Виж
количката

0

КЛИМОНОРМ ТБ 21БР

КЛИМОНОРМ ТБ 21БР
Код: 003285 
тегло: 0.500 кг
Няма наличност
Уведоми при наличност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете употребата
на този лекарствен продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате повече въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Този лекарствен продукт е предписан на Вас и не трябва да гопредоставяте на друг, тъй като това може да му навреди, дори и ако имасъщите симптоми.


В тази листовка ще научите:
1. Какво е Климонорм и за какво се използва?
2. Преди да започнете употреба на Климонорм
3. Как и кога да приемате Климонорм?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Климонорм?


Климонорм
Обвити таблетки


Лекарствени вещества: estradiol valerate и levonorgestrel

9 жълти таблетки, всяка съдържа: estradiol valerate 2.00 mg
(еквивалент на 1.53 mg estradiol)

12 кафяви таблетки, всяка съдържа: estradiol valerate 2.00 mg
(еквивалент на 1.53 mg estradiol)

levonorgestrel 0.15 mg

Помощни вещества:
Всяка жълта таблетка съдържа:
лактоза монохидрат; захароза; глюкоза течна; желатин, картофенонишесте; талк; магнезиев стеарат; магнезиев карбонат, лек; калциевкарбонат; повидон К 25;, макрогол 35,000; карнаубски восък; титаниевдиоксид (Е 171); железен хидроксид(Е 172)

Всяка кафява таблетка съдържа:
лактоза монохидрат,захароза, глюкоза течна, желатин, картофено нишесте,талк, магнезиев стеарат; магнезиев карбонат, лек; калциев карбонат;повидон К 25;, макрогол 35,000; восък; титаниев диоксид (Е 171);желязо(Ш)оксид(Е 172); железен хидроксид (Е 172); железни оксиди ижелезни хидроксиди (Е 172)

Климонорм се предоставя в опаковки, съдържащи един блистер с 21 обвити таблетки.


1. Какво е Климонорм и за какво се използва?

1.1 Климонорм екомбинация от два женски полови хормона (естроген и прогестоген) закомбинирана, циклична (със свободни от таблетки интервали)хормонално-заместителна терапия (ХЗТ).

1.2 Притежател на разрешението за употреба:
JENAPHARM GmbH & Co. KG a SCHERING group company
Otto-Schott-Str. 15 D-07745 Jena, Germany

Производотел:
Schering GmbH and Co.Pr.Kg.
Dobereiner strabe 20 99427 Weimar,Germany

1.3 Климонорм е показан
за ХЗТ при симптоми на дефицит на женски полови хормони (естрогени) прижени малко преди или след тяхната последна менструация (менопауза); запревенция на повишена загуба на костна тъкан след последната нормалнаменструация (постменопаузална остеопороза) при жени, които са изложенина по- висок риск от бъдещи фрактури и които са показали непоносимостили са противопоказани за лечение с други лекарствени продукти,предназначени за профилактика на остеопороза. Опитът при лечение нажени над 65 годишна възраст е ограничен.


2. Преди да започнете употреба на Климонорм

2.1 Климонорм не трябва да се приема:
- ако сте алергична към estradiol valerate, levonorgestrel илинякое от помощните вещества на Климонорм;
- ако страдатеили сте страдали от рак на гърдата или има съмнения за рак на гърдата;
- ако имате естроген-зависими злокачествени тумори или има съмнение за такив а(напр. рак на матката);
- ако имате вагинално кървене, причината за което Вашият лекар не може да открие;
- ако маточната Ви лигавица е с увеличен растеж, който не е бил лекуван (нелекувана ендометриална хиперплазия);
- ако някога сте страдали или страдате от венозен тромбоемболизъм(дълбока венозна тромбоза, напр. образуване на кръвен съсирек в дълбокавена, белодробен емболизъм);
- ако имате или наскоро сте развили артериално тромбоемболично заболяване (като ангина пекторис, миокарден инфаркт);
- ако страдате от остро чернодробно заболяване или има данни зачернодробно заболяване в миналото до връщане на функционалнитечернодробни изследвания в норма;
- ако имате порфирия (метаболитно заболяване, засягащо формирането на червения кръвен пигмент).

