Виж
количката

0

Деслоратадин таблетки 5 мг x10 броя

Код: 017066 
тегло: 0.050 кг
(3 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

Листовка: информация за пациента
Деслоратадин Софарма 5 mg филмирани таблетки
Desloratadine Sopharma 5 mg film-coated tablets
деслоратадин (desloratadine)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Деслоратадин Софарма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Деслоратадин Софарма
3. Как да приемате Деслоратадин Софарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Деслоратадин Софарма
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Деслоратадин Софарма и за какво се използва

Какво представлява Деслоратадин Софарма
Деслоратадин Софарма съдържа деслоратадин, който е антихистамин.

Как действа Деслоратадин Софарма
Деслоратадин Софарма е противоалергично лекарство, което не причинява сънливост. То помага за контролиране на алергичните реакции и симптомите им.

Кога трябва да се използва Деслоратадин Софарма
Деслоратадин Софарма облекчава симптомите на алергичния ринит (възпаление на носните пътища, причинено от алергия, като например сенна хрема или алергия към домашен прах) при възрастни и юноши на 12 и повече години. Тези симптоми включват кихане, сърбеж или секреция от носа, сърбеж на небцето, сърбеж, зачервяване или насълзяване на очите.

Деслоратадин Софарма се използва и за облекчаване на симптомите на уртикария (състояние на кожата, причинено от алергия). Тези симптоми включват сърбеж и копривна треска.

Облекчаването на тези симптоми продължава цял ден и Ви помага да възстановите нормалната си ежедневна активност и съня си.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Деслоратадин Софарма

Не приемайте Деслоратадин Софарма

ако сте алергични към деслоратадин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), или към лоратадин.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство:

ако бъбречната Ви функция е влошена;
ако Вие или някой от семейството Ви е имал гърчове.
Деца и юноши
Не давайте това лекарство на деца на възраст под 12 години.

Други лекарства и Деслоратадин Софарма
Не са известни взаимодействия между деслоратадин и други лекарства.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Деслоратадин Софарма с храна, напитки и алкохол
Деслоратадин таблетки може да се приема със или без храна.
Бъдете внимателни, в случай че приемате деслоратадин и алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако сте бременна или кърмите, не се препоръчва да приемате деслоратадин.

Фертилитет
Липсват данни за фертилитета при мъже / жени.

Шофиране и работа с машини
Не се очаква това лекарство, използвано в препоръчителната доза, да повлиява Вашата способност за шофиране или работа с машини. Въпреки че повечето хора не изпитват сънливост, препоръчително е да не извършвате дейности, изискващи концентрация на вниманието като шофиране и работа с машини, докато не установите какъв ефект има върху Вас лекарственият продукт.

Таблетките Деслоратадин Софарма съдържат лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с лекаря си, преди да приемете това лекарство.

Таблетките Деслоратадин Софарма съдържат натрий
Този лекарствен продукт съдържа натрий по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. на практика не съдържа натрий.

3. Как да приемате Деслоратадин Софарма

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и юноши на 12 и повече години
Препоръчителната доза е една таблетка веднъж дневно с вода, със или без храна.

Това лекарство е за перорално приложение. Глътнете таблетката цяла.

По отношение на продължителността на курса на лечение - лекарят Ви ще определи вида алергичен ринит, от който страдате, и в зависимост от това ще прецени колко време трябва да приемате Деслоратадин Софарма.
Ако страдате от интермитентен алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици), Вашият лекар Ви препоръча схема на лечение, съобразена с данните за хода на болестта Ви.
Ако страдате от персистиращ алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на 4 или повече дни седмично и в продължение на повече от 4 седмици), Вашият лекар може да ви препоръчва по-продължително лечение.

При различните пациенти с уртикария може да се налага различна продължителност на лечението и поради това трябва да спазвате препоръките на лекаря си.

Ако сте приели повече от необходимата доза Деслоратадин Софарма
Приемайте Деслоратадин Софарма само така, както Ви е предписан. При случайно предозиране не се очакват сериозни проблеми. Все пак, ако вземете по-висока доза Деслоратадин Софарма от предписаната Ви, посъветвайте се веднага с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете Деслоратадин Софарма
Ако забравите да приемете дозата си Деслоратадин Софарма навреме, приемете я при първа възможност, след което продължете приема по предписаната Ви схема. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

По време на постмаркетинговия период за деслоратадин, много рядко са съобщавани случаи на тежки алергични реакции (затруднено дишане, хрипове, сърбеж, уртикария и оток). Ако забележите някоя от тези тежки нежелани реакции, веднага прекратете приема на това лекарство и потърсете спешна медицинска помощ.

При клинични проучвания при възрастни нежеланите реакции са практически същите като при прием на плацебо. Все пак, нежелани реакции, за които се съобщава по-често, отколкото при прием на плацебо, са отпадналост, сухота в устата и главоболие. При юношите, най-често съобщаваната нежелана реакция е главоболие.

При провеждане на клинични проучвания с деслоратадин са съобщавани следните нежелани реакции:

Чести: следните реакции могат да засегнат до 1 на 10 души:

умора;
сухота в устата;
главоболие.
Възрастни
По време на постмаркетинговия период на деслоратадин са съобщавани следните нежелани реакции:

Много редки: следните реакции могат да засегнат до 1 на 10 000 души:

тежки алергични реакции;
ускорен сърдечен ритъм;
повръщане;
замаяност;
мускулни болки;
безпокойство със засилена двигателна активност;
обрив;
болка в стомаха;
разстроен стомах;
сънливост;
халюцинации;
възпаление на черния дроб;
сърцебиене или неправилен сърдечен ритъм;
гадене;
диария;
безсъние;
гърчове;
отклонение в чернодробните показатели.
С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата:

необичайна слабост;
пожълтяване на кожата и/или очите;
фоточувствителност - повишена чувствителност на кожата към слънчева светлина, дори и в облачно време, и към UV (ултравиолетова) светлина, например към UV светлината в солариум;
промени в сърдечния ритъм;
необичайно поведение;
агресия.
Деца
С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата:

забавен сърдечен ритъм;
промени в сърдечния ритъм;
необичайно поведение;
агресия.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8,
1303 София,
тел: +359 28903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Деслоратадин Софарма

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°С.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Деслоратадин Софарма

Активното вещество е: деслоратадин. Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg деслоратадин.
Другите съставки са:
Ядро на таблетката: микрокристална целулоза (Е460), калциев хидрогенфосфат дихидрат, царевично нишесте, хипромелоза (15 mPa.s) (Е464), талк (Е553b), натриев стеарилфумарат, силициев диоксид, колоиден безводен (Е551).
Филмово покритие: хипромелоза (6 mPa.s) (Е464), лактоза монохидрат, титанов диоксид (Е 171), макрогол 3350 (Е1521), триацетин, индиго кармин алуминиев лак (Е132), хинолин жълто алуминиев лак (Е104).
Как изглежда Деслоратадин Софарма и какво съдържа опаковката
Деслоратадин Софарма 5 mg филмирани таблетки са кръгли, двойноизпъкнали със светло син цвят и диаметър 6 mm.

Деслоратадин Софарма 5 mg филмирани таблетки са опаковани в PVC/PE/PVdC/Al блистери по 7, 10, 14, 28, 30, 56 или 60 таблетки в опаковка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: юни 2017 г.

Другите също купуват

Всичко от Teva Pharmaceuticals