Виж
количката

0

Тенлорис таблетки 50 мг/5 мг x30 броя

Код: 017521 
тегло: 0.010 кг
(4 глас/а)

Продуктът не може да бъде закупен онлайн!

Няма наличност
Уведоми при наличност

Листовка: информация за потребителя

Тенлорис 50 mg / 5 mg филмирани таблетки

Тенлорис 50 mg / 10 mg филмирани таблетки

Тенлорис 100 mg / 5 mg филмирани таблетки

Тенлорис 100 mg / 10 mg филмирани таблетки

Лосартан калий / амлодипин

Tenloris 50 mg / 5 mg film-coated tablets

Tenloris 50 mg / 10 mg film-coated tablets

Tenloris 100 mg / 5 mg film-coated tablets

Tenloris 100 mg / 10 mg film-coated tablets

Losartan potassium / Amlodipine

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Тенлорис и за какво се използва
Какво трябва да знаете, преди да приемете Тенлорис
Как да приемате Тенлорис
Възможни нежелани реакции
Как да съхранявате Тенлорис
Съдържание на опаковката и допълнителна информация
1. Какво представлява Тенлорис и за какво се използва

Тенлорис съдържа две активни вещества, наречени лосартан и амлодипин. И двете вещества спомагат за контрола на високото кръвно налягане.

Лосартан принадлежи към група лекарства, наречени "ангиотензин-И рецепторни антагонисти", които понижават кръвното налягане чрез отпускане на кръвоносните съдове.
Амлодипин принадлежи към групата вещества, наречени “калциеви антагонисти”. Амлодипин спира преминаването на калций в стената на кръвоносните съдове, което предотвратява свиването на кръвоносните съдове и по този начин също понижава кръвното налягане.
Действията на тези две вещества допринасят за спиране на свиването на кръвоносните съдове. В резултат на това кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.

Тенлорис се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония) при пациент вече са приемали лосартан и амлодипин в същите дози, вместо да приемат тези две лекарства отделно.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тенлорис

He приемайте Тенлорис:

Ако сте алергични към лосартан, амлодипин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), или към друг калциев антагонист. Това може да се прояви като сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане.
Ако имате много ниско кръвно налягане (хипотония).
Ако имате стеснение на аортната сърдечна клапа (аортна стеноза) или кардиогенен шок (състояние, при което сърцето не е в състояние да доставят достатъчно кръв към тялото). Ако страдате от сърдечна недостатъчност след инфаркт.
Ако сте бременна след 3-ия месец. (Също така по-добре е да се избягва Тенлорис в ранна бременност - вижте „Бременност“).
Ако Вашата чернодробна функция е тежко увредена.
Ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Тенлорис.

Трябва да кажете на Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Тенлорис не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва през този период (вижте точка „Бременност”).

Важно е да кажете на Вашия лекар, преди да приемате Тенлорис:

Ако сте имали анамнеза за ангиоедем (подуване на лицето, устните, гърлото и/или езика) (вижте също точка 4);
Ако страдате от силно повръщане или диария, водещи до прекомерна загуба на течности и/или соли от организма Ви;
Ако приемате диуретици (лекарства, които повишават количеството на водата, отделяна през бъбреците) или сте на диета с ограничен прием на сол, водеща до прекомерна загуба на течности и соли от организма Ви;
Ако Ви е известно, че имате стеснение или запушване на кръвоносните съдове към Вашите бъбреци или ако наскоро Ви е трансплантиран бъбрек;
Ако Вашата чернодробна функция е увредена (вижте точка 2 "Не приемайте Тенлорис"), Ако страдате от сърдечна недостатъчност, с или без бъбречно увреждане, или съпровождащи тежки живото-застрашаващи сърдечни аритмии. Специално внимание е необходимо, когато се лекувате едновременно и с С - блокер;
Ако имате проблеми с Вашите сърдечни клапи или сърдечен мускул;
Ако страдате от исхемична болест на сърцето (причинена от намален приток на кръв в кръвоносните съдове на сърцето) или от мозъчно-съдова болест (причинена от редуцирано кръвообращение в мозъка);
Ако страдате от първичен хипералдостеронизъм (синдром, свързан с повишена секреция на хормона алдостерон от надбъбречните жлези, причинена от аномалии в жлезите);
Ако наскоро сте преживели инфаркт;
Ако имате или сте имали силно повишаване на кръвното налягане (хипертонична криза); Ако сте в напреднала възраст и дозата трябва да се увеличи;
Ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета,
алискирен.
Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр, калий) в кръвта Ви.
Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Тенлорис”.

