Виж
количката

0

КАЛИНОР ТБ ЕФ 1ГР 15БР

Код: 003051 
тегло: 0.020 кг
(6 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

Драги пациенти,
Моля прочетете внимателно цялата листовка. В нея се съдържа важнаинформация, която трябва да знаете за употребата на този продукт. Акоимате допълнителни въпроси, моля да се консултирате с Вашите лекар илифармацевт. Не винаги е лесно медицинските термини да се представят надостъпен за неспециалиста език. По тази причина, обичайно използванитеот лекари и фармацевти медицински термини, са представени в текста снаклонен шрифт.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА


Име на лекарствения продукт
Kalinor ®
Калинор ефервесцентни таблетки


Качествен и количествен състав
1 ефервесцентна таблетка съдържа :

 • активни вещества:
  2.17 g Pottasiumcitrate 1Н20
  2.00 g Pottasium hydrogencarbonate
  2.057 g Citric acid anhydrous
 • помощни вещества:
  Глюкозен сироп, макрогол 6000, захарин, захароза, лимонова есенция

Готовият за изпиване разтвор съдържа: 40.0 ммол калиеви йони (съответстващи на 1.56 г калий) и най-малко13.3 ммол цитратни йони.


Лекарствена форма и количество в една опаковка Ефервесцентни таблетки
Полипропиленова туба с 15 ефервесцентни таблетки


Притежател на разрешението за употреба
Desma GmbH, Peter Sander Str. 41 В, D-55252 Mainz-Kastel, Germany


Производител
Nordmark Arzneimittel GmbH&Co.KG, Pirmauallee 4 D-25436 Uetersen Germany

Фармакотерапевтична група:
Минерално вещество - калий : За нормализиране на калиевия баланс, както и за предпазване от бъбречно-каменна болест

Терапевтични показания
За калиево-заместителна терапия в случай на:
- изразена ниска концентрация на калий в кръвта {хипокалиемия 3.2ммол/л), особено в случаите на свързано с метаболизма наличие на високониво на киселини в кръвта (метаболитна ацидоза)
- Свързани с нивото на калия нарушения на нервната и мускулна активност (предизвикани от хипокалиемия невромускулни нарушения) и сърдечни аритмии
Ниска концентрация на калий в кръвта (хипокалиемия) при пациенти, лекувани със сърдечни дигиталисови лекарствени продукти
За профилактика на ниска концентрация на калий в кръвта (хипокалиемия) при следните състояния:
- Повишено ниво на киселини в кръвта, вследствие на кетонни тела (кетоацидоза), например при захарен диабет
За предотвратяване на повторна поява на камъни в бъбреците (метапрофилактика на бъбречно-каменна болест) при :
- наличие на камъни (например при невъзможност на бъбречните каналчетада отделят достатъчно количество водородни йони, т.е. при бъбречнатубулна ацидоза)
- при понижено в значителна степен цитратно отделяне (хипоцитратурия < 320 mg на ден от различен произход) уратни камъни


Информация, необходима преди започване на употреба на лекарствения продукт
а) противопоказания

Кога не трябва да приемам Kalinor® ефервесцентни таблетки?
Вие нетрябва да приемате Kalinor® ефервесцентни таблетки, ако страдате отзаболявания, които често са съпътствани от патологично повишени нива накалий в кръвта (хиперкалиемия)
- Дехидратация (намаляване на водата в тялото поради нарушено водно- солево равновесие)
- Нарушена бъбречна екскреторна функция ( нарушено е отделянето през бъбреците)
- Болест на Адисон (кортикоидна недостатъчност на надбъбречните жлези с типичен бронзов цвят на кожата)
- Adynamia episodica hereditaria (GAMSTORP синдром, рядко наследственозаболяване с пристъпи на възникващи епизоди на парализа при наличие наповишени нива на калий в кръвта)
Не трябва да приемате Kalinor®, ако страдате от рядкото заболяванегенетична непоносимост към фруктоза, малабсорбция на глюкоза-галактозаили недостиг на сукроза-изомалтаза.


б) специални предпазни мерки при употреба

Какви предпазни мерки трябва да се спазват?
Преди употреба трябва да се изследват електролитното иалкално-киселинното състояние, сърдечният ритъм и особено припациенти в напреднала възраст , бъбречната функция. Тези параметри трябва да се проследяват по време налечението първоначално на по-кратки, а след това на по-дълги интервали.


