Виж
количката

0

ЛИЗИНОПРИЛ ТБ 10МГ 30БР УНИФАРМ

Код: 002072 
тегло: 0.010 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИЗИНОПРИЛ УНИФАРМ 5,10,20 mg таблетки
LISINOPRIL UNIPHARM 5,10,20 mg tablets
Лизиноприл (Lisinopril)Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Товалекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакциистане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовканежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Лизиноприл Унифарм и за какво се използва
2. Преди да приемете Лизиноприл Унифарм
3. Как да приемате Лизиноприл Унифарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лизиноприл Унифарм
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИЗИНОПРИЛ УНИФАРМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ЛизиноприлУнифарм се отнася към група лекарства, наречени инхибитори наангиотензин- конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори). Той понижавакръвното налягане и периферното съдово съпротивление, подобрявафункцията на лявата и дясната сърдечна камера, повишава ударния обем насърцето и сърдечния дебит, намалява белодробния застой.

Лизиноприл се използва за:

 • лечение на високо кръвно налягане самостоятелно или в комбинация с други, понижаващи кръвното налягане лекарства;
 • лечение на сърдечна недостатъчност в допълнение към сърдечни гликозиди и диуретици;
 • предотвратяванеразвитието на левокамерна слабост (отслабване функцията на ляватакамера на сърцето) и сърдечна недостатъчност, подобряване напреживяемостта при пациенти с остър инфаркт на миокарда и поддържане настабилно кръвообращение в първите 24 часа;
 • лечениена бъбречни усложнения при диабет - бъбречни заболявания при пациенти свисоко кръвно налягане и диабет тип 2 и начална нефропатия.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛИЗИНОПРИЛ УНИФАРМ

Не приемайте Лизиноприл Унифарм ако:

 • сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на продукта;
 • сте свръхчувствителни към други лекарства от тази група (АСЕ-инхибитори);
 • степолучавали ангионевротичен оток (отичане на лицето, устните, езика,носоглътката, крайниците) при предшестващо лечение с лекарства отгрупата на АСЕ-инхибиторите;
 • сте прекарали скоро (остър) инфаркт на сърцето с резки промени на кръвното налягане;
 • имате тежки сърдечни заболявания - стеснение на аортата или митралната клапа, хипертрофична кардиомиопатия;
 • имате двустранно стеснение на бъбречните артерии или стеснение на артерията при единствен бъбрек;
 • имате тежко нарушение на функцията на сърцето, придружено с изразено понижение на кръвното налягане (кардиогенен шок);
 • стена хемодиализа с използване на високопропускливи мембрани отполиакрилнитрил; имате стойности на креатининовия клирънс над 220mmol/l
 • сте бременна, особено след третия месец;
 • кърмите.


Обърнете специално внимание при употребата на Лизиноприл Унифарм

 • акострадате от тежка сърдечна недостатъчност лечението с лизиноприл, кактои с други АСЕ-инхибитори може да доведе до намаляване количеството наотделената урина, влошаване на бъбречната функция и в редки случаи доостра бъбречна недостатъчност.
 • акострадате от съпътстващи бъбречни заболявания, съществува по-висок рискот увреждане на бъбречната функция до остра бъбречна недостатъчност.
 • акоимате системни заболявания на съединителната тъкан, известни като лупусеритематодес, склеродермия, особено при нарушена функция на бъбрецитеима риск от развитие на агранулоцитоза (изчезване на белите кръвниклетки).
 • ако сте с висок риск отразвитие на хипотония (исхемична болест на сърцето, мозъчно- съдоваболест) рязкото спадане на кръвното налягане може да доведе до инфарктна миокарда или до сериозно нарушение на мозъчното кръвообращение.Лечението с лизиноприл трябва да започне в болнични условия, под строглекарски контрол.
 • ако степрекарали остър сърдечен инфаркт и имате нарушена бъбречна функция(повишено ниво на креатинин в кръвта и наличие на белтък в урината), нетрябва да приемате лизиноприл. При поява на бъбречни нарушениялечението с продукта трябва да се прекъсне.
 • акопри предишно лечение с АСЕ-инхибитори, включително лизиноприл, степолучили ангионевротичен оток (отичане на лицето, крайниците, устните,езика, гърлото), не трябва да започвате повторно лечение с товалекарство, както и с други от тази група,
 • при поява на отклонение в стойностите на чернодробните Ви показатели, приемът на лизиноприл трябва да се прекрати.
 • Прилечение с лизиноприл трябва да се проследяват стойностите на калия идругите електролити; стойностите на креатинина, уреята и кръвнатакартина. При промяна на техните нива лечението с продукта трябва дабъде спряно.
 • При поява на кашлица по време на лечението с лизиноприл, консултирайте се с лекуващия лекар за установяване на нейната причина.
 • приедновременно приложение на лизиноприл и десенсибилизиращи средства(специфично имунолечение) срещу отрови на насекоми и LDL-афереза сдекстрансулфат може да се наблюдават тежки алергични реакции(анафилактичен шок).
 • ако сте на хемодиапиза с внсокопропусклнви мембрани (т.н. полиакрилнитрил), могат да се наблюдават алергични реакции.


