Виж
количката

0

КЛАЦИД ТБ 250МГ 10БР

Код: 004352 
тегло: 0.010 кг
(7 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


Klacid 250 mg film-coated tablets
Клацид 250 mg филмирани таблетки
Кларитромицин (clarithromycin)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт


В тази листовка:
1.  Какво представлява Клацид 250 mg филмирани таблетки и за какво се използва   
2.  Преди да приемете Клацид 250 филмирани таблетки
3.  Как се прилага Клацид 250 mg филмирани таблетки
4.  Възможни нежелани реакции  
5.  Как да съхранявате Клацид 250 mg филмирани таблетки  
6.  Допълнителна информация  

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛАЦИД 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА   

Клацид 250 mg филмирани таблетки представлява антибиотик принадлежащ към групата на така наречените макролидни антибиотици. Антибиотиците са лекарства, които потискат или спират развитието на определени микроорганизми (бактерии), причиняващи появата на различни инфекции.

Клацид 250 mg филмирани таблетки е показан за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към него микроорганизми. Това включва:
•    Инфекции на долните дихателни пътища като бронхит и пневмония;
•    Инфекции на горните дихателни пътища като синузит и фарингит (инфекции на околоносните кухини и гърлото);
•    Инфекции на кожата и меките тъкани като фоликулит, целулит и еризипел;
•    В комбинация с потискащи киселинността на стомаха средства, кларитромицин е показан за ерадикация (премахване) на бактерията, наречена Helicobacter pylori при пациенти с язва на дванадесетопръстника;
•    Разпространени или локализирани инфекции, причининени от микобактерии (Mycobacterium avium или Mycobacterium intracellular); локализирани инфекции, причинени от микобактерии (Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum или Mycobacterium kansasii);
•    Кларитромицин се прилага за профилактика на разпространени инфекции, причинени от Mycobacterium avium complex при пациенти със СПИН с брой на лимфоцитите (вид бели кръвни клетки) равен или по-нисък от 100/mm3;

Както при останалите антибиотици, преди предписването на Клацид 250 mg филмирани таблетки, Вашият лекар ще се съобрази с честотата на резистентността (устойчивостта на микроорганизмите към дадения антибиотик) и свързаните с нея препоръки за предписване на антибиотиците.  

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛАЦИД 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ

Вие не трябва да приемате този лекарствен продукт, ако:
•    имате алергия към активното вещество (кларитромицин), към някое от помощнит е вещества (вж. точка 6 - Допълнителна информация) или към друг антибиотик от групата на макролидите.
•    приемате някое от следните лекарства: цизаприд, пимозид, терфенадин и ерготамин или дихидроерготамин (моля, вж. и написаното по-долу)
•    имате ниски нива на калий в организма (хипокалиемия).


Обърнете специално внимание при употребата на Клацид 250 mg филмирани таблетки
Вашият лекар може да прецени, че този лекарствен продукт не е подходящ за Вас, ако имате определено нарушение на чернодробната функция или бъбреците. Може да е необходимо и провеждането на допълнителни изследвания, за които ще бъдете уведомени от Вашия лекар.

Уведомете Вашия лекар в случай, че приемате лекарство, съдържащо колхицин, поради възможността от появата на токсични ефекти при едновременното приложение с кларитромицин (активното вещество в Клацид), особено ако сте внапреднала възраст и/или страдате от бъбречна недостатъчност.

Приложението на почти всички антибиотици, включително Клацид, може да доведе до нарушение в баланса на присъстващите в дебелото черво бактерии и свръхрастеж на определени, причиняващи възпаление на дебелото черво бактерии. Това състояние е известно като псевдомембранозен колит и най-често се проявява с появата на диария по време или след преустановяване на лечението с антибиотика. Ето защо, е много важно да уведомите Вашия лекар за появата на диария, дори доста време (1-2 месеца) след спиране на антибиотичното лечение.

Както при другите антибиотици, продължителното лечение с кларитромицин може да доведе до развитието на множество резистентни (нечувствителни към даден антибиотик) бактерии и гъбички. При появата на подобни инфекции е необходимо започването на определено от Вашия лекар лечение.

Възможно е обостряне симптомите на заболяването миастения гравис (нервно-мускулно заболяване най-често характеризищо се с мускулна слабост) по време на лечението с този лекарствен продукт.


Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Този лекарствен продук може да промени ефекта на редица лекарства, така както други лекарства може да променят ефекта на Клацид.