1 ефервесцентна таблетка съдържа 1.42 g захароза, която съответства наоколо 0.12 хлебни единици. Трябва да го имате предвид ако страдате отзахарен диабет и се нуждаете от специална диета.


В какви случаи трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да приемете Kalinor© ефервесцентни таблетки ?

В този раздел е посочено при какви условия може да приемате Kalinor®ефервесцентни таблетки в определени случаи и с особено внимание. Моляда се консултирате с Вашия лекуващ лекар. Това се отнася и в случаитена изява на тези състояния в миналото.

Kalinor® ефервесцентни таблетки трябва да се използват с особено внимание при :

 • сърповидно-клетьчна анемия (нарушение при образуването на хемоглобин вкръвта; отнася се почти изключително за хора с африкански произход)
 • пациенти, лекувани едновременно с :
 • лекарствени продукти с атропиноподобен ефект (антихолинергични средства)
 • калий-запазващи лекарствени средства, които увеличават отделянето на урина (калий-съхраняващи диуретици)
 • субстанции, потискащи действието на надбъбречния кортикоиден хормон (алдостеронови антагонисти)
 • с някои средства, понижаващи кръвното налягане (АСЕ инхибитори)
 • съссредства, които потенциално увреждат бъбреците, като някои лекарственипродукти използвани при ревматизъм и болка (нестероидни противовъзпалителни средства и други подобни)


Наднормени кръвни концентрации на калий (хиперкалиемия) може да сеполучат в резултат от взаимодействието с други, едновременно приеманилекарствени продукти, внезапно увеличение на киселинността на кръвта(ацидоза) , внезапно нарушение на бъбречната функция или другисъстояния.


Какво друго трябва да знаете ?

Честата и продължителна употреба на Kalinor® ефервесцентни таблеткиможе да е неблагоприятна за Вашите зъби (увреждане на зъбите).


в) лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия

Кои ДРУГИ лекарствени ПРОДУКТИ оказват влияние върху действието наKalinor® ефервесцентни таблетки и как влияе Kalinor® ефервесцентнитаблетки на ДРУГИ лекарства?

Повишените калиеви концентрации в кръвта намаляват ефекта насърдечните гликозиди. Ниските нива на калий в кръвта (напримернелекуван калиев дефицит) смущават сърдечния ритъм (аритмогенен) ефектна тези лекарствени продукти.

Веществата, които противодействат на активността на хормона на коратана надбъбречните жлези (алдостеронови антагонисти), калий-запазващителекарствени продукти, които увеличават отделянето на урина(калий-запазващи диуретици), някои средства понижаващи кръвнотоналягане (АСЕ инхибитори) и определени лекарства, използвани приревматизъм и болка (нестероидни противовъзпалителни средства ипериферни аналгетици), намаляват отделянето на калия през бъбреците.

Моля, обърнете внимание на това, че тези данни се отнасят и за неотдавна преустановено медикаментозно лечение.


Кои храни и напитки трябва да избягвате ?
Не се очакват взаимодействия между Kalinor® и храни и напитки.


г) специални предупредения
Какви предпазни мерки трябва да се съблюдават по време на бременност и кърмене ?
Няма данни за вредни въздействия по време на бременност и кърмене.


д) влияние върху способността за шофиране и работа с машини
Какви предпазни мерки трябва да предприемете, когато шофирате и работите с машини при рискови условия?
Kalinor® ефервесцентни таблетки нямат вредно въздействие върхуспособността за шофиране, реакциите или трудоспособността. Това сеотнася и за работа с машини при рискови условия.


е) Препоръка към диабетиците: - 1 ефервесцентни таблетка съдържа 1.42 г
захароза, която съответства на 0,12 хлебни единици.

Поради съдържанието на захароза продуктът е неподходящ при хора свродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром намалабсорбция или захаразно/изомалтазен дефицит.


Дозировка, начин на употреба и продължителност на приложение
Пациентът трябва да се съобразява със следното, освен, ако лекуващиятлекар не е назначил различен прием на Калинор ефервесцентни таблетки.Моля, приемайте Калинор ефервесцентни таблетки в съответствие суказанията, тъй като в противен случай лекарственият продукт няма дабъде ефективен.

