Виж
количката

0

МИАКАЛЦИК АМП 100 UI 1МЛ

Код: 003335 
тегло: 0.500 кг
Няма наличност
Уведоми при наличност

Miacalcic® Ampoules 100 IU/ml
Миакалцик® Ампули 100 IU/ml
Salmon calcitonin (synthetic) / синтетичен калцитонин от сьомга


Прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да приемате Миакалцик® ампули
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Никога не го преотстъпвайте на други хора и не го използвайте за лечение на други заболявания.
- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


В тази листовка:
1. Какво е Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор и за какво се използва'?
2. Преди да използвате Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор
3. Как правилно да използвате Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор?
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Миакалцик® ампули
6. Допълнителна информация


Miacalcic® ampoules / Миакалцик® ампули
• Активното вещество е синтетичен калцитонин от сьомга.
• Помощните вещества са ледена оцетна киселина, натриев ацетат трихидрат, натриев хлорид и фенол (консервант).


Притежател на разрешението за употреба:
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429, Nuernberg, Germany


Производител:
Novartis Pharma AG, Stein, Schaffhauserstrasse, CH-4332, Switzerland


1. Какво е Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор и за какво се използва ?
Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор е под формата на • Ампули (1 ml) съдържащи 100 IU/ ml
Една международна единица (IU) съответства на около 0.2 микрограма синтетичен калцитонин от сьомга.


Как действат ампулите Миакалцик®?
Лекарственото вещество на Миакалцик® принадлежи към група лекарствени продукти, известни като калцитонини. Калцитонинът е хормон, който се произвежда естествено от организма при хората и животните. Калцитонинът регулира нивото на калций в кръвта. Прилага се за преустановяване процесите на костна загуба и също се предполага, че може да подпомогне костното формиране. Синтетичният калцитонинът от сьомга, лекарственото вещество на Миакалцик®, е форма на този хормон, която е особено мощна и има дълготрайно действие.
Миакалцик се използва за лечение на остеопороза (тънки и слаби кости). Използва се и при състояния като костна болка, костна боЦпест на Пейджет (бавно прогресиращо заболяване, което може да доведе до промяна в размера и формата на някой кости) и хиперкалциемия (високи стойности на калция в кръвта).


2. Преди да използвате Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор
Не трябва да приемате Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор:
• ако сте алергичен/на (свръхчувствителен/лна) към калцитонин от сьомга или към някое от помощните вещества, описани в началото на листовката.


Обърнете се към Вашия лекар за съвет ако считате, че може да сте алергични към Миакалцик®. Може да се наложи да Ви бъде/направен кожен тест за алергии, преди да започнете лечението.


Употреба при пациенти в напреднала възраст
Няма специални изисквания за употребата на Миакалцик® и той може да се използва от пациенти в напреднала възраст.


Употреба при деца
Не се препоръчва употребата на Миакалцик® от деца под 18-годишна възраст.


Бременност
Бременните жени не трябва да използват Миакалцик®


Кърмене
Кърмещите майки не трябва да използват Миакалцик®, тъй като не са правени проучвания при тези групи пациенти.


Шофиране и работа с машини
Миакалцик® може да причини умора, замаяност и промени в зрението, което може да наруши Вашите реакции. Ако това се случи, не трябва да шофирате и да работите с машини.


Важна информация за някои от помощните вещества на инжекционен или инфузионен разтвор Миакалцик®
В 1 ml разтвор се съдържа по-малко от 23 mg натрий и поради тази причина, може да се приеме като безнатриев.


Прием на други лекарства
Информирайте Вашия лекар или фармацевт за всички други лекарства, които взимате или сте взимали скоро, включително и тези, които не са Ви били предписани от лекар.
Важно е да кажете на лекаря с, ако използвате лекарства съдържащи литий, защото може да се наложи промяна в дозировката им.


3. Как правилно да използвате Миакалцик® инжекционен или инфузионен разтвор?
Следвайте инструкциите на Вашия лекар внимателно. Това лекарство се използва само за инжектиране или вливане.
Разтворът в ампулите Миакалцик® обикновено се прилага в подкожната мастна тъкан (подкожна инжекция) или в мускулите, обикновено в бедрото (интрамускулна инжекция). Може да се приложи като инжекция или инфузия във вена (интарвенозна инжекция/инфузия).
Използваната доза зависи от тежестта на заболяването и Вашето индивидуално повлияване от лекарството. Лекарят ще Ви каже колко Миакалцик® да използвате. Не превишавайте предписаната Ви доза.


Може да се дадат следните препоръки:
Остеопороза: 50 до 100 IU ежедневно или през ден, приложени чрез подкожна или интрамускулна инжекция.


