Виж
количката

0

МупироНазал 20 mg/g маз за нос х3 грама

Код: 021028 
тегло: 0.500 кг
(9 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

МупироНазал 20 mg/g маз за нос
MupiroNasal 20 mg/g nasal ointment
Мупироцин / Mupirocin

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява МупироНазал и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате МупироНазал
3. Как да използвате МупироНазал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате МупироНазал
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява МупироНазал и за какво се използва
Активното вещество в това лекарство е антибиотикът мупироцин. Той има висока активност спрямо някои бактерии, които често се изолират от носа и в много случаи са устойчиви към действието на други антибиотици.
МупироНазал е локален антибиотик, който се използва за лечение на бактериални инфекции на носа. Прилага се също така за премахване на носителството в носа на някои видове бактерии (т.н. Стафилококи), които често причиняват инфекции при пациентите на хемодиализа.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате МупироНазал
Не прилагайте МупироНазал:

ако сте алергични към мупироцин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, дразнене в областта на носа.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате МупироНазал.
Ефектът от приложението на МупироНазал обикновено настъпва между 3-ти и 5-ти ден след започване на лечението.
Не използвайте това лекарство по-дълго от времето, определено от лекаря. Подобно на другите антибиотици, продължителното лечение може да доведе до прекомерен растеж на нечувствителни микроорганизми.
В редки случаи е възможно развитие на алергия или поява на остро дразнене в носа. В тези случаи, както и ако се появи някакво друго неразположение, е необходимо веднага да прекратите лечението и да се обърнете към Вашия лекар.
Това лекарство е предназначено единствено за приложение в носа. Необходимо е да се избягва контакт с очите или да се поставя в тях. В случай, че лекарството попадане в окото / очите е необходимо те да бъдат обилно изплакнати с хладка вода.

Други лекарства и МупироНазал
Информирайте Вашия лекаря или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.
При едновременно използване с други продукти, предназначени за приложение в носа, е възможно разреждане на лекарството, което може да доведе до намаляване на неговата активност или нарушаване на стабилността на мазта.

МупироНазал с храни, напитки и алкохол
Няма ограничения.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
В случай, че сте бременна или кърмите, не трябва да прилагате това лекарство, освен ако Вашият лекар не е назначил лечение с него.

Шофиране и работа с машини
МупироНазал не повлиява способностите за шофиране или работа с машини.

3. Как да прилагате МупироНазал
Винаги използвайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка
Възрастни и деца
Неголямо количество маз (приблизително с размер на главичка на кибритена клечка) се поставя 2 пъти дневно във всяка ноздра в продължение на не по-малко от 5 дни.

Пациенти в напреднала възраст
Не се налага промяна в посочената дозировка.

Пациенти с чернодробни и бъбречни заболявания
Не се налага промяна в посочената дозировка.

Начин на приложение
За да поставите необходимото количество маз е подходящо да използвате памучен тампон, отделен за всяка ноздра.
След като поставите лекарството, затворете ноздрите като ги притиснете леко с пръсти от двете страни и внимателно масажирате.
След поставяне на мазта в носните канали не трябва да се прилагат други лекарства, за да се избегне възможността от разреждане на лекарството и намаляване на неговата активност, както и от нарушаване на стабилността на мазта.

Продължителност на лечението
За постигане на очаквания ефект лекарството се прилага в продължение на не по-малко от 5 дни.
Максимална продължителност - 10 дни.

Ако сте приложили повече от необходимата доза МупироНазал
Ако случайно сте приложили по-голямо от необходимото количество маз, можете да го отстраните с помощта на памучен тампон. Вероятността да възникнат някакви усложнения при предозиране с това лекарство е много малка.

Ако сте пропуснали да приложите МупироНазал
Ако сте пропуснали да приложите необходимата доза, направете това веднага щом се сетите. Ако приложението на следващата доза е скоро, прескочете пропуснатата доза и следвайте редовния си график на приложение. Не прилагайте двойни дози.

Ако сте спрели приема на МупироНазал
Не спирайте лечението преждевременно, защото е важно да завършите пълния курс на лечение с това лекарство, за да намалите вероятността за възвръщане на инфекцията или да предизвикате развитие на устойчиви бактерии.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При лечение с мупироцин са възможни следните нежелани лекарствени реакции:

Нечести нежелани реакции (засягат повече от 1 на 1000 и по-малко от 1 на 100 пациенти): парене, сърбеж, болка или поява на мехурчета в мястото на приложение;
Много редки нежелани реакции (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти): възпаление на кожата, в някои случаи с образуване на мехури, зачервяване на кожата, сърбеж, различни кожни обриви, чувство на парене и дразнене по кожата.
При лечение с мупироцин-съдържащи лекарства много рядко са докладвани тежки алергични реакции, които причиняват затруднение в дишането или замайване, подуване на лицето или гърлото, оток около очите, копривна треска.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" №8,
1303 София,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате МупироНазал
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С.
След първото отваряне на тубата да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25°С.
Не използвайте МупироНазал след срока на годност (годен до...), отбелязан върху опаковката на продукта. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
След първото отваряне на тубата можете да използване това лекарство в продължение на 10 дни.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа МупироНазал
Активното вещество в 1 g маз е: мупироцин 20 mg.
Другите съставки (помощни вещества) са: бис-диглицерил полиациладипат-2; парафин, бял мек.

Как изглежда МупироНазал и какво съдържа опаковката
МупироНазал представлява маз с еднородна консистенция.
МупироНазал 20 mg/g маз по 3 g в алуминиеви туби с канюла, затворени с пластмасова капачка на винт.
Една туба с листовка за пациента се поставя в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:
Антибиотик-Разград АД, България.

Производител:
Балканфарма-Разград АД, България.

Другите също купуват

Всичко от Антибиотик