Особено важно е да уведомите Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • цизаприд (при стомашни проблеми), пимозид (при психични нарушения), терфенадин (при алергии или сенна хрема), ерготамин или дихидроерготамин (при мигрена) - приложението на тези лекарства с Клацид е алсолютно забранено (вж. по-горе)
 • дигоксин (сърдечно-съдово лекарство)
 • варфарин и други антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта)   
 •   карбамазепин или фенитоин (при епилепсия)
 • астемизол (при алергии и сенна хрема)
 • теофилин (за облекчаване на дишането)
 •  триазолам, алпразолам и мидазолам (седативни лекарства)
 • хинидин и дизопирамид (сърдечно-съдови лекарства)
 • ловастатин или симвастатин (при висок холестерол)
 • циметидин (при стомашни проблеми)
 • циклоспорин и такролимус (за потискане на имунната реакция, най-често при органна трансплантация)
 • флуконазол, итраконазол (при лечение на гъбични инфекции)
 • силденафил, тадалафил и варденафил (при нарушена ерекция или т.н еректилна дисфункция)
 • зидовудин, ритонавир, саквинавир, атазанавир (лекарства за лечение на НIV/СПИН)
 • рифабутин (за лечение на някои инфекции) -елетриптан (лекарство за мигрена)
 • зипразидон (лекарство за шизофрения)


Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Вашият лекар ще прецени възможността за прилагане на този продукт в случай на бременност или кърмене, както и ще обсъди с Вас всички ползи и рискове, свързани с неговото приложение (включително и възможните рискове за плода).


Шофиране и работа с машини
Няма данни за влиянието на продукта върху способността за шофиране.
При шофиране или работа с машини трябва да се има предвид възможността за поява на замаяност.


3. КАК СЕ ПРИЛАГА КЛАЦИД 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Винаги приемайте Клацид 250 mg филмирани таблетки, точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:

Инфекции на дихателните пътища и инфекции на кожата и меките тъкани:
Възрастни: Обичайната доза при възрастни е една таблетка от 250 mg, два пъти дневно. При по-тежки инфекции, дозата може да бъде повишена на 500 mg, два пъти дневно. Дозата трябва да се приема по едно и също време всеки ден.
Обичайната продължителност на лечението е 5 до 14 дни, с изключение на случаите на придобита в обществото пневмония и синузит, които изискват 6 до 14 дни лечение.
Деца над 12 години: като при възрастни.
Деца под 12 години: необходимо е да се използва пероралната суспензия на Клацид за деца.

Дозировка при пациенти с микобактериални инфекции: Препоръчваната начална доза е 500 mg, два пъти дневно. Ако не се наблюдава клиничен или бактериологичен отговор в продължение на 3 до 4 седмици, Вашият лекар може да увеличи дозата до lOOOrng два пъти дневно. Лечението на разпространени микобактериални инфекции при пациенти със СПИН трябва да бъде продължено до тогава, докато не се прояви клинично и микробиологично подобрение. Кларитромицин трябва да се използва в комбинация с други антимикобактериални лекарства.
Лечението на други не-туберкулозни микобактериални инфекции трябва да бъде продължено по преценка на лекуващият лекар.

Дозировка при профилактика на микробактериални инфекции
Възрастни: Препоръчваната доза кларитромицин е 500 mg два пъти дневно.

Ерадикация на Helicobacter pylori при пациенти с язва на дванедесетопръстника(възрастни).
Тройна терапия  
Кларитромицин 500 mg, два пъти дневно в комбинация с ланзопразол 30 mg, два пъти дневно и амоксицилин 1000 mg, два пъти дневно, в продължение на 10 дни.

Кларитромицин 500 mg, два пъти дневно в комбинация с омепразол 20 mg, два пъти дневно и амоксицилин 1000 mg, два пъти дневно, в продължение на 7 до 10 дни.

Двойна терапия
Кларитромицин 500 mg, три пъти дневно в комбинация с омепразол 40 mg дневно за 14 дни, последвано от омепразол 20 или 40 mg дневно за период от още 14 дни.

Кларитромицин 500 mg, три пъти дневно в комбинация с ланзопразол 60 mg дневно за 14 дни. За пълно излекуване на язвата може да е необходимо допълнително (по-нататъшно) потискане на стомашната киселинност.


Пациенти с бъбречно увреждане: при пациенти с бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 30 ml/min), дозата трябва да бъде намалена на половина (250 mg веднъж дневно или 250 mg два пъти дневно, в случай на по-тежки инфекции). При тези пациенти лечението не трябва да превишава 14 дни.

Приемът на Klacid 250 mg не зависи от храненето.