Колко таблетки и колко често трябва да се приемат Kalinor ефервесцентни таблетки ?

Ако не е предписано друго, се приемат 1-3 таблетки дневно


а) при калий-зависими нарушения на нервната и мускулна дейност илисърдечна аритмия, както и за профилактика и лечение на понижена калиеваконцентрация в кръвта:
Дозировкатасе определя от степента на дефицита, който трябва да се коригира,въпреки че, по принцип е достатъчен прием на 40 до 80 mmol калийдневно.

Не трябва да се прилагат повече от 160 mmol калий дневно. Еднократнатадоза не трябва да превишава 40 mmol калий, т.е. 1 ефервесцентнатаблетка Калинор.


б) За предпазване от повторнообразуване на бъбречни камъни :
Дозировката трябва да бъдеопределена от лекуващия лекар така, чеотделянето на цитрат да е повече от 320 mg дневно и рН на урината дабъде 6.2-6.8. Тези стойности се достигат с прием на 1-2 таблетки дневно.
Еднократната доза не трябва да превишава 40 mmol калий, т.е, 1ефервесцентна таблетка Калинор. Не трябва да се надхвърля дневна дозаот 4 ефервесцентни таблетки.


Как и кога да се употребяват Kalinor® ефервесцентни таблетки ?
За перорална употреба (след разтваряне).

Разтворете напълно 1 ефервесцентна таблетка Kalinor® в чаша вода(100-200 ml). Прибавете, ако желаете плодов сок и изпийте разтвора наглътки за 10 до 15 минути. Поносимостта се подобрява при прием с храна.Дневната доза от 2 или повече ефервесцентни таблетки трябва да бъдеразпределена в денонощието (например сутрин, обед и вечер).


Колко продължително да употребявате Kalinor® ефервесцентни таблетки?
Препоръчва се да се приема Калинор ефервесцентни таблетки доотстраняване на причината за възникване на калиевия дефицит и запредотвратяване появата на бъбречни камъни. В други случаи на калиевоизчерпване, обикновено дефицитът се отстранява за няколко дни илиседмици.


Предозиране и други грешки при употреба

Какво трябва да се направи, ако Kalinor® ефервесцентни таблетки саприети в по-големи дози (предозиране - умишлено или поради небрежност )?
При нормална бъбречна функция надвнесения калий бързо се излъчва.Опасно надвишаване на калиевата концентрация в кръвта може да се очаквасамо при значително предозиране. Тъй като силно повишената калиеваконцентрация в кръвта повлиява на нормалната сърдечна функция, трябвапри значимо повишаване да се потърси незабавно лекарска помощ. Лекарятможе да определи калиевата концентрация в кръвта чрез лабораторниизследвания и/или посредством ЕКГ да провери сърдечния ритъм. Лекарятсъщо така може да проведе подходящи мероприятия по отношение насърдечната функция и калиевите концентрации в кръвта. При слабоповишена калиева концентрация в кръвта може и без допълнителна намесада настъпи нормализиране посредством нормалната екскреция на калий отбъбреците.


Какво трябва да спазвате , ако сте приели много малко Kalinor® ефервесцентни таблетки ?
Аковеднъж сте пропуснали приема на Kalinor® ефервесцентни таблетки може дагонаваксате и по-късно, когато отчетете своята грешка. Не трябва обаче даприемате повече от 1 таблетка Kalinor® ефервесцентни таблетки наведнъж и да превишавате общата дневна доза.

Какво се случва, ако прекъснете или преустановите лечението ?

