Виж
количката

0

БЕРЛИПРИЛ ТБ 20МГ 30БР

Код: 015000 
тегло: 0.010 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Berlipril 20

Берлиприл 20

Таблетки, Еналаприлов малеат (Еналаприлов малеат)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на другихора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми сасъщите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, илизабележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля,уведомете Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво представлява Берлиприл 20 и за какво се използва
2. Преди да приемете Берлиприл 20
3. Как да приемате Берлиприл 20
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Берлиприл 20
6. Допълнителна информация


1. Какво представлява Берлиприл 20 и за какво се използва?
Берлиприл 20 е АСЕ инхибитор - лекарство, което понижава кръвното налягане и облекчава работата на сърцето.

Берлиприл 20 се използва за:

 • лечение на високо кръвно налягане (хипертония);
 • лечение на сърдечна недостатъчност (симптоматична сърдечна недостатъчност);
 • профилактика на развититето на сърдечнанедостатъчност (симптоматична сърдечна недостатъчност) при пациенти снарушена функция на лявата камера, която все още не е довела допризнаци на сърдечна недостатъчност (асимптоматична нарушена функция налявата камера с левокамерна фракция на изтласкване < 35 %).


2. Преди да приемете Берлиприл 20

Не приемайте Берлиприл 20:

 • ако сте алергичен (свръхчувствителен) къмактивното вещество еналаприлов малеат, друг АСЕ инхибитор или някоя отдругите съставки на Берлиприл 20,
 • ако е настъпил тъканен оток (ангионевротичен оток) при предшестващо лечение с АСЕ инхибитор;
 • ако сте с наследствена склонност към тъканен отокили при тъканен оток с неизвестна причина (наследствен или идиопатиченангиоедем);
 • по време на последните шест месеца от бременността.


Обърнете специално внимание при употребата на Берлиприл 20
Ако страдате от някое от следните заболявания или някое от изброенитесъстояния се отнася за Вас, моля, информирайте Вашия лекар преди приемана това лекарство. Вашият лекар ще предприеме необходимите мерки.

 • ако е налице риск за силно понижение на кръвнотоналягане поради нарушен водно-солеви баланс, напр. при прием налекарства, увеличаващи отделянето на урина, при бедна на соли диета илив резултат на повръщане или диария;
 • ако сърдечните клапи в лявата камера са стеснени или ако има стеснение на изхода на лявата камера;
 • ако страдате от сърдечно заболяване с нарушен кръвоток (исхемия);
 • ако страдате от нарушено кръвоснабдяване на мозъка (мозъчносъдова болест);
 • ако сте с нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс < 80 ml/min);
 • ако бъбречните артерии са стеснени (от двете страни или от едната страна при единствен бъбрек);
 • ако наскоро сте претърпели бъбречна трансплантация;
 • ако се увеличат чернодробните ензими или при жълтеница;
 • ако се понижи броят на белите кръвни клетки(левкопения) и/или при силно понижение на определени бели кръвни клеткисъс склонност към инфекции и тежки генерализирани симптоми(агранулоцитоза);
 • ако страдате от някои заболявания на съединителната тъкан (колагенози), засягащи кръвоносните съдове;
 • ако се лекувате с лекарства, които подтискат имунната система;
 • ако едновременно приемате алопуринол (лекарство залечение на подагра), прокаинамид (лекарство за нарушен сърдечен ритъм)или литий (лекарство срещу някои форми на депресия);
 • ако по време на лечение с Берлиприл 20 възникнат реакции на свръхчувствителност или тъканен оток (ангиоедем);
 • ако имате захарен диабет;
 • при проява на упорита, суха кашлица;
 • при риск за увеличение на нивата на калии в кръвта;
 • при незадоволителен контрол на кръвното налягане поради расови причини (особено при чернокожи пациенти).

Ако се налага десенсибилизиращолечение срещу отрови на насекоми (напр. пчели или оси), Берлиприл 20трябва временно да се замести с подходящо лекарство, съдържащо активновещество от друг клас. В противен случай могат да настъпятживотозастрашаващи реакции на свръхчувствителност (напр. понижение накръвното налягане, задух, повръщане, алергични кожни реакции). Тезиреакции могат да се проявят и след ужилване от насекоми (напр. на пчелиили оси).

Едновременното приложение наБерлиприл 20 по време на диализа с определени диализни мембрани(високо-флуксни мембрани) или по време на лечение на високи нива налипиди в кръвта (LDL афереза с абсорбция на дексгран сулфат) може дадоведе до тежки реакции на свръхчувствителност и животозастрашаващ шок.