Деца и юноши
Използването на Тенлорис при деца и юноши до 18-годишна възраст не се препоръчва.

Други лекарства и Тенлорис
Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Обърнете специално внимание, ако приемате следните лекарства, докато се лекувате с Тенлорис:

Други лекарства за понижаване на кръвното налягане, тъй като те могат допълнително да понижат кръвното Ви налягане. Кръвното налягане може да бъде понижено с едно от следните лекарства/клас лекарства: трициклични антидепресанти, антнпсихотици, баклофен, амифостин;
Лекарства, които задържат калий или могат да повишат нивата на калий (напр. калиеви добавки, калий-съдържащи заместители на солта или калий-съхраняващи лекарства, като някои диуретици [амилорид, триамтерен, спиронолактон] или хепарин);
Нестероидни противовъзпалителни лекарства като ицдометацин, включително СОХ-2 инхибитори (лекарства, които намаляват възпалението и могат да бъдат използвани за облекчаване на болка), тъй като те могат да отслабят ефекта на понижаване на кръвното налягане на лосартан.
Ако Вашата бъбречна функция е увредена, едновременното прилагане на тези лекарства може да доведе до влошаване на бъбречната функция.

Тенлорис може да повлияе или да бъде повлиян от други лекарства, като например:

Кетоконазол, итраконазол (противогъбични лекарства);
Ритонавир, индинавир, нелфинавир (така наречените протеазни инхибитори, използвани за лечение на HIV);
Рифампицин, еритромицин, кларитромицин (антибиотици);
Жълт кантарион (жълт кантарион);
Верапамил, дилтиазем (лекарства за сърце);
Дантролен (инфузия при силно повишена телесна температура);
Такролимус (лекарство, използвано за контрол на имунната реакция на организма, което позволява на тялото Ви да приеме трансплантирания орган),
Кларитромицин (при инфекции, причинени от бактерии);
Симвастатин (понижаващо холестерола лекарство);
Циклоспорин (имуносупресор).
Лекарства, съдържащи литий не трябва да се приемат в комбинация с Тенлорис без непосредствено наблюдение от Вашия лекар. Може да бъде подходящо прилагането на специални предпазни мерки (напр. кръвни изследвания).

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

Ако приемате АСЕ инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Тенлорис” и “Предупреждения и предпазни мерки”).

Тенлорне с храна и напитки
Сок от грейпфрут и грейпфрут не трябва да се консумират от хора, които приемат Тенлорис. Това е така, защото грейпфрут и сок от грейпфрут могат да доведат до повишаване на нивата на активното вещество амлодипин, което може да доведе до непредвидимо засилване на ефекта на понижаване на кръвното налягане на Тенлорис.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Трябва да кажете на Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Вашият лекар обикновено ще Ви посъветва да спрете приема на Тенлорис, преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство вместо Тенлорис. Тенлорис не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, когато сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва след третия месец на бременността.

Кърмене
Кажете на Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Тенлорис не се препоръчва за майки, които кърмят и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини
Тенлорис може да повлияе върху способността Ви за шофиране или работа с машини. Ако таблетките Ви накарат да се почувствате зле, замаяни или уморени или да Ви причинят главоболие, не шофирайте и не използвайте машини и незабавно се свържете с Вашия лекар.

Тенлорис съдържа лактоза
Ако сте били информирани от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Тенлорис
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза Тенлорис е една таблетка дневно.

Таблетките трябва да се поглъщат с чаша вода, с или без храна. Трябва да се опитате да приемате дневната доза по едно и също време всеки ден. Не приемайте Тенлорис със сок от грейпфрут.

Важно е да продължите да приемате Тенлорис, докато Вашият лекар не Ви каже нещо друго.

Употреба при деца и юноши
Не се препоръчва използването на Тенлорис при деца и юноши.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тенлорис
Ако случайно сте приели твърде много таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар. Прилагането на твърде много таблетки може да причини понижаване на кръвното налягане или дори понижаване до опасно ниски стойности. Вие може да почувствате замайване, световъртеж, бледност или слабост. Ако спадането на кръвното налягане е значително, може да изпаднете в тежък шок. Кожа Ви може да стане хладна и лепкава и да изгубите съзнание.

Ако сте пропуснали да приемете Тенлорис
Ако случайно сте пропуснали дневната доза, просто приемете следващата доза както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете приема на Тенлорис
Вашият лекар ще Ви посъветва колко дълго да приемате Вашето лекарство. Състоянието да се влоши, ако спрете да използвате Вашето лекарство, преди той да Ви каже това.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Веднага посетете Вашия лекар, ако почувствате някоя от следните, тежки нежелани реакции след прием на това лекарство.