Костна болка: 100 до 200 IU ежедневно прилагани чрез бавна интравенозна инфузия с физиологичен разтвор или чрез подкожни или мускулни инжекции разделени на дози покриващи целият ден до достигане на задоволителен резултат.


Болест на Пейджет: 100 IU ежедневно или през ден, приложени чрез подкожна или интрамускулна инжекция.


Спешно лечение на хиперкалциемична криза (високи нива на калция в кръвта):
ежедневно 5 до 10 IU на килограм телесно тегло, приложени чрез бавна интравенозна инфузия (продължаваща над 6 часа) или чрез бавни интравенозни инжекции разделени на 2 до 4 дози през целия ден.


Продължително лечение на хронична хиперкалциемия (високи нива на калция в кръвта): ежедневно 5 до 10 IU на килограм телесна маса приложени чрез подкожна или мускулна инжекция в един или два разделени приема. Ако обемът Миакалцик®, който трябва да се инжектира, надхвърля 2 ml, се препоръчва интрамускулно приложение; дозата може да се раздели в няколко приема и местата на приложение да се сменят.
В зависимост от това, как реагирате на терапията, лекарят Ви може да предложи повишаване или намаляване на дозата.


Ако сами ще си инжектирате разтвора
Ако лекарят Ви е казал, че сами ще си поставяте подкожните инжекции, информирайте се как точно да ги приготвяте и поставяте. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви дадат точна информация. Ако имате въпроси обърнете се към Вашия лекар, сестра или фармацевт.
Инжектирайте разтвора само, ако е бистър и безцветен. Не го инжектирайте ако изглежда необичайно.
Не поставяйте самостоятелно инжекциите, ако не сте убеден/а че можете да го направите.
Разтворът на Миакалцик® трябва да достигне стайна температура преди да се инжектира.


Ако пропуснете доза Миакалцик®
Ако забравите да поставите инжекция, трябва да приемете нормалното количество веднага щом се сетите, освен ако остават по-малко от 4 часа до времето за следващата доза. Не удвоявайте следващата доза за да наваксате пропуснатата.


Ако си инжектирате повече разтвор от необходимото
Консултирайте се веднага с Вашия лекар, ако случайно си инжектирате повече от необходимото количество Миакалцик®. Може да се нуждаете от лекарски грижи.


4. Възможни нежелани реакции
Миакалцик® може да причини някои нежелани лекарствени реакции у някои хора.
Ако при Вас се прояви някой от следните сериозни ефекти;
• тежки алергични реакции, проявяващи се под формата на обрив, ускорен пулс, затруднено дишане, подуто гърло или стягане в областта на гръдния кош.
• внезапни живото-застрашаващи алергични реакции, водещи до спадане на кръвното налягане или до шок.
• Подуване на лицето, крайниците или цялото тяло.
Веднага се консултирайте с лекар при появата на някой от гореописаните ефекти.


Други нежелани реакции


Чести нежелани реакции:
С вероятност да засегнат 1 до 10 на всеки 100 пациента
Замаяност, главоболие, промени във вкуса, внезапно зачервяване на лицето и/или на врата, гадене, диария, болки в корема, болка в костите и ставите, умора.


Нечести нежелани реакции:
С вероятност да засегнат 1 до 10 на всеки 1 000 пациента
Нарушено зрение, повишено кръвно налягане, повръщане, болки в мускулите, костите или ставите, грипоподобни симптоми (напр. умора, треска, болки в гърлото, чувство на неразположение, зачервяване), подуване на крайниците.


Редки нежелани реакции:
С вероятност да засегнат 1 до 10 на всеки 10 000 пациента
Алергични реакции, включващи зачервяване на кожата и сърбеж, често уриниране, зачервяване и подуване на мястото на инжектиране.
Ако изпитате някой от тези ефекти, информирайте Вашия лекар!
Ако забележите нежелани ефекти, които не са отбелязани в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.


5. Съхранение на Миакалцик® ампули
• Съхранявайте в хладилник (2-8°С).
• Веднъж отворени ампулите трябва да се използват веднага и да не се съхраняват, защото не съдържат консервант. Неизползваното количество трябва да се унищожи.
• Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.
• Да се съхранява в оригиналната опаковка.
• Да се пази от деца.


6. Допълнителна информация
Ако имате допълнителни въпроси относно този лекарствен продукт, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.


Представител на притежателя на разрешението за употреба в България:
Novartis Pharma Services Inc.,
Бизнес парк София, Сграда 11 А,
Младост 4, София 1766
Тел.:02/976 98 28
Факс: 02/ 976 98 29


Дата на последната редакция на листовката: 15.09.2006 г.


Регистрационен номер: 20000833


Дата на първа регистрация в България: 28.12.2000 г.

Другите също купуват

Всичко от Novartis Pharma

Другите също купуват

Всичко от Novartis Pharma