Виж
количката

0

ФЛАЖИЛ ВАГ СУПОЗ 500МГ 10БР

Код: 002050 
тегло: 0.010 кг
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


FLAGYL®500 rng pessaries
ФЛАЖИЛ 500 mg песари

metronidazole
метронидазол


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт


В тази листовка:
1. Какво представлява Флажил песари и за какво се използва
2. Преди да използвате Флажил песари
3. Как да използвате Флажил песари
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флажил песари
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Какво представлява Флажил песари
Флажил песари спада към групата на антиинфективните имидазолови производни които са за локално употреба.

За какво се използва
Това лекарство е показано за локално лечение на някои влагалищни инфекции:

 • вагинит причинен от Trichomonas vaginalis,
 • неспецифичен вагинит.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ

Не използвайте Флажил песари

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към метро нидазол, към която и да е от другите съставки или други лекарствени продукти включващи имидазолови производни.

По принцип, това лекарство не трябва да се използва в комбинация с дисулфирам, освен ако не е препоръчано от Вашия лекар.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил песари.


Обърнете специално внимание при употребата на Флажил песари
Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете
употребата на Вашето лекарство.

Лечението с Флажил песари не трябва да се предписва за срок по-дълъг от 10 дни и не трябва да се прилага по-често от 2 до 3 пъти годишно.

Ако забележите, че имате лоша координация на волевите движения, виене на свят, умствено объркване или залитате, трябва да спрете лечението и да се консултирате със Вашия лекар.

Трябва да внимавате с това лекарство в случай, че имате тежки, хронични или прогресиращи заболявания на периферната и централната нервна система.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил песари.


Предпазни мерки
В случай на кръвни нарушения, висока доза и/или продължително лечение, Вашия лекар може да назначи редовни кръвни изследвания, особено по отношение на белите кръвни клетки.

В случай на продължително лечение, важно е да уведомите Вашия лекар ако възникнат нервни смущения (мравучкане, трудна координация на движенията, замайване, гърчове). По време на лечението може да наблюдавате червеникаво-кафяво оцветяване на урината, което не е обезпокоителен симптом.

Флажил песари трябва да се прилага с внимание при пациенти с чернодробна енцефалопатия.

Едновременното прилагане на песарите и използването на презерватив или диафрагма увеличава опасността от разкъсване на латексовия материал.


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта

Не трябва да използвате Флажил песари заедно с дисулфирам, алкохол и лекарствени продукти, съдържащи алкохол. Флажил песари може да си взаимодейства също и със следните лекарства: перорални антикоагуланти лекарства (трябва да се следи протромбиновото време и при необходимост антикоагулантната терапия да се коригира поради повишена опасност от кървене), литий и циклоспорин (нивата им трябва да се следят, тъй като могат да се повишат), фенитоии и фенобарбитал (понижават се нивата на метронидазол), 5-флуороурацил (трябва да се следи за прояви на токсичност, тъй като клирънсът може да се понижи), бусулфан (може да доведе до токсичност на бусулфан). Приемът на това лекарство може да повлияе на резултатите от някои лабораторни изследвания (изследване за трепонеми) и да даде фалшиво отрицателен TPI тест.


Употреба на Флажил песари с храни и напитки
Не се препоръчва да употребявате алкохол по време на лечението и поне 24 часа след края на лечението поради опасност от развитие на дисулфирам-подобна реакция (напр. зачервяване, горещи вълни, повръщане и учестяване на сърдечната дейност).


Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременеете.
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите.

Флажил песари може да се прилага при необходимост по време на бременност, ако е
препоръчано от Вашия лекар или фармацевт.
Употребата на това лекарство не се препоръчва по време на кърмене.
Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.


Шофиране и работа с машини
Поради опасност от обърканост, замайване, халюцинации, гърчове или преходни зрителни смущения свързани с употребата на това лекарството, се препоръчва да не шофирате и да не работите с машини.


3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ
Винаги използвайте Флажил песари точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар ши фармацевт.

Как да използвате това лекарство

 • За влагалищно приложение.

По принцип, песарът трябва да се поставя вечер преди сън в легнало положение.


Какво количество да използвате
Обичайната доза е:

 • Вагинит причинен от Trichomonas vaginalis: един песар дневно, поставен дълбоко във влагалището в продължение на 10 дни, в комбинация с перорално лечение.
 • Неспецифичен вагинит: един песар дневно, поставен дълбоко във влагалището в продължение на 7 дни, при необходимост в комбинация с перорално лечение.

Вашият партньор трябва да се лекува заедно с Вас дори и в случай, че не проявява никакви клинични симптоми.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Флажил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Подобни реакции се случват рядко при употреба на песари.

Възможно е да се получат следните нежелани лекарствени реакции:

 • Храносмилателни нарушения: коремни болки, гадене, повръщане, диария, възпаление на лигавицата на устата или езика, нарушения във вкуса, загуба на апетит, по изключение - обратими случаи на панкреатит (възпаление на панкреаса),
 • Кожни и алергични реакции: обрив, сърбеж, зачервяване, уртикария (кожни обриви със сърбящи връхчета), втрисане и ангиоедем (тежко състояние характеризиращо се с оток на лицето, езика, гърлото и ларинкса), по изключение - анафилактичен шок (тежка алергична реакция с внезапно начало), много рядко гнойни изривания,
 • Нарушения на периферната и централната нервна система: периферна севзорна невропатия, главоболие, замайване, гърчове и разкоординиране на волевите движения; много редки съобщения за енцефалопатия (напр.объркване) и подостър малкомозъчен синдром (напр. залитане, нарушен говор, нарушения на походката, очен нистагъм, тремор), което може да отзвучи с преустановяване на лечението,
 • Психиатрични нарушения: обърканост, халюцинации,
 • Зрителни нарушения: преходни нарушения на зрението като усещане за двойно виждане или късогледство,
 • Кръвни нарушения: много редки случаи на агранулоцитоза (намаляване броя на един от видовете бели кръвни клетки), неутропения (намаляване броя на неутрофилите, които представляват един вид бели кръвни клетки) и тромбоцитопения (намаляване броя на тромбоцитите),
 • Чернодробни нарушения: съобщава се за много редки случаи на обратими нарушения на чернодробните изследвания и холестатичен хепатит понякога с жълтеница.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции станесериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежеланиреакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ
Да не се употребява след изтичане срока на годност отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 25°С в оригиналната опаковка. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализациятаили в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожитененужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Флажил песари
Активното вещество е метронидазол ( metronidazole). Всеки песар съдържа 500 mg метронидазол. Другите съставки са твърда мас (Suppocire А)


Как изглежда Флажил песари и какво съдържа опаковката
Флажил песари се предлага в полиетиленов блистер по 5 песари.
Всяка картонена опаковка съдържа 2 блистера т.е. 10 песари.


Притежател на разрешението за употреба
Санофи-Авентис България ЕООД
1303 София, бул. Ал. Стамболийски 103,
България


Производител
Unither Liquid Manufacturing
1-3 allee de la Neste, Z.I. En Sigal
31770 Colomiers Франция
и/или
Haup Pharma, Usine Livron, 1, rue du Comte Sinard, BP 1,26250 Livron sur Drome, Франция


Дата на последно одобрение на листовката:2010Другите също купуват

Всичко от Sanofi