Виж
количката

0

ДИФЛУКАН КАПС 50МГ 7БР

Код: 004031 
тегло: 0.500 кг
Няма наличност
Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

DIFLUCAN®
ДИФЛУКАН
(Fluconazole)Моля, прочетете тази листовка!
Тазилистовка Ви запознава с лекарството Дифлукан. Моля, прочетете явнимателно преди да започнете приемането на Дифлукан. Тази информацияще Ви бъде полезна. Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда отдопълнителна информация, потърсете лекуващия си лекар или фармацевт.Можете да пожелаете да прочетете отново тази информация, затова пазететази листовка.
Името на това лекарство е Дифлукан. Лекарственото вещество е fluconazole (флуконазол).


Какво съдържа Вашето лекарство
Капсулите Дифлукан имат различна концентрация:
Всяка тюркоазеносиньо-бяла капсула съдържа 50 мг флуконазол. Върху нея е отпечатано "FLU 50" и "PFIZER".
Всяка светлотюркоазеносиня капсула съдържа 150 мг флуконазол. Върху нея е отпечатано "FLU 150" и "PFIZER".

Оцветители в капсулната обвивка:
50 мг капсули: патентно синьо V (Е131), титаниев двуокис (Е171)
150 мг капсули: патентно синьо V (Е131), титаниев двуокис (Е171)

Помощни вещества:Колоидален силиконов двуокис, лактоза, магнезиев стеарат, царевичнаскорбяла, натриев лаурил сулфат, желатин (само в капсулната обвивка)

Дифлукан 50 мг се предлага в опаковки със 7 капсули.
Дифлукан 150 мг се предлага в опаковки с 1 капсула.


Какъв тип лекарство е Дифлукан
Дифлукан принадлежи към групата на противогъбичните лекарства.


Притежател на разрешението за употреба
PFIZER EUROPE МА EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, England CT13 9NJ


Производител
Pfizer PGM - Zone Industrielle
29 route des Industries, 37530 Poce-sur-Cisse, France


За какво служи Вашето лекарство
Дифлукансе използва за лечение на инфекции, причинени от гъбички/дрожди.Гъбичните инфекции се причиняват най-често от дрожди, наречени Кандида.Това лекарство може да Ви бъде предписано от Вашия лекар за лечение наизброените по-долу инфекции.

 • Млечница в устата или гърлото (инфекции на лигавиците). Млечницата се причинява най-често от Кандида;
 • Кандида инфекции на белите дробове, уринарната система и кожата;
 • Кандида инфекции в устната кухина при пациенти със зъбни протези;
 • Дифлукан може също така да се използва и за да предотврати възникването на гъбична инфекция;
 • Може да Ви бъде назначен Дифлукан и за лечение на кожни инфекции, напр. крак на атлета, трихофития, инфекции на ноктите;
 • Можеда Ви бъде предписан Дифлукан за лечение на гъбични инфекции навътрешните органи (системни инфекции), причинени от Кандида, напр.инфекции на кръвта, уроинфекции и други инфекции на вътрешните органи;
 • Могат да бъдат третирани пациенти, които са на интензивно лечение, и такива с отслабена имунна система;
 • Можеда Ви бъде назначен Дифлукан за лечение на гъбични инфекции навътрешните органи (системни инфекции), причинени от криптококус, напр.криптококов менингит и инфекции с друга локализация, напр. бели дробовеи кожа;
 • Дифлукан може да бъде използван, за да спре повторната поява на заболявания, причинени от гъбичка, наречена криптококус;
 • Можеда Ви бъде предписан Дифлукан за лечение на кандидозна инфекция наполовите органи, например млечница на влагалището, вкючващирецидивйращите форми (3 и повече инфекции на година);
 • Може да Ви бъде предписан Дифлукан за лечение на кандидозен баланит (възпаление на края на пениса и/или препуциума);
 • Можеда получавате също така Дифлукан, за да не развиете гъбична инфекция (вслучай, че имунната Ви система не функционира, както трябва);
 • Дифлуканможе да бъде използван и за лечение на някои редки гъбични заболявания,наричани кокцидиоидомикоза, паракокцидиоидомикоза, споротрихоза ихистоплазмоза.


Преди да приложите Дифлукан
В случай, че отговорите с ДА на някой от следните въпроси, уведомете Вашия лекар веднага.

