Виж
количката

0

НЕУРОТОП РЕТ ТБ 300МГ 50БР

Код: 004453 
тегло: 0.010 кг
(3 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Уведоми при наличност

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Неуротоп Ретард 300 mg, таблетки c удължено освобождаване

Neurotop Retard 300 mg, prolonged - release tablets

карбамазепин

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.


В тази листовка:

1. Какво представлява Неуротоп Ретард 300 mg и за какво се използва
2. Преди да приемете Неуротоп Ретард 300 mg
3. Как да приемате Неуротоп Ретард 300 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Неуротоп Ретард 300 mg
6. Допълнителна информация


1.КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕУРОТОП РЕТАРД 300 MG И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Карбамазепин притежава антиконвулсивен и антидепресивенефект при различни пристъпни форми. При някои заболявания на нервнатасистема карбамазепин намалява болката и/или неразположението.
Използвасе за лечение на различни форми на епилепсия, както и на такива сдоминиращи психични разстройства, при биполярно афективно разстройство,тригеминална невралгия, глософарингеална невралгия, болезнена диабетнаполиневропатия, синдром на отказване от алкохол, безвкусен диабет.2. ПРЕДИ ДА ПРИМЕТЕ НЕУРОТОП РЕТАРД 300 MG
Не приемайте таблетките с удължено освобождаване Неуротоп Ретард 300 mg в случай на:

-свръхчувствителност(алергия) към карбамазепин или химически сродни вещества (трицикличниантидепресанти - лекарства за лечение на депресия)или към някоя отостаналите съставки на продукта

-разстройства на сърдечния ритъм ;

-тежки нарушения на чернодробната функция

-нарушения на функцията на костния мозък

- деца под 1 годишна възраст.

Обърнетеспециално внимание при употребата на Неуротоп Ретард 300 mgЛекарственият продукт не е ефективен при абсанси и миоклонични пристъпии може да ги влоши.
Повишено внимание и периодични медицинскипрегледи се изискват при пациенти със сърдечно-съдови заболявания, снарушена чернодробна и/или бъбречна функция, както и при пациентистрадащи от глаукома (повишено вътреочно налягане).

Информирайте Вашият лекуващ лекар или фармацевт ако:

-страдате от някакво заболяване или имате алергия
-приемате други лекарства освен Неуротоп Ретард, включително и такива които не са предписани от лекар
-планирате бременност, бременна сте или кърмите Вашето бебе.

Не трябва да започвате или спирате лечението с Неуротоп Ретард без медицинска консултация.
По време на лечението с Неуротоп Ретард трябва периодично да се проследяват кръвните и чернодробни показатели.
Припоява на признаци или симптоми на нежелани реакции (особено кожниреакции, повишена температура, болки в гърлото, рани в устата, гърлотоили на друго място, жълтеница) трябва незабавно да се консултирате сВашия лекар.

По време на лечението с Неуротоп Ретард трябва дасе избягва приема на алкохол. Ефекта на хормоналните контрацептиви можеда бъде намален от приема на Неуротоп Ретард. Ето защо се препоръчваизползването на други методи на контрацепция.

Малка част отхората, лекувани с антиепилептици като карбамазепин са имали мисли засамонараняване, или самоубийство. Ако се появят такива, незабавно сеобърнете към Вашия лекар.

Прием на други лекарства
Акоизползвате други лекарства освен Неуротоп Ретард е необходимо даобсъдите това с Вашия лекуващ лекар, тъй като Неуротоп Ретард може даусили или да отслаби ефекта на другите лекарства.
Информирайте Вашиялекуващ лекар преди започване на лечението с Неуротоп Ретард за приемана други медикаменти, включително и такива, които не са предписани отлекар, тъй като Неуротоп Ретард може, например да намали ефекта налекарствата, повлияващи съсирването на кръвта (антикоагуланти),оралните хормонални контрацептиви, някои антибиотици (напр.доксициклин)или гуанидин (прилага се при нарушения на сърдечния ритъм).

Другимедикаменти могат да доведат до повишаване на концентрацията накарбамазепин в кръвта. Например: антибиотици (еритромицин,олеандомицин, изониазид), някои лекарства предназначени за лечение насърдечно-съдови заболявания (верапамил, дилтиазем), за лечение на болка(декспропоксифен, вилоксазин), други антиепилептични медикаменти(фенитоин, примидон,валпроева киселина), лекарства за понижаване настомашната киселинност (симетидин)

Комбинираното приложение слитий (използва се за лечение на психични разстройства) може да имаотрицателен ефект върху нервната система като неспокойствие иобърканост.
Лечението с карбамазепин може да започне най-малко двеседмици след спиране на прилагането на МАО-инхибитори (предназначени залечение на психични заболявания).
Влияние върху лабораторните показатели - могат да бъдат повлияни резултатите, отразяващи функцията на щитовидната жлеза.

Бременност и кърмене
Посъветвайтесе с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство. Вашиятлекуващ лекар ще прецени дали може да се прилага Неуротоп Ретард 600 повреме на вашата бременност. Тъй като карбамазепин преминава в майчинотомляко, кърменето трябва постепенно да бъде прекратено.