2.2 Специални предупреждения за употреба на Климонорм

Медицински преглед/проследяване
Преди започване или подновяване на ХЗТ трябва да се снеме пълнамедицинска и семейна анамнеза. Според това и според противопоказаниятаи предупрежденията за употреба трябва да се предприеме физикаленпреглед (включително на таза и гърдите). По време на лечението сепрепоръчват периодични прегледи, като честотата и същността им сеадаптират индивидуално за всяка жена.

Жените трябва да бъдатуведомени за какви промени в гърдите трябва да съобщават на своя лекарили медицинска сестра. Трябва да бъдат направени изследвания,включително мамография, в съответствие с настоящите скрининговипрактики, адаптирани според клиничните нужди на пациентката. Необходимое внимателно да се прецени съотношението риск/полза за периода, в койтожените са подложени на ХЗТ.

Климонорм не е подходящ за контрацепция.

Състояния, изискващи наблюдение
Пациентката трябва да бъде наблюдавана, ако се е появявало и/илиобостряло някое от следните състояния по време на бременност или припредишно хормонално лечение. Трябва да се вземе предвид, че тезисъстояния могат да се повторят или да се влошат по време на лечението сКлимонорм, и особено при:

 • лейомиома (маточни фиброзни тумори) или ендометриоза (когато лигавична тъкан на матката е открита извън матката),
 • анамнеза или рискови фактори за тромбоемболични нарушения (виж по-долу)
 • рискови фактори за естроген-зависими тумори, т.е. 1-ва степен наследственост на рак на гърдата
 • високо кръвно налягане
 • чернодробни заболявания (напр. чернодробен аденом - доброкачествен тумор на черния дроб)
 • захарен диабет с или без съдови усложнения
 • холелитиаза (жлъчни камъни)
 • мигрена или (тежко) главоболие
 • системен лупус еритематодес, вид автоимунно заболяване
 • данни за прекомерно разрастване на маточната лигавица (ендометриална хиперплазия), (виж по-долу)
 • епилепсия
 • астма
 • отосклероза


Причини за незабавно прекъсване на терапията
Терапията трябва да бъде прекъсната в случай, че е откритопротивопоказание, упоменато в 2.1 Климонорм не трябва да се приема:,както и в следните случаи:

 • жълтеница или влошаване на чернодробните функции
 • значително повишаване на кръвното налягане
 • нов пристъп на мигренозен тип главоболие
 • бременност

Промяна в маточната лигавица (ендометриум)
Рискът от прекомерно разрастване на маточната лигавица (ендометриалнахиперплазия) или карцином се увеличава, когато естрогените се приематсамостоятелно без допълнителна доза прогестоген за продължителен периодот време. За намаляване на риска (което не го елиминира напълно) енеобходимо естрогенната терапия да се комбинира с прогестоген за поне12 дни на цикъл при жени със запазена матка. Климонорм съдържа тозипрогестоген в 12-те кафяви таблетки.

Неочаквано, но обикновено лекокървене може да се появи през първите месеци на лечението. Необходимо евнимателно да проследявате всяко пробивно кървене или спотингьт, докатоприемате Климонорм. Ако нерегулярното кървене продължи по- дълго, енеобходимо да се свържете с Вашия лекар.

Причините трябва да бъдат изяснени отлекаря Ви, ако нерегулярното кървене продължи след терапията или следнейното прекъсване. Това може да включва ендометриална биопсия(изследване на тъкан от маточната лигавица), за да се изключиендометриално туморно образувание.

Рак на гърдата
За повишен риск от рак на гърдата при жени, приемащи естрогени,комбинации от естроген и прогестоген за ХЗТ в продължение на няколкогодини съобщават клинични и епидемиологични проучвания (виж също 4.Възможни нежелани реакции). Този риск се увеличава с продължителносттана приема, но се връща до нормалното ниво в рамките на около пет годинислед спиране на терапията. Жени, употребяващи естроген-прогестогенкомбинирана ХЗТ имат подобен или възможен по-висок риск, в сравнение сжени, които приемат само естрогени.

