Виж
количката

0

ТРИАМПУР КОМП ТБ 25МГ 50БР

ТРИАМПУР КОМП ТБ 25МГ 50БР
Код: 001980 
тегло: 0.500 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Триампур композитум 25 mg/12,5 mg таблетки
Триамтерен/Хидрохлоротиазид
Triampur® compositum 25 mg/12,5 mg tablets
Triamterene/Hydrochlorothiazide


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го давате на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Триампур композитум и за какво се използва
2. Преди да приемете Триампур композитум
3. Как да приемате Триампур композитум
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Триампур композитум
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРИАМПУР КОМПОЗИТУМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Триампур композитум е антихипертензивен лекарствен продукт и диуретик. Прилага се за лечение на:
- високо кръвно налягане;
- отоци, причинени от заболявания на сърцето, черния дроб и бъбреците, особено когато трябва да се предотврати загубата на калий;
- в допълнение към гликозидно лечение на сърдечна недостатъчност с трайно предразположение към образуването на отоци.


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРИАМПУР КОМПОЗИТУМ
Не приемайте Триампур композитум

- при свръхчувствителност към лекарствените вещества, към някое от помощните вещества или към сулфонамиди;
- при тежко увреждане на бъбречната функция;
- при липса на отделяне на урина (анурия);
- при остри възпаления на бъбреците (остър глумерулонефрит);
- при тежко увреждане на чернодробната функция (чернодробна прекома и кома);
- при отклонения в електролитния баланс (повишено серумно ниво на калия или калция, понижено серумно ниво на калия или натрия)
- намален обем на циркулиращата кръв (хиповолемия).


Обърнете специално внимание при употребта на Триампур композитум
По-долу се описва в какви случаи само при определени условия и с особено внимание може да употребявате Триампур композитум. Съветвайте се, моля, по тези въпроси с Вашия лекар. Това важи също в случай, че тези данни са били валидни за вас в по-ранен етап.
Необходими са строга преценка на съотношението полза/риск, както и строг контрол от страна на Вашия лекар по време на лечението при ограничена бъбречна функция, наличие на бъбречни камъни, нарушена чернодробната функция, подагра, захарна болест (Diabetes mellitus) и съмнение за недостиг на фолиева киселина (напр. при чернодробна цироза, предизвикана от хронична алкохолна консумация). По време на лечението многократно трябва да се контролират съответните лабораторни параметри.
При по-продължително лечение с Триампур композитум трябва да се изследват периодично определени лабораторни параметри (остатъчен азот, концентрация на серумните електролити, особено на калия, серумен креатинин, липиден профил, кръвна захар и пикочна киселина). Особено при възрастни пациенти, както и при пациенти със съпътстващо лечение със сърдечни гликозиди, надбъбречни хормони (глюкокортикоиди, като напр. бетаметазон, преднизон, триамцинолон) или лаксативни лекарствени продукти трябва често да се изследват калий, креатинин и кръвна захар.
При съмнения за недостиг на фолиева киселина (недостиг на витамин В напр. при чернодробна цироза при хроничен алкохолизъм) се препоръчва редовен контрол на кръвната картина. Преди изследване на функцията на околощитовидните жлези и най-малко три дни преди провеждането на орален глюкозотолерантен тест трябва да се прекрати лечението с Триампур композитум, защото в противен случай могат да се получат нереални резултати. Носещите контактни лещи трябва да имат предвид, че по време на лечението с Триампур композитум може да се стигне до намаляване на слъзната течност (вижте „Възможни нежелани реакции").


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Антихипертензивното действие може да се засили от други хипотензивни, диуретични, съдоразширяващи, успокоителни (напр. барбитурати), подтискащи централната нервна система лекарствени продукти (фенотиазини) или антидепресанти (трициклични антидепресанти). При едновременния прием на АСЕ-инхибитори (лекарствени продукти, които също понижават кръвното налягане) може в началото на лечението да се стигне до силно спадане на артериалното налягане.
Антихипертензивното и диуретично действие може да се намали чрез приложение на болкоуспокояващи и противовъзпалителни лекарства (нестероидни противовъзпалителни/ антиревматични лекарствени продукти напр. салицилати, индометацин). Индометацин може при едновременен прием с Триампур композитум да влоши бъбречната функция (ограничена глумерулна филтрация).
Чрез холестирамин и холестипол (лекарствени продукти, понижаващи липидите в кръвта) се намалява абсорбцията на хидрохлортиазид, което може да доведе до отслабване на действието му и до повишаване на нивото на калия в серума.
Много рядко при едновременен прием на антихипертензивното лекарство Метилдопа са наблюдавани промени в кръвната картина (хемолиза, чрез образуване на антитела срещу хидрохлоротиазид).
При допълнително приложение на калиеви соли, калий-съхраняващи лекарствр или на определени лекарствени продукти, понижаващи кръвното налягане (АСЕ-инхибитори) може да се предизвика
повишено ниво на калия в серума. При едновременно лечение с надбъбречни хормони (глюкокортикоиди) и злоупотреба с лаксативни лекарствени продукти може да се стигне до загуба на калий.