 • Бременна ли сте или смятате, че може да сте бременна?
 • Кърмите ли?
 • Имате ли проблеми с бъбреците?
 • Ималили сте някога алергична реакция към някоя от съставките на Дифлукан иликъм друго лекарство, което сте прилагали за лечение на гъбичниинфекции? Тази реакция може да се е изразявала в сърбеж, зачервяване накожата или затруднено дишане.


Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • варфарин или кумаринови препарати (за предотвратяване съсирването на кръвта);
 • бензодиазепини (сънотворни и успокоителни);
 • орални сулфанилурейни препарати като хлорпропамид, глибенкламид, глипизид или толбутамид (за контрол на диабета);
 • диуретици като хидрохлортиазид (при задръжка на течности и високо кръвно налягане);
 • фенитоин (за лечение на епилепсия);
 • рифампицин (антибиотик);
 • циклоспорин (прилага се при пациенти с трансплантация);
 • теофилин (за лечение на астма);
 • терфенадин (за лечение на алергия);
 • цизаприд (за лечение на езофагеален рефлукс). Едновременното му приложение с Дифлукан е противопоказано;
 • астемизол (за лечение на алергия);
 • рифабутин (антибиотик);
 • такролимус (прилага се при пациенти с трансплантация);
 • зидовудин, известен още като AZT (използва се при пациенти със СПИН).


Как да прилагате Вашето лекарство
Дифлукан капсули трябва да се вземат само през устата.
Обичайните дози на това лекарство за различните инфекции са дадени по-долу.
Поговорете с Вашия лекар в случай, че не сте сигурни за какво Ви е изписан
Дифлукан.

Възрастни

 • Кандида инфекции на лигавицата на устната кухина и гърлото: 50 - 100 мг в един прием дневно за 7 -14 дни или по-дълго.
 • Инфекциина устната кухина при пациенти, носещи зъбни протези: 50 мг веднъждневно за 14 дни. Протезата трябва също да се дезинфекцира.
 • Кандидаинфекции на хранопровода, неинвазивни белодробни инфекции, уроинфекции,заболяване, наречено кожно-лигавична кандидиаза: 50 до 100 мг/дн. за 14- 30 дни.
 • За предпазване от повторна изява на Кандида инфекции на устната кухина и гърлото при пациенти със СПИН: 150 мг веднъж седмично.
 • Генитална кандидозна инфекция: 150 мг като еднократна перорална доза.
 • Жени,които страдат от чести вагинални Кандида инфекции (3 и повече пътигодишно), могат да приемат Дифлукан, за да предотвратят нова поява наинфекцията. Дозата е 150 мг веднъж месечно за 4 -12 месеца илипо-дълго, ако е необходимо.
 • Гъбичниинфекции на кожата: 150 мг в един прием седмично или 50 мг в един приемдневно за 2 - 4 седмици. При крак на атлета може да е необходимолечението да продължи 6 седмици.
 • Прикожна инфекция, наречена тинея верзиколор: 300 мг в един прием седмичноза 2 седмици; може да е необходимо лечението да продължи 3 седмици. Придруги пациенти еднократна доза от 300 - 400 мг може да е достатъчна.Друга схема на лечение е 50 мг в един прием дневно за 2 - 4 седмици.
 • При инфекции на ноктите: 150 мг в един прием седмично за 3 - 6 месеца (за нокти на ръцете) и 6 —12 месеца (за нокти на краката).
 • Вътрешниинфекции, причинени от Кандида: 400 мг на първия ден и след това 200- 400 мг дневно. При животозастрашаващи инфекции, причинени отКандида, дозата може да се увеличи до 800 мг флуконазол веднъж дневно.
 • За да се предотврати повторно развитие на Кандида инфекции: 50 до 400 мг в един прием дневно, докато съществува риск.
 • Инфекциина вътрешните органи, причинени от Криптококус: 400 мг на първия ден,след това 200 — 400 мг в един прием дневно за б — 8 седмици илипо-дълго. При животозастрашаващи инфекции, причинени от криптококус,дозата може да се увеличи до 800 мг в един прием дневно.
 • За предотвратяване на повторно развитие на криптококова инфекция при пациенти със СПИН: 200 мг дневно за неопределен период.
 • Кокцидиоидомикоза, паракокцидиоидомикоза, споротрихоза и хистоплазмоза: 200 - 400 мг дневно за 2 или повече години.

Деца
На възраст от 4 седмици до 15 години:
• Кандида инфекции на лигавиците: 3 мг/кг в един прием дневно; през първия ден могат да се дадат 6 мг/кг.
• Вътрешни гъбични инфекции, причинени от кандида или криптококус: 6-12мг/кг в един прием дневно. Предотвратяване на гъбични инфекции: 3-12мг/кг в един прием дневно, докато съществува риск от развитие наинфекция.