В случай на спешна диализа илихемофилтрация или при необходимост от LDL афереза, преди товалечението трябва да се смени с друго лекарство, подходящо за тази цел(не АСЕ инхибитор) или да се използва друга диализна мембрана.

Информирайте Вашия лекар, че се лекувате с Берлиприл 20 или имате нужда от диализа, за да има предвид това при лечението.

Ако е планирана операция илианестезия (включително и при стоматолог), информирайте Вашия лекар, чеприемате Берлипри/Р 20, тъй като при анестезия може да настъпи рязкопонижение на кръвното налягане.

Информирайте незабавно Вашия лекар, ако се прояви някой от следните симптоми:

 • оток на лицето, крайниците, устните, лигавиците, езика и/или ларинкса, задух;
 • жълто оцветяване на кожата и лигавиците;
 • висока температура, подуване на лимфните възли и/или възпаление на гърлото.

В тези случаи не трябва да продължавате да приемате Берлиприл 20 и лекарят ще предприеме необходимите мерки.

Приложението на това лекарствоизисква редовен контрол от Вашия лекар. Ето защо трябва да спазватепровеждането на лабораторните изследвания и прегледи, които лекарят Вие назначил.


Деца
Данните за приложение на еналаприлов малеат при деца с високо кръвноналягане са ограничени. Няма данни и за приложение при други показания.Има само данни за поносимост и ефективност на еналаприлов малеат залечение на високо кръвно налягане при деца над 6 годишна възраст.Берлиприл 20 се препоръчва единствено за лечение на това заболяване придеца.
Новородени и деца с бъбречни заболявания не трябва да се лекуват с Берлиприл 20.


Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемалидруги лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Берлиприл 20се повлиява по следния начин:
Усилване на ефекта и възможно увеличаване на нежеланите ефекти:

 • Лекарства, увеличаващи количеството отделена урина (тиазиди или бримкови диуретици)

Предшестващо лечение с високи дозидиуретици може да доведе до недостиг на течности и до риск от рязкоспадане на кръвното налягане в началото на лечението с Берлиприл 20.Понижаващият кръвното налягане ефект може да се намали ако се спредиуретика, ако се компенсира недостига на течности, ако се приложатсоли или ако лечението с еналаприлов малеат започне с ниски дози.

 • Други лекарства, понижаващи кръвното налягане (антихипертензивни лекарства)

Едновременното приложение наБерлиприл 20 с други лекарства, понижаващи кръвното налягане, може даувеличи понижаващия кръвното налягане ефект на Берлиприл 20.Едновременното приложение на нитроглицерин и други нитрати или другилекарства за разширяване на кръвоносните съдове (вазодилататори) можедопълнително да понижи кръвното налягане.

 • Лекарства срещу депресия и срещу другипсихични заболявания, наркотици, анесгетици (трицикличниантидепресанти, невролептици, анестетици, наркотици)

Едновременното приложение с АСЕ инхибитори може да доведе до по-силно понижение на кръвното налягане.

Отслабване на ефекта:

 • Лекарства против болка и възпаление (нестероидни противовъзпалителни средства)

Продължителното приложение налекарства против болка и възпаление може да намали понижаващия кръвнотоналягане ефект на АСЕ инхибиторите. Едновременното приложение може дадоведе до увеличени нива на калий в кръвта и до влошаване на бъбречнатафункция, което обикновено е обратимо. Острата бъбречна недостатъчностсъщо е рядка, особено при пациенти с нарушена бъбречна функция, напр.при пациенти в напреднала възраст и при пациенти с обемен дефицит.

 • Симпатикомиметици (лекарства, които водят доефекти, подобни на медиаторите в организма норадреналин и адреналин,напр. повишено кръвно налягане)

Симпатикомкметиците могат да намалят понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ инхибиторите.

Други възможни взаимодействия:

 • Лекарства, които увеличават количествотоотделена урина при намалена екскреция на калий (калий-сьхраняващидиуретици) и калиеви препарати

АСЕ инхибиторите намаляват отделянетона калий с урината при приложение на диуретици. Някои диуретици(калий-сьхраняващи диуретици, като напр. спиронолактон, триамтерен илиамилорид), калиеви препарати и калий-съдържащи солеви заместители илихепарин (лекарство, което подтиска кръвосъсирването) може да доведат досилно увеличение на калия в кръвта. Едновременното приложение трябва дасе осъществява внимателно и при често изследване на нивата на калий вкръвта.