Внезапно хриптене, болка в гърдите, задух или затруднено дишане;
Подуване на клепачите, лицето или устните;
Подуване на езика и гърлото, което причинява големи затруднения при дишане;
Тежки кожни реакции, включително интензивен кожен обрив, уртикария, зачервяване на кожата по цялото тяло, сърбеж по кожата, образуване на мехури, лющене и подуване на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Stevens-Johnson) или други алергични реакции;
Сърдечен удар, нарушен сърдечен ритъм;
Възпаление на панкреаса, което може да доведе до силна коремна болка и болки в гърба, придружена с усещане, че Ви е много лошо.
АМЛОДИПИН
Следните чести нежелани реакции са били докладвани. Ако някоя от тези реакции Ви причинява проблеми или ако те продължат повече от една седмица, трябва да се свържете с Вашия лекар.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

подуване на глезените (оток).
Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Главоболие, виене на свят, сънливост (особено в началото на лечението);
Сърцебиене (усещане на сърдечния ритъм), зачервяване;
Болки в корема, неразположение (гадене);
Променена чревна перисталтика, диария, запек, нарушено храносмилане;
Умора, слабост;
Нарушения на зрението, двойно виждане;
Мускулни крампи.
Други нежелани реакции, които са били съобщени, са изброени по-долу. Ако някоя от тях стане сериозна, или ако забележите някакви нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Промени в настроението, безпокойство, депресия, безсъние;
Треперене, вкусови аномалии, припадъци, слабост;
Скованост или изтръпване на крайниците; загуба на усещане за болка;
Шум в ушите;
Ниско кръвно налягане;
Кихане/хрема, причинена от възпаление на лигавицата на носа (ринит); Кашлица;
Сухота в устата, повръщане (прилошаване);
Косопад, повишено изпотяване, сърбеж по кожата, червени петна по кожата обезцветяване на кожата;
Нарушение при уриниране, често уриниране през нощта, по-голям брой пъти на уриниране;
Неспособност да се получи ерекция, дискомфорт или уголемяване на гърдите при мъжете;
Болка, неразположение;
Ставни или мускулни божи, мускулни крампи, болка в гърба;
Повишаване или намаляване на теглото;
Болка в гърдите.
Редки (могат да засегнат до 1 на I 000 души):

Объркване.
Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

Намален брой бели кръвни клетки, намаляване на тромбоцитите в кръвта, което може да доведе до необичайни синини или лесно кървене (увреждане на червените кръвни клетки);
Повишаване на захарта в кръвта (хипергликемия);
Заболяване на нервите, което може да доведе до слабост, изтръпване или скованост;
Подуване на венците;
Подуване на корема (гастрит);
Нарушена чернодробна функция, възпаление на черния дроб (хепатит), пожълтяване на кожата (жълтеница), повишаване на чернодробните ензими, които могат да окажат въздействие върху някои медицински тестове;
Увеличаване на напрежението в мускулите;
Възпаление на кръвоносните съдове, често с обрив по кожата;
Чувствителност към светлина.
С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни):

Треперене, вдървена стойка, подобен на маска израз на лицето (масковидно лице), забавени движения и влачене на краката, нестабилна походка.
ЛОСАРТАН

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Замаяност;
Понижаване на кръвното налягане (особено след прекомерно отделяне на вода от организма и по-точно намаляване на обема на кръвта, например при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност или при лечение с високи дози диуретици);
Свързани с дозата ортостатични ефекти като понижаване на кръвното налягане при ставане от легнало или от седнало положение;
Немощ;
Умора;
Твърде малко захар в кръвта (хипогликемия);
Препалено много калий в кръвта (хиперкалиемия);
Промени в бъбречната функция, включително бъбречна недостатъчност;
Намален брой на червените кръвни клетки (анемия);
Увеличение на кръвната урея, серумния креатинин и серумния калий при пациенти със сърдечна недостатъчност.
Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Сънливост;
Главоболие;
Разстройство на съня;
Усещане за ускорен пулс (сърцебиене);
Силна болка в гърдите (стенокардия);
Недостиг на въздух (задух);
Болки в корема;
Запек;
Диария;
Гадене;
Повръщане;
Копривна треска (уртикария);
Сърбеж (пруритус);
Обрив;
Локализирано подуване (оток);
Кашлица.
Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