Други възможни взаимодействия на Триампур композитум са:
- отслабване действието на лекарства за лечение на диабет и подагра и на лекарствени продукти, съдържащи норадреналин и адреналин;
- при съпътстващо лечение с високи дози литий се засилват нежеланите му лекарствени реакции;
- при съпътстващо лечение с високи дози салицилати се засилват нежеланите им лекарствени реакции върху централната нервна система;
- засилване действието на курареподобни миорелаксиращи лекарствени продукти;
- засилване действието и нежеланите лекарствени реакции на сърдечните гликозиди при наличен калиев и/или магнезиев дефицит;
- намаляване отделянето на хинидин при едновременно лечение с хинидин;
- усилване увреждането на костния мозък при едновременно приложение на цитостатици (лекарствени продукти за лечение на тумори);
- смущения в потентността при комбинирано лечение с ? - блокери. Моля имайте предвид, че тези данни могат да се отнасят и за доскоро употребявани лекарствени продукти.


Прием на Триампур композитум с храни и напитки
Антихипертензивното действие на Триампур композитум може да се усили от алкохол. Избягвайте прекомерната употреба на алкохол.


Бременност и кърмене
Триампур композитум не трябва да се взема по време на бременност и кърмене или съответно трябва да се преустанови кърменето.


Шофиране и работа с машини
Лечението, провеждано с този лекарствен продукт, се нуждае от редовен лекарски контрол. Чрез индивидуално появяващи се различни реакции може да се наруши способността за активно участие в уличното движение, за обслужване на машини или за работа без сигурна опора. Това важи с особена сила в началото на лечението, при повишаване на дозата, смяна на лекарствения продукт или при взаимодействие с алкохол.


Важна информация относно някои от съставките на Триампур композитум
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.


3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРИАМПУР КОМПОЗИТУМ
Следните указания са валидни в случай, че Вашият лекар не е предписал друго за приема на Триампур композитум. Моля, придържайте се към препоръките за приложение, защото в противен случай Триампур композитум може да не действа правилно.


В какво количество и колко често трябва да приемате Триампур композитум?
Дозировката се определя индивидуално от лекаря.
Най-общо са валидни следните дозировки за възрастни и юноши над 50 kg телесно тегло:


Отоци:
В началото на лечението се приемат сутрин и обед по 2 (-4) таблетки до започване на отводняването. По нататъшното дозиране се извършва в зависимост от степента на отводняване. По принцип поддържащата доза е 1 таблетка дневно сутрин или всеки втори ден 2 таблетки (респективно разделени сутрин и обед). Поддържащата доза може при нужда да се повиши на 4 таблетки дневно (съответно 2 таблетки сутрин и 2 таблетки на обяд).


Артериална хипертония:
Като начална доза се приемат сутрин и обед по 2 таблетки. При допълнителен прием на други антихипертензивни лекарствени продукти, респективно при продължително лечение почти винаги са достатъчни 2 таблетки дневно (съответно 1 таблетка сутрин и 1 таблетка на обяд). В допълнение към лечението с гликозиди на сърдечна недостатъчност:
Дозировката се определя в зависимост от клиничното състояние. По принцип се приемат 2 таблетки дневно, съответно до максимум 4 таблетки дневно (респективно 1 до максимум 2 таблетки сутрин и обед).
При увредена бъбречна функция (серумен креатинин 1,5-1,8 mg/dl, респ. креатининов клирънс 50- 30 ml/min) не трябва да се превишава доза от 1 таблетка дневно.


Как и кога трябва да приемате Триампур композитум?
Таблетките се приемат несдъвкани с малко течност след хранене.
Моля, внимавайте по време на лечението с Триампур композитум за достатъчен прием на течности!


Колко дълго трябва да приемате Триампур композитум?
Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар.


Ако сте приели повече от необходимата доза Триампур композитум
Предозирането с Триампур композитум може да предизвика продължителна диуреза, слабост, умора, обърканост, мравучкане в ръцете и краката, понижаване на кръвното налягане, сърдечни ритъмни нарушения и евентуално гърчове. Уведомете веднага за това лекар!


Ако сте пропуснали да приемете Триампур композитум
В случай, че сте забравили еднократен прием, веднага щом забележите това, приемете лекарството, освен ако не е късен следобед, защото в този случай ще имате нощни позиви за уриниране. След това продължете приема по предписаната Ви схема на дозиране.


Ако сте спрели приема на Триампур композитум
Не прекъсвайте приема на лекарствения продукт без да се посъветвате с Вашия лекар, защото това може да доведе до подновена и засилена проява на симптомите на заболяването. Продължителното лечение с Триампур композитум не трябва да се спира внезапно. Едно планирано завършване на лечението трябва да се извършва бавно, при постепенно намаляване на дозите.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Като всички лекарства, Триампур композитум може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
При прием преди хранене могат да се появят гадене, повръщане и евентуално диария.