 • Литий (лекарство за лечение на депресия)

При едновременно приложение на АСЕинхибитор и литий е докладвано обратимо повишение на нивата на литий вкръвта и вредни (токсични) ефекти. Едновременното приложение сопределени диуретици (тиазиди) може да увеличи концентрацията на литийв кръвта и това да увеличи риска от вредните ефекти на литий прилечението с АСЕ инхибитори. Ето защо приложението на Берлиприл 20 слитий не се препоръчва. Ако обаче се налага приложението на тазикомбинация, нивата на калий в кръвта трябва внимателно да сепроследяват.

 • Лекарства, понижаващи кръвната захар и инсулин (антидиабетни лекарства)

Едновременното приложение на АСЕ инхибитори може да засили понижаващия
кръвната захар ефект; налице е риск от понижение на нивата на кръвнатазахар под нормата (хипогликемия). Тези случаи обикновено възникват презпървите седмици от комбинираното лечение, както и при пациенти снарушена бъбречна функция.

 • Ацетилсалицилова киселина (лекарство,прилагано в ниски дози за профилактика на сърдечносъдови заболявания),лекарства за разрушаване на кръвни съсиреци (тромболитици),бета-блокери (лекарства за лечение на високо кръвно налягане)

Може да се прилагат едновременно с Берлиприл 20.


Прием на Берлиприл 20 с храни и напитки
Приемът на храна не повлиява резорбцията на Берлиприл 20 в организма.

Алкохолът засилва понижаващия кръвното налягане ефект на АСЕ инхибиторите.


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Бременност
Берлиприл 20 не трябва да се използва по време на първите три месеца от бременността.
Ако сте бременна, планирате бременност или се съмнявате, че стебременна, моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да промени лечението.

Берлиприл 20 не трябва да се използвапо време на последните шест месеца от бременността, тъй като това можеда навреди на детето.

Ако все пак Берлиприл 20 е приеман през последните шест месеца отбременността се препоръчва ултразвуково изследване на бъбречнатафункция и на черепа.

Кърмене
Активното вещество на Берлиприл 20 преминава в майчиното мляко. Не се препоръчва лечение по време на периода на кърмене.


Шофиране и работа с машини
Лечението с това лекарство изисква редовно проследяване от лекар.Бързината на реакциите, поради индивидуални различия, може да бъдепроменена в такава степен, че да се намали способността за шофиране,работа с машини или работа без сигурна опора. Това се отнася впо-голяма степен за началото на лечението, увеличение на дозата или припланиране на промяна, както и за комбиниране с алкохол.


Важна информация относно някои от съставките на Берлиприл 20
Берлиприл 20 съдържа лактоза. Ето защо приемайте Берлиприл 20 само следконсултация с Вашия лекар, ако знаете, че страдате от непоносимост къмопределени захари.


3. Как да приемате Берлиприл 20?
Винаги приемайте Берлиприл 20 точно както Ви е предписал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Много е важно да приемате Берлиприл 20 толкова дълго, колкото Ви е предписал Вашия лекар.

Вашият лекар ще избере индивидуалноза Вас начална доза, в зависимост от състоянието и тежестта назаболяването и ще прецизира дозата постепенно според ефекта налекарството върху кръвното налягане.


Дозировка

Освен ако не е предписано друго от лекар, обичайната доза е:

Високо кръвно налягане
Начална доза
Началната доза е 5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно до максимално 1таблетка Берлиприл 20 (еквивалентно на 20 mg еналаприлов малеат) взависимост от тежестта на заболяването и състоянието Ви.

- Леко увеличено кръвно налягане
Препоръчителната начална доза е 5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно до 10 mg enalapril maleate веднъж дневно.

- Пациенти със силно активирана система, регулираща кръвното налягане,
напр. високо кръвно налягане ПРИ бъбречно заболяване, солеви и/или обемен
дефицит, некомпенсирана, сърдечна недостатъчност или силно повишено кръвно
налягане
Лечението започва с 5 mgеналаприлов малеат веднъж дневно или с по-ниска доза веднъж дневно. Вначалото на лечението може да настъпи рязко спадане на кръвнотоналягане и е необходим близък лекарски контрол.

- Пациенти, лекувани с високи дози диуретици
Лечението започва с 5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно или спо-ниска доза веднъж дневно. Предшестващо лечение с високи дозидиуретици може да доведе до обемен дефицит и риск от спадане накръвното налягане в началото на лечението. При възможност тезилекарства трябва да се преустановят за около 2-3 дни преди
започване на лечение с Берлиприл 20. Трябва да се изследват бъбречната функция и нивата на калий в кръвта.