Прием на други лекарства
Моляинформирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро степриемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 • акосе лекувате с отводняващи лекарства (диуретици), диализни процедури,имате диария или повръщане, подлагани сте на хирургично лечение с пълнаупойка. Възможно е рязко понижаване на кръвното Ви налягане приедновременно приемане на лизиноприл. Поради това, при Вас лечението стова лекарство трябва да се провежда с повишено внимание.
 • акоприемате продукти, съдържащи калий (включително хранителни добавки) икалий- съхраняващи диуретици. Те могат да предизвикат прекомерноповишаване на нивата на капия в кръвта при едновременен прием спродукта. В резултат на това могат да се появят сериозни нежеланилекарствени реакции.
 • акоприемате продукти за лечение на психически разстройства (невролептици,трициклични антидепресанти или литиеви соли), е възможно влошаване наВашата симптоматика.
 • ако степодлагани на десенсибилизация (специфична имунотерапия) срещу отрови нанасекоми или LDL-афереза с декстрансулфат (очистване на липопротеини сниска плътност от кръвта при висок холестерол), съществува риск даразвиете тежки алергични реакции (реакции на свръхчувствителност).
 • акосте на хемодиализа с високопропускливи мембрани (полиакрилнитрил) исъпътстващо лечение с лизиноприл, могат да се наблюдават алергичниреакции (отoк на езика и устните, задух, понижаване на кръвнотоналягане).
 • ако приематеимуносупресори (лекарства, потискащи имунната система, цитостатици,алопуринол, прокаинамид. Възможна е появата на агранулоцитоза (пълноизчезване) или неутропения (намаляване броя на белите кръвни клетки). В такива случаи е необходимо редовно проследяване на Вашата кръвна картина.
 • едновременнотоприложение с индометацин и други нестероидни противовъзпалителнисредства може да доведе до потискане лечебния ефект на лизиноприл.
 • едновременнотоприложение на продукта с перорапни противодиабетични средства(сулфанилурейни и бигванидни продукти) и инсулин може да увеличи техниялечебен ефект (понижаване на кръвната захар).
 • акоще Ви се прилагат анестетици (упойващи средства), наркотици исънотворни, предупредете лекуващия лекар,че приемате лизиноприл.Съществува риск от изразено спадане на кръвното налягане.
 • симпатикомиметиците (лекарства, стимулиращи симпатиковата нервна система) понижават действието на лизиноприл.


Прием на Лизиноприл Унифарм с храни и напитки
Нямаданни за взаимодействия при едновременен прием на продукта с храни. АСЕинхнбиторите увеличават действието на алкохола. Едновременният прием нализиноприл с алкохолни продукти не се препоръчва.


Бременност и кърмене
Посъветвайтесе с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да елекарство. Както и всички други АСЕ инхибитори, лизиноприл може дапредизвика увреждания на плода, особено през второ-трето тримесечие набременността. Те се изразяват в понижаване на кръвното налягане(хипотония), нарушено оформяне на черепа на плода (хипоплазия), трайнинарушения на бъбречната функция (необратима бъбречна недостатъчност) исмъртност.
Поради липса на достатъчно данни за безопасност върху кърмачето, не се препоръчва употребата на Лизиноприл Унифарм при кърмачки.


Шофиране и работа с машини
ЛизиноприлУнифарм може да предизвика замайване и световъртеж при някои пациенти.Необходимо е внимателно наблюдение за поява на подобни симптоми. Притяхната поява не предприемайте действия, изискващи активно внимание.


3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛИЗИНОПРИЛ УНИФАРМ
Винагиприемайте Лизиноприл Унифарм точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако несте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Спазвайтеточно препоръчаните Ви дозировки и начин на приложение. Лекарството сеприема веднъж дневно преди, по време или след хранене. Храната неповлиява неговото усвояване. Приемайте таблетките с достатъчноколичество течност. Обичайната доза е между 5 и 40 mg, в зависимост отВашето заболяване и повлияване от лечението. Ако имате нарушение набъбречните функции, Вашият лекар ще Ви предпише доза, по-ниска отобичайната.


Ако сте приели повече от необходимата доза Лизиноприл Унифарм
Ако сте приели доза, по-висока от предписаната Ви, обадете се на Вашия лекар.


Ако сте пропуснали да приемете Лизиноприл Унифарм
Не вземайте двойна доза, за да компенсиратепропуснатата. Приемете следващата доза в обичайното време или секонсултирайте с Вашия лекар.