Венозен тромбоемболизъм
ХЗТ е свързана с по-голям относителен риск от развитие на венозентромбемболизъм (ВТЕ;:риск от запушване на вените от кръвен съсирекформиран при кръвообращението), като дълбока венозна тромбоза илибелодробен емболизъм Резултатите от едно клинично и епидемиологичнопроучване показват 2 до 3 пъти по-висок риск за тези, които провеждатХЗТ в сравнение с тези, които не провеждат такова.

При жени, неприлагащи ХЗТ еизчислено, че броят на случаите на ВТЕ, които ще се появят за период от5 години, е около 3 на 1 000 жени на възраст между 50-59 години и 8 на1 000 жени на възраст между 60-69 години. Установено е, че при здравижени, които използват ХЗТ в продължение на 5 години, броят надопълнителните случаи на ВТЕ ще бъде между 2 и 6 (best estimate = 4) на1 000 жени на възраст 50-59 години и между 5 и 15 (best estimate - 9)на 1 000 жени на възраст 60-69 години.
Появата на такова тромбоемболично събитие е по-вероятна през първата година на ХЗТ отколкото по-късно.

Общоприетите рискови фактори за ВТЕ включват:
• лична анамнеза за венозен тромбоемболизъм
• семейна анамнеза за венозен тромбоемболизъм
• тежка форма на затлъстяване (БМИ > 30 kg/m2 ) и
• системен лупус еритематодес, вид автоимунно заболяване.

Няма общо становище относно вероятната роля на варикозните вени при ВТЕ.
Пациенти с данни за ВТЕ или които вече приемат лекарства за нарушенияна кръвосъсирването (антикоагуланти), изискват внимателна преценка насъотношението риск/полза. Данни от личната или силно насочващи данни отсемейната анамнеза за тромбоемболизъм или повтарящи се спонтанниаборти, трябва да се проучат, за да се изключи предразположение къмформиране на кръвни съсиреци (тромбоза). Докато се постави окончателнадиагноза или докато се започне лечение с антикоагуланти, провежданетона ХЗТ при такива пациенти трябва да се разглежда като противопоказно.

Рискът от ВТЕ може да бъде временноповишен при продължително обездвижване, тежка травма или хирургическанамеса. Както при всички пациенти в следоперативен период, трябва да сеобърне сериозно внимание на профилактичните мерки за предпазване от ВТЕслед хирургическата намеса. Когато хирургическа намеса е последвана отпродължително обездвижване, особено при коремна или ортопедичнаоперация на долните крайници, трябва да се обмисли временно прекъсванена ХЗТ 4 до 6 седмици преди операцията, ако това е възможно. Терапиятане трябва да се подновява докато жената не е напълно раздвижена. АкоВТЕ се развие след започване на терапията, приемът трябва да бъдеспрян. Ако почувствате болезнено подуване на крака внезапна болка вгърдите или затруднение в дишането, следва незабавно да уведомите Вашиялекар.

Исхемична болест на сърцето ИБС
Няма данни от рандомизирани контролирани клинични проучвания заблагоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система при непрекъснатакомбинирана ХЗТ (включваща конюгирани естрогени и медроксипрогестеронацетат). Големи клинични проучвания показват наличието на възможенповишен риск от сърдечно-съдова заболеваемост през първата година наупотреба и липса на общ благоприятен ефект. Относно други използвани заХЗТ продукти, чиито лекарствени вещества се различават от споменатитепо-горе, липсват данни от клинични изпитвания, проучващи въздействиятапри сърдечно-съдова заболяемост или смъртност.
Следователно, не може със сигурност да се каже, че тези резултати се отнасят и за други използвани за ХЗТ продукти.

Инсулт
Едно голямо клинично проучване показва наличие на повишен риск отинсулт при здрави жени по време на непрекъсната комбинирана ХЗТ сконюгирани естрогени и прогестогена медроксипрогестерон ацетат:
За жени, които не прилагат ХЗТ, е установено, че броят на случаите наинсулт, които ще се появят за период от 5 години е около 3 на 1 000жени на възраст от 50-59 години и 11 на 1 000 жени на възраст от 60-69години.
Преценено е, че за жени, които използват конюгирани естрогени впродължение на 5 години, броят на допълнителните случаи ще бъде между 0и 3 (best estimate = 1) на 1 000 потребители на възраст от 50-59 годинии между 1 и 9 (best estimate = 4) на 1000 потребители на възраст от60-69 години.
Не е известно доколко повишеният риск може да се отнесе и към други продукти за ХЗТ.