Поддържаща доза
Нормалната поддържаща доза е 1 таблетка Берлиприл 20 (еквивалентно на20 mg еналаприлов малеат) дневно. Максималната дневна доза от 40 mgеналаприлов малеат не трябва да се надвишава.
За по-ниски дози има таблетки с по-ниско съдържание на активното вещество.

Сърдечна недостатъчност(симптоматична сърдечна недостатъчност), дисфункция на лявата камера(асимптоматична левокамерна дисфункция)

Начална доза
Еналаприлов малеат се използва за лечение на сърдечна недостатъчностобикновено като допълнение към диуретици, дигиталис или бета-блокери.
Началната доза е 2,5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно.
Лечението започва под пряко лекарско наблюдение за определяне на началния ефект върху кръвното налягане.

Поддържаща доза
В началото на лечението с Берлиприл 20 при пациенти със сърдечнанедостатъчност кръвното налягане може да се понижи. Когато това отшуми,дозата трябва да се увеличава постепенно в продължение на 2-4 седмицидо поддържаща доза от 20 mg еналаприлов малеат дневно. Тази доза трябвада се приема еднократно дневно или да се раздели на два приема взависимост от поносимостта.

Максималната доза е два пъти по 1таблетка Берлиприл 20 (еквивалентно на 40 mg еналаприлов малеат),разделена на два приема и не трябва да се надвишава.
За по-ниски дози има таблетки с по-ниско съдържание на активното вещество.

Трябва да сте особено внимателен приприем на първата доза или при увеличение на дозата. Ако почувстватезамаяност или световъртеж, незабавно се консултирайте с Вашия лекар!

Преди започване на лечение сБерлиприл 20 и след това трябва да се проследява кръвното налягане ибъбречната функция, тъй като е наблюдавано понижение на кръвнотоналягане и в по-редки случаи - последваща бъбречна недостатъчност. Акосе лекувате с диуретици, при възможност преди приложението наБерлипри/Р 20 дозата трябва да се понижи. Понижението на кръвнотоналягане в началото на лечението с Берлиприл 20 не означава, че такиваефекти ще се наблюдават при продължително лечение с Берлиприл 20 и неизключват по-нататъшното приложение на лекарството. Трябва също да сепроследяват нивата на калий в кръвта и бъбречната функция.

Дозировка при нарушена бъбречна функция
Интервалите между приемите на Берлиприл 20 трябва винаги да се удължават и/или дозите да се редуцират.
Лекарят ще назначи индивидуално лечение за Вас.

При умерено нарушена бъбречна функция се препоръчва доза от 5-10 mg еналаприлов малеат веднъж дневно.

При тежко нарушена бъбречна функция се препоръчва доза 2,5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно.

При пациенти на диализа в дните надиализата се препоръчва доза от 2,5 mg еналаприлов малеат веднъждневно. Дозировката се определя от понижението на кръвното налягане вдните, свободни от диализа.

Дозировка при пациенти в напреднала възраст
Дозировката се определя от бъбречната функция на пациента.

Дозировка при деца
Ако детето може да приема таблетки, дозата се определя индивидуално отлекаря според състоянието на детето и понижаването на кръвното налягане.
Препоръчителната начална доза за деца с високо кръвно налягане ителесно тегло от 20 до 50 kg е 2,5 mg еналаприлов малеат веднъж дневно.Деца с тегло над 50 kg получават по 5 mg еналаприлов малеат веднъждневно. След това дозировката се прецизира от лекаря според нуждите надетето. Но не трябва да се надвишават максимални дневни дози от 20 mgеналаприлов малеат за деца с телесно тегло от 20 до 50 kg и 40 mgеналаприлов малеат за деца с телесно тегло над 50 kg.
Новородени и деца с бъбречно заболяване не трябва да се лекуват с Берлиприл 20.


Начин на приложение
Таблетките се поглъщат цели с достатъчно количество течност (напр. счаша вода). Таблетките може да се приемат независимо от храненето.Обикновено дневното количество се взема сутрин на един прием, но ако енеобходимо може да бъде разделено на два приема - сутрин и вечер.


Разделяне на таблетката
Моля, поставете таблетката върху равна и твърда повърхност сделителната черта от горната страна. След това разчупете на дветаблетката по протежение на делителната черта, като я притиснете върхуповърхността с двата показалеца, както е показано на фигура 1 и фигура2.