Ако сте спрели приема на Лизиноприл Унифарм
Продължителносттана лечението и дозировката на лекарството се определят от Вашия лекар.Прекратяването на лечението става след консултация с Вашия лекар илифармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Кактовсички лекарства, Лизиноприл Унифарм може да предизвика нежеланиреакции, въпреки че не всеки ги получава. Може да се наблюдаватследните симптоми, несвързани с Вашето основнo заболяване:

Чести нежелани реакции(>1/100 до <1/10)-рязко понижаване на кръвното налягане(хипотония), вкл. спадане на кръвното налягане при изправяне, коетопричинява замайване, прималяване или припадък; главоболие исветовъртеж; кашлица; повръщане и диария; нарушение на бъбречнатафункция;

Нечести нежелани реакции(с честота >1/1000 до <1/100)-повишени стойности на урея,креатинин (показатели за бъбречна функция), чернодробните ензими икалия в кръвта; сърцебиене; болки зад гръдната кост (стенокардия);сърдечен удар; болест на РеЙно - лошо оросяване на пръстите на ръцете икраката, в резултат на което те стават сковани и бледи; нарушения всъня; световъртеж, понижено полово влечение; потиснатост; изтръпване имравучкане на ръцете и краката; промени във вкуса; запушване на носа исимтоми, подобни На настинка; гадене; коремни болки; лошо храносмилане;обрив; сърбеж; удар; чуство за обща слабост и лесна уморяемост;

Редки нежелани реакции(с честота >1/10000 до <1/1000) - повишени стойности на билирубин(показател за чернодробната функция); ниско ниво на натрий в кръвта,което може да причини уморяемост и объркване, потрепване на мускулите,припадъци или кома; понижени стойности на хемоглобин и хематокрит;обърканост; сухота в устата; остра бъбречна недостатъчност; повишенистойности на урея в кръвта; тежка алергична реакция, която причиняваподуване на лицето или гърлото; обриви; косопад; псориазис;

Много редки нежелани реакции(с честота <1/10000), включително единични случаи)-пониженистойности на левкоцити и тромбоцити; единични случаи на силнонамаляване на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността отвъзникване на инфекция; единични случаи на силно намаляване на броя накръвните клетки, което може да доведе до слабост, поява на синини mmувеличена вероятност от възникване на инфекция; намаляване броя начервените кръвни клетки, което може да доведе до бледност илипожълтяваме на кожата; слабост или задух; увеличаване на лимфнитевъзли; автоимунни заболявания; инфекции на горните дихателни пътища, вредки случаи съпроводени с бронхоспазъм, затруднено дишане, фарингеалниболки, тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето илигърлото; алергично възпаление на белите дробове; синдром започващ съсзастойна жълтеница (пожълтяване на кожата и бялото на очите, причиненоот проблеми с черния дроб или кръвта, която може да прогресира до тежкоувреждане на черния дроб с фатален изход; хепатит; възпаление напанкреаса, което причинява силна болка в корема и гърба; преплитане начервата; запек; безапетитие; промяна на вкуса; намалено количеството наотделената урина до липса на урина (олигурия и анурия); обилноизпотяване; пемфигус; тежко заболяване с образуване на мехури покожата; еритема мултиформе (кожна реакция, съпроводна с обриви);сицдром на Stevens-Johnson (тежко заболяване, съпроводено с образуванена мехури по кожата, устата, очите и половите органи; мускулни спазми;понижени стойности на кръвната захар. Нарушенията на кожата иподкожната тъкан могат да бъдат свързани с повишена температура,промени по ноктите, чувствителност на светлина и изостряне на болесттана Рейно.

Ако някоя отнежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекарили фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛИЗИНОПРИЛ УНИФАРМ
На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°С.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Неизползвайте Лизиноприл Унифарм след срока на годност отбелязан върхукартонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден отпосочения месец.

Не използвайте Лизиноприл Унифарм, ако забележите промени във външния вид на таблетките, описан във Вашата листовка.


б. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Лизиноприл Унифарм

 • Активната съставка е лизиноприл дихидрат, екв. на лизиноприл (lisinopril) 5,10,20 mg. Другите съставки са:

Другите съставки са:

 • затаблетки 5 mg - манитол, микрокристална целулоза, царевично нишесте,хипромелоза, магнезиев стеарат, безводен силициев диоксид.
 • затаблетки 10 mg - манитол, микрокристална целулоза, царевично нишесте,хипромелоза, магнезиев стеараг, безводен силициев диоксид, оцветителжълт железен оксид Е 172.
 • затаблетки 20 mg - манитол, микрокристална целулоза, царевично нишесте,хипромелоза, магнезиев стеарат, безводен силициев диоксид, оцветители:жълт железен оксид Е 172 и червен железен оксид Е 172.


Как изглежда Лизиноприл Упнфарм и какво съдържа опаковката
Таблетки от 5 mg - кръгли, плоски бели таблетки с фасета и делител на черта от едната страна и диаметър 7 mm.

Таблетки от 10 mg - кръгли, плоски бледожълти таблетки с фасета и делител на черта от едната страна и диаметър 7 mm.

Таблетки от 20 mg - кръгли, двойно-изпънали бледорозови таблетки с фасета и делител на черга от едната страна и диаметър 8 mm.

Първична опаковка - блистери от безцветно прозрачно PVC фолио и алуминиево фолио, по 10 таблетки в блистер.

Вторична опаковка - 3 блистера (30 таблетки) в картонена кутия, заедно с листовка.


Притежател на разрешението за употреба и производител
УНИФАРМ АД
ул. Тр. Станоев 3,1797 София, България


Дата на последно одобрение на листовката: Октомври 2008г.Другите също купуват

Всичко от Унифарм