозата до една капка ТИМОПТИК 0,5% в засегнатото око (очи) сутрин и вечер.
При някои пациенти, при които стойностите на очното налягане се задържат на добро ниво,
лекарят може да предпише ТИМОПТИК да се прилага само веднъж дневно.
Не променяйте дозировката на лекарството, без да сте се консултирали с Вашия лекар. Ако ви
се налага да прекратите лечението, веднага уведомете за това Вашия лекар.
В някои случаи, Вашият лекар би могъл да Ви предпише и друго лекарство, включително други очни капки, което да прилагате едновременно с ТИМОПТИК, за да се постигне необходимото понижаване на очното налягане.


ТИМОПТИК
Не бива да допускате връхчето на капкомера да се допира до окото или областта около окото. То може да се замърси с бактерии, които могат да причинят инфектиране на окото, водещо да сериозна увреждане, дори загуба на зрение. За да се избегне вероятно замърсяване на контейнера, не допирайте никъде върха на капкомера.


Инструкции за употреба:
1. Преди употреба, бъдете сигурни, че предпазната лента в предната част на бутилката не е скъсана. Нормално е да съществува пролука между бутилката и капачката при затворена бутилка.
2. Откъснете предпазната лента, за да отпечатате бутилката.
3. Развинтете капачката чрез завъртане в посока, показана със стрелкина върха и. Не дърпайте капачката преди да сте я развинтили. Дърпането на капачката преди да сте я развинтили може да причини неправилно функциониране на капкомера.
4. Наведете главата си назад и дръпнете леко долния си клепач надолу, за да се получи "джоб" между клепача и окото Ви.
5. Обърнете бутилката и натиснете слабо с палеца в областта за натискане (както е посочено), докато капне единична капка в окото, както Ви е инструктирал Вашия лекар.


НЕ ДОКОСВАЙТЕ ОКОТО ИЛИ КЛЕПАЧА СИ С ВЪРХА НА БУТИЛКАТА.


Ако се употребяват неправилно, офталмологичните продукти, могат да се замърсят от често срещани бактерии, които причиняват очни инфекции. Сериозно увреждане на окото и последваща загуба на зрението може да се дължат на употребата на заразени офталмологични продукти. Ако смятате, че лекарството Ви е замърсено или развиете инфекция на окото, свържете се незабавно с Вашия лекар относно продължаване употребата на тази бутилка.
6. Ако след първото отваряне на бутилката, откапването на разтвора е затруднено, затворете я отново с капачката (НЕ ЗАВИНТВАЙТЕ ЗДРАВО) и след това отворете като развинтите капачката в посоката показана със стрелки на върха и.
7. Повторете инструкциите от точка 4 и 5 за другото око, ако лекарят Вие назначил това.
8. Поставете капачката, като я завиете, така че да влезе плътно в контакт с бутилката. Стрелката от лявата страна на капачката трябва да е на една линия със стрелката от лявата страна на етикета на бутилката, за да сте я затворили правилно. Не завинтвайте здраво, защото може да повредите капачката и бутилката. Не завинтвайте здраво капачката.
9. Капкомерът е направен така, че да осигурява предварително една капка; ето защо НЕ увеличавайте отвора на капкомера.
10. След като сте използвали цялото количество от лекарствения продукт, в бутилката все още ще има останал ТИМОПТИК. Това не бива да Ви притеснява, тъй като в бутилката е добавен малко повече ТИМОПТИК, така че Вие ще си получите цялото онова количество, което Ви е предписал Вашия лекар. Не се опитвайте да извлечете остатъка от лекарствения продукт в бутилката.


Ако сте използвали повече от необходимата доза ТИМОПТИК
Ако поставите твърде много капки в окото си или разлеете част от съдържанието на бутилката, освен други симптоми може да получите главозамайване, да почувствате затруднение в дишането или да установите забавяне на пулса. Свържете се веднага с Вашия лекар.


Ако сте пропуснали да използвате ТИМОПТИК
Прилагайте ТИМОПТИК така, като е предписал Вашият лекар. Ако все пак пропуснете една доза, поставете я допълнително, колкото е възможно по-скоро. В случай обаче, че наближава времето за поставяне на следващата по ред доза, не прилагайте допълнителна доза,а просто възстановете обичайната си схема на лечение.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Всяко лекарство може да има непредвидени или нежелани ефекти, така наречените нежелани лекарствени реакции. Макар че нежелани лекарствени реакции настъпват рядко,когато все пак това се случи, може да се наложи да Ви се окаже медицинска помощ.
Може да почувствате дразнене в окото, като парене и смъдене, сухота, зачервяване или нарушения в зрението като двойно виждане. Могат да се проявят и следните нежелани лекарствени реакции: свирене в ушите, главоболие, уморяемост, виене на свят, потиснатост, безсъние, кошмарни сънища, загуба на паметта, неспокойство, гадене, диария, гадене, сухота в устата, гръдна болка, загуба на съзнание, сърцебиене, прескачания на сърцето, забавяне на пулса, учестено дишане, подуване или студенина на ръцете и краката, задух, кашлица, загуба на коса, обрив, сърбеж или други по-тежки реакции от алергичен тип, и намалено желание за сексуален контакт.
Макар и рядко, могат да настъпят и други нежелани лекарствени реакции, като някои могат да се окажат и с по-сериозни последици. Обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за повече информация относно нежелани лекарствени реакции. И двамата притежават много по-подробна информация за нежеланите лекарствени реакции.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТИМОПТИК
Съхранявайте ТИМОПТИК на място недостъпно за деца.
Съхранявайте ТИМОПТИК на тъмно, при стайна температура.
Не използвайте ТИМОПТИК след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Първите две цифри означават месеца, а последните четири - годината.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ТИМОПТИК


Активното вещество е: тимолол


Всеки милилитьр от разтвора съдържа 2,5 mg или 5 mg тимолол


Другите съставки са:
едноосновен натриев фосфат, двуосновен натриев фосфат. Като консервант в медикамента е използван бензалкониев хлорид.


Как изглежда ТИМОПТИК и какво съдържа опаковката
ТИМОПТИК 0,25% или ТИМОПТИК 0,5% се предлага в бутилки, съдържащи 5 ml от разтвора.


Притежател на разрешението за употреба:
МЕРК ШАРП И ДОУМ
БЪЛГАРИЯ ЕООД
Бул. Никола Вапцаров 55,
ЕКСПО 2000
София 1407, България


Производител:
Laboratories Merck Sharp & Dohme -
Chibret Mirabel
Route de Marsat - Riom 63963 Clermont
- Ferrand Cedex 9
Франция

Другите също купуват

Всичко от MSD