Свръхчувствителност;
Ангиоедем;
Възпаление на кръвоносните съдове (васкулит, включително пурпура на Henoch-Schonlein);
Скованост или изтръпване (парестезия);
Загуба на съзнание (синкоп);
Силно ускорена и неравномерна сърдечна дейност (предсърдно мъждене);
Мозъчен инсулт (удар);
Възпаление на черния дроб (хепатит);
Повишаване на аланин аминотрансферазата (АЛАТ) в кръвта» обикновено при прекратяване на лечението.
С неизвестна честота (не могат да бъдат оценени от наличните данни):

Намален брой на тромбоцитите;
Мигрена;
Аномалии на чернодробната функция;
Мускулни и ставни болки;
Грипоподобни симптоми;
Болки в гърба и инфекция на пикочните пътища;
Повишена чувствителност към слънцето (фоточувствителност);
Необяснима мускулна болка с тъмна (с цвят на чай) урина (рабдомиолиза);
Импотентност;
Възпаление на панкреаса (панкреатит);
Ниски нива на натрий в кръвта (хипонатриемия);
Депресия;
Общо неразположение (дискомфорт);
Звънене, жужене, рев или щракане в ушите (тинитус);
Нарушен вкус (промяна на вкуса).
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. "Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Тенлорис
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и блистера след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения.

Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Тенлорис

Активните вещества са лосартан калий и амлодипин безилат.
Тенлорис 50 mg/5 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg лосартан калий и 6,94 mg амлодипин безилат, еквивалентен на 5 mg амлодипин.

Тенлорис 50 mg/10 mg филмирани таблетки

Всяка таблетка съдържа 50 mg лосартан калий и 13,88 mg амлодипин безилат, еквивалентен на 10 mg амлодипин.

Тенлорис 100 mg/5 mg филмирани таблетки

Всяка таблетка съдържа 100 mg лосартан калий и 6,94 mg амлодипин безилат, еквивалентен на 5 mg амлодипин.

Тенлорис 100 mg/10 mg филмирани таблетки

Всяка таблетка съдържа 100 mg лосартан калий и 13,88 mg амлодипин безилат, еквивалентен на 10 mg амлодипин.

Други съставки ( помощни вещества) в ядрото на таблетката са: лактоза монохидрат, целулоза, прах ( Е460 ); нишесте, прежелатинизирано; царевично нишесте; целулоза, микрокристална ( Е460 ); силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат ( Е572 ); натриев нишесте гликолат (тип А) и жълт железен оксид (Е172 ).
Други съставки ( помощни вещества ) във филмовото покритие на 50 mg/5 mg
филмирани таблетки са червен железен оксид (Е172); жълт железен оксид (Е172 ); поли (винил алкохол); титанов диоксид ( Е171 ), макрогол 3000 и талк ( 553Ь).
Други съставки ( помощни вещества) във филмовото покритие на 50 mg/10 mg филмирани таблетки са червен железен оксид (Е172 ); поли (винил алкохол); титанов диоксид ( Е171), макрогол 3000 и талк (553Ь).
Други съставки (помощните вещества) във филмовото покритие на 100 mg/5 mg филмирани таблетки са червен железен оксид (Е172 ); поли (винил алкохол); титанов диоксид (Е171 ), макрогол 3000 и талк ( 553Ь ).
Други съставки (помощните вещества) във филмовото покритие на 100 mg/10 mg филмирани таблетки са жълт железен оксид ( Е172 ); поли (винил алкохол); титанов диоксид ( Е171 ), макрогол 3000 и талк ( 553Ь).
Как изглежда Тенлорис и какво съдържа опаковката
Тенлорис 50 mg/5 mg филмирани таблетки са кафяво-оранжеви, кръгли (15 mm х 7 mm), леко двойно изпъкнали.
Тенлорис 50 mg/10 mg филмирани таблетки са червено-кафяви, овални (15 mm х 7 mm), леко двойно изпъкнали.
Тенлорис 100 mg/5 mg филмирани таблетки са розови, овални (18 mm х 9 mm), двойно изпъкнали.
Тенлорис 100 mg/10 mg филмирани таблетки са бледо кафеникаво-жълти, овални (18 mm х 9 mm), двойно изпъкнали.

Тенлорис 50 mg/5 mg, 50 mg/10 mg, 100 mg/5 mg и 100 mg/10 mg филмирани таблетки се предлагат в кутии по 10,28, 30, 56,60, 84 и 90 филмирани таблетки в блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
KRKA, d.d., Novo mesto, SmarjeSka cesta 6,8501 Novo mesto, Словения

Производители:
KRKA, d.d., Novo mesto, SmarjeSka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5,27472 Cuxhaven, Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2017

Другите също купуват

Всичко от Krka