Продължителност на приложение
Вашият лекар ще определи продължителността на лечението. Лечението с Берлиприл 20 обикновено продължава дълго.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако имате чувството, че ефектът на Берлиприл 20 е много силен или много слаб.


Ако сте приели повече от необходимата доза Берлиприл 20
Ако по невнимание сте приели твърде много таблетки или ако детеинцидентно е приело няколко таблетки, веднага се свържете с лекар илипотърсете спешна лекарска помощ. В зависимост от степента наинтоксикация, лекарят ще реши какви мерки са необходими.

В зависимост от степента напредозиране са възможни следните симптоми: рязко спадане на кръвнотоналягане, циркулаторен шок, ускорен или забавен пулс, сърцебиене,бъбречна недостатъчност, учестено дишане, замаяност, безпокойство икашлица.

При съмнение за предозиране, спешно потърсете лекар!


Ако сте пропуснали да приемете Берлиприл 20
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка, а продължете приема на Берлиприл така, както е предписано.


Ако сте спрели приема на Берлиприл 20
Не прекъсвайте и не спирайте приема на Берлиприл 20 без да се консултирате с Вашия лекар!

При пациенти с високо кръвно налягането може отново да се повиши, а при пациентите със сърдечнанедостатъчност - отново да се появят симптомите.

Ако имате някакви допълнителнивъпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля,консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Берлиприл 20 може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не се проявяват при всеки.

Нежеланите реакции, известни за Берлиприл 20 и за други АСЕ инхибитори, са описани по-долу.

За оценка на нежеланите реакции се приема следната честота:

Много честиПовече от 1 на 10 лекувани пациенти
ЧестиПо-рядко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациента
НечестиПо-рядко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациента
РедкиПо-рядко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10000 лекувани пациенти
Много редкиПо-рядко от 1 на 10000 лекувани пациента, включително изолирани случаи


Важни нежелани реакции или признаци, на които трябва да обърнете внимание или да предприемете мерки, ако се проявят
Ако подозирате за поява на тежка кожна реакция, трябва незабавно дапосетите лекар и, ако е необходимо, да спрете веднага лечението сБерлиприл 20.

Оток на тъканите (ангионевротиченедем), който обхваща ларинкс, гласните връзки и/или езика, трябваведнага да се лекува от лекар!

Ако се появи жълтеница или чернодробните проби се увеличат значително, трябва да спрете лечението и лекарят да Ви наблюдава.

Информирайте Вашия лекар, ако сепояви висока температура, подути лимфни възли и/или възпалено гърло, зада назначи кръвни изследвания.

Информирайте Вашия лекар, акозабележите нежеланите реакции, описани по- горе. Вашият лекар щепрецени тежестта им и, ако е необходимо, ще предприеме допълнителнимерки.


Други възможни нежелани реакции

Кръв и лимфна система
Нечести: анемия с разрушаване на червените кръвни клетки (хемолитична
анемия), анемия с нарушено кръвообразуване в костния мозък (апластична анемия).
Редки: намален брой определени кръвни клетки (неутропения,тромбоцитопения, панцитопения) до силно понижение в броя на определенибели кръвни клетки със склонност към инфекции и към тежкигенерализирани симптоми (агранулоцитоза), намаление в някои лабораторнипараметри (хемоглобин или хематокрит), намалена косгномозъчна функция(подтискане на костния мозък), оточни лимфни възли, автоимуннизаболявания.

Метаболизъм
Нечести:
много ниска кръвна захар (хипогликемия).

Очи
Много чести: замъглено зрение.

Нервна система
Чести: главоболие, депресия.
Нечести: състояние на обърканост, сънливост, безсъние, нервност,абнормни усещания (напр. изтръпване, чувство на мравучкане), замаяност(вертиго).
Редки: промени в сънищата, нарушения на съня.

Сърдечносъдова система
Много чести: замаяност.
Чести: силно понижение накръвното налягане, включително и при промяна в положението на тялото отлегнало в изправено (ортосгатична хипотония), кратковременна загуба насъзнание (синкоп), инфаркт на сърцето или мозъчен инсулт, вероятнопричинени от силното спадане на кръвното налягане при рискови пациенти(пациенти с нарушения в кръвотока на сърцето и/или мозъка), болка вгърдите, нарушения на сърдечния ритъм, чувство за тежест в сърдечнатаобласт (ангина пекторис), учестена сърдечна дейност (тахикардия).
Нечести:
ортостатична хипотония, сърцебиене.
Редки:
намалено кръвоснабдяване на крайниците поради съдов спазъм (синдром на Рейно).