Срещащи се понякога нежелани лекарствени реакции
Понякога се наблюдават оплаквания, свързани с централната нервна система(неконтролируеми движения, сънливост), сухота в устата, жажда, оплаквания в областта на епигастриума, спастични болки в корема, запек (в единични случаи до паралитична чревна непроходимост), мускулни спазми, мускулна хипотония, крампи на подбедрицата, умора, главоболие, нервност, сърцебиене, смущения в сърдечния ритъм и регулаторни смущения на кръвообращението със световъртеж, унесеност или склонност към колапс.
Преди всичко в началото на лечението се появява преходно покачване на азотните тела (урея, креатинин) в кръвта.
При продължителен прием може да се стигне до промени в серумните електролити, особено до намалена концентрация на натрий, магнезий и хлор, намалена или повишена концентрация на калий, както и до нарушения на водната обмяна.
Възможно е увеличение на стойностите на пикочната киселина, поради което при предразположени пациенти в редки случаи може да се провокират пристъпи на подагра. В зависимост от общата приета доза е възможно повишение на липидите в кръвта при предразположени пациенти.
Чрез повишаване на стойностите на кръвната захар може да се манифестира неизявена до момента захарна болест, респективно да се влоши наличен захарен диабет.
Лекарственият продукт може да благоприятства появата на прекомерно повишаване киселинността на кръвта (метаболитна ацидоза).
При високо дозиране и/или масивно отделяне на урина, в резултат на голяма загуба на течности и намаляване на количеството на обема течности в кръвоносните съдове, може да се стигне до тромбози и емболии, и в редки случаи до крампи, дезориентираност, колапс на кръвообращението и остра бъбречна недостатъчност.


Рядко срещащи се нежелани лекарствени реакции:
Рядко се появяват леки нарушения в зрението, влошаване на съществуващо късогледство или намаление на слъзната течност (да се съблюдава при носещи контактни лещи). Не е изключена възможността в редки случаи да се провокира възпаление на задстомашната жлеза, а при наличие на жлъчни камъни - възпаление на жлъчния мехур. Рядко е възможно жълто оцветяване на кожата, лигавиците и очните ябълки (иктер), както и много рядко - образуване на бъбречни камъни.
В редки случаи могат да се проявят алергични кожни промени като зачервяване, сърбеж, копривна треска, кожен лупус еритематодес, слънчева алергия (фотоалергичен кожен обрив) и лекарствена треска.


Нежелани лекарствени реакции, срещащи се в единични случаи:
В единични случаи се наблюдават промени в кръвната картина, като напр. намаляване броя на червените или на белите кръвни телца или на кръвните плочици (апластична анемия, левкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоза, мегалобластна анемия при предварително съществуващ недоимък на фолиева киселина), кръвни промени (хемолиза) чрез образуване на антитела срещу хидрохлоротиазид при едновременен прием на метилдопа, реакции на свръхчувствителност (анафилактоидни реакции), тежки възпаления на кръвоносните съдове и небактериални интерстициални нефрити.
В единични случаи е описана поява на остър белодробен оток с шокова симптоматика. Като причина се приема алергична реакция спрямо лекарственото вещество хидрохлоротиазид. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, не описани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


Какви контрамерки трябва да се вземат при нежелани лекарствени реакции?
Моля, информирайте Вашия лекар за появилите се нежелани лекарствени реакции,който ще ви предпише нова дозировка и най-правилно ще може да прецени сериозността на проявата им и да вземе необходимите мерки или ще Ви предпише друг лекарствен продукт.


5. СЪХРАНЕНИЕ НА ТРИАМПУР КОМПОЗИТУМ
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Срокът на годност на тази опаковка е отпечатан върху флакона и картонената кутия. Не употребявайте тази опаковка след изтичане срока на годност! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Триампур композитум

Активни вещества:
Всяка таблетка съдържа 25 mg триамтерен и 12,5 mg хидрохлоротиазид.
Помощни вещества:
Лактоза монохидрат, картофено нишесте, поливидон К 25, високодиспергиран силициев диоксид, натриева карбоксиметилцелулоза, магнезиев стеарат.


Как изглежда Триампур композитум и какво съдържа опаковката
Триампур композитум се предлага в банка, поставена в картонена кутия с листовка за пациента. Една банка съдържа 50 или 100 таблетки.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежател на разрешението за употреба
A WD. pharma GmbH & Co. KG
Wasastrasse 50
01445 Radebeul
Германия
телефон: 0049-351-834-0
факс: 0049-351-834-2199


Производител
AWD.pharma GmbH & Co. KG
Wasastrasse 50
01445 Radebeul, Германия


Pliva Krakow Pharmaceutical Company S.A
Mogilska 80
31546 Krakow, Полша


Дата на последно одобрение на листовката
Ноември 2009


За допълнителна информация, относно този лекарствен продукт, моля свътокете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
ЕКОФАРМ ЕООД
бул."Черни връх" 14, бл.3,1421 София
тел:
(02) 963 15 96 ; 950 44 10
факс: (02) 963 15 61

Другите също купуват

Всичко от Ecopharm