Шофиране и работа с машини
! Внимание ! Приемът на това лекарство може да повлияе реактивността при работа с машини или върху способността за шофиране !
Неуротоп Ретард понижава реактивността. Изисква се повишено внимание при шофиране или работа с машини.
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕУРОТОП РЕТАРД 300 MG
Винаги приемайте Неуротоп Ретард 300 mg точно както ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,попитайте Вашия лекар, или фармацевт.
В случай, че Вашият лекуващ лекар не е предписал друга дозировка, Вие трябва да следвате следните инструкции:
При необходимост от прилагане на по-високи дозировки, трябва да се използва Неуротоп Ретард 600 mg.

Епилепсия:
Възрастни и деца над 10 години:
Катоправило лечението се започва с доза 150 mg два пъти дневно, след коетодозата се повишава бавно до постигане на индивидуалната оптимална доза.За предпочитане е покачването на дозировката да става за сметка навечерната доза. Обичайно средната доза е около 600 mg (1 таблетка судължено освобождаване). Когато дневната доза се прилага еднократно,препоръчва се тя да се приема вечер.


Деца между 1 и 5 години: 150 mg два пъти дневно (сутрин и вечер).

Деца между 6 и 10 години: 150-300 mg два пъти дневно (сутрин и вечер).

Биполярно-афективни разстройства:
Обичайната дневна доза е 600 mg (1 таблетка с удължено освобождаване).

Тригеминална невралгия:
Започвасе с начална доза 300 mg (1/2 таблетка) дневно, след като дозатапостепенно са повишава в зависимост от повлияването на болката.Следтова, се установява минимална ефективна доза чрез постепенно намаляванена дозата. Средната дневна доза е 600 mg (1 таблетка с удълженоосвобождаване)

Диабетна полиневропатия, безвкусен диабет:
Среднатадневна доза е 600 mg (1 таблетка с удължено освобождаване). В някоислучаи може да бъде предписано до 1200 mg (2 таблетки) през първите днина лечението.
Ако страдате от нарушения на бъбречната функция, Вашият лекуващ лекар ще Ви предпише понижени дози.

Начин на приложение:
Таблеткитес удължено освобождаване трябва да се приемат с малко течност по времеили след хранене. Те могат да бъдат разчупвани или разтворени в малкоколичество вода или друга течност без това да повлияе на техния ефект.

Какво трябва да се предприеме в случай на предозиране?
Симптомитена остро предозиране включват: повръщане, треперене, възбуда, гърчове,промени в кръвното налягане, потискане на дишането, в някои случаиспиране на дишането, промени в съзнанието, дори кома. Изисква сенезабавна лекарска намеса.

Ако сте пропуснали да приемете редовната доза Неуротоп Ретард 600 mg
Когатоустановите, че сте забравили да вземете обичайната доза, моля неприемайте на следващия прием двойна доза, а приемете обичайната доза отлекарството.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар, или фармацевт.4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, така итаблетките с удължено освобождаване Неуротоп Ретард 300 mg, могат дапредизвикат нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.
В началото на лечението може да се наблюдава липса на апетит, сухота в устата, гадене, диария или запек.
Понякогамогат да се наблюдават някои от следните нежелани реакции: главоболие,виене на свят, сънливост, умора, нарушения в координацията илизрението,парестезии, частични парези на краката, говорни нарушения. Привъзрастни пациенти е възможна обърканост, възбуда и много рядкохалюцинации. Тези странични ефекти отзвучават най-често между осмия ичетиринадесетия ден от лечението или след временно намаляване на дозатапо лекарско предписание.

В допълнение към кожните реакции,дължащи се на повишена чувствителност (зачервяване, сърбеж, алергия) вмного редки случаи могат да се получат сериозни кожни реакции, треска,косопад, алергични пневмонии или менингити.

В редки случаи могат да се проявят нарушения на сърдечния ритъм (забавяне на
сърдечната честота), кръвотворната дейност (бледност, повишена уморяемост,
намалена устойчивост към инфекции, повишена склонност към кръвотечение) или
нарушена бъбречна функция (отделяне на кръв или белтък в урината) и те налагат
незабавна лекарска консултация.

Съобщавасе за редки случаи на нарушена чернодробна функция (жълтеница, коремнаболка), нарастване на лимфните възли, образуване на кръвни съсиреци иклинична картина наподобяваща лупус еритематозес ( характерничервеникави кожни плаки, разположени по носа и бузите).

При високи дози могат да се появят треперене или промени в кръвното налягане и сърдечния ритъм.

Аконякоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекарили фармацевт
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НЕУРОТОП РЕТАРД 300 MG
Съхранявайте при температура под 25 °С. Пазете от светлина.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте след срока на годност, отбелязан на опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.6.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържат таблетките с удължено освобождаване Неуротоп Ретард 300 mg
Активното вещество е: всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа карбамазепин 300 mg

Другите съставки са: еудрагит (RS, РМ, L30D), колоидален силициев диоксид, магнезиев стеарат, талк, натриев нишестен гликолат, м и кро кристали а целулоза.

Как изглежда Неуротоп Ретард 300 mg и какво съдържа опаковката

Опаковката съдържа 50 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Gerot Pharmazeutika Ges.m.b.H.

Arnethgasse 3

A-1160 Vienna

Австрия

Дата на последно одобрение на листовката
Октомври 2008

Другите също купуват

Всичко от Gerot Lannach