Дихателна система
Много чести: кашлица.
Чести:
задух.
Нечести: повишена секреция на носната лигавицата, възпалено гърло и дрезгав глас, спазми на бронхите, астма.
Редки:
засягане на белите дробове (белодробни инфилтрати),възпален нос, алергично възпаление на белите дробове (алергиченалвеолит/еозинофилна пневмония).

Стомашночревен тракт
Много чести: гадене.
Чести:
диария, болка в стомаха, промени във вкуса,
Нечести: чревна непроходимост (илеус), възпаление назадсгомашната жлеза, повръщане, нарушения в храносмилането, запек,загуба на апетит, разстроен стомах, сухота в устата, язва на стомаха(пептична язва).
Редки: възпаление на устната лигавица с развитие на язви (стоматит/афтозни улцерации), възпаление на езика (глосит).
Много редки: оток на тънкочревната лигавица (интестинален ангионевротичен
едем).

Черен дроб и жлъчни пътища
Редки: чернодробна недостатъчност, възпаление на черния дроб (хепатит- хепатоцелуларен или холестатичен, включително чернодробна некроза),жълтеница.

Кожа и подкожна тъкан
Чести: обрив, свръхчувствителност/оток на тъканите (ангионевротичен
оток): наблюдаван е ангионевротичен оток, който обхваща лицето,крайниците, устните, езика, гласните връзки (глотис) и/или ларинкса.
Нечести: повишено изпотяване, сърбеж, уртикария, оплешивяване.
Редки: тежки кожни реакции (еритема мултиформе, синдром на Сгивънс-
Джонсън, ексфолиативен дерматит, токсична епидермална некролиза, пемфигус, еритродермия).

Описан е комплекс от симптоми, коитоможе да се съпровождат от един или няколко от следните страничниефекти: висока температура, възпаление на серозните обвивки (серозит),възпаление на съдовете (васкулит), болка или възпаление на мускулите(миалгия/миозит), болка или възпаление в ставите (артралгия/артрит) ипромени на някои лабораторни параметри (положителен ANA титър, повишенаскорост на утаяване на еритроцитите, еозинофилия и левкоцитоза). Могатда се появят кожен обрив, чувствителност към светлина или други реакциина кожата.

Бъбреци и отделителна система
Нечести: нарушена бъбречна функция, бъбречна недостатъчност, повишено
отделяне на белтъци в урината (протеинурия).
Редки: намалено отделяне на урина (олигоурия).

Възпроизводителни органи и гърди
Нечести: импотентност.
Редки: увеличение на гърдите у мъже (гинекомастия).

Общи
Много чести: чувство на отпадналост.
Чести: умора.
Нечести: мускулни крампи, зачервяване на лицето, шум в ушите, обща
слабост, висока температура.

Лабораторни стойности
Чести: повишен калий в кръвта, повишен креатинин в кръвта.
Нечести: повишена урея в кръвта, намален натрий в кръвта.
Редки: повишени чернодробни стойности (чернодробни ензими, серумен
бил и рубин).

Ако някоя от нежеланите лекарствениреакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовканежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. Съхранение на Берлиприл 20
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Не използвайте Берлиприл 20 след срока на годност, отбелязан върхукартонената кутия след съкращенията, използвани за отбелязване на срокана годност. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочениямесец.

Условия на съхранение
Да се съхранява под 30°С!
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да е защитен от влага. 6.


6. Допълнителна информация
Какво съдържа Берлиприл 20:

 • Активното вещество е еналаприлов малеат.

Всяка таблетка съдържа 20 mg еналаприлов малеат.

 • Другите съставки са лактоза монохидрат, лекмагнезиев карбонат, желатин, колоидален безводен силициев диоксид,натриев нишестен гликолат (тип А), магнезиев стеарат, железен (III)оксид (червен, Е 172).


Как изглежда Берлиприл 20 и какво съдържа опаковката?
Светло червени леко двойно изпъкнали таблетки със скосени краища и делителна черта от едната страна.

Опаковки с по 20, 30, 50 или 100 таблетки.


Притежател на разрешението за употреба и производител
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Германия


За допълнителна информация относнотози лекарствен продукт, моля, свържете се с представителя напритежателя на разрешението за употреба.


Дата на последно одобрение на листовката
Декември, 2006.Другите също купуват

Всичко от Berlin Chemie