Ако трябва да приемате Kalinor® ефервесцентни таблетки, за дакомпенсирате или предотвратите възникване на калиев дефицит, приемът накалий за поддържане на калиевото равновесие посредством Kalinor®ефервесцентни таблетки е наложителен за поддържане на калиевия баланс.Без този допълнителен прием на калий, съдържащ се в Калинорефервесцентни таблетки, нуждите Ви от калий не могат да бъдат покрити схраната. По тази причина, в случай, че прекъснете или преустановитеприема на Kalinor® ефервесцентни таблетки, може да се развие калиевдефицит с нежелани реакции по отношение на сърцето и нервната имускулна дейности. Ако трябва да приемате Kalinor® ефервесцентнитаблетки за предотвратяване на рецидив от бъбречно-каменна болест,тогава приемът на калиев цитрат чрез Kalinor® ефервесцентни таблетки енеобходим, за контрол върху състава на урината. Без допълнителния приемна калиев цитрат от Kalinor® ефервесцентни таблетки съставът на Вашатаурина спомага за образуването на бъбречни камъни. Вашата урина ще бъдес висока киселинност и съотношението между съставките, които спомагатза образуването на бъбречни камъни и тези, които го потискат енеблагоприятно. Ако прекъснете или преустановите приема на Kalinor®ефервесцентни таблетки по-рано, е възможно повторно образуване набъбречни камъни.


Нежелани лекарствени реакции

Какви са възможните нежелани реакции на Kalinor® ефервесцентни таблетки ?


В следната таблица е отразена оценката и честотата на поява на нежелани реакции

Много чести
По-малко от 1 на 10 души
Чести
По-малко от 1 на 10 души, но повече от 1 на 100 души
Нечести

По-малко от 1 на 100 души, но повече от 1 на 1000 души
Редки
По-малко от 1 на 1000 души но повече от 1 на 10000 души
Много редки По-малко от 1 на 10000 души , включително и единични случаиНаблюдавани са следните нежелани реакции:
При предразположени пациенти, приемът на Калинор ефервесцентни таблеткиможе да предизвика гадене и повръщане. Отбелязани са също така проявина уригване, киселини, поява на газове, коремни болки и диария. Визолирани случаи, при хора с данни за свръхчувствителност (напр. сеннахрема, алергия към домашен прах), са наблюдавани алергични реакции, като сърбеж и подпухване на лицето.

Ако наблюдавате някакви нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля да информирате Вашия лекар или фармацевт.


Какви предпазни мерки трябва да се предприемат при нежелани реакции?

Гадене или поява на някоя от другите описани по-горе стомашно-чревниоплаквания, доколкото са действително свързани с употребата на Kalinor®ефервесцентни таблетки, не изискват провеждане на специално лечение. Запредотвратяването им, винаги внимавайте Kalinor® ефервесцентни таблеткида бъдат напълно разтворени в достатъчно количество течност. Разтворътне трябва да се изпива много бързо и на празен стомах. Моля следвайтепосочените в "Начин на употреба" указания.

При поява на алергична реакция (реакция на свръхчувствителност), трябвада уведомите Вашия лекар и да преустановите приема на Kalinor®ефервесцентни таблетки. Препоръчително е Вашият лекар да уточни, коя отсъставките на Kalinor® ефервесцентни таблетки е предизвикалаалергичната реакция, за да избягвате в бъдеще прием на това вещество сдруги лекарства, храни и др.


Специални условия на съхранение

Как да се съхранява Kalinor® ефервесцентни таблетки ?
Независимо, че таблетките са предназначени за разтваряне във вода,ефервесцентните таблетки са чувствителни на влага (дори към влажносттана въздуха) по време на съхранение. В добре затворения контейнер,намиращият се в капачката абсорбент защитава Kalinor® ефервесцентнитаблетки от влага. По тази причина, затваряйте плътно контейнера следвсяка извадена таблетка, за да предпазите Kalinor® ефервесцентнитаблетки от увреждане от влагата на въздуха.


Срок на годност на лекарствения продукт
Срокътна годност е отпечатан върху кутията и етикета.
Да не сеизползва лекарственият продукт след изтичане срока на годност.


Последна редакция на текста: Април 2007


В случай, че имате някакви въпроси по отношение употребата на тозилекарствен продукт, моля да се консултирате с лекуващия лекар илифармацевт.
Желаем Ви бързо възстановяване.

Прочетете внимателно цялата листовка , защото тя съдържа важна информация за Вас.
Този лекарствен продукт се отпуска по лекарско предписание.
Трябвада употребявате внимателно този продукт , съобразно информациятапредоставена в тази листовка, за да получите най-добри резултати.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от съвезт, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват след 10 дни, трябва да се свържете с лекар.


Другите също купуват

Всичко от Mylan