Ако сте приели повече от необходимата доза Клацид 250 mg филмирани таблетки
Ако сте приели повече от необходимата доза, незабавно потърсете Вашия лекар или отидете в най-близкото заведение за медицинска помощ.


Ако сте пропуснали да приемете доза Клацид 250 mg филмирани таблетки
Приемете пропусната доза веднага щом се сетите и след това преминете към нормалния режим на лечение. Ако наближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, така и този лекарствен продукт може да доведе до появата на нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции са нарушенията от страна на стомашно-чревния тракт (гадене, повръщане, диария, нарушено храносмилане, коремна болка). По-долу са представени и останалите нежелани лекарствени реакции,, наблюдаваните по време на клиничните проучвания и след пускането на продукта на пазара. Не се притеснявайте от дългия списък с нежелани реакции, при Вас може да не се появи нито една от тях.

 • Инфекции:Гъбични инфекции в областта на узтата и влагалището, инфекции на кожата, на стомашно-чревния тракт, носа и влагалището
 • Нарушения в кръвната картина анемия и промяна в броя на на отделните кръвни клетки(най-често на белите кръвни клетки и тромбоцитите(кръвните плочки, участващи в кръвосъсирването)
 • Нарушения от страна на храненето и обмяната на веществата:загува или повишение на апетита, понижение на калция и кръвната захар и повишение на пикочната киселина и хлоридите.
 • Психични нарушения:депресия, безсъние, нервност, сънливост, необичайни сънища, тревожност,обърканост, дезориентация, халюцинации.
 • Нарушения на нервната система: нарушение (загуба) на вкуса и обонянието, замаяност, главоболие, неволно потрепване на мускулите;
 • Нарушения на очите, ухото и лабиринта: възпаление лигавицата на очите (конюнктивит), нарушение на слуха (вкл. глухота) и зрението, световъртеж;
 • Сърдечно-съдови нарушения: разширяване на съдовете, нарушения в ритъма на сърцето, включително промени в електрокардиограмата;
 • Нарушения от страна на дихателната система: астма, нарушено дишане и нарушена функцията на белите дробове;
 • Стомашно-чревни нарушения: подуване на корема, възпаление на дебелото черво (псевдомембранозен колит, вж. написаното по-горе) запек, сухота в устата, уригване, кървене, възпаление лигавицата на устата, промяна в оцветяването на езика и зъбите;
 • Чернодробни и жлъчни нарушения: възпаление на черния дроб (хепатит) и жълтеница (жълто оцветяване на кожата и бялата част на очите);
 • Нарушения на кожата и подкожната тъкан: суха кожа, екзема, повишено потене, сърбеж, обрив, уртикария;
 • Нарушения на мускулно-скелетната система: болка в гърба;
 • Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: възпаление на бъбреците, наличието на албумин, кръв или гной в урината;
 • Нарушения на имунната система: различни алергични реакции, някои от които тежки;
 • Общи нарушения: умора, отоци, гръдна болка, физическо неразполажение, болка, жажда;
 • Изследвания: възможна е появата на отклонения от нормалните стойности при провеждането на редица лобораторни изследвания (напр. повишение на билирубина, серумния креатинин, уреята, някои от чернодробните ензими и др.);

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5.    КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛАЦИД 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца
Този лекарствен продукт не трябва да се съхранява при температура над 30 °С.
Клацид не трябва да бъде използван след срока на годност отбелязан върху опаковката.
Срокът
на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Клацид 250 mg филмирани таблетки
Активното вещество е кларитромицин. Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg кларитромицин.
Другите съставки са: кроскармелоза натрий, прежелатинирано нишесте, микрокристална целулоза, силициев гел, повидон, стеаринова киселина, магнезиев стеарат, талк, хипромелоза, хидроксипропилцелулоза, пропилен гликол, сорбитан моноолеат, титанов диоксид, сорбинова киселина, ванилин, хинолиново жълто (Е104).


Как изглежда Клацид 250 mg филмирани таблетки и какво съдържа опаковката
Филмирани таблетки, жълти на цвят и с овална форма. 
Таблетките са поставени в блистери, съдържащи 10,14 или 28 таблетки.   
Блистерите са поставени в картонени кутии, придружени с листовка - информация потребителя.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent
ME11 5EL Великобритания

Производител
Abbott s.r.l.,
410 Campoverde di Aprilia (Latina), Италия.


За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
България
Т.П. Абот Лабораторис С.А. Бизнес Парк София сгр.8 С ет.7 София 1766 Тел. +359 48919 50

Дата на последно актуализиране на листовката Ноември 2009

Другите също купуват

Всичко от Mylan