През третата и четвъртата седмица от живота: Същата доза, която се прилага при по-големи деца, но приложена на всеки два дни.

През първите две седмици от живота: Същата доза, която се прилага при по- големи деца, но приложена на всеки три дни.

Пациенти в напреднала възраст
Прилага се обичайната доза за възрастни освен в случай, че имате проблеми с бъбреците.

Пациенти с бъбречни заболявания
Вашият лекар може да промени дозата в зависимост от състоянието на бъбречната Ви функция.

Понякога лекарите предписват различни дози при такива заболявания.
Вашиятлекар ще предпише каква доза трябва да прилагате Вие или Вашето дете.Ако все още не сте сигурен, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Капсулите се пият с чаша вода.
Най-добре е да приемате лекарството си по едно и също време всеки ден. Може да вземете Вашето лекарство заедно с или без храна.


Какво трябва да направите в случай, че вземете твърде много Дифлукан
Вслучай, че вземете твърде голямо количество Дифлукан, може да сепочувствате зле. Свържете се веднага с Вашия лекар или със спешнотоотделение на най-близката болница.


Какво трябва да направите, ако пропуснете да вземете Дифлукан
Не се тревожете. В случай, че пропуснете една доза, просто вземете Вашата следваща доза във времето за следващия прием.


Причинява ли това лекарство нежелани ефекти
Дифлукан може да предизвика някои странични ефекти. Най-честите странични ефекти са:

 • гадене, повръщане, недобро храносмилане (диспепсия);
 • стомашен дискомфорт;
 • диария;
 • задух;
 • кожни обриви, уртикария.

Тезинежелани ефекти обикновено са леки. Ако те Ви причинят някакъвдискомфорт или продължават твърде дълго, обърнете се към Вашия лекарили фармацевт.

Следващиятпо честота страничен ефект е обрив. Ако се лекувате за повърхностнаинфекция и получите обрив, за който Вашият лекар счита, че е свързан сДифлукан, той ще спре лечението с него. Ако обривът се появи, докато селекувате за тежка системна инфекция, Вашият лекар ще Ви наблюдаваотблизо. Той ще спре Дифлукан в случай, че се прояви определен видкожна реакция (обширни мехури или еритема мултиформе).

Понякога се появява главоболие при пациенти, лекувани с Дифлукан.

Редки нежелани ефекти
Дифлуканрядко проявява сериозна чернодробна токсичност при пациенти, лекувани снего. Това се случва най-често при пациенти в тежко състояние.Обикновено токсичността изчезва след спиране на медикамента. Ако Вашиятлекар прецени, че имате чернодробна токсичност, причинена от товалекарство, той ще спре Дифлукан.

Пациенти,лекувани с Дифлукан, рядко имат отклонения в кръвни/чернодробнифункционални изследвания, изследвания на урината и други биохимичнитестове. Не е сигурно, че те са причинени от Дифлукан. Ако това сеслучи с Вас, Вашият лекар внимателно ще Ви прегледа.

Пациенти,лекувани с Дифлукан, рядко развиват тежки кожни реакции. Пациенти съсСПИН трябва да имат предвид, че имат по-голяма склонност да реагират стежки кожни реакции на много лекарства.

Приизвестен брой хора възникват алергични реакции към лекарства. В случай,че при Вас възникнат някои от следните странични ефекти, трябва дауведомите Вашия лекар незабавно:

 • внезапни хрипове, затруднено дишане и стягане в гръдния кош, подуване на клепачите, лицето или устните;
 • кожни подутини или червени сърбящи петна, уртикария;
 • сърбеж по цялото тяло.

Уведомете Вашия лекар в случай, че не се чувствате добре или имате оплаквания от друго естество, които не разбирате.


Грижете се за Вашето лекарство!
Това лекарство е за ВАС. Не го давайте на други. Може да не е подходящо за тях.
Не взимайте това лекарство след датата, указана върху опаковката.


Къде да съхранявате Вашето лекарство
Съхранявайте при температура под 30° С.
Съхранявайте всички лекарства на недостъпно за деца място!


Допълнителна информация
Тазилистовка не съдържа пълната информация за това лекарство. Ако иматенякакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар илифармацевт.
Информацията в тази листовка се отнася само за Дифлукан.


Дата на последна редакция на текста

Другите също купуват

Всичко от Pfizer Enterprises

Другите също купуват

Всичко от Pfizer Enterprises