Овариален карцином
Продължителната (не по-малко от 5-10 години) употреба на продукти заХЗТ, съдържащи само естроген, при хистеректомирани жени (с хирургичноотстранена матка), в някои епидемиологични проучвания се свързва сповишен риск от овариален карцином. Не е известно дали непрекъснататакомбинирана ХЗТ е причина за разлика в риска в сравнение с продуктисъдържащи само естроген.

Заболявания на черния дроб
В редки случаи са наблюдавани доброкачествени, а в още по-редкизлокачествени чернодробни тумори след употребата на хормони като тези,съдържащи се в Климонорм. В изолирани случаи тези тумори водят доживото застрашаваща интраабдоминална хеморагия. Ако се появят остриболки в горния абдомен, увеличен черен дроб или белези наинтраабдоминална хеморагия, трябва да се има в предвид и чернодробентумор в диференциалната диагноза.

Жлъчни заболявания
Има повишен риск от заболявания на жлъчния мехур при жени, приемащиестрогени по време на менопаузата или т.нар."промяна на живота".

Други заболявания
Естрогените могат да причинят задържане на течности и следователнопациенти със сърдечна или бъбречна недостатъчност трябва да бъдат поднаблюдение. Пациенти с терминална бъбречна недостатъчност трябвавнимателно да бъдат наблюдавани, т.к. се очаква да се повиши нивото нациркулиращите лекарствени вещества на Климонорм.

Жени, страдащи от специфичнолипометаболитно заболяване (хипертриглицеридемия) трябва да бъдат подконтрол по време на заместване естроген или хормонално заместителнатерапия, тъй като има съобщения за единични случаи на значителноповишение на мазнините в кръвта (триглицериди ) водещо до панкреатит,при лечението с естроген.

Повлияване на лабораторните тестове
Приемът на този лекарствен продукт може да повлияе на определени лабораторни тестове:
Естрогените могат да повишат нивото в кръвната плазма на свързващитепротеини на тиреоидните хормони (тироксин свързващия глобулин, TBG),което води до промяна във функционалните лабораторни тестове нащитовидната жлеза (вкл. повишение на общия циркулиращ тиреоиден хормон.Определени тиреоидни хормони са непроменени (свободни ТЗ и Т4).
Други свързващи протеини могат да повишат нивата си в серума, катокортикоид- свързващ хормон (CBG) и свързващ половия хормон глобулин(SHBG). Други плазмени протеини могат да повишат стойностите си(ангиотензин/ренин субстрат, алфа-1-антитрипсин, церулоплазмин).

Деца
Климонорм не е показан за приложение при деца.

Жени в напреднала възраст
Не се изискват допълнителни предпазни мерки и специална дозировка при жени в напреднала възраст.

Бременност
Климонорм на трябва да се използва по време на бременност. Акозабременеете по време на терапията с Климонорм, трябва незабавно дапреустановите приема му. Резултатите от повечето епидемиологичнипроучвания към днешна дата, даващи информация за непреднамерен контактна плода с комбинации от естрогени с други прогестогени, не показватналичие на тератогенен или фетотоксичен ефект.

Кърмене
Климонорм не е показан за приложение по време на кърмене. Преди дазапочнете да приемате някакъв лекарствен продукт поискайте съвет отВашия лекар или фармацевт.

Шофиране и работа с машини
Не се изискват специални мерки.


2.3 Взаимодействие с други лекарствени продукти
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или степриемали наскоро друго лекарство, дори и ако това са лекарства, коитоне са по лекарско предписание.

• Намаляване на ефекта на Климонорм
Едновременната употреба на определени лекарства като антиконвулсанти(фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин) или антиинфекциозни средства(рифампицин, рифабутин, невирапин, ефавиренц) може да ускоричернодробния метаболизъм на хормоните чрез т.нар. ензимна индукция и даповлияе ефективността на Климонорм.

Ритонавир и нелфинавир, макар иизвестни като силни инхибитори, обратно - показват силни индуциращисвойства при едновременно приложение със стероидни хормони катоестрогени и прогестогени.
Билкови продукти, съдържащи жълт кантарион (Hypericum Perforatum) могатда индуцират метаболизма на естрогените и прогестогените.
В клиничен аспект ускореният метаболизъм на естрогени и прогестогениможе да доведе до намален ефект и промени в характера на маточнотокървене.

• Други възможни взаимодействия
Необходимостта от орални антидиабетни продукти или инсулин може да бъдепроменена като резултат от ефекта върху глюкозния толеранс. Някоилабораторни тестове могат да бъдат повлияни от естрогените, катофункционалните тестове на щитовидната жлеза (виж 2.2 Специалнипредупреждения за употребата на Климонорм / Повлияване на лабораторнитестове) или тестовете за глюкозен толеранс.


3. Как и кога да се приема Климонорм?
Винаги приемайте Климонорм точно както Ви е предписан от Вашия лекар. Ако не сте сигурни, попитайте лекаря или фармацевта си.
За да лекува менопаузалните Ви оплаквания Вашият лекар ще се опита даВи стабилизира с най-ниската ефективна доза и ще продължи лечението дотогава докато ползите преобладават над рисковете.
Моля съобщете на Вашия лекар ако смятате, че ефектът на Климонорм е твърде слаб или твърде силен.

3.1. Как да приемате Климонорм?
Лекарственият продукт е за перорално приложение.
Таблетките трябва да бъдат поглъщани с достатъчно количество течност ведин и същ час на деня, най-добре вечер, за да се намалятстомашно-чревните проблеми.

3.2 Освен ако не е предписано от Вашия лекар, най-общо дозата е:
Една жълта таблетка се приема първите девет дни, след което следва по една кафява таблетка за останалите дванадесет дни.
Вземи първата жълта таблетка от полето, маркирано с номер 1. За следващите таблетки следвай стрелките.
След като свършите таблетките след три седмици следва 7-дневен свободенот таблетки период. През този период трябва да се появи нормалнокървене, подобно на менструация.
След 7-дневна пауза продължавате приема на таблетки от следващатаопаковка, независимо от това дали кървенето е спряло или продължава.Първият ден на прием след паузата трябва винаги да бъде същия ден отседмицата, когато сте започнали терапията.

Как се започва терапия с Климонорм?
• При липса на предишна терапия с продукти за ХЗТ
Ако все още имате мензис, вземете първата таблетка Климонорм на 5-тия ден от началото на менструацията.
Ако отдавна нямате менструация или циклите Ви са нередовни, може дазапочнете приема на всеки ден, като преди това е необходимо да сеизключи наличие на бременност.

• Преминаване от друг продукт за ХЗТ
Ако сте приемали друг продукт за ХЗТ без интервал, свободен от прием натаблетки, трябва да продължите започнатата опаковка докато яприключите. След това без пауза започвате приема на Климонорм.
Ако сте приемали продукт за ХЗТ със свободен от прием интервал,започнете приема на Климонорм след края на този период.Продължителността на терапията е индивидуална.

3.3 Ако сте приели повече от необходимото количество Климонорм
Възможни признаци на предозиране са гадене, повръщане, напрежение в гърдите и вагинално кървене. Терапията зависи от симптомите.
Ако сте приели твърде голямо количество таблетки трябва да посетите Вашия лекар.

3.4 Какво да правите ако сте пропуснали таблетка?
Ако сте забравили да вземете таблетка в обичайното време, което стеизбрали, трябва да я вземете възможно най-скоро в следващите 12 часа.Ако сте забравили да си вземете таблетката и са минали повече от 12часа, е необходимо да я пропуснете и да вземете следващата таблетка вобичайното време. При пропускане на таблетка се увеличава вероятносттаза пробивно кървене или спотинг.

3.5 Какво се случва ако се прекъсне лечението с Климонорм?
Не трябва да прекъсвате или спирате лечението с Климонорм, без да стесе консултирали с Вашия лекар. Ако спрете терапията, може да очакватепоява на отпадналото кървене.


4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарствени продукти, Климонорм има и нежелани реакции.Оценката на нежеланите реакции е базирана на следните данни за честота:много чести повече от 1 на 10 пациентки
чести по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 пациентки
не чести по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1 000 пациентки
редки по-малко от 1 на 1 000, но повече от 1 на 10 000 пациентки
много редки по-малко от I на 10 000 пациентки, включително индивидуални случаи

4.1 Нежелани реакции
Следните нежелани реакции, които могат да бъдат свързани с употребата на Климонорм, са съобщавани при клинични проучвания:

Нервна система
Чести: главоболие

Сърдечно-съдова система
Чести: увеличение на кръвното налягане
Не чести: сърцебиене (тахикардия), варикозни вени, хемороиди

Стомашно-чревна система
Не чести: гадене, газове (флатуленция), коремна болка, запек, лошо храносмилане (диспептични оплаквания)

Кожа
Не чести: акне, сърбеж (пруритус)

Дихателна система и гърди
Чести: доброкачествено заболяване на гърдата
Не чести: рак на гърдата*, интерменструално кървене, напрежение/болка вгърдите, мастит, вагинит, вагинална секреция, задебеляване на маточнаталигавица, жлезисто- кистична ендометриална хиперплазия (определенаформа задебеляване на маточната лигавица).

Горни дихателни пътища
Не чести: инфекция на дихателната система

Очи
Не чести: зрителни нарушения

Черен дроб и жлъчка
Не чести: възпаление на жлъчния канал (холангиит), възпаление нажлъчния мехур (холецистит), промени в чернодробните ензимни показатели,билирубинемия (увеличена концентрация на жлъчни пигменти в кръвта).

Организма като цяло
Чести: горещи вълни
Не чести: реакции на повишена чувствителност, слабост (астения)

Други
Не чести: увеличение на кръвната захар, промени в кръвните мазнини,едем (задръжка на течности), промени в телесното тегло, анемия, тазоваболка, възли на щитовидната жлеза.

*Ракът на гърдата е не честа нежеланареакция (виж 2. "Преди да започнете употреба на Климонорм"). Рискът отрак на гърдата се увеличава с продължителността на ХЗТ.

Според данни от сравнителни(епидемиологични) проучвания - 51 епидемиологични проучвания проведенипрез 1970 години до ранните 1990 и съобщавани в анализи, както и отдруги проучвания, провеждани напоследък - best estimate общо около навсеки 1 000 жени на възраст от 50 до 70 години.
Очаква се сред тези, които го употребяват или напоследък саупотребявали ХЗТ общия брой от допълнителни случаи по време насъответния период да бъде между 1 и 3 best estimate = 2) на 1 000 затези, приемали ХЗТ за 5 години, между 3 и 9 (best estimate=6) на 1 000за тези на ХЗТ за 10 години и между 5 и 20 (best estimate =12) на 1 000употребяващи ХЗТ за 15 години (виж 2.2 "Специални предупреждения приупотреба на Климонорм").

Броят на допълнителни случаи на рак нагърдата е общо подобен за жени, които започват ХЗТ независимо отвъзрастта (само за възраст между 45 и 65 години).

Венозен тромбоемболизъм, напр.дълбока венозна тромбоза на крака и белодробен емболизъм, са по-честосрещани сред жени, употребяващи ХЗТ, отколкото сред неупотребяващи. Заповече информация виж 2.1 "Климонорм на трябва да се приема" и 2.2"Специални предупреждения при употреба на Климонорм".

Много рядко са съощавани случаи нахлоазма, еритема мултиформе, еритема нодозум и хеморагична диатеза прижени, употребяващи ХЗТ.

4.2 Предпазни мерки
Ако при Вас се проявят нежелани реакции при употребата на Климонорм,моля уведомете Вашия лекар, който ще реши какви мерки трябва да сепредприемат.

Нежеланите реакции, при поява накоито трябва незабавно да посетите Вашия лекар или да преустановителечението, са изброени в 2.2 "Специални предупреждения при употреба наКлимонорм".

4.3 Ако при Вас се проявят нежелани реакции, които не са упоменати в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт


5. Как се съхранява Климонорм
Да се съхранява на недостъпно за деца място.
Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката.
Да се съхранява при температура под 30°С.


Дата на последна редакция на текста: 2004.
Другите също купуват

Всичко от Schering

Другите също купуват